13 اردیبهشت 1341

13 اردیبهشت 1341

معلمین برای برانداختن فساد قیام کردند/معلمین قیام کردند تا حکومت فاسد را واژگون کنند/فرهنگ کشور توسط 15 باند فاسد اداره می شد/دزدی ها و نابکاری ها/بین خود تقسیم می کردند/85 درصد مردم ایران بی سوادند!/دستور جلب رحیم علی خرم صادر شد!/تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی ممکن نیست/در مقررات بانکی واردات تجدید نظر می شود /مالیات اصناف کمرشکن است / اگر وضع بدین قرار باشد همه باید به زندان برویم!/40 درصد مردم تهران و شهرستان ها در خانه های یک اتاقه زندگی می کنند/در گذشته اغلب قوانین مصوب روی دقت کافی نبوده است / با پول دولت خانه سازی هدر دادن پول است

معلمین برای برانداختن فساد قیام کردند

بعد از ظهر دیروز بار دیگر معلمین پایتخت در استادیوم سر پوشیده محمدرضاشاه پهلوی اجتماع کردند.

این اجتماع به مناسبت یادبود و سالگرد دکتر ابوالحسن خانعلی معلم شهید برپا شده بود و عکس بزرگی از مرحوم دکتر خانعلی در کنار جایگاه نصب گردیده بود.

درخشش وزیر فرهنک در کنار میکروفون قرار گرفت و آغاز سخن کرد و اظهار داشت :

با کمال تاسف افرادی بر فرهنگ مملکت حکومت می کردند که این افراد با طبقه معلم در دو صف قرار داشتند و باطبقه معلم دائما در جنگ و ستیز بودند. اجتماع معلم همیشه از جانب اولیای وزارت فرهنگ ودولت ها سرکوبی می شد و از این نهضت عظیم که به نفع ملک و ملت است جلوگیری می شد.

شاید عده ای چنین تصور کنند که نهضت معلمین برای حقوق بود، باید بگویم این طور نیست ، معلمین که رنج می بردند و از فساد دستگاه و ظلم و جور اولیای امور و از شکست پی در پی خود به تنگ آمده بودند همیشه و همواره مترصد بودند نهضتی برانگیزند بر علیه اولیای فاسد. بنا براین اجتماع معلم و نهضت معلم به خاطر حقوق معلم نبود.

هدف معلم از اعتصاب اخلال نبود معلم چند سال بود به اولیای امور گوش زد می کرد دست از فساد بردارید چون آنها گوش نکردند اعلام اعتصاب کرد.

 

معلمین قیام کردند تا حکومت فاسد را واژگون کنند

وزیر فرهنگ گفت : تصور نکنید که در این روز فقط معلمین بودند که به پا خاستند بلکه تمام افراد ایران به همکاری با معلمین برخاستند، برای اینکه خود مردم از ظلم و جور نجات پیدا کنند. این نهضت یک نهضت ملی بود. همه شاهد بودند که تمام طبقات مردم برای طبقه دانشمند کوشش کردند و کمک کردند اما خونی ریخته شد و جامعه معلم و طبقه معلم یکی از شریف ترین دانشمند ترین افراد خودش را از دست داد ریختن این خون پیروزی هایی برای معلمین به بار آورد.

به هر حال آن روز معلمین قیام کردند نهضتی به  پا کردند برای آن که حکومت فاسد را واژگون کنند.

 

فرهنگ کشور توسط 15 باند فاسد اداره می شد

همه می دانند فرهنگ کشور در این اواخر در دست پانزده باند فاسد اداره می شد و اولیای فرهنگ و وزرای وقت اسیر این باندهای فاسد بودند نهضت معلم باعث شد که حکومت باند های فاسد که دست نشانده باند های خارجی بودند واژگون شود،  آن ها که می گفتند مغز معلمین را باید خرد کرد معلم نبودند.

ما موفق شدیم کمک هزینه عده ای از فرزندان اغنیا را قطع کنیم و به زودی تمام کمک هزینه های تحصیلی را قطع خواهیم کرد. مادامی که بچه های کوچک ما وسائل تحصیل ندارند افراد غنی زاده نباید از بودجه فرهنگ مبالغ هنگفتی دریافت دارند.

