31 فروردین 1341

31 فروردین 1341

آبدارخانه ها بسته می شوند و اتومبیل های لوکس دولتی حراج می شوند!/وزارت تبلیغات تاسیس می شود؟!/تغییراتی که تکذیب شد!/فرانسه و برنامه سوم ایران/نگرانی در تهران به دنبال سازش آمریکا و شوروی!

آبدارخانه ها بسته می شوند و اتومبیل های لوکس دولتی حراج می شوند!

« تهران مصور» نوشت : اطلاع رسیده است که کمیسیون هایی مشغول رسیدگی به انواع صرفه جویی در دستگاه های دولت گردیده اند.

این کمیسیون ها ماموریت دارند به وضع تمام ادارات دولتی رسیدگی کرده و بررسی هایی در مورد حذف تجمل در ادارات بنمایند.

گفته می شود  ممکن است پس از رسیدگی نهایی به گزارش این کمیسیون ها تمام اتومبیل های لوکس دولتی حراج شده و تمام آبدارخانه های ادارات بسته شود و دیگر هیچ اداره ای حق نداشته باشد مبل و اشیای تجملی و لوکس خریداری نماید.

 

وزارت تبلیغات تاسیس می شود؟!

« تهران مصور » نوشت : ترمیم کابینه باز هم در این هفته مورد بحث قرار گرفت و به دنبال آن گفته شد ممکن است وزارتخانه جدیدی به نام وزارت تبلیغات به وجود آید.

در این صورت کلیه اداراتی که با این امور سر و کار دارند در این وزارتخانه متمرکز شده و معینیان به سمت وزیر تبلیغات برگزیده خواهد شد.

 

تغییراتی که تکذیب شد!

« تهران مصور » که در شماره جمعه گذشته خود طی خبری از تغییرات در کنسرسیوم خبر داده بود در شماره امروز خود نوشت : پیرو خبری که در شماره قبل راجع به تغییرات در شرکت های عامل نفت نوشتیم اطلاع رسیده معاون اداره روابط عمومی که یک نفر خارجی است تغییر یافته و به جای وی ممکن است فتح الله سعادت برگزیده شود، ولی به هیچ وجه در نظر نبوده « کولارد » رئیس فعلی روابط عمومی تغییر نماید.

همچنین گفته می شود که در تغییرات جدید مسعود برزین به ریاست قسمت اطلاعات منصوب خواهد شد.

 

فرانسه و برنامه سوم ایران

« تهران مصور » نوشت : سفر « آنتوان پینه » نخست وزیر اسبق فرانسه در راس یک هیئت اقتصادی به ایران این نکته را آشکار ساخت که مقامات فرانسوی به شرط این که از نزدیک اوضاع اقتصادی ایران و برنامه پنج ساله سوم را مورد مطالعه قرار دهند حاضر شده اند به ایران کمک کنند.

 

نگرانی در تهران به دنبال سازش آمریکا و شوروی!

« تهران مصور » نوشت : انتشار اسناد محرمانه دایر به نزدیکی آمریکا و شوروی و توافق این دو دولت در مورد برلن نگرانی های خاصی در محافل سیاسی تهران به وجود آورده است.

آن چه به این نگرانی می افزاید مقاله « والتر لیپمن» مفسر معروف آمریکا است، لیپمن طی مقاله ای در این هفته صریحا نظر داد که آمریکا باید با کمونیست ها کنار بیاید.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.