9 آذر 1341

9 آذر 1341

به علمای اعلام تذکر دهید سکوت نکنند/هشدار امام در نامه به آیت الله مرعشی نجفی/‏‏لزوم اعلام رسمی لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی/اولتیماتوم به دولت‏/سخنرانی امام برای جمعی از اهالی تهران/حاضر نیستیم استان های این کشور تحت تصرف بهایی نماهای یهود‏‎ ‎‏درآید/بگذارید تا کشته شویم بعد قرآنمان‏‎ ‎‏از بین برود/هشدار امام به شاه‏/انعکاس بازداشت اولین ارتشبد ارتش ایران در خارج

به علمای اعلام تذکر دهید سکوت نکنند

امام خمینی طی نامه ای خطاب به حجج اسلام نجفی و غروی تاکید کردند : لابد مطالب اخیره و‏ ‏خرابکاری های دولت و مجلسین‏ به سمع مبارک آقایان رسیده است. تفصیل قضایا‏ ‎‎ ‏همان است که در اعلامیه تذکر داده شده است. سکوت در این امر موجب آن است که‏ ‏این ننگ برای ملت شیعه باقی بماند. لازم است ما به وسیلۀ اعلامیه و اعتراض، این امر‏ ‏مفتضح را از ساحت اسلام و مسلمین بزداییم.

در ادامه این نامه آمده است : سایر علمای اعلام و مبلغین محترم را تذکر‏ ‏دهید که در این امر سکوت نفرمایند. و به اهالی دستور دهید که به وسیلۀ اعلامیه،‏ ‏اعتراض خود را بنمایند.1

 

هشدار امام در نامه به آیت الله مرعشی نجفی

امام خمینی طی نامه ای به آیت الله مرعشی نجفی درباره «جلوگیری ازانتشارتلگراف نخست وزیر در زمینه لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی‏» تاکید کردند : بنده صریحاً عرض می کنم این انتشار برخلاف صلاح اسلام و حوزۀ‏ ‏علمیه و خلاف صلاح خود جنابعالی است. من میل ندارم آقایان هتک شوند.

در ادامه این نامه آمده است : من میل‏ ‏ندارم حوزۀ علمیۀ قم اینقدر سبک و بی ارزش در بین دولت و ملت قلمداد شود. با هر‏ ‏وسیله ای هست از طبع و انتشار این امر جلوگیری کنید تا خود دولت انتشار دهد. الآن‏ ‏تلفن کنید مطبعه طبع نکند و یا منتشر نکنند. می ترسم فسادی شود.‏2

 

‏‏لزوم اعلام رسمی لغو لایحۀ انجمن های ایالتی و ولایتی

امام خمینی امروز در جمع ‏‏«اصناف و بازاریان تهران و طلاب حوزۀ علمیۀ قم»درباره « لزوم اعلام رسمی لغو لایحۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی‏» تاکید کردند : دولت با این عمل خود، ما را مشکوک کرده است. باید بگوید از طرف کدام دولت‏ ‏(انگلیس، امریکا و یا شوروی) تهدید و یا تطمیع شده است؛ تا اگر نمی تواند جواب این‏ ‏دوَل را بدهد، ما خودمان جواب آن ها را بدهیم. خوب است دولت لغو لایحه را اعلام‏ ‏کرده و خیال یک مشت مردم مسلمان را راحت کند‏‎‎‏.4

امام خمینی در ادامه تصریح کردند : من به اعلیحضرت همایونی پیغام‏ ‏داده ام که به دولت دستور بدهند لغو لایحه را در جراید بنویسد؛ زیرا موقعیت بد است و‏ ‏اگر این دفعه مردم عصبانی بشوند دیگر ما جلوی آنها را نمی توانیم بگیریم؛ و حتی‏ ‏سرنیزه هم جلوی آنها را نمی تواند بگیرد. و اگر درست نشود، من خودم به تنهایی راه‏ ‏می افتم و هر چه پیش آید، بیاید. به «عَلم» بگویید اینقدر لجاجت نکند و با خودپسندی و‏ ‏از روی هوا و هوس با سرنوشت یک مشت مردم مسلمان بازی نکند!‏

 

اولتیماتوم به دولت‏

... هر چند مضمون تلگرافی که برای علمای قم فرستاده، قانع کننده می باشد، ولی تا‏ ‏در جراید رسمی کشور لغو تصویبنامه به طور صریح اعلام نگردد، ما نمی توانیم به این‏ ‏تلگراف ترتیب اثر دهیم؛ و هیأت حاکمه بداند که اگر خبر لغو تصویبنامه را در جراید‏ ‏اعلام نکند، ما این تلگراف را کَاَنْ لَمْ یَکُنْ فرض کرده به مبارزه ادامه خواهیم داد.5

 

سخنرانی امام برای جمعی از اهالی تهران

امام خمینی امروز همچنین طی سخنانی در جمع گروهی از اهالی تهران درباره « لغو تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی» اظهار داشتند:

 

