12 اردیبهشت 1341

12 اردیبهشت 1341

پرونده های مسیل خواران به دادگستری فرستاده می شود!/صدهزار نفر در انتخابات اصناف تهران شرکت می کنند /جوانان معتقدند در این کشور کار به جایی نمی رسد!/روح منفی بافی در بعضی دستگاه های مملکتی هم وجود دارد /ساختمان های لوکس باعث حفظ آبروی کشور نمی شود/ایران در انتظار حمله ملخ /راه فرار از قانون! /برای افزایش صادرات صنعتی دو نرخی ارز باید پذیرفته شود /کارخانه های نوبنیاد و حتی قدیمی به دولت و خارج بدهکارند!/ایران و پاکستان درخواست کمک بیشتری کرده اند

پرونده های مسیل خواران به دادگستری فرستاده می شود!

«روزنامه ها» امروز در گزارش هایی نوشتند: شهرداری تهران برای تعقیب مسیل خواران پرونده ها را به دادگستری می فرستد.

مقامات شهرداری می گویند مسیل خواران باید آخرین قیمت اراضی را بپردازند.

تا یک هفته دیگر نام کلیه متجاوزین به مسیل های تهران در اختیار جراید گذاشته می شود.

 

صدهزار نفر در انتخابات اصناف تهران شرکت می کنند

بعدازظهر امروز مجمع عمومی شورای عالی اصناف تهران با حضور عموم اعضای اتحادیه های صنفی با ریاست مهدی کوشانفر در محل شورای عالی اصناف تشکیل می شود. در این اجتماع مسائلی از این قرار: انتخابات صنفی، کمک به سیل زدگان، مالیات، بیمه های اجتماعی مطرح می شود.

رئیس اصناف اظهار داشت در انتخابات اصناف جمعا 96 اتحادیه و در حدود یکصد هزار نفر شرکت می کنند و این امر موید اهمیت و عظمت جامعه اصناف است.

 

جوانان معتقدند در این کشور کار به جایی نمی رسد!

بعد از ظهر دیروز علی امینی، نخست وزیر، در انستیتوی خواروبار و تغذیه ایران حضور یافت و ضمن بازدید از تاسیسات آن آزمایشگاه انستیتو را افتتاح کرد.

امینی، نخست وزیر، پشت میکرفون قرار گرفت و اظهار کرد: این که در مملکت ما قسمت عمده افراد و بخصوص جوانان مایوس هستند برای این است که مسائل و مشکلات ما مربوط به ده سال و بیست سال پیش است و مردم معتقدند که کار به جایی نمی رسد، اما به عقیده من در مملکت ما موجبات امیدواری خیلی فراهم است؛ زیرا مقدورات معنوی و استعداد افراد این مملکت قابل مقایسه با هیچ کدام از کشورهای مجاور نیست، منتها نقص ما این است که روح اتحاد و اتفاق کافی نداریم و اگر این روح در جامعه به وجود آید، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

 

روح منفی بافی در بعضی دستگاه های مملکتی هم وجود دارد

نخست وزیر سپس به ضررهای منفی بافی و لزوم انجام کار مثبت در مملکت اشاره کرد و گفت: متاسفانه روح منفی بافی در بعضی دستگاه های مملکتی هم وجود دارد. در اغلب دستگاه ها کارمند زیاد است و همین امر از نتیجه کار می کاهد و باعث عدم رضایت مردم و دولت می شود.

یکی از بدبختی های بزرگ این مملکت عدم علاقه به کار است، آیا این صحیح است که در یک دستگاهی که کارکنان آن چهل، پنجاه ساله هستند مثل مدارس ابتدایی دفتر حضور و غیاب می گذارند؟

 

ساختمان های لوکس باعث حفظ آبروی کشور نمی شود

نخست وزیر سپس به موضوع اختلافات طبقاتی اشاره کرد و گفت: ما قصد داریم اتومبیل یک عده از کارمندان دولت و شاید هم انشاء الله اتومبیل وزرا را بگیریم و این کار برای عوام فریبی نیست، برای این است که اختلاف و تفاوت بین کارمندان ناراحتی ایجاد می کند.