 

دزدی ها و نابکاری ها

درخشش افزود: متاسفانه فرصت آن نیست که بگویم براثر نهضت معلمین و ریخته شدن خون عزیز ما چه اقداماتی تا به حال در فرهنگ مملکت صورت گرفته و از دزدی ها و نابکاری ها صحبت نمی کنم ولی من باب مثال چند نمونه عرض می کنم.

برای ۲۰۰ نفر فرزندان اغنیای تهران 25 میلیون تومان از بودجه وزارت فرهنگ مشغول ساختمان مدرسه ای بودند از بنای ساختمان جلوگیری شد. آنها با صرف 25 میلیون تومان ۳ میلیون و نیم تومان دزدی کرده بودند که پرونده امر تنظیم و به دادگستری فرستاده شد. در حالی که هزاران نامه می رسید که سقفی بر سر معلم و محصل خراب می شود و در مدرسه ای بر اثر خراب شدن سقف سه کودک جان سپردند 630 هزار تومان به سه نفر مهندس پول دادند که نقشه ساختمان عظیمی را برای وزارت فرهنک ترسیم کنند.

 

بین خود تقسیم می کردند

وزیر فرهنگ افزود: آنها که در فرهنگ و خارج از فرهنگ بودند دارالایتام اوقاف، پول یتیمان و گداها را ماهیانه هزار تا دو هزار تومان بین خود تقسیم می کردند به سزای اعمالشان می رسانیم.

درخشش سپس به انتشار کتب درسی دبیرستانی اشاره کرد و گفت: انتشار کتب درسی فقط دست ناشرین بود و به نفع آنان و به ضرر ده ها هزار محصل که وجوهی دریافت کرده و سوء استفاده می کردند ما موفق شدیم قیمت کتاب ها را پائین آورده و از سوء استفاده آنان جلوگیری کنیم و در سال آینده نیز تنزل قیمت کتاب ادامه خواهد داشت.

 

85 درصد مردم ایران بی سوادند!

کشور ایران کشوری است که 85 درصد مردم آن بی سوادند، شما می دانید بودجه فرهنگ حیف و میل می شده شما موظفید به نام رهبران اجتماع، به نام معلمین پاکدامن ، این مملکت را از ننگ بی سوادی نجات دهید و اگر قصور بکنید از این به بعد خیانت کرده اید، فرهنگ به دست خودتان است مستقیما در کار فرهنگ دخالت خواهید کرد، بودجه فرهنگ برای معلم و محصل به کار افتاده. نگوئید مبارزه شما برای خاطر تنها حقوق بود، مبارزه حقیقی ما این است که دست بالا بزنیم و میلیون ها مردم این مملکت را از بی سوادی نجات دهیم.

 

دستور جلب رحیم علی خرم صادر شد!

امروز از طرف منصوری بازپرس شعبه 15 دادسرای تهران دستور جلب «رحیم علی خرم » مدیر شرکت آسفالت راه به اتهام صدور 400 هزار ریال چک بلامحل صادر گردید.

این پرونده در آبادان طرح و به نیابت قضایی برای تعقیب به دادسرای تهران فرستاده شد.

امروز کسب اطلاع شد که از طرف مامورین دیوان کیفر ساختمان « رحیم علی خرم » مدیر شرکت آسفالت راه تامین شد.

 

تغییر حقوق گمرکی و سود بازرگانی ممکن نیست

در جلسه دیشب هیئت دولت پیرامون قسمتی از خواسته های صاحبان صنایع فلزی مذاکراتی به عمل آمد و صبح امروز جهانگیر آموزگار وزیر بازرگانی گفت : اصولا ممکن است در مورد قسمتی از خواسته های صاحبان صنایع تجدید نظر کرد و تغییراتی در آن داد ولی لغو سود بازرگانی و حقوق گمرکی مواد اولیه به علت کسر بودجه و دلایل دیگر عملی نیست.

 

در مقررات بانکی واردات تجدید نظر می شود

وزارت صنایع و معادن در هفته گذشته رسما از بانک مرکزی تقاضا کرده است که موضوع تجدید نظر در مقررات استفاده از برات وصولی را هرچه زودتر مورد بررسی قرار دهد و در صورت امکان در آن تجدید نظر نمایند.

