4 مهر 1341

4 مهر 1341

شاه : در ارتش از هیچ انحرافی چشم پوشی نمی شود/کارهایی که ما می کنیم کمتر در سایر نقاط دنیا نظیر دارد/کسی انتظار نداشته باشد بر اساس خدماتی که انجام داده عمل خلاف او بخشیده شود!/هدف اصلی ما این است که ایران در قرن بیستم هماهنگ و دوش به دوش مترقی ترین ممالک دنیا پیش برود!/ایران را به وضعیتی خواهیم رساند که  مورد غبطه سایرین قرار گیرد!/حوادث سال گذشته دانشگاه مطلقا به ضرر دانشجو تمام شد/برنامه یک ساله کلاس های مبارزه با بی سوادی اعلام شد/برای توفیق در صادرات کشاورزی ؛ تنها امتیاز  گرفتن از بازار مشترک کافی نیست!/طرح تازه برای فروش کارخانجات دولتی به مردم در دست تهیه است/سرمایه گذاری کویت در جنوب ایران/ایران از شوروی تقاضای کمک خواهد کرد!/موشه دایان در ایران به سر می برد!

شاه : در ارتش از هیچ انحرافی چشم پوشی نمی شود

روزنامه های کثیر الانتشار امروز گزارش دادند : ساعت یازده صبح دیروز هواپیمای حامل شاهنشاه درحالی که اعلیحضرت همایونی شخصا آن را هدایت می فرمودند در فرودگاه بانه به زمین نشسته در فرودگاه فرماندار شهرستان نقده روسای ادارات دولتی، سران عشایر و معتمدین و معاریف نقده و اشنویه بانه مقدم شاهنشاه را استقبال کردند. ابتدا تیمسار سرلشکر مبین فرمانده لشکر آذربایجان خیر مقدم گفت وگزارش نظامی معروض داشت .

شاهنشاه سخنانی به این شرح ایراد کرد :

این مملکتی است که ما با کوشش و عزم آهنین و با تلاش روز افزون همه با هم برای آماده کردن آن اقدام می کنیم و عمل می کنیم در یک نقطه نیست و اصلاحاتی که ماشروع کرده ایم همه جانبه است هم اصلاحات اداری و هم بخصوص اصلاح جامعه ایران جمعیت ایران و تمام افرادی که تشکیل این مملکت و این جامعه را می دهند باید زندگیشان و رسومشان و طرز عملشان بر پایه مترقی ترین و عادلانه ترین و پیشرفته ترین طرق اجتماعی عصر امروز ما باشد.

 

کارهایی که ما می کنیم کمتر در سایر نقاط دنیا نظیر دارد

برای اکثریت جامعه ایرانی که آن را دهقانان و برزگران تشکیل می  دهند چه راه و رویه ای پیش گرفته ایم کارهایی که ما می کنیم کمتر در سایر نقاط دنیا نظیر دارد همچنین می توانیم برای طبقات دیگر مملکت کار هایی پیدا بکنیم به همین طریق اطلاع بگیرید که برای این جا نیز چه کار هائی می کنیم.

ما می توانیم ارتش ایران را به صورت منزه ترین ارتش ها در آوریم و امیدوارم از لحاظ علمی یکی از مترقی ترین و از لحاظ دیگر به همین نسبت بین ارتش های جهان در آوریم این در اختیار مان هست که احتیاج به وسائل فوق العاده صناعی و خصوصی نیست ولی از لحاظ قدرت ارتش نیز اگر ارتش ما در آینده محدودتر بشود از لحاظ مقدار و کمیت کوچک تر بشود ولی از لحاظ کیفیت به مراتب قوی تر خواهد بود و بخصوص از لحاط روحی با داشتن یک کادر کامل و منزه و مومن و مطمئن که یک قسمت آن را شما تشکیل می دهید به این مراحل برسد.

 

کسی انتظار نداشته باشد بر اساس خدماتی که انجام داده عمل خلاف او بخشیده شود!

هیچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد که اگر خدمتی هم کرده باشید برای عمل خلاف خود بخشیده بشود در جامعه سربازی یک چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که مبنای این جامعه نظامی ما بر پایه چنین عزم استواری بنا نهاده شود این مسلما در روحیه تمام عناصری که با پاکی و با صمیمیت و با ایمان به انجام وظیفه و در واقع با طهارت کار می کنند خد مت می کنند و در خیلی نقاط زحمت می کشند و در بعضی نقاط از وسائل اولیه زندگی محروم هستند. این برای آنها موجب کمال خوش وقتی است و شوق به خدمت ایجاد می کند.

 

هدف اصلی ما این است که ایران در قرن بیستم هماهنگ و دوش به دوش مترقی ترین ممالک دنیا پیش برود!

هدف ما این است که ایران و استقلال ایران و تمامیت ایران معنی دیگری داشته باشد و آن این است که مملکت ما امروز در قرن بیستم هماهنگ و دوش به دوش مترقی ترین ممالک دنیا پیش برود و برای این کار تمام استعداد های فطری جسمی مملکت باید به کار بیفتد و آن هم در محیط عدالت اجتماعی عدالتی که از هیچ جای دیگر کمتر نباشد بلکه روی اصل سوابق تاریخی سنن ملی و ثباتی که خداوند به ما داده است ما بتوانیم با آسودگی با فراغت ولی ضمنا با سرعت تمام به پیشرفت اجتماعی  که در قرن بیستم یک مملکتی می تواند به آن افتخار کند نائل بشویم در همه زمینه ها شروع کرده ایم به یک تحول عظیم اجتماعی و آن چیزی است  که 75 در صد افراد مملکت مشمول آن می شوند و آن اصلاحات ارضی است.

 

ایران را به وضعیتی خواهیم رساند که  مورد غبطه سایرین قرار گیرد!

سخنانی را که در این باب به کرات در نقاط مختلف ایراد کرده ام مرور بکنید بخوانید و بشنوید خواهید دید که این اصلاحاتی که در نظر است چقدر عمیق و دامنه دار است همچنین در شئون کارگران در شئون کارمندان دولت در شئون پیشه وران در تمام شئون اجتماعی همین تحول عمیق را وجهه همت وپیشه خودخواهیم کرد. از مجموع این اقدام امیدوارم در آینده نزدیکی چنان جامعه پیشرفته و استوار و قوی به وجود بیاید و مملکتی که واقعا همه نوع نعمت ها نسبت به آن ارزانی شده است به منزلتی نائل بشود که مورد  غبطه سایرین واقع گردد و ما به نوبه خود بتوانیم اگر لازم باشد دست دیگران را بگیریم و به آن ها تا آن جایی که می توانیم مساعدت بکنیم.

 

حوادث سال گذشته دانشگاه مطلقا به ضرر دانشجو تمام شد

«روزنامه اطلاعات» در ستون سرمقاله شماره امروز خود نوشته است : از روز ۲۹ شهریور که مصادف با جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه بود و به این مناسبت آقای رئیس دانشگاه گزارشی به حضور اعلیحضرت عرض کردند. ما می خواستیم پیرامون این گزارش چند کلمه ای گفت و  گو بدار یم ، اما مسائل مختلف مطرح شد و مجال حاصل نگشت، خوشبختانه هنوز دیر نیست و می توانیم در این باره چیزی بنویسیم واز زبان مردم با اولیای دانشگاه سخنی بگوئیم .

آقای دکتر فرهاد، ضمن گزارش خود اظهار می دارند : « هر دستگاهی که با علم و ادب و پژوهش های فکری سروکار دارد بیشتر از هر امر نیازمند آرامش و محتاج نظم و انضباط است. با آنکه دانشگاه تهران در نگاه داشت این آرامش و انضباط برای پیشرفت فعالیت های معلمان و محصلان کوشا است ، متاسفانه در سال گذشته نتوانست چنان که باید از آن برخوردار باشد زیرا علیرغم میل و آرزوی خود چند گاهی میدان تظاهراتی گردید که مطلقا به مسائل تعلیمی و تحقیقی ارتباط نداشت ...»

