29 دی 1341

29 دی 1341

هشدار امام خمینی پیرامون رفراندوم شاه و لزوم هوشیاری و مقاومت علما و مردم/در این مورد شاه طرف حساب و خطاب ما است/ شاه در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته است!/وظیفه ما در برابر دام استعمار‏/بزرگ ترین کاری که از ما‏‎ ‎‏ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است/جنگل ها در سراسر کشور ملی شد/اراضی خرده مالکین مشمول اصلاحات ارضی شد/با یک لایحه مخالفید به کل لوایح رای منفی دهید!/خوردن موقوفات عام رایج شده است/«تایمز لندن : هرگز دهقان ایرانی چنین دورنما و افق روشنی را به خود ندیده بود!/17 افسر و درجه دار محکوم شدند

هشدار امام خمینی پیرامون رفراندوم شاه و لزوم هوشیاری و مقاومت علما و مردم

امام خمینی امروز در جمع آیات عظام، علمای قم و آیت الله روح الله کمالوند  نسبت به برنامه حکومت برای برگزاری رفراندوم هشدار داده و تاکید کردند : آقایان توجه داشته باشند که با وضعی که پیش آمده، آینده تاریک، و مسئولیت ما‏ ‏سنگین و دشوار می باشد. حوادثی که اکنون در جریان است، اساس اسلام را به خطر‏ ‏نابودی تهدید می کند. توطئه حساب شده ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران‏ ‏تنظیم شده است. باید توجه داشت که این حادثه را نمی توان با غائلۀ «تصویبنامه»مقایسه کرد و به همان ملاک، نسبت به این ماجرا برخورد نمود.‏

 

در این مورد شاه طرف حساب و خطاب ما است/ شاه در مرز مرگ و زندگی قرار گرفته است!

امام خمینی در ادامه تاکید کردند: آن غائله به حسب ظاهر به دولت مربوط می شد، طرف حساب ما دولت بود؛ شکست‏ ‏نیز به پای دولت محسوب گردید و شکست یک دولت حتی سقوط دولتی در یک‏ ‏حکومت چندان اهمیت ندارد، اساس رژیم را برباد نمی دهد و حتی گاهی برای تحکیم‏ ‏رژیم و حفظ آن از خطر، به سقوط دولت مبادرت می شود؛ لکن در اینجا آن که‏ ‏روبه روی ما قرار دارد و طرف خطاب و حساب ما می باشد، شخص شاه است که در مرز‏ ‏مرگ و زندگی قرار گرفته و چنان که خود اظهار داشته، عقب نشینی او در این مورد به‏ ‏قیمت سقوط و نابودی او تمام خواهد شد. بنابراین او مأمور است که این برنامه را به هر‏ ‏قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد و نه تنها عقب نشینی نمی کند و دست از کار نمی کشد،‏ بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هر گونه مخالفتی مقابله خواهد کرد.

 

وظیفه ما در برابر دام استعمار‏

امام خمینی افزودند : دستگاه حاکمه برای اغوا و اغفال ملت، دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال‏ ‏ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده است. و ما اگر در مقابل به بیدار کردن و متوجه‏ ‏ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آن ها به دام استعماری که برای آنان گسترده اند‏ ‏جلوگیری ننمایم، ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت؛ فریب خواهد‏ ‏خورد و منحرف خواهد شد.

 

بزرگ ترین کاری که از ما‏ ‏ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است

ایشان در ادامه تاکید کردند: ما اگر بتوانیم در مقابل این دسیسه و‏ ‏توطئه های شاه، فقط مردم را بیدار و آگاه سازیم و نگذاریم که گول بخورند و تحت تاثیر‏ ‏برنامه فریبنده او قرار بگیرند، حتماً او را با شکست مواجه خواهیم ساخت و درمانده‏ ‏خواهیم کرد. ما که نمی خواهیم به جنگ توپ و تانک برویم که می گویید از ما ساخته‏ ‏نیست، چه کار می توانیم بکنیم و مشت با درفش مناسبت ندارد؛ بزرگترین کاری که از ما‏ ‏ساخته است بیدار کردن و متوجه ساختن مردم است. آن وقت خواهید دید که دارای چه‏ ‏نیروی عظیمی خواهیم بود که زوال ناپذیر است و توپ و تانک هم حریف آن نمی شود.‏

 

جنگل ها در سراسر کشور ملی شد

هیئت وزیران در جلسه روز پنجشنبه خود قانون ملی شدن جنگل ها را نیز به تصویب نهایی رسانید.

بر اساس این قانون جنگل ها در سراسر کشور ملی شد، تمام عرصه و اعیانی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی متعلق به دولت است.

برای هر هکتار جنگل در شمال 500 ریال و در سایر نقاط کشور یکصد ریال قیمت پرداخت می شود.

