15 آذر 1341

15 آذر 1341

مقدمات تقسیم اراضی بزرگ در جنوب ایران فراهم شده است/برنامه حضور شاه/شورای فرهنگی سلطنتی تشکیل شد/ریاست عالیه این شورا به عهده خود شاه است!/تعداد بیماران روانی در ایران 25 برابر سه سال گذشته شده است!/در ایران یک نوع خودخواهی و خود بینی به وجود آمده است/کارکنان کارخانجات دولتی نگران نباشند

مقدمات تقسیم اراضی بزرگ در جنوب ایران فراهم شده است

۱۳۵ نفر از مالکین حوزه نیشابور مشمول قانون اصلاحات ارضی می باشند و بر اثر فعالیت و مساعی مامورین اصلاحات در مورد تهیه مقدمات تقسیم اراضی این منطقه پیشرفت های سریعی حاصل شده است. تا کنون اسناد سی قریه مشمول در حوزه نیشابور آماده تقسیم گردیده و 500 نفر از کشاورزان در شرکت های تعاونی شرکت کرده اند.

دیروز به منظور فراهم کردن تسهیلاتی در اجرای قانون اصلاحات ارضی در بنادر جنوب کمیسیونی با حضور آقایان مهندس زند فرماندار کل بنادر و جزایر خلیج فارس و مهندس مشتاق سرپرست اصلاحات ارضی حوزه بنادر جنوب در فرمانداری کل تشکیل گردید. در این جلسه نمایندگان طبقات مختلف مردم و روسای ادارات دولتی آمادگی خود را برای همکاری با مامورین اصلاحات ارضی اعلام داشتند.

اکیپ آمارگیری اصلاحات ارضی در قراء و قصبات بندر بوشهر و بنادر جنوب مشغول کار است و نوبت دوم آگهی اجرای قانون اصلاحات ارضی در این منطقه صادر شده است و در حال حاضر بیست نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی شیراز در اجرای قانون اصلاحات ارضی با مامورین همکاری دارند.

 

برنامه حضور شاه

مهندس آصفی رئیس کل اداره کشاورزی خراسان طی یک مصاحبه اظهار داشت : کار اصلاحات ارضی در حوزه شهرستانهای نیشابور، اسفراین و مشهد با استقبال عمومی مواجه شده و با سرعت در حال پیشرفت است و مالکین اسفراین و نیشابور اظهار نامه های خود را تسلیم کرده اند.

وی افزود : تصور می رود تا روز تشریف فرمایی شاهنشاه به مشهد قسمت اعظم کار اصلاحات ارضی در این دو شهرستان پایان یابد. قرار است نمایندگان خرده مالکین و همچنین زارعین  دهات مشمول قانون اصلاحات ارضی به مشهد آمده و در مراسمی که روز بیستم آذرماه در حضور شاهنشاه بر گزار می شود شرکت نمایند.

 

شورای فرهنگی سلطنتی تشکیل شد

با فرمان شاه شورای فرهنگ سلطنتی تشکیل شد، این شورا عهده دار نظارت و راهنمایی کلیه امور مربوط به زبان و ادبیات و تمدن ایران از لحاظ ملی و بین المللی است.

در فرمان شاه که ذیل آن تاریخ 8 آذر 1341 دیده می شود آمده است : با تاییدات خداوند متعال ما پهلوی شاهنشاه ایران  نظر به علاقه خاص خود به حفظ و حراست و اشاعه زبان و ادب و فرهنگ ایران، و به علت توسعه روز افزون روابط علمی و ادبی ایران با سایر کشورهای جهان، امر و مقرر می داریم که از این تاریخ شورایی به نام شورای فرهنگی سلطنتی به منظور مطالعه و اظهار نظر در کلیه امور فرهنگی که از طرف وزارت دربار شاهنشاهی بدان ارجاع شود، و نیز برای تهیه طرح ها و پیشنهاد های لازم در مواردی که شورا مستقلا برای توسعه و ترویج ملی و بین المللی فرهنک ایران ضروری بداند، و همچنین به منظور نظارت کلی برسازمان های فرهنگی وابسته به دربار شاهنشاهی تشکیل گردد.

وزارت دربار شاهنشاهی مامور اجرای این فرمان است.

 

ریاست عالیه این شورا به عهده خود شاه است!

ساعت ده صبح امروز علاء وزیر دربار شاهنشاهی طى یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور نمایندگان مطبوعات وخبر گزاری ها تشکیل شورای فرهنگی سلطنتی را بدین شرح اعلام داشت:

که شاهنشاه با توجه و علاقه خاص خود به همه آنچه مربوط به فرهنگ و تمدن است به عنوان بزرگترین نگاهبان و سرپرست این میراث عظیم ملی به تشکیل یک شورای فرهنگی سلطنتی که امر نظارت و راهنمایی عالیه را در این مورد عهده دار باشد اراده فرمودند، و وزارت دربار شاهنشاهی را مامور تاسیس این شورا که ریاست عالیه آن را شاهنشاه شخصا عهده دار خواهند بود نمودند.