‏‏ « مردم مطیع علمای خود هستند و اگر علما اشاره نمایند که مسلمانان عموماً در خارج‏ ‏از تهران جمع شوند، اطاعت می کنند و دست از کسب خود برمی دارند. مسلمین حاضر‏ ‏نیستند برای شغلشان دست از قرآن بردارند و دین خدا را در خطر بیندازند.‏»

 

حاضر نیستیم استان های این کشور تحت تصرف بهایی نماهای یهود‏ ‏درآید

امام خمینی در ادامه تاکید کردند: الآن روز جمعه‏ ‏است، هر گوشی که سخنان را بشنود لازم است به دیگران بگوید، مردم را متوجه کنید تا‏ ‏به دولت بگویند: ما حاضر نیستیم استان های این کشور تحت تصرف بهایی نماهای یهود‏ ‏درآید. آگاه باشید خطر بزرگ و تکلیف مهم است. قرآن و دیانت اسلام بر مردم حقها‏ ‏دارد. ادا کردن این حق مشکل است. به هر حال دشمنان دین و کشور باید بدانند که با یک‏ ‏ملتی روبه رو هستند که دانشمندان بصیر، تاجر اقتصادی و دکتر دارند و ممکن نیست گول‏ ‏بخورند؛ بلکه با کمال توانایی از اسلام و کشور خود دفاع خواهند کرد.‏

‏‏ایشان افزودند : برادران ایمانی! این ها با تمام مقدسات ملی و مذهبی بازی می کنند. جراید را مجبور‏ ‏می کنند که بر علیه دین و منافع عمومی مردم مقاله بنویسند. شما ملاحظه فرمایید‏ روزنامه ها جریان 17 دی مفتضح و ننگین را که تعفن آن دنیا را گرفته، می نویسند و یک‏ ‏صفحۀ تمام را اختصاص به تبلیغات مشروبات الکلی داده، از هر طرفی مظاهر شهوت و‏ ‏بی عفتی را در صفحات روزنامه ها و مجلات منعکس می نمایند و اجتماع مسلمین را به‏ ‏فساد اخلاق و بی عفتی سوق می دهند؛ ولی از قوانین اسلام و احساسات عمومی مسلمین‏ ‏یک کلمه هم درج نمی کنند.‏

 

بگذارید تا کشته شویم بعد قرآنمان‏ ‏از بین برود

‏ایشان در ادامه گفتند : «به هر حال علمای اسلام نمی خواهند فساد تولید شود، در مقام حفظ قرآن و کشور‏ ‏خود هستیم و در این راه از هیچ اقدام لازمی مضایقه نخواهیم کرد. عده ای به من اظهار‏ ‏کردند ما حاضریم اقدام نموده کشته شویم. من گفتم اگر دیدیم قرآنمان در خطر است‏ ‏خودمان جلو می رویم نمی گذاریم مردم جلو بروند. بگذارید تا کشته شویم بعد قرآنمان‏ ‏از بین برود. ‏‏[‏‏گریۀ حضار‏‏]‏‏ نمی نشینیم که به دست دستگاه پوسیدۀ چند نفری، حیثیت‏ ‏روحانیت و اسلام از بین برود؛ دین ما و قرآن ما از بین برود. ما به هر جهت مهیا هستیم.‏»

 

هشدار امام به شاه‏

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود با هشدار به شاه تاکید کردند : ما تا به حال با این ها مماشات نموده و به نصیحت و تذکر اکتفا کردیم و نگذاشتیم ملت‏ ‏عصبانی شود و اگر یک روز ملت با حالت عصبانی از خانه خارج شود مطلب صورت‏ ‏دیگری پیدا خواهد کرد. آن روز است که سرباز به نفع اسلام سرنیزه را بیندازد و ژاندارم‏ ‏تفنگ را، آن روز است که دیگر نه کاخی برای عَلَم باقی خواهد ماند و ‏‏[‏‏نه‏ ‏]‏‏کاخی‏ ‏مرتفعتر از آن. من که با شاه ارتباطی ندارم، لذا شفاهاً پیام می دهم که مملکت در معرض‏ ‏خطر است. به آقای عَلَم امر کند که به خواسته های ملت توجه کند یا به کنار رود تا ما با‏ ‏خود آنها مذاکره نماییم و اگر می خواهد لجاجت کند، بداند که چند نفر معدود‏ ‏نمی توانند با یک ملت لجاجت کنند.‏»

‏‏

انعکاس بازداشت اولین ارتشبد ارتش ایران در خارج

«تهران مصور» نوشت : بازداشت ارتشبد هدایت اولین ارتشبد و همچنین نخستین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران کشور که تا چندی قبل بزرگترین مقام نظامی کشور را به عهده داشت به وسیله خبرگزاری های خارجی با اهمیت فراوانی به خارج مخابره شده است.

محافل سیاسی تهران نیز برای این بازداشت اهمیت فراوانی قائل هستند، در این محافل گفته می شود که بازداشت ارتشبد هدایت بزرگترین اقدامی است که تاکنون در ارتش صورت گرفته است.6

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.