 

مالیات اصناف کمرشکن است / اگر وضع بدین قرار باشد همه باید به زندان برویم!

در جلسه دیشب شورای عالی اصناف اعلام شد مالیات اصناف کمر شکن است.

طرح بیمه که  مدتی وقت صرف آن شده بود، وقتی به دست مقامات پائین تر رسید، نقش برآب شد.

نماینده صنف آهنگر نیز گفت : مالیات می دهیم و تصفیه حساب نمی دهند. اگر وضع بدین قرار باشد نه تنها سینمانکاران بلکه همه ما باید به زندان برویم، امروز وضع اصناف بدتر از سایر ایام است و سیمانکار پس از سی سال خدمت امروز به زندان می رود  و کارخانه او تعطیل می شود کارگر بیکار می گردد مامورین مالیه ما را توپ فوتبال کرده اند و از این طرف به آن طرف می رانند به ما می گویند بروید مالیات بدهید و پس از پرداخت مالیات به ما تصفیه حساب نمی دهند.

 

40 درصد مردم تهران و شهرستان ها در خانه های یک اتاقه زندگی می کنند

در ملاقاتی که اخیرا اعضای هیئت مدیره و مهندسین بانک ساختمانی با نخست وزیر به عمل آورده بودند مهندس الهی رئیس هیئت مدیره بانک ساختمانی مطالبی در زمینه مسکن عنوان شد.

مهندس الهی در گزارش خود تصریح کرد : بررسی های سازمان ملل متحد نشان می دهد که ضریب افزایش جمعیت در ایران 3/25 درصد است و سالیانه حدود 650 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می شود و اگر این آمار را کمی اغراق آمیز بدانیم می توانیم ضریب 2/58 را که مورد تائید هیئت دمکراتیک فرانسه نیز می باشد و متخصصین آمار ما نیز آن را قبول دارند بپذیریم و با این حساب سالیانه حدود 520 هزار نفر به جمعیت کشور اضافه می شود که اینان نیز کار، مسکن و غذا می خواهند.

از طرف دیگر طبق آمار به دست آمده 40 درصد از مردم شهرنشین در تهران  و شهرستان ها در یک اتاق زندگی می کنند، حد متوسط درآمد 70 درصد جمعیت شهرنشین بین 30 هزار تا 50 هزار ریال می باشد. فضای حیاتی برای این عده 3تا3 متر مربع می باشد در صورتی که طبق نرم بین المللی نبایستی از ده الی 15 متر مربع برای هر نفر کمتر باشد.

قسمت عمده این خانه ها به لانه شباهت دارد و با جزئی حوادث از بین می رود. اگر برای جبران این عقب افتادگی های گذشته و اضافه جمعیت سالیانه طبق برنامه صحیحی نان، کار و مسکن تهیه نکنیم طعمه ممالک پیشرفته که دنبال مواد خام و مردم خام می گردند خواهیم شد.

 

در گذشته اغلب قوانین مصوب روی دقت کافی نبوده است / با پول دولت خانه سازی هدر دادن پول است

در ادامه علی امینی نخست وزیر اظهار داشت : در مورد درآمد نفت باید بگویم در گذشته اغلب قوانینی که در مجالس تصویب شده روی دقت کافی نبوده و شاید عده ای که نفوذ داشته اند فشار آورده اند و این قوانین را تصویب کرده اند. خود من شاهد بوده ام و دیده ام که آقایان وکلا بدون توجه به این که پول چقدر است چقدر درآمد مملکت می باشد، طرح هایی را تصویب کرده اند.

در مورد کارهای ساختمانی متاسفانه این مطالعه نشده که با قروض کوتاه مدت نمی توان در کشور ساختمان کرد. بررای این کار قروض طویل المدت لازم است خانه ها را تقسیم می کنیم ولی چون مدت کوتاه است، پول آن وصول نمی شود بنابراین در مملکت با پول دولت ساختمان درست کردن معنی اش به هدر دادن پول است.

با وضع فعلی، دولت نمی تواند دیناری برای این قبیل ساختمان ها پول بدهد از بودجه دولت و یا بانک های دولتی نمی توان کسری ها را پرداخت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.