اعضای ثابت شورا به فرمان همایونی، علاوه بر وزیر دربار شاهنشاهی و وزیر فرهنگ، آقایان ذیل به سمت اعضای ثابت شورا عهده دار انجام وظیفه شده اند ؛ به ترتیب تقدم و تاخر الفبایی اسامی: ابراهیم پورداود، سیدحسن تقی زاده، علی اصغر حکمت، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر سید فخرالدین شادمان، دکتر رضازاده شفق، دکتر عیسی صدیق، بدیع الزمان فروزانفر، مطیع الدوله حجازی، سعید نفیسی.

آقای شجاع الدین شفا سمت دبیر کل شورا را عهده دار خواهند بود.

 

تعداد بیماران روانی در ایران 25 برابر سه سال گذشته شده است!

در جلسه دیروز کنفرانس سازمان بهداشت جهانی اظهار نگرانی شد که بیماری های روانی روز به روز در کشورهای آسیایی مخصوصا ایران در حال افزایش است. این نگرانی مورد تایید پزشکان متخصص بیماری های روانی در ایران نیز قرار گرفته است. نماینده ایران در این کنفرانس دکتر احمد نظام می باشد.

«خبرگزاری رویتر» در این باره گزارش داد :  کنفرانس سازمان بهداشت جهانی که با شرکت نمایندگان ۱۷ کشور و از جمله ایران روز دوشنبه گذشته در مانیلا منعقد شده کماکان به کار خود ادامه می دهد. در این کنفرانس طرق و امکانات حمایت از بیماران روانی و جلوگیری از ابتلای مردم به این قبیل بیماری ها مورد بحث قرار گرفته است.

دکتر چهرازی استاد دانشگاه و رئیس بخش اعصاب بیمارستان پهلوی پیرامون علل افزایش بیماری های روانی اظهار داشت :  در اجتماع ما در حال حاضر یک نوع عدم سازش بین افراد بین  خانواده ها پدر و پسر مالک ورعیت، رئیس و مرئوس و بخصوص پیرو جوان به وجود آمده است، نسل جوان ما با اندیشه های جوان در مقابل نسل پیر با اندیشه های کهنه به پا خاسته اند ، در گیر و دار گفت و گو ها، بحث ها، جدل ها ، حرکات و تصمیماتی که گرفته می شود یکی از این دو دسته از تمایلات درونی خود باز می ماند و همین امر سبب ایجاد عقده ها و عدم تعادل روحی می گردد.

 

در ایران یک نوع خودخواهی و خود بینی به وجود آمده است

در اینجا چند علت اصلی که موجب افزایش بیماری های روانی در ایران شده است ذکر می گردد : اول همان مسئله تحولات اجتماعی است که مثال آن در بالا ذکر شد در اجتماع ما در حال حاضر یک نوع خود خواهی و خود بینی به وجود آمده است، افراد بدون توجه به سعادت اجتماع بیشتر به سعادت فردی توجه دارند عده ای با توجه به این که فعلا سعادت را در رفاهیت زندگی حساب می کنند و رفاهیت زندگی فقط از راه در آمد زیاد مادی امکان پذیر است سعی دارند به نحوی زندگی خود را  مرفه سازند.

دزدی، رشوه خواری، سوء استفاده  از مال مردم راه هایی است که برای تامین زندگی بهتر در اجتماع ما پیش کشیده شده عده ای در رفاه زندگی می کنند ولی عده دیگر دستشان به هیچ عرب و عجمی بند نیست و این اختلاف شدید طبقاتی را که می بینند دچار ناراحتی های روحی و عقده های درونی می شوند.

امروز دکتر میرسپاسی استاد بیماری های روانی دانشگاه اظهار داشت: تعداد بیماران روانی نسبت به سه سال گذشته در ایران به 25 برابر رسیده  است.

 

کارکنان کارخانجات دولتی نگران نباشند

به دنبال خبری که دیروز در مورد نگرانی  کارکنان مرکزی شرکت ها نوشته شده بود ظهر امروز دکتر ضیائی وزیر صنایع و معادن گفت: آن چه که من می توانم بگویم این است که به هیچ وجه در وضع زندگی و حقوقی کارمندان شرکت های دولتی که اکنون به صورت شرکت واحد در آمده است تغییری داده نمی شود و در هر حالى باید تمام کارمندان اعم از کادر مرکز و کارخانجات مطمئن باشند که دولت نهایت توجه را به حال آنان خواهد کرد.

ارسنجانی وزیر کشاورزی نیز در این خصوص اظهار داشت: کارگران و کارکنان کارخانجات دولتی نباید از تصمیم دولت دایر بر ادغام کارخانه ها و تاسیس شرکت واحد کارخانجات دولتی نگرانی داشته باشند زیرا شرایط مربوط به تامین رفاه آن ها دقیقا مورد توجه خواهد بود.

وزیر کشاورزی افزود: « با تاسیس شرکت واحد کارخانجات دولتی تنها سیستم اداره و عملیات این کارخانه تغییر خواهد کرد و رهبری فعالیت این کارخانجات به طور عمده در دست مهندسین و کارشناسان متخصص قرار خواهد گرفت.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.