 بعد از این اشاره ، رئیس دانشگاه یادآور می شود : «در این جا از همه طبقات دانشگاهی خواستار می شویم که جز به کار علم و دانش و تحقیقات و تفحصاتی که شایسته مقام علمی آنان است در دانشگاه به کار دیگری دست نزنند و محوطه دانشگاه را مسائل غیر دانشگاهی آلوده بسازند .»

وقتی به عقب نگاه می کنیم و دانشگاه را در طول یک سال گذشته می نگریم چه می بینیم؟ می بینیم حوادئی به هر صورت کار دانشگاه را فلج کرد و درهای دانشگاه بالاجبار به روی دانشجو بسته شد و درس و بحث تعطیل گشت. در بحث ما نیست که از این حوادث کی منفعت بود یا کی می خواست منفعت ببرد، اما اگر از ما بپرسید کی دراین میانه ضرر کرد بدون تامل جواب خواهیم گفت : دانشجو!

شما دیدید بعد از حادثه اول بهمن در دانشگاه با وجود آن که هیئت هایی مامور تفتیش در اطراف قضیه شدند و بعضی عناصر را به عنوان محرک واقعه شناختند و معرفی کردند هیچ کس به آنها نگفت بالای چشمتان ابروست، اما دانشجویان زخمی دادند، زندانی دادند، صدمه کشیدند، از درس باز ماندند و خلاصه چوب را آن ها خوردند نه دیگران.

 

برنامه یک ساله کلاس های مبارزه با بی سوادی اعلام شد

امروز از طرف وزیر فرهنگ برنامه سال تحصیلی 42-41 کلاس های مبارزه با بی سوادی آموزشگاه های سراسر کشور طی بخشنامه ای به روسای اداره فرهنگ استان ها و شهرستان ها اعلام گردید.

وزیر فرهنگ در این دستور متذکر شده است هدف وزارت فرهنگ با اجرای این برنامه این است که از طریق تعلیم سواد و اصول ساده بهداشت، کشاورزی و خانه داری مردم شهر نشین و کشاورزان را برای زندگی بهتر آماده سازد تا با اجرای برنامه اصلاحات ارضی کشاورزان آمادگی کامل برای قبول تغییرات جدید در زندگی خود داشته باشند.

 

برای توفیق در صادرات کشاورزی ؛ تنها امتیاز  گرفتن از بازار مشترک کافی نیست!

فردا هیئت مامور مذاکره با مقامات اقتصادی بازار مشترک به طرف بروکسل حرکت می کند. این اقدام در محافل بازرگانی با گرمی مورد استقبال قرار گرفت و با امیدواری به نتایج آن نگاه می کنند زیرا خطر بازار مشترک برای بعضی از کالا های صادراتی بخصوص خشکبار جدی و آنی است اگر به همان نسبت برای رفع خطر کوشش به عمل نیاید ضررش خیلی زود دامنگیر تجارت خارجی و صادرات خواهد شد و نمایندگی ایران در منطقه بازار مشترک اروپا تاکنون کوشش های فراوانی به عمل آورده و موفقیت هائی هم به دست آورده است .

حداقل انتظاری که از هیئت مزبور می رود این است که بتواند امتیازاتی شبیه یونان و ترکیه برای ایران و کالاهای صادراتی ایران بگیرد. اما متاسفانه تنها گرفتن امتیازات مشابه یونان و ترکیه مشکل صادرات ما را حل نمی کند. حد نهایی این امتیاز آن است که ایران بتواند در شرایط مساوی با یونان و ترکیه جنس خود را وارد بازار مشترک کند.

