مبنای خریدهای نظامی

مبنای خریدهای نظامی

... خانمی به شوخی گفت "450 تا یعنی چه، اقلا 1000 تا" و اعلیحضرت فرمودند راست میگوید اقلا 1000 فروند. درست توجه کنید مبنای تصمیم شاه یک شوخی شعار مانند خانمی بوده است!

چون جنگ بین‌المللی دوم پایان یافته بود، و آمریکاییها، هواپیماهای اضافی در اختیار داشتند، حاضر شدند تعدادی از آنها را که نیازمندی حداقل کشور ما را مرتفع کند با شرایط سهلی در اختیار ما قرار دهند. (نظیر همین رفتار را با بسیاری کشورهای دیگر در ردیف ما هم به عمل آوردند). شرط اصلی در تقاضای تعداد درخواستی، جوابگویی به حداقل نیازمندی تاکتیکی واحدهای موجود، و امکان پرواز دادن آنها بود. این کار به رکن سوم نیروی هوایی، که در آن موقع مسئولیتش با نویسنده بود، محول شد.

]در سال 1328[پس از محاسبه دقیق واحدهای سازمانی، به رقم 450 فروند رسیدم، و چگونگی را به شاه توضیح دادم. ولی وقتی سرتیپ سپه پور فرمانده نیروی هوایی گزارش کتبی آن را به عرض رسانید شاه گفته بود: 450 فروند یعنی چه، اقلا 1000 فروند!

به سپه پور گفتم: شما می‌دانید امسال در گرفتن 135 نفر داوطلب برای طی دوره خلبانی چه تلاشی کردیم؛ ولی فقط 85 نفر به دست آوردیم، چگونه خواهیم توانست 1000 فروند هواپیما را پرواز دهیم؟ گفت هفته بعد باز شرفیابی است خودت بیا و توضیح بده.

آن شب من منزل شادروان عبدالحسین میکده – باجناقم – مهمان بودم. سرگرد خسروداد (بعدا سرلشکر)، داماد میکده، در آنجا بود، تا مرا دید گفت خوشنود باش قریبا 1000 هواپیما در اختیار خواهی داشت. سپس توضیح داد که شب پیش منزل اردشیر زاهدی مهمان بود و به مناسبتی صحبت از نیروی هوایی شد. اعلیحضرت به 450 فروند هواپیما که قریبا به ایران داده خواهد شد اشاره فرمودند.

خانمی به شوخی گفت "450 تا یعنی چه، اقلا 1000 تا" و اعلیحضرت فرمودند راست میگوید اقلا 1000 فروند. درست توجه کنید مبنای تصمیم شاه یک شوخی شعار مانند خانمی بوده است!1

شماره آرشیو: 6492-3ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.