18 آذر 1341

18 آذر 1341

تعداد بی سوادها در ایران وحشتناک است!/در سفر آذربایجان شاه متوجه بی سوادی مردم ایران شد!/سازمان پیشاهنگی را در سراسر کشور گسترش دهید!/افسران بازنشسته هیچ قید و شرطی در مقابل قانون ندارند/اولین مالک در مشهد املاک خود را واگذار کرد/در ایران قدرت بیشتر از لیاقت افراد ناشی می شود تا از قانون!/نمی توانید کار کنید به دنبال پست های فراوان تشریفاتی و کم زحمت بروید!/فرمانده سابق نیروی دریایی درگذشت/علی دشتی سفیر جدید ایران در لبنان شد

تعداد بی سوادها در ایران وحشتناک است!

ساعت 9 صبح امروز سمینار مربیان سپاه دانش به وسیله اسدالله علم نخست وزیر در تالار موزه ایران باستان افتتاح شد.

 

در این مراسم دکتر خانلری وزیر فرهنگ طی سخنانی در اطراف سپاه دانش اظهار داشت :  خاطر آقایان مسبوق در ایام اخیر که برای بیان همین مطلب در جلسه عمومی یونسکو شر کت داشتم یک روزنامه فرانسوی مبحثی در باره وضع دنیای امروز و سواد نوشته بود که در هر سه دقیقه یک نشریه تازه در رشته های علمی در دنیا منتشر می شود در چنین دنیایی نصف مردم از خواندن و نوشتن محروم هستند اسم مملکت خودمان را هم در این مقاله جزو مملکت هایی دیدم که عده بی سواد ها در آن بیشتر از باسواد ها است.

در این هنگام اسدالله علم نخست وزیر در پشت تریبون رفت و اظهار داشت:  بنده خیلی از حضور در این جلسه خوش وقت هستم مقدمه ای که جناب آقای وزیر فرهنگ ایراد کردند مرا از بحث دیگری بی نیاز می کند از طرف دیگر مطلب هم خیلی روشن است. ما درد بی سوادی داریم و این درد را باید به نحوی معالجه کنیم. ساختمان مملکت ما صورت مخروطی را پیدا کرده است که نوک تیز آن را زمین گذاشته باشند، جامعه ما در قسمت هایی که باید کمتر نمو کرده باشد بیشتر نمو کرده و در جاهایی که باید بیشتر نمو کند نموی نداشته است. در این مورد می توان وضع فرهنگ و نسبت تحصیلات ابتدایی و تعلیمات عالیه را مثال زد.

 

در سفر آذربایجان شاه متوجه بی سوادی مردم ایران شد!

نخست وزیر سپس به مسافرت شاهنشاه به استان آذربایجان اشاره کرد و افزود: خیال می کنم این سفر یک سفر تاریخی بود زیرا در این مسافرت تمام تشریفات درباری کنار گذاشته شده بود و شاهنشاه در این سفر در تمام نقاط بدون هیچ مانع و حائلی به میان مردم رفتند. در همین سفر بود که شاهنشاه متوجه شدند که واقعا نسبت با سواد ها به بی سوادها در مملکت ما به صورت وحشتناکی در آمده است البته مقامات وزارت فرهنگ نیز متوجه این حقیقت بوده اند بنده خودم در کرمانشاه هنگامی که در یک مجلسی شرکت کرده بودم گفتم که باید برای درد بی سوادی در مملکت درمانی تهیه کرد اما درمان را نمی دانستم، ما اگر می توانستیم یک مبارزه اساسی با بی سوادی بکنیم به مبالغ هنگفتی بودجه احتیاج داشتیم که متاسفانه از قدرت مملکت خارج بود، بخصوص که بودجه فوق العاده ای بر مخارج وزارت فرهنگ در مورد افزایش حقوق معلمین که بسیار هم به جا بود افزوده شده است، همین اضافه بودجه چنان فشار به مالیه مملکت آورده که ما قدرت یک قدم به جلو گذاشتن را هم نداشتیم و اگر می خواستیم برنامه ای درست کنیم مجبور بودیم سال ها درجا بزنیم.

 

سازمان پیشاهنگی را در سراسر کشور گسترش دهید!

ظهر دیروز اعضای شورای عالی پیش  آهنگی ایران و هیئت مدیره انجمن طرفداران تربیت پیش آهنگی در  کاخ اختصاصی به حضور شاه رسیدند.

شاه طی سخنانی گفت:

هما ن طوری که به کرات تذکر داده ام حتی المقدور سعی بکنید که سازمان پیش آهنگی درسر تاسر ایران و دور افتاده ترین نقاط ایران در دهات ایران در کوهستان های ایران نفوذ و رخنه پیدا بکند و جوان های مملکت را بدین وسیله آشنا بکنید.

 

افسران بازنشسته هیچ قید و شرطی در مقابل قانون ندارند

دادستان دادگاه سرلشکر خزاعی امروز اظهار داشت : افسر بازنشسته از تاریخی که به فرمان اعلیحضرت همایونی و به استناد ماده 15 قانون استخدام نیرو های مسلح شاهنشاهی بازنشسته می شود دیگر هیچ گونه قید و شرطی در مقابل مقررات و قوانین و قیودات ارتشی ندارد و بلکه مانند غیر نظامیان می تواند از کلیه مزایای اجتماعی مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن و همچنین دخول در سیاست و احزاب و هر گونه شغل آزادی را برای خود اختیار نماید  ولی یک افسر شاغل خدمت که دارای درجه و علائم نظامی است در هر درجه و مقامی که باشد مجاز نخواهد بود.