اما باید دید ایران کالایی شبیه یونان و ترکیه دارد که در  بازار مشترک عرضه کند یانه. یونان و ترکیه خشکبار خود را با استاندارد بهتر از ایران تهیه می کنند و کاملا قادرند که مشخصات و شرایط خاص جنس باب بازار مشترک را فراهم سازند در حالی که در مورد ایران این مسئله هنوز به طور قطع حل نشده است .

 

طرح تازه برای فروش کارخانجات دولتی به مردم در دست تهیه است

امروز کسب اطلاع گردید که وزارت صنایع و معادن مشغول بررسی و مطالعه پیرامون طرح تازه انتقال کارخانجات دولتی به دست مردم از جمله مالکین سابق املاک تقسیم شده می باشد .

به دنبال طرح وزارت کشاورزی در مورد انتقال کارخانجات دولتی به مالکین که املاک آن ها طبق قانون اصلاحات ارضی تقسیم می شود وزارت صنایع و معادن نیز انتقاداتی نسبت به این طرح داشت که قرار شد نظرات آن ها یک جا به دولت تسلیم شود .

اکنون مذاکرات و بررسی هایی در وزارت صنایع و معادن آغاز گردیده است تا نظرات آن دستگاه در مورد نحوه فروش کارخانجات به مردم به دولت معلوم شود.

 

سرمایه گذاری کویت در جنوب ایران

هیئت بازرگانی و کشاورزی ایران پس از بازگشت وزیر اقتصاد کویت از آمریکا برای مذاکره به آن کشور عزیمت خواهد کرد.

هیئت مزبور ماموریت دارد که روابط بازرگانی و بخصوص صادرات ایران به کویت را با مقامات کویتی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

هیئت کشاورزی نیز احتیاجات کویت را از نظر کالا های کشاورزی و امکانات سرمایه گذاری کویت را در نواحی جنوبی ایران برای تهیه و تولید کالاهای کشاورزی مورد نیاز کویت مورد مطالعه قرار خواهد داد و نحوه صدور و تامین این احتیاجات را از مناطق جنوب ایران مورد بررسی قرار خواهد داد.

 کویت یکی از کشور های همجوار ایران است که هر سال مقادیر زیادی از احتیاجات کشاورزی خود را از مناطق جنوبی ایران تامین می سازد.

 

ایران از شوروی تقاضای کمک خواهد کرد!

«روزنامه فرمان» نوشته است : محافل مطلع  پیش بینی می نمایند که روس ها به زودی پیشنهاد دادن کمک های قابل توجهی را به دولت خواهند نمود و به قرار اطلاع دولت نیز تا جایی که این کمک ها دور از دخالت های سیاسی همسایه شمالی در امور داخلی ایران باشد آن را استقبال خواهند کرد.

این روزنامه ادامه داده است : دیشب از یک مقام مطلع سیاسی کسب اطلاع کردیم که ممکن است در صورت تقاضای دولت از طرف دولت شوروی کمک هایی چه از نظر فنی و چه از نظر مادی به اجرای برنامه سوم ایران بشود.

گرچه هنوز این خبر مورد تایید مقامات رسمی واقع نشده ولی ناظران امور انجام این کمک را قطعی می دانند مضافا به این که تا این لحظه برای اجرای برنامه سوم عمرانی مقادیر هنگفتی کسر اعتبار وجود دارد و چه بسا که هنگام اجرای طرح این کسر اعتبار به میزان بیشتری برسد.

 

موشه دایان در ایران به سر می برد!

«روزنامه فرمان » نوشت : می گویند هم اکنون موشه دایان وزیر کشاورزی اسرائیل که از شخصیت های مشهور جهانی می باشد در تهران است.

وی به دنبال اجرای یک طرح کشاورزی در ناحیه قزوین به تهران آمده است چون سیستم کشاورزی اسرائیل واقعا جالب و قابل تقلید می باشد!

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.