ما باید سعی کنیم زندگی خود را متناسب با درآمدمان کنیم. یک بنای عالی و لوکس اگر افرادی بی علاقه و ناوارد و غیرصالح در آن کار کنند چه فایده ای دارد؟

این ساختمان ها باعث حفظ آبروی مملکت نمی شود، بلکه حیثیت مملکت ما وقتی محفوظ می ماند که قروض خود را بپردازیم و سفته های ما نکول نشود و اعتبارمان در خارج محفوظ باشد.

 

ایران در انتظار حمله ملخ

به استناد گزارش های رسیده به تهران، مقامات وزارت کشاورزی در انتظار حمله ملخ به ایران می باشند و از هم اکنون خود را برای مبارزه با این حمله آماده کرده اند. هواپیماهای سمپاش شوروی دو روز پیش وارد شدند و هواپیمای سمپاش آمریکایی نیز امروز وارد تهران شد.

 

راه فرار  از قانون!

روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود با عنوان «راه فرار از قانون» نوشت: نخست وزیر دستور می دهد: «مقامات هم طراز وزرا» به وضوح در تصویب نامه جمع آوری اتومبیل های دولتی مشخص شوند تا بعدها به استناد این «مقامات همطراز» اتومبیل خریداری نشود. البته مسبوق هستید که دولت تصمیم دارد کلیه اتومبیل های دولتی را به استثنای اتومبیل وزرا «و مقامات همطراز وزرا» از جریان اداری خارج کند و بعد از این هزینه خرید و نگهداری اتومبیل وخرج بنزین و شوفر ندهد. حال آقای نخست وزیر نگران است مبادا به استناد همین «مقامات همطراز وزرا» قانون را کش بدهند و هروقت دلشان خواست اتومبیل بخرند.

دکتر امینی چون عمری در دستگاه دولت گذرانده و شخصا هوش تند و نظر تیزبینی دارد خوب می داند که از این دستگاه دم بریده هر چه بگویی برمی آید و امروز که در راس دولت نشسته، نه خام می شود نه گرفتار آنچنان تعصبی است که خیال کند دستگاه دولت او غیر از دستگاه دولت های دیگران است. به این جهت می ترسد مبادا همین یک کلمه ساده «مقامات همطراز وزرا» برای آنها که در قانون دنبال راه فرار می گردند، راه مناسبی باشد.

چند سال پیش دولت سفت و سخت ایستاد و بر آن شد که خرید اتومبیل جدید را برای وزارتخانه ها ممنوع کند. برای این کار قانونی هم گذشت و یا در بودجه سال ۳۵ یا ۳۶ تصریحا تصویب شد که خرید هر نوع اتومبیل جدید برای وزارتخانه ها ممنوع است مگر به تصویب کمیسیون بودجه مجلس.

با وصف این شما می دانید از سالی که این قانون گذشت تا به امروز صدها اتومبیل لوکس گران قیمت آخرین سیستم برای ادارات خریده اند. بدیهی است قانون منع خرید اتومبیل نسخ نشده، دولت هم خلاف قانون نکرده است، منتهی در همان قانون یک تبصره کوچکی هست که خرید جیپ و استیشن و ماشین های فنی از قانون مستثنی است. آن کسی که این تبصره را در قانون می دید می گفت: البته پیش بینی به جایی است؛ زیرا غرض از وضع قانون منع خرید و استفاده از اتومبیل های لوکس است و الا اگر مامور دفع ملخ برای رفتن به صحرا های بلوچستان یا دشت های جنوب استیشن احتیاج داشت و برایش خریدند چه عیب دارد؟

اما به موجب همین تبصره لعنتی، از آن تاریخ هر مدیرکل و رئیس کل و صاحب منصب متنفذی به اتومبیل احتیاج داشت یا می خواست اتومبیل کهنه اش نو شود یک اتومبیل دراز پرزرق و برق «استیشن فورد» یا «استیشن دوج» خرید و زیر پای خود انداخت، قانون که برای خریدن استیشن منعی ندارد. حالا خواه استیشن لکنتوی قراضه باشد برای مامور دفع ملخ یا استیشن آخرین مدل برای آقای مدیر کل!