 

اراضی خرده مالکین مشمول اصلاحات ارضی شد

هیئت دولت طی یک جلسه فوق العاده در صبح روز پنجشنبه که مدت چهار ساعت طول کشید مواد الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در مورد تعیین تکلیف اراضی خرده مالکین و از بین بردن کامل رژیم ارباب رعیتی و نیز لایحه ملی شدن جنگل ها را تصویب کرد.

متن لایحه مصوبه اصلاحی، اصلاحات ارضی به شرح زیر است :

ماده 1 : در مورد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت اشخاص باقی می ماند مالکین موظفند به یکی از سه صورت زیر عمل نمایند؛

الف- مالکین ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند.

سازمان اصلاحات ارضی موظف است براین اساس ضریب اجاره منطقه را تعیین نماید.

مدت اجاره فوق ۳ سال و از جهت قیمت (میزان مال اجاره) هر پنجاه سال قابل تجدید نظر خواهد بود.

ب- مالکین می توانند از این تاریخ ملک مزروعی خود را با تراضی به زارعین بفروشند. محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج – چغندر – صیفیذ و غیره) که قبل از فروش زیر خاک خواهد رفت کما فی السابق و بر نسق قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهد شد.

ج – اراضی آبی و دیم هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.

ماده ۲- املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت 99 سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود اجاره بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.

اوقاف خاص در صورت اقتضا بر طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می شود وجوه حاصله از فروش این گونه املاک به وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.

 

با یک لایحه مخالفید به کل لوایح رای منفی دهید!

عصر روز پنجشنبه به مناسبت تشکیل سپاه دانش و انتصاب دکتر بیرجندی معاون تعلیماتی وزارت فرهنگ به سرپرستی سپاه مزبور از طرف جامعه فارغ التحصیلان علوم اداری و بازرگانی دانشگاه تهران ضیافتی در محل اتومبیل کلوب شاهنشاهی ترتیب داده شد.

اسدالله علم نخست وزیر و عده ای از اساتید دانشگاه و فرهنگیان و روزنامه نگاران در این میهمانی شرکت داشتند.

در این هنگام اسدالله علم نخست وزیر پشت میکرفون قرار  گرفت و اظهارداشت :  

در اینجا لازم می دانم که در باره لوایح ششگانه توضیحی بدهم، چون کرارا در این باره از من سوالاتی شده است که مثلا ممکن است کسی با 5 ماده موافقت و با یک ماده مخالف باشد در این باره می گویم آن قدر ما به محکم بودن هدفمان اعتقاد داریم که در این جا صریحا اعلام می کنم اگر کسی با یکی از این 6 ماده مخالف باشد باید به تمام شش ماده رای مخالف بدهد.

نخست وزیر در حالی که دچار احساسات شده بود افزود من چون رئیس دولت هستم نباید این مطالب را بگویم ولی از نظر این که جلسه خودمانی است عرض می کنم کیست که با سعادت دهقانان مخالف باشد؟ کیست که با باسواد شدن افراد مملکت بخواهد مخالفت کند؟ کیست که مخالف آسایش کارگر باشد؟

 

خوردن موقوفات عام رایج شده است

ارسنجانی وزیر کشاورزی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: مصلحت خرده مالکین در این بود که همه زارعین صاحب زمین شوند.

خوردن موقوفات عام رایج شده و از 180 موقوفه شیخ صفی در اردبیل چهار موقوفه باقی مانده است.

 

«تایمز لندن : هرگز دهقان ایرانی چنین دورنما و افق روشنی را به خود ندیده بود!

تایمز لندن اخیرا طی مقاله ای تحولات ایران را مورد بحث قرار داده و نوشت:

به زودی اصول شش گانه و اساسی اصلاحات که شاهنشاه اعلام داشته اند به تصویب ملی و عمومی افراد کشور خواهد رسید.

هم اکنون اثر شگرف روانی اصلاحات ارضی در قیافه نمایندگان دهقانان که تا یک سال قبل عملا عده ای برده محروم بودند و امروز خرده مالک مستقل می باشند کاملا مشهود بود. هرگز دهقان ایرانی چنین دورنما و افق روشنی را به خود ندیده بود.

 

17 افسر و درجه دار محکوم شدند

امروز رای دادگاه تجدید نظر و شماره دو دادرسی ارتش دائر بر محکومیت 17 نفر از افسران متهم تیپ رشت اعلام گردید.

بر اساس این حکم 17 افسر و درجه دار به اتهام 41 میلیون ریال اختلاس در تیپ رشت محکوم شدند، مختلسین تیپ رشت به 6 ماه تا ده سال حبس و پرداخت مبلغ مورد اختلاس محکومیت یافتند.

 
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.