15 دی 1340

15 دی 1340

خائن از خادم مشخص نیست! / همه پرونده دارند و هیئت حاکمه به فساد و تباهی متهم است/دوران میرزای شیرازی و مدرس گذشته است/کشف اورانیوم در یزد توسط مهندسین آمریکایی!/اسرار مسافرت یک مقام آمریکایی به ایران/مردم روستاهای ایران کمی بهتر از دوران غارنشینی زندگی می کنند!/وضعیت بد اقتصادی باعث افزایش جنایت و خودکشی شده است/ فساد در ایران مرتبط با هیئت حاکمه است نه مردم

 

خائن از خادم مشخص نیست! / همه پرونده دارند و هیئت حاکمه به فساد و تباهی متهم است

« تهران مصور » در یادداشتی نوشت : خواهی نخواهی رجال مصدر کار ما و حتی بسیاری از نخست وزیران این کشور در مسیر این گردباد قرار گرفته و از این حربه استفاده کرده اند یا می کنند که برای تبرئه یا جهت انتشار افکار و عقاید خود، به دیگران بد بگویند و گذشتگان را به چوب انتقاد  و افترا ببندند.

مثلا در بسیاری از گفته های نخست وزیر حاضر ، انتقاد صریح و بی پرده و حملات روا یا ناروا نسبت به گذشتگان دیده می شود و به همین ترتیب هر دسته، دسته دیگر ، هر حزب حزب دیگر و هر جمعیت جمعیت دیگری را متهم می سازند و این تشتت و اختلاف کار را به جایی رسانده است که حقیقتا خائن از خادم مشخص نیست و پاک از ناپاک متمایز نمی باشد و برای هر دسته و جمعیتی به اصطلاح پرونده ای وجود دارد و شایعات گوناگون و تبلیغات عجیب و غریب در اذهان عمومی آن چنان رسوخ پیدا کرده است که اصولا طبقه حاکمه کشور به فساد و تباهی و بدنامی موصوف شده اند.

ننگ آور است که ملتی معتقد باشد که رجال او فاسد و بدنامند و ننگین تر این است که ملتی زمامداران خود را دست نشانده اجنبی یا مجری دستورات و نظرات آن تصور کند و مسئولین امور نیز نتوانند واقعا آن لکه های تهمت را از دامان خود پاک سازند.

 

دوران میرزای شیرازی و مدرس گذشته است

« عبدالله والا » در این یادداشت ادامه داده است : آن روزی که ملای شیرازی یا آیت الله اصفهانی یا مدرس با یک فتوی و یک نظر ملتی را به حرکت و جنبش وا می داشتند گذشته است و امروز قدرت ملی که نشانه آن وجود رجال ملی و مورد اعتقاد و اعتماد مردم باشد، متزلزل گردیده، روحانی روشنفکر را قبول ندارد و روشنفکر روحانی را ، پدر پسر را منحرف می داند و پسر پدر را منحط و عقب مانده می خواند ، مردم دولت را قبول ندارند و دولت مردم را به حساب نمی آورد ، خلاصه هیچ کس دیگری را قبول ندارد و همه از یکدیگر بیزارند.

 

کشف اورانیوم در یزد توسط مهندسین آمریکایی!

« تهران مصور » نوشت : یک گزارش خصوصی حاکیست به تازگی مهندسین و کارشناسان آمریکایی در کوه های یزد اورانیوم یافته اند و چون این فلز گرانبها در به وجود آوردن سوخت های اتمی و مسافرت انسان به فضا و درمان سرطان نقش بسیار بزرگی به عهده دارد، لذا مورد توجه فراوان قرار گرفته و چند موسسه آمریکایی حاضر شده اند از این معادن بهره برداری کنند.

 

اسرار مسافرت یک مقام آمریکایی به ایران

« تهران مصور » نوشت : نیمه شب چهار شنبه این هفته جان ویلیام بولینگ رئیس اداره ایران وزارت خارجه آمریکا که سی و چهارمین میسیون اعزامی دولت آمریکا در سال 1961 بود تهران را ترک کرد.

بولینگ در فرودگاه گفت : در سال 1962 دولت آمریکا رسما اعلام خواهد کرد که کلیه مخارج برنامه سوم را به ایران خواهد پرداخت.

شرایط پرداخت کلیه هزینه های مزبور این است که فقط به پروژه های خارج از شهرها ( دهات ، مزارع ، مراتع ، جنگل ها ، راه های فرعی که دهات را به شاه راه ها متصل می کند ) بیشتر توجه شود.

بولینگ گفت : دولت آمریکا حاضر نیست حتی بهترین پروژه های عمرانی و صنعتی شهرها را مطالعه کند تا چه رسد به این پروژه ها کمک نماید. دولت ایران ، سازمان برنامه و یا هر یک از سازمان های دولتی هر نوع کمکی که برای بهبود وضع روستایی بخواهند با کمال میل پرداخت خواهد شد در غیر این صورت محال است آمریکا به پروژه های غیر روستایی کمک کند.

 

مردم روستاهای ایران  کمی بهتر از دوران غارنشینی زندگی می کنند!