 

برای افزایش صادرات صنعتی دو نرخی ارز باید پذیرفته شود

روزنامه «اطلاعات» در یادداشتی نوشت: دستگاه های دولتی از تعلیق صادرات به واردات به علت پیدایش دو نرخی ارز تاکنون خودداری کرده اند. آن ها معتقدند که در مقابل دستگاه های پولی و بانکی و مالی بین المللی تعهداتی دارند و باید به آن توجه داشته باشند و به توصیه های این دستگاه ها عمل کنند.

به طور کلی نه تنها ما قادر به اجرای دقیق و کامل همه توصیه های مراجع بین المللی پول نیستیم، بلکه کشورهای دیگر هم این توصیه ها را در مواقعی که مصالح مملکت ایجاب کرده نادیده گرفته اند. وقتی احتیاج کشوری مصلحت خاصی را ایجاب کرد این مصلحت بر مصلحت های دیگر مقدم می باشد.

مسئله دو نرخی ارز برای مدتی که جهت بازاریابی و تثبیت وضع بازار کالاهای صنعتی ما در خارج لازم است باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

 

کارخانه های نوبنیاد و حتی قدیمی به دولت و خارج بدهکارند!

روزنامه «اطلاعات» در ستون «جریان روز» شماره امروز خود نوشت: توجهی که عده ای از صاحبان صنایع به مسئله «صادرات محصولات صنعتی» پیدا کرده اند درخور تمجید است؛ زیرا نشانه ای از واقع بینی آنان محسوب می شود.

کارخانه هایی که در سال های اخیر پایه گذاری یا تکمیل شده، به تدریج وارد مرحله بهره برداری می شوند و و محصولاتشان به بازار عرضه می گردد. متاسفانه، اغلب این کارخانه ها با ظرفیت هایی اضافه بر حجم مصرف داخلی ساخته شده است. برای اینکه محصول در انبارها انباشته شود، اغلب این کارخانه ها هم اکنون با حداقل ظرفیت ممکن مشغول کار هستند؛ به همین علت درآمد کارخانه کفایت احتیاجات کارخانه را نمی کند و امور کارخانه آن طور که لازم است به گردش نمی افتد.

خیلی از کارخانه های نوبنیاد و حتی قدیمی، هم اکنون بابت وام های صنعتی که گرفته اند به دولت مقروض هستند. بابت ماشین آلاتی که وارد کرده اند به موسسات سازنده خارجی بدهی دارند. علاوه بر این دو، پول هایی هم برای خرید مواد اولیه و اعتبار تنخواه گردان و به گردش در آوردن چرخهای کارخانه، از بازار آزاد تهیه کرده اند و بهره سنگینی می پردازند.

طبیعی است تنها وسیله ای که می تواند قروض سنگین کارخانجات را مستهلک کند و امور مالی آنها را بهبود بخشد، افزایش میزان تولید و به فروش رساندن محصول به دست آمده می باشد.  

 

ایران و پاکستان درخواست کمک بیشتری کرده اند

یونایتدپرس، آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه در گزارش هایی اعلام کردند پس از جلسات شورای وزیران پیمان مرکزی که در روزهای 30 آوریل و اول مه (پریروز و دیروز) در لندن تشکیل شده بود اعلامیه ای انتشار یافت.

لرد هیوم، وزیر خارجه انگلیس، نیز دیشب اظهار داشت که کنفرانس شورای وزیران سازمان پیمان مرکزی عجالتا از تعیین یک ژنرال انگلیسی به عنوان فرمانده کل نیروهای سنتو صرف نظر کرده است.

وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت: بیشتر مذاکرات شورای وزیران پیرامون جلوگیری از خطر کمونیسم در ممالک مجاور مرزهای جنوبی اتحاد شوروی، یعنی ایران و ترکیه، بوده و این مذاکرات به طور محرمانه صورت گرفته است.

لرد هیوم متذکر شد که نمایندگان ایران و ترکیه و پاکستان درخواست پول و کمک بیشتری از آمریکا و انگلیس کرده اند؛ معذلک اظهار داشت که در هر حال پیشرفت هایی که تا کنون در سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان با کمک های آمریکا و انگلیس صورت گرفته قابل توجه بوده است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.