چون قانون گذار بازنشستگان را در ردیف غیرنظامیان می داند در ماده ۹۲ اسمی از آنها نبرده است و جایز هم نیست که افسران بازنشسته هم از قانون اجتماعی و مزایای آن برخوردار شوند و هم از مقررات و قوانین اختصاصی ارتش که مربوط به شاغلین خدمت است.

 

افسر بازنشسته فاقد درجه بوده و فقط دارای عنوان و تیتر است سرلشکر خزاعی روی مقام سر لشکری که قبل از باز نشستگی به افتخار آن نائل گردیده اند هستند از لحاظ عنوانی که دارند برای همه محترم و گرامی هستند ولی باید بدانند که فعلا بیش از عنوان چیز دیگری ندارند

آقای سرلشکر بازنشسته محمد علی خزاعی، سلام و تعارفی که اکنون بین من و شما جاری است روی آشنایی است که با شما دارم والا در مقابل قانون هیچ تکلیفی ندارم که به شما احترام بگذارم و این احترام به پاس خدماتی است که شما در گذشته انجام داده و به پاس مقامی است که در آن تاریخ داشته اید.

 

اولین مالک در مشهد املاک خود را واگذار کرد

 بعد از ظهر دیروز  خانم افتخار الملوک دستمالچی زاده به عنوان پیشاهنگ قانون اصلاحات ارضی در مشهد املاک خود را در محضر شماره 57 مشهد به دولت واگذار کرد به این مناسبت مراسمی در اداره کشاورزی استان خراسان  برگزار شد و در این مراسم مهندس آصفی رئیس اداره کل  کشاورزی استان شرح مبسوطی درباره اصلاحات ارضی ایراد کرد.

 

در ایران قدرت بیشتر از لیاقت افراد ناشی می شود تا از قانون!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است : ظرف چند روز اخیر تماس هایی میان دولت و استانداران برقرار بوده است که خیال می کنم ارتباط با اختیارات تازه استانداران و برنامه واگذاری امور شهرستان ها به خودشان داشته باشد.

روی سوابق و شواهد، من شخصا عقیده دارم در مملکتی مثل ایران قدرت بیشتر از لیاقت افراد ناشی می شود تا از قانون و این عقیده را وقتی لایحه اختیارات استانداران در دولت کنونی مطرح بود نوشتم  که اگر مرد لایق پیدا شود یا قانون فعلی «یعنی قانون قبلی» می تواند همین انتظاراتی را که شما از استاندار دارید تامین کند کما این که بوده اند و کرده اند. به عکس، مرد ضعیف با انژکسیون قانون تقویت نمی شود.

 

نمی توانید کار کنید به دنبال پست های فراوان تشریفاتی و کم زحمت بروید!

از این پس، سرنوشت ولایات در دست استانداران است. عمران ، آبادی ، عدالت ، انتظام ، ترفیه مردم وظایفی است که به استاندار سپرده می شود و به خاطر آن همه نوع اختیار از عزل وانتخاب مامورین گرفته تا خرج و اختصاص بودجه های اعتبارات گوناگون به استاندار می دهند. پس مردم ولایات چشم انتظار و توقع از دولت و مرکز بر می دارند و به استاندار می دوزند. در چنین شرایطی حیف است که استاندار به صرف این که استانداری مقامی است از جمله مقامات دولتی و حقوقی و مزایایی وخرج  سفره ای در قبال دارد این وظیفه حساس و دشوار قبول کند ولی در عمل از نقش لولوی سرخرمن خارج نشود و وقتی بگذارند بدون آنکه قدمی  بردارد و خاصیتی به ظهور رساند. انصاف و وجدان اقتضا دارد آنکه  توانایی قبول و تحمل چنین بار سنگینی در خود نمی بیند از اول زیر بار نرود. این همه مشاغل و مقامات و پست های تشریفاتی و کم زحمت وبی اثر در مملکت هست ارزانی مردمی باد که پست و مقام و منصبی از مملکت طلبکارند و نانی باید بخورند. این ده دوازده کرسی را ندیده بگیرید و بگذارید برای کسی که می تواند کار کند، می تواند به این ولایات ویران و این مردم محروم کمکی کند و سال های بی نصیبی آنان را جبران سازد.

 

فرمانده سابق نیروی دریایی درگذشت

تیمسار دریابان شاهین فرمانده سابق نیروی دریایی شاهنشاهی که از مدتی پیش به علت کسالت بستری بود درگذشت.

دریابان شاهین تحصیلات نظامی خود را در دانشکده های نیروی دریایی آمریکا و ایتالیا به پایان رسانید و پس از طی مدارج خدمتی در نیروی دریایی شاهنشاهی به فرماندهی نیروی دریایی ایران رسید و مدت 12 سال در این پست خدمت کرد.

 

علی دشتی سفیر جدید ایران در لبنان شد

«خبرگزاری فرانسه» گزارش داد علی دشتی سفیر کبیر جدید ایران در لبنان استوارنامه های خود را به ژنرال فواد رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرد.

علی دشتی جانشین محمدحسن نجم شده است که از سال 1959 سمت سفیر کبیری ایران را در لبنان به عهده داشته است.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.