بنزین در روز مبادا

بنزین در روز مبادا

در جریان شهریور۲۰، اسبهای واحدهای سوار و توپخانه، سه روز بعد یعنی روز 6 شهریور، یال و دم خود را از دست داده بوند؛ زیرا اسبها به جای علوفه آنها را جویده بودند! و وسایط نقلیه در کشور تولید کننده بنزین، به علت فقد آن، زمینگیر شده بودند؛ و از همه مضحکتر برای اتومبیل شخصی رضاشاه، در موقع فرار از تهران به اصفهان، حلب بنزین با دعوا و مرافعه از سرلشکر کریم آقا بوذرجمهری مصادره شد!

در جریان شهریور۲۰، اسبهای واحدهای سوار و توپخانه، سه روز بعد یعنی روز 6 شهریور، یال و دم خود را از دست داده بوند؛ زیرا اسبها به جای علوفه آنها را جویده بودند! و وسایط نقلیه در کشور تولید کننده بنزین، به علت فقد آن، زمینگیر شده بودند؛ و از همه مضحکتر برای اتومبیل شخصی رضاشاه، در موقع فرار از تهران به اصفهان، حلب بنزین با دعوا و مرافعه از سرلشکر کریم آقا بوذرجمهری مصادره شد!1

شماره آرشیو: 131580-275م

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.