تاسیس مدرسه حقوق

تاسیس مدرسه حقوق

هیات وزیران در10 عقرب 1297 ، به پیشنهاد فیروزمیرزا نصرت الدوله وزیر عدلیه ، تشکیل مدرسه عالی حقوق را تصویب کرد .این مدرسه صرفا" برای تامین کادر قضایی تاسیس یافت. به دستور وزیر عدلیه ، ادلف پرنی مستشار فرانسوی عدلیه ،عضو هیات اعزامی ایران به کنگره صلح بین المللی ماموریت یافت در فرانسه 4 استاد فرانسوی در رشته های مختلف حقوق برای تدریس در مدرسه عالی  حقوق استخدام نماید. وی 4 تن استاد حقوق از پاریس اعزام داشت و بدین ترتیب  مدرسه‌ حقوق از سال تحصیلی 1298 رسما" شروع به کار خواهد کرد...

هیات وزیران در10 عقرب 1297 ، به پیشنهاد فیروزمیرزا نصرت الدوله وزیر عدلیه ، تشکیل مدرسه عالی حقوق را تصویب کرد .این مدرسه صرفا" برای تامین کادر قضایی تاسیس یافت. به دستور وزیر عدلیه ، ادلف پرنی مستشار فرانسوی عدلیه ،عضو هیات اعزامی ایران به کنگره صلح بین المللی ماموریت یافت در فرانسه 4 استاد فرانسوی در رشته های مختلف حقوق برای تدریس در مدرسه عالی  حقوق استخدام نماید. وی 4 تن استاد حقوق از پاریس اعزام داشت و بدین ترتیب  مدرسه‌ حقوق از سال تحصیلی 1298 رسما" شروع به کار خواهد کرد. ریاست اولیه مدرسه عالی حقوق ، به عهده مسیو پرنی و معاونت آن به عهده میرزا جواد خان عامری بوده است.

 

ریاست وزرا

نمره کتاب ثبت              2099               

کارتن                        دوسیه

ذکر نمره ها قبل

تاریخ ارسالی 18 عقرب

 

در جلسه دهم برج عقرب مطابق 26 محرم 1337 هئیت وزرا عظام به موجب پیشنهاد حضرت والا شاهزاده نصرت الدوله وزیر عدلیه مواد ذیل را مقرر می‌دارد:

ماده 1) وزارت عدلیه یک باب مدرسه حقوق در طهران تاسیس خواهد نمود.

ماده 2) برای تدریس در مدرسه مذکور وزارت عدلیه چهار نفر معلم فرانسوی به توسط وزارت امور خارجه استخدام خواهدکرد.

ماده 3) پروگرام مدرسه حقوق را وزارت عدلیه با موافقت نظر مسیوپرنی مستشار آن وزارت خانه که سمت ریاست مدرسه مزبوره را خواهد داشت تهیه و ترتیب خواهدداد.

ماده 4) موازی مبلغ بیست هزار و هشتصدو بیست تومان(20820) مخارج سالیانه مدرسه حقوق به وزارت عدلیه اعتبار داده می‌شودکه وزارت مالیه از تاریخ ایجاد مخارج مزبوره را در بودجه وزارت عدلیه منظور و به اقساط دوازده گانه هر ماهه مرتبا" کارسازی نماید.

ماده 5) مبلغ ششصدتومان برای تهیه اساسیه تخصیص می‌شود که وزارت مالیه در وجه وزارت عدلیه تادیه نماید.

ماده 6) محل مدرسه را وزارت عدلیه در نظر گرفته و مخارج لازمه برا تعمیرات آنجا را بااطلاع وزارت فواید عامه معین و علیحده پیشنهاد خواهدنمود.

ماده 7) وزیر عدلیه  و وزیامور خارجه و وزیر مالیه هر یک در قسمت راجعه به خود مامور اجرای مواد فوق باشند.

تصویب‌نامه در کابینه ریاست وزرا ضبط است.

شماره آرشیو: 12-40-14م

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.