9 شهریور 1341

9 شهریور 1341

دکتر خانلری یا درخشش؟!/بزرگترین نقص درخشش کم سوادی او بود

دکتر خانلری یا درخشش؟!

«تهران مصور» در ادامه سلسله گزارش های خود که به مقایسه دو وزیر فرهنگ دولت علی امینی و اسدالله علم می پردازد نوشته است : به دنبال مصاحبه ای که هفته گذشته با یکی از صاحب نظران در امر فرهنگی به عمل آمد در این هفته مجله تهران مصور با یکی دیگر از مطلعین مصاحبه ای ترتیب داد و نظر وی را در مورد فرهنگ پرسید.

دکتر حسن صدر حاج سید جوادی از نویسندگان باسابقه و فرهنگیان صاحب نظر هستند که مشاغل متعددی را در فرهنگ به عهده داشته اند.

مشارالیه دبیر دبیرستانهای البرز، فیروز بهرام و گوهرشاد بوده و همچنان در سمت های دیگر مانند نمایندگی فرهنگی در کمیسیون نمایش ، بازرس وزارت فرهنگ و ریاست اداره کل نگارش انجام وظیفه کرده است.

مصاحبه ای را که در زیر مطالعه می فرمائید شامل نظرات ایشان در زمینه بحث جاری است.

سوال : نظر شما در باره وزارت فرهنگ درخشش چیست؟

جواب :  گاهی وقایعی اتفاق می افتد که به نظر خیلی عجیب و باورنکردنی می آید. انتخاب درخشش هم به عنوان وزیر فرهنگ یکی از آن وقایع بوده است، زیرا وی هیچ گونه بصیرتی در امر فرهنگ نداشت ، در تمام مدت خدمات فرهنگی خود حتی یکصد ساعت هم تدریس نکرده است ، مدت پانزده سال به عنوان بازرس حقوق گرفتار بیکار گردیده است و عالی ترین مقامی که در وزارت فرهنگ داشته مدیریت دایره بوده است .

سوال: در مورد خدماتی که درخشش در فرهنگ انجام داده است نظر شما چیست؟

جواب :  عده ای به اشتباه تصور می کنند که درخشش خدماتی در فرهنگ انجام داده است چنانکه هفته قبل هم در مجله تهران مصور ذکری از این خدمات رفته بود. درخشش در بدو تصدی خود هیاهوی زیاد ایجاد کرد و عده ای را اشتباه انداخت او عوام فریبی می کرد، روزهای اول انتصاب با یک اتومبیل فولکس واگن به وزارت خانه می رفت، پس از ده روز اتومبیل بنز یکی از دوستان را در اختیار گرفت و بعد از چهل روز به سراغ اتومبیل بیوک مغز پسته ای وزارت فرهنگ رفت (وزیر فرهنگ از دو اتومبیل استفاده می کند) و بالاخره یک ماه بعد اتومبیل سه رنگ وزارتی را نیز در اختیار گرفت!

سوال: به نظر شما درخشش چه کارهایی می توانست انجام دهد که از انجام آنها غافل ماند؟

جواب : به نظر بنده از درخشش هیچ کاری ساخته نبود زیرا وزارت فرهنگ با پست و تلگراف فرق دارد . وزیر فرهنگ که بر تمام مؤسسات تعلیماتی ریاست عالیه دارد باید شخص باسواد و با تجربه و پرمایه ای باشد ،پست وزارت فرهنگ تنها یک پست سیاسی نیست بلکه یک پست علمی است .

 

بزرگترین نقص درخشش کم سوادی او بود

بزرگترین نقص درخشش کم سوادی وی بود. او در رشته ای که لیسانس گرفته یعنی تاریخ و جغرافی نیز اطلاعات کافی ندارد. به همین جهت همیشه نسبت به افراد باسواد و تحصیل کرده در خود کینه ای حس می کرد و دارای عقده یا کمپلکس بود. وی نسبت به طبقه تحصیل کرده دشمنی و عناد می ورزید. نطق ها و اعلامیه های وی علیه دانشجویان با ارزش ایران در خارج و اقدامات وی علیه این طبقه حاکی از بغض و کینه وی نسبت به افراد تحصیل کرده بود.

موضوع دیگری که در اینجا قابل ذکر است مسئله پول هایی است که از معلمین در حساب آقای درخشش جمع شد و معلوم نیست چرا به نفع معلمین مصرف نشده و در حساب ایشان و به نفع ایشان بلوکه شده است. با این پول ها می توان بانک مخصوص معلمین ایجاد کرد و وضع اسف بار بیمه فرهنگیان و بیماران آنها و مؤسسه تعاونی آنها را بهبود بخشید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.