به نظر می رسد تصمیمی که اتخاذ شده مبتنی بر گزارشی است که فریمن وزیر کشاورزی آمریکا و همسرش پس از بازدید از کارهای کشاورزی ایران به واشنگتن ارسال کرده اند.

موقع ورود وزیر کشاورزی آمریکا و همسرش به ایران ، دولت حسب معمول دهات نمونه را به او نشان داده بودند ، ولی همسر فریمن موفق شد چند ده حومه شهر تهران که نسبت به دهات بنادر جنوب ایران ، دشتی و دشتسان کرمان و مکران عالی ترین و آبادترین دهات ایران است بازدید کند.

همسر فریمن پس از بازدید دهات مزبور در گزارشی که به سازمان زنان آمریکا داده گفته است : من در چند ده ایران وحشتناک ترین زندگی روستایی را دیدم که حتی در خواب هم تصورش را نمی کردم. دهات ایران عینا شبیه دوران حضرت یعقوب است و فقط می توانم بگویم که زندگی روستائیان ایران کمی از دوران غارنشینی و آغاز تمدن بشری بهتر است.

 

وضعیت بد اقتصادی باعث افزایش جنایت و خودکشی شده است

« تهران مصور » در گزارشی نوشت : با آن که طبق آمارها و شواهد موجود همه ساله آمار جنایات و خودکشی ها با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان رو به کاهش می گذاشته برخلاف هر سال نه تنها از آمار اتفاقات مذکور کاسته نشده بلکه اوضاع و احوال طوری حکایت می کند که بایستی منتظر شدت و وخامت آن ها نیز باشیم.

این نکته تقریبا مورد اتفاق بیشتر کارشناسان امور اجتماعی است که یکی از مهم ترین عوامل خودکشی ها و قتل ها مسئله اقتصادیات است، تاجری که خودکشی می کند ، مرد بیکاری که خود را آتش می زند ، مردی که زن خود را طلاق می دهد ، زنی که از شوهر خود طلاق می گیرد ، پدری که فرزند خود را می فروشد ، مادری که فرزندش را می کشد و این ها و ده ها اتفاق نظیر این ها هر چند به ظاهر ممکن است علل ظاهری دیگری داشته باشند ولی وقتی به ماهیت و کنه آن ها توجه شود همگی ناشی از بدی گردش چرخ اقتصادیات است و الا هیچ فردی که از یک زندگی معتدل و آرام برخوردار باشد به خود روا نمی دارد که به حیات خود یا افراد دیگر سوء قصدی کند.

 

فساد در ایران مرتبط با هیئت حاکمه است نه مردم

« تهران مصور » در گزارشی نوشت : فسادی که در دستگاه اداری و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ما رخ داده چنانکه همه می دانیم و در محافل خصوصی و عمومی نقل مجالس است و چیزی از کلیات آن بر کسی پوشیده نیست ، از هیئت حاکمه کشور برخاسته است نه از مردم عادی و ملت ایران را در آن سهمی و گناهی نیست مگر جبر و سکوت و اظهار رضا و تسلیم ظاهری.

اگر کسی می توانست به سوابق شرکت ها و موسسات اقتصادی مختلفی که در این کشور از 1320 بدین طرف تشکیل شده چه مربوط به اتباع داخله و چه اتباع خارجه و چه آن ها که با همکاری دوجانبه به وجود آمده است رسیدگی بکند و کلیه اسامی که به عناوین مختلف به طور آشکار و پنهان در این مدت از آن ها استفاده برده اند خواه به طور دائمی و خواه به طور موقت از دفاتر و ته چک حساب های پرداختی و دریافتی این شرکت ها در بانک های داخل و خارج بیرون آورد و آن گاه به داد و ستدهایی که میان این موسسات و شرکت ها با دولت و موسسات عمومی دیگر به نوعی از انواع انجام گرفته و امتیازاتی که در نتیجه فعل و انفعالات بانکی و تجارتی و اقتصادی و گمرکی به طور فوق العاده بوده اند نظر جامعی افکنده می شد آن گاه معلوم می شد که دست آلوده چه افرادی از هیئت حاکمه کشور در ایجاد اختلال و پریشانی اقتصادی ایران نقش اول را ایفا می کرده است و کسانی که مسئول درجه اول شناخته خواهند شد از حدود کسان و بستگان و نزدیکان شرکای افراد این هیئت تجاوز نخواهند کرد.

پیش از این که هیئت حاکمه ایران با تنظیم مقدمات غیرعادی و دور از رحم و مروت خود طرح چپاول و حیف و میل اموال عمومی و ربودن دسترنج کارگر و کشاورز و کارمند را به صورت اقتصاد جدید تهیه کند بازرگانان و سوداگران و سرمایه داران کشور صدی پنج هم به این اصول جدید بهره برداری که مفلسی را در طی 24 ساعت می تواند میلیونر کند آشنا نبودند و نمی دانستند که بی پول و سرمایه تنها از راه بند و بست می توان میلیون ها عایدات داشته و دست بر روی اموال عمومی ملت گذارد و سند مالکیت از همین دستگاه فاسد به دست آورد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.