10 آذر 1341

10 آذر 1341

انجمن های ایالتی و ولایتی اجرا نمی شود/پاسخ امام به استفتایی درباره مصاحبه نخست وزیر/نقش نخست وزیر اغفال مردم است!/مصوبه هیئت دولت با الغای نخست وزیر لغو نمی شود/قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است/ تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی‏‎ ‎‏یهود است/تعدادی از سران طوایف دستگیر می شوند/انتخابات انجمن شهر شیراز و برقراری مجدد حکومت نظامی/معلمین حق تحصیل در دانشگاه را ندارند!/در ایران برخی متخصص همه چیز هستند / دوره بحر العلومی گذشته است!/در کجای دنیا اصول سیاست اقتصادی ظرف دو سال چهار بار تغییر می کند؟!/برخی به جای تغییر مسیر همچنان به انتظار کمک آمریکا نشسته اند!

انجمن های ایالتی و ولایتی اجرا نمی شود

اسدالله علم نخست وزیر امروز اعلام کرد به دنبال اعتراض آقایان علما و روحانیون تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی اجرا نمی شود.

 

در این مصاحبه ابتدا از  نخست وزیر سوال شد : بموجب خبری که چند روز پیش در روزنامه ها انتشار یافت ظاهرا دولت در صدد انجام انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی نیست و تصویب نامه مورخ 14 مهر ماه 1341 اجرا نخواهد شد؟ خواهشمند است در این زمینه برای روشن شدن افکارعمومی هر گونه خبری هست بفرمائید.

نخست وزیر پاسخ داد:

دو مورد از موارد اعتراض در واقع ناشی از عدم وضوح عبارت تصویب نامه بود یکی شرط اسلام در انتخاب شونده و انتخاب کننده و دیگر مسئله سوگند منتخبین که در متن تصویب نامه کتاب آسمانی قید نشده بود و آقایان علمای اعلام می خواستند که تصریح به کلام الله مجید شود. در مورد این دو مطلب توضیح داده شد که در مملکت اسلامی نمایندگان انجمن های ایالتی و ولایتی از مسلمانان و با آرای مسلمانان انتخاب خواهند شد و هنگام سوگند به کتاب آسمانی خود که قرآن کریم است سوگند یاد خواهند نمود و تصویب نامه به این صورت اصلاح شد و برای اقلیت های رسمی هم پیش بینی لازم به عمل آمد.

مورد دیگر از موارد اعتراض آقایان علمای اعلام مربوط به عدم منع بانوان از شرکت در انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی بود. در این مورد کمیسیونی که مامور مطالعه بود هنوز نتیجه مطالعات خود را اطلاع نداده بود، که دولت متوجه مشکلات متصوره در باره انتخابات مجلس شورای ملی شد و تصمیم به انجام انتخابات گرفت و چون به علت طولانی بودن انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی انتخابات مزبور پس از افتتاح مجلس شورای ملی انجام خواهد گرفت در آن موقع ناگزیر بایستی مقررات مربوط به انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی از تصویب مجلسین بگذرد علیهذا مسئله مورد اعتراض آقایان علما موضوعا منتفی گردید معذلک ملاحظه شد که حضرات علمای اعلام نگران می باشند به همین جهت هیئت دولت تصویب نمود که مقررات تصویبنامه چهاردهم مهر ماه 1341 مر بوط به انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.

 

پاسخ امام به استفتایی درباره مصاحبه نخست وزیر

بازرگانان و اصناف قم طی نامه ای از امام خمینی استفتا کردند : « آیا مصاحبه ای را که آقای نخست وزیر 21 آبان 1341 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالی را‏ ‏تأمین نموده یا خیر؟‏»

در سوال دوم نیز آمده است : «آیا تلگرافی را که آقای نخست وزیر در این موضوع برای حضرات آیات نموده قانع کننده هست‏ ‏یا خیر؟‏‏»

‏‏امام خمینی در پاسخ به این استفتا تصریح کرده اند: به نظر اینجانب، مصاحبۀ آقای نخست وزیر‏ به هیچ وجه ارزش قانونی نداشت و‏ ‏نظر این جانب را تأمین ننمود، زیرا چیزی که در هیئت دولت به صورت تصویب نامه درآمد،‏ ‏مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیری در آن ندارد، و آن تصویب نامه ـ بر فرض قانونی‏ ‏بودنش ـ به قوّت خود باقی است.

 

نقش نخست وزیر اغفال مردم است!

1-راجع به حلف‏[سوگند یاد کردن]‏ به کتاب آسمانی می نویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این‏ تفسیر را از شخص ایشان برای تبرئۀ خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام‏ ‏پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویب نامه به هیچ وجه ارزش قانونی ندارد. و تصویب‏ ‏کتاب آسمانی به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به‏ ‏قوّت خود باقی است، و نقش آقای نخست وزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمی‏ ‏که برای قرآن مجید پیش آمده است به واسطۀ این تصویب نامۀ مخالف شرع و قانون به‏ ‏دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقی است، و هیچ مسلمانی نمی تواند‏ ‏قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهل انگاری کند.‏

2-آنچه ایشان نوشته اند که در مجلس، اقلیتهای مذهبی به کتاب خودشان قسم یاد‏ ‏می کردند، اشتباه است و هیچ گاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در‏ ‏مجلس نمی آوردند. صورت قسم نامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد‏ ‏می کردند.‏

 

مصوبه هیئت دولت با الغای نخست وزیر لغو نمی شود

3-این که نوشته اند در مملکت اسلام انتخاب کننده و انتخاب شونده مسلمان است،‏ ‏ربطی به مفاد تصویب نامه ندارد و وعدۀ اصلاح الزام آور نیست و به هیچ وجه ارزش‏ ‏قانونی ندارد، و ما را قانع نمی کند. و اگر فرضاً آقای عَلم بنویسد این سه امر که در‏ ‏تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونی ندارد؛ زیرا چیزی که در هیأت وزیران‏ ‏تصویب شد به الغای آقای نخست وزیر لغو نمی شود، و به قوّت خود باقی است.

 

قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است/ تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی‏ ‏یهود است

‏‏امام خمینی در ادامه پاسخ خود به استفتای بازرگانان و اصناف قم تاکید کردند : اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می کنم‏ ‏قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ‏ ‏صهیونیست هاست، که در ایران به حزب بهایی ظاهر شدند. و مدتی نخواهد گذشت که با‏ ‏این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه می کنند‏ ‏و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی‏ ‏یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید می کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها‏ ‏نشود، سکوت نمی کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این‏ ‏عالم محکوم به زوال است.‏

در پایان پاسخ امام به استفتای بازرگانان و اصناف قم نیز آمده است : آنچه اخیراً نوشته اند که اگر حرام می دانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در‏ ‏موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی‏ ‏و هیچ مقامی نمی تواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی‏ ‏بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمدالله ملت مسلمان و علمای‏ ‏اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین‏ ‏دراز شود قطع می کنند. 1

 

تعدادی از سران طوایف دستگیر می شوند

«روزنامه اطلاعات» امروز نوشت : به دنبال خبر بازداشت ابراهیم خان قهرمانی رئیس طایفه نمدی (از ایل قشقایی) که روز پنجشنبه گذشته انجام شد پیش بینی می شود قرار بازداشت عده ای دیگر از سران طایفه نمدی نیز صادر گردد.

امروز کار بازجویی متهمین به قتل مهندس ملک عابدی با دستگاه دروغ سنج خاتمه یافت و این دستگاه به وسیله متخصص آمریکایی و ستوان دوم شیروانی مترجم مخصوص به شیراز منتقل گردید.

امروز سر گرد جهبذ اظهار داشت دیگر می توان کار دستگیری متهمین به قتل مهندس عابدی را خاتمه یافته تلقی کرد و تا یکی دو روز دیگر کلیه متهمین از فیروز آباد به شیراز  منتقل خواهند شد.

 

انتخابات انجمن شهر شیراز و برقراری مجدد حکومت نظامی

دیروز اخذ آرای انتخابات انجمن شهر شیراز با مراقبت شهربانی و اقدامات احتیاطی لشکر فارس در نهایت  نظم و آرامش به عمل آمد، تیمسار سپهبد ورهرام استاندار فارس و زارع فرماندار شیراز و معاون استانداری به طور مرتب از حوزه های اخذ رای بازدید کردند.

از امروز مقررات حکومت نظامی در شیراز و حومه که به خاطر انجام انتخابات انجمن شهر لغو شده بود مجددا برقرار گردید.

 

معلمین حق تحصیل در دانشگاه را ندارند!

امروز طی دستوری که از طرف وزیر فرهنک صادر شد معلمین و دبیران از تحصیل در دانشگاه ها منع گردیدند.

در متن دستور وزارت فرهنگ آمده است:  در سال های اخیر متداول شده است که آموزگاران و گاهی دبیران بدون آن که خدمت وزارت فرهنگ را ترک گویند برای تحصیلات بالاتر به دانشگاه ها می روند ودر نتیجه دلبستگی آنان به کار معلمی کم می شود و این وظیفه خطیر را با مسامحه و اهمال انجام می دهند حال آنکه کار پر مسئولیت و بسیار مهم معلمی باید با تمام حواس و  کمال علاقه انجام شود.

