7 مهر ماه ۱۳۴۰

7 مهر ماه ۱۳۴۰

سفیری که شاه او را انتخاب کرده است/400 سرهنگ بازنشسته خواهند شد/درهای فرهنگ نیمه باز است!/مدارس تهران این گونه است، وضعیت دور افتاده ترین نقاط را خود مجسم کنید!/گرفتن شهریه در برخی مدارس حد و حصری ندارد!

سفیری که شاه او را انتخاب کرده است

« تهران مصور » در گزارشی نوشت : در هفته گذشته بار دیگر رابطه ایران و شوروی جزو مسائل روز بود ، شرفیابی مهندس شریف امامی نخست وزیر سابق در محافل دیپلماسی پایتخت مورد توجه واقع شد.

به طوری که شایع است در این شرفیابی مهندس شریف امامی گزارش کاملی از مذاکرات خصوصی و غیر رسمی که او و وزرایش با پکوف سفیر شوروی در تهران کرده اند به عرض رسانید.

معمولا پس از ملاقات هایی که بین سفرای خارجی و اولیای دولت ایران صورت می گیرