9 مهر ماه ۱۳۴۰

9 مهر ماه ۱۳۴۰

مباحثه تند نخست وزیر با دانشجویان تبریز/کار خلاف قانون یعنی کار خلاف میل حکومت / فترت طولانی خلاف قانون نیست؟/آزادی که ادعای آن را دارید کسی ندیده است/در دولت مصدق در زندان ها دار به پا کرده بودند!/ادامه سکوت متهم ردیف اول پرونده شیلات!/مصرف مشروبات الکلی در جشنی به بهانه میلاد امام علی (ع)!/اگر دلایل سکوتم را بگویم نخست وزیر عصبانی می شود!/شناسایی دولت سوریه از طرف ایران/مقایسه شاه با خدا در روزنامه کیهان!

مباحثه تند نخست وزیر با دانشجویان تبریز

ساعت ده صبح امروز نخست وزیر تاسیسات دانشکده ادبیات ، کشاورزی و پزشکی را مورد بازدید قرار داد ، روسای دانشکده ها و رئیس دانشگاه تبریز در این مراسم حضور داشتند.

یکی از دانشجویان خطاب به نخست وزیر گفت : ما دانشجویان گذشته از اختلاف نظرهای سیاسی اتحاد خود را از هر جهت حفظ خواهیم کرد ، این که شما در میان ما و با ما هستید مظهری از روش دولت هایی است که خود را دمکرات و یا مدعی اعتقاد به دمکراسی می شناسند ، اما وقتی صحبت از دمکراسی می شود و ما نظری به حکومت هایی که بعد از مشروطیت روی کار آمده اند می اندازیم ، معلوم می شود که ملت ایران بعد از آن انقلاب خونین نه تنها نتوانسته حکومت برگزیده خود داشته باشد بلکه غیر از روزهای بسیار محدود همیشه زیر فشار و خفقان به سر می برده است.

 

کار خلاف قانون یعنی کار خلاف میل حکومت / فترت طولانی خلاف قانون نیست؟

آن چه در دنیا مورد احترام است در کشور ما به زیر پا انداخته شده و این کار را ملت نکرده بلکه مسئول آن هیئت حاکمه است. دیگر همه می دانند کار خلاف قانون یعنی کار خلاف میل حکومت. مگر این دوره فترت طولانی کار خلاف قانون نیست؟ مگر اقدام به اخذ وام های کمر شکن بدون اجازه ملت و بدون اجازه نمایندگان واقعی ملت کار خلاف قانون نمی باشد؟

 

آزادی که ادعای آن را دارید کسی ندیده است

شما در روزی که بر سر کار آمدید مرتب از آزادی های به دست آمده صحبت کردید ولی آن آزادی که شما می گفتید به چشم هیچ کس دیده نشد ، شما خرابکاری گذشتگان را بیش از همه برملا ساختید اما برای جبران آن ها باز هم مهلت می خواهید ، شما که در این پنج ماه کاری نکرده اید در آینده نیز کاری نخواهید کرد.

شما می خواهید ما را با ساختمان خانه دانشجویان و میز پینگ پنگ سرگرم کنید ولی دیگر موقع بازی ما گذشته است.

از طرف دانشجویان تقاضا شد که دولت انتخابات را شروع کند و دخالت های نامشروع هیئت حاکمه را رفع نماید.

 

علی امینی : این که جلوی چشم همه هر چیزی می خواهید می گوئید آزادی نیست؟!

علی امینی نخست وزیر در ادامه پشت تریبون رفت و گفت : شما می گوئید ما دمکراسی و آزادی را زیر پاگذاشته ایم  و به قصد فریب به میان مردم می آئیم ، اگر مجتهدید که هیچ اگر مقلدید نگاهی به سایر کشورها بکنید ، این کاری که ما می کنیم روش معمول در کشورهای دمکراسی است.

برای منفی بافی زمینه زیاد است اگر قرار باشد همه کارهای مثبت دولت را تخطئه بکنید ، شرط انصاف نیست ، در آن دولتی که شما آن را ایده آل معرفی می کنید من وزیر مختار اقتصادش بودم نفت را ملی کردند که شایسته بود ولی ادعای آن ها این بود که می خواهند درآمد را زیاد کنند ، برنامه دیگر آنان انجام یک انتخابات سالم بود و وعده های آن ها در مورد نفت و ازدیاد ثروت ملی خیالی بود و مجلس نیمه تمامی را که انتخابات آن موجب کشته شدن بیش از صد نفر در مملکت گردید و در ابتدا با ادعای ملی بودن نمایندگان آن را داشتند ، منحل کردند.