 

بدیهی است وزارت فرهنگ با پیشرفت معلمان مخالف نیست اما با اشتغال به تحصیل حین انجام وظیفه معلمی موافقت ندارد، برای تشویق آموزگاران و دبیران وظیفه شناس و علاقمند آئین نامه ای در دست تهیه است که پس از مدت معقولی خدمت امکان پیشرفت علمی آنان را به نحو مناسبی مقدور می سازد، هم اکنون نیز مقرراتی موجود است که بر طبق آنها عده ای از آموزگاران و دبیران دیپلمه در دانشسرای عالی پذیرفته می شوند، این مقررات کامل تر و جامع تر خواهد شد و در غیر مواردی که آئین نامه تجویز خواهد کرد هیچ یک از آموزگاران و دبیران حق ندارند در دانشگاه ها ثبت نام کنند و به تحصیل پردازند.

 

در ایران برخی متخصص همه چیز هستند / دوره بحر العلومی گذشته است!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت :  گفت و گوی امروز ما از جایی شروع می شود که درست مربوط به تخصص است و در چنین جایی رطب خورده منع رطب چون کند و یادم هست چند ماه پیش از این وقتی ما مقالاتی می نوشتیم درباره جوانان تحصیل کرده و مشکلات زندگی آنها روزی پزشک جوانی به من برخورد و درد دل کرد که به هیچ کجای دنیا در این عصر چنین چیزی نیست که یک نفر متخصص همه امراض از فرق سر تا نوک پا باشد ولی در مملکت ما هست و ما که به ایران برمی گردیم مواجه می شویم با یک مشت از این همکاران که همه کاره هستند کبد، قلب،بینی،گوش، پروستات همه را در مورد همه امراض متخصصند واین ها راه به ما نمی دهند. شما اگر می خواهید به ما کمک بکنید در روزنامه جار بکشید که ای مردم، دوره بحرالعلومی سپری شده و هیچ بشری نمی تواند در این عصر بحرعلم وعالم مطلق باشد برای اینکه هررشته ای از علوم ، امروزه برای خود دریایی هست و انسان خیلی که همت داشته باشد می تواند در یک دریا شنا کند.

 

در کجای دنیا اصول سیاست اقتصادی ظرف دو سال چهار بار تغییر می کند؟!

خاطرم می آید در یکی از مقالات گذشته نوشتیم کدام مملکت هست از عقب مانده و پیش افتاده که اصول سیاست اقتصادی اش ظرف دو سال چهار بار تغییر کند. شش ماه درهای مملکت را سفت و سخت به روی واردات ببندند، چهار ماه درها را باز کنند، دوماه دست به ساختمان های لوکس بزنند، سه ماه بناها را مرخص و کارهای ساختمانی را متوقف کنند؟ چرا ؟ برای این که امور برحسب سلیقه های متناقض تعیین یا تبدیل می شود نه براساس فکر و برنامه.

 

برخی به جای تغییر مسیر همچنان به انتظار کمک آمریکا نشسته اند!

در سرمقاله روزنامه اطلاعات به ادامه مقاله وزیر دارایی در مجله  «تحقیقات اقتصادی» نیز اشاره شده و آمده است : بهنیا [وزیر دارایی]، بعد از آن که پاره ای شکست های مالی و پولی واقتصادی را می شمارد چنین می نویسد :

«... در وضع پیچیده امروز که دولت و مردم با تحمل عواقب شدید ترین بحران مالی، به انتظار معجزه هنوز تمکین به تغییر مسیر نکرده اند و سیاست انتظار که بنیان کن اساس سازمان ها و افراد فاقد قدرت پیش بینی و ضعیف است هنوز مستولی است و بلند پروازی، مسئولین رشته های حساس را هنوز در عالم گمراهی نگه داشته و کسی را به حقیقت تلخ آشنا نمی کند تجسس طرق بهبودی زحمتی است که فقط در محیط تفحصات علمی ممکن است مشوق پیدا کند و در نظر کسانی که هنوز به میلیاردها کمک آمریکا و وام های ممالک اروپایی امیدوار نشسته اند و راه اصلاح وضع به نظر آن ها منحصر به ساختمان جاده سوم و آزادی معاملات زمین و اجرای برنامه سوم و افزایش مالیات مستقیم و تعدیل ثروت است کار عبث و بیهوده ای است.»

با مطالعه این سطور ذهن انسان به دوره ای باز می گردد که زمامداران وقت حق اندیشه و شور را نه تنها از مراکزی مثل بانک سلب کرده به چهار دیواری هیئت دولت منحصر ساخته بودند بلکه تحت تاثیر محیط هر صاحب نظری زبان در کام کشیده و میدان یک سره برای مداحی و رجز خوانی خالی مانده بود. گرچه انتقاد از گذشته به قول بهنیا « هرقدر تاثیرش عمیق باشد شانی ندارد » اما هم به قول ایشان تذکری است برای تنبه آیندگان و این که «تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن ها اندیشیده شود.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.