شما می گوئید ما را به خاطر کارهایی که وعده کرده و انجام نداده ایم باید تکفیر کنند ، شما که معتقد به این حرف هستید پس چرا تعقیب گردانندگان آن دولت را به خاطر عدم انجام وعده هایش ، به خاطر انتشار غیرقانونی اسکناس که موجب تورم گردید ، به خاطر رفراندم و انتخاباتی که با تهدید و در محیطی خفقان آور آزادی را از همه مردم و مخالفین سلب کرده بود نمی خواهید؟

شما اکنون در اجتماع دانشجویان در حضور من که رئیس دولت هستم ، وزیر کابینه ام و استادان خودتان به تمام مقدسات مملکت توهین می کنید آن ها را متهم می کنید و بلندگو صدای آن را در شهر پخش می کند و هیچ کس مانع نمی شود و در عین حال می گوئید آزادی وجود ندارد ، پس بفرمائید مفهوم آزادی چیست؟ آیا ممکن بود در آن دولت ایده آلی شما به کسی اجازه آزادی نطق و بیان بدهند؟ اگر یک نفر مخالفت می کرد یک عده روزنامه نویس اجیر او را به باد فحش و ناسزا می گرفتند ، به او مارک می زدند و روانه زندان می کردند. ما چه کرده ایم و کی را گرفته ایم ، یک عده توده ای را گرفته ایم و باز هم اگر باشد همه آن ها را خواهیم گرفت ، شجاعت و صراحت داریم به کسی مارک هم نمی زنیم.

 

در دولت مصدق در زندان ها دار به پا کرده بودند!

در آن دولت در زندان دار به پا کرده بودند که زندانی و مردم را مرعوب کنند ولی من رفتم در زندان قزل قلعه که آن را با زندان باستیل مقایسه می کنند دیدم زندانیان از شرایط مساعدی برخوردارند.

چون مسئول حفظ مملکت و استقلال آن هستم در جایی که آزادی در خطر است و سوء استفاده از این آزادی مملکت را به شدت تهدید می کند سکوت نمی کنم و شدت عمل هم نشان خواهم داد.

 

ادامه سکوت متهم ردیف اول پرونده شیلات!

ساعت نه و 50 دقیقه صبح امروز دومین جلسه محاکمه متهمین شرکت شیلات با شرکت تماشاگران زیادی تشکیل شد ، هنگامی که کیفر خواست قرائت می شد سیساک نازاریان یکی از متهمین سرش را پائین انداخته بود و داشت فکر می کرد و گاهی چیزی به خاطرش می رسید و روی کاغذی که در دست داشت کلماتی یادداشت می کرد ، سرتیپ نویسی مشغول مرور نوشته ای بود ، منشی در این هنگام خرج شب ژانویه را قرائت می کرد که نویسی با شرکت دیگر متهمین مبلغی در حدود 16 هزار تومان در شب ژانویه 1961 غیرقانونی خرج کرده است.

نویسی ناگهان با تعجب سرش را بلند کرد و با دقت به این قسمت از اتهام خود گوش داد و بعد دوباره مشغول خواندن یادداشت های خود شد.

پس از آن که کیفر خواست خوانده شد ، تیمسار سرتیپ نویسی متهم ردیف اول پشت جایگاه قرار گرفت ، رئیس دادگاه خطاب به نویسی گفت : کیفر خواست دادسرای دیوان کیفر برای شما قرائت شد و شما در 18 مورد متهم هستید ، نویسی پاسخی به رئیس دادگاه نداده و به سمت جایگاه متهمین به راه افتاد!

مهدی عظیما متهم دیگر نیز در دفاع از خود گفت : این حواله هایی که گفته می شود به امضای من نیست و در دادسرای دیوان کیفر تذکر دادم که تاییدی آن را از شیلات بخواهید اما این کار را نکردند و به ایراد من توجهی نشد و تصدیق می فرمائید با این شرایط ناگزیر از سکوت هستم و در جلسه مقدماتی هم به اعتراضات ما رسیدگی نشد. من هیچ یک از این موارد را قبول ندارم و متهم نیستم. هر کاری که کرده ام طبق مقررات شرکت بوده است.

نجم آبادی دیگر متهم پرونده نیز تنها به این جملات بسنده کرد که اتهامات خود را قبول ندارم و در موقع خود دلایل خود را خواهم گفت!

خانم دولو دیگر متهم پرونده نیز 17 فقره اتهامات خود را انکار کرد.

 

مصرف مشروبات الکلی در جشنی به بهانه میلاد امام علی (ع)!

در جلسه مجدد که ساعت 11 و 45 دقیقه برگزار شد رئیس دادگاه خطاب به سرتیپ نویسی اظهار داشت « یکی از اتهامات شما در کیفر خواست تصرف غیرقانونی نسبت به مبلغ 148 هزار و 545 ریال از وجوه شرکت شیلات بابت انعقاد جشن شب اول ژانویه 1961 است ، آیا سال های قبل جهت تولد حضرت مولای متقیان از طرف شیلات جشنی منعقد می شد یا نه؟ » جواب خواهید داد یا نه؟ متهم سکوت کرد!

رئیس : فرضا اگر این جشن را برای تولد مولای متقیان گرفتید خوانندگان و نوازندگانی شرکت کرده و مشروبات الکلی مصرف شده است؟

متهم باز سکوت کرد.

رئیس : آیا موضوع برقراری جشن را در هیئت مدیره شیلات مطرح کرده بودید یا نه و مجوز پرداخت هزینه جشن چه بوده ؟

سرتیپ نویسی باز سکوت کرد!

گفتنی است پس از اظهارات رئیس دادگاه و سوالات مکرر او و سکوت متهم ردیف اول ادامه دادگاه به فردا موکول شد.

 

اگر دلایل سکوتم را بگویم نخست وزیر عصبانی می شود!

« روزنامه کیهان » نوشت : خبرنگار ما امروز درباره سکوت متهمین شیلات در دادگاه دیوان کیفر با عده ای از قضات عالیرتبه دادگستری تماس گرفت و نظرات آنان را جویا شد.

الموتی وزیر دادگستری گفت : بنده هیچ نظری ندارم ولی چون این ها متهم هستند البته اگر از خود دفاع منظمی بکنند بهتر است و آن کسانی که به متهمین تلقین کرده اند که سکوت کنند ، بد کرده اند ، زیرا این محاکمه که سیاسی نیست بلکه یک محاکمه عادی است و به صلاح متهمین خواهد بود که از خود دفاع کنند و الا قضات طبق دلائل پرونده رای خواهند داد.

هاشمیان وکیل مدافع نویسی نیز گفت : موکل بنده نهایت احترام را برای دادگاه قائل است. النهایه چون شخصا معتقد است که از بدو بازداشت ناروایی های قانونی نسبت به وی شده و از حقوق عادی و معمولی و متعارف هر فرد متهمی به جهاتی محروم شده است بنا بر این تصمیم به سکوت گرفته است.

سرتیپ نویسی نیز در این مورد اظهار داشت : اگر بخواهم دلایل سکوت خود را که خیلی زیاد است شرح دهم ممکن است برای آقای نخست وزیر تولید عصبانیت و ناراحتی کند. لذا چون در حال حاضر مصالح کشور اجازه نمی دهد مجبورم سکوت کنم و لو این که به ضرر من تمام بشود.

 

شناسایی دولت سوریه از طرف ایران

دیشب و امروز بعضی از رادیوها و خبرگزاری های خارجی اعلام کردند که دولت ایران دولت جدید سوریه را به رسمیت شناخته است.

« کیهان » نوشت : شناسایی دولت سوریه از طرف دولت ایران یک امر تقریبا قطعی است منتهی مقامات وزارت خارجه فعلا سرگرم مطالعه در مورد این موضوع هستند ولی در پاره ای از محافل مطلع اظهار عقیده می شود که ممکن است دولت ایران منتطر دریافت تقاضای دولت جدید سوریه برای شناسایی مزبور باشد. همچنان که از طرف برخی از دول غربی اعلام شده که منتظر دریافت تقاضای سوریه در مورد شناسایی آن دولت هستند.

 

مقایسه شاه با خدا در روزنامه کیهان!

« کیهان » در یادداشت صفحه یک امروز خود ضمن مقایسه شاه با خدا نوشت : به مناسبت 28 مرداد زندانیان عموما از مرحمت شاه بهره مند شدند، غیر از زندانیان سیاسی. و ما یقین داریم که پادشاه وقتی قلم عفو برداشت که بر صفحه اعمال گناهکاران بکشد نظری به یک دسته خاصی ندارد و نمی دانم چرا در دستگاه عفو این طور تعیین شده که زندانیان سیاسی از آن مستثنی باشند.

در صورتی که زندانیان سیاسی شایسته تر به عفو شاهانه هستند تا زندانیان عادی ، زیرا زندانیان سیاسی نسبت به حق خود شاه مقصرند و زندانیان عادی نسبت به حقوق دیگران و معلوم است که شاه حق خودش را بهتر می تواند و از او شایسته تر است که ببخشد.

ما در اسلام اصلی داریم و آن این است که ذات پروردگار حق خود را می بخشد و حقوق دیگران را نمی بخشد ...شاه در روی زمین سایه خدا است و از او شایسته است که صفات الهی را سنت و رویه خود قرار دهد و بنا بر این زندانیان سیاسی باید بیشتر از عواطف و کرم ایشان بهره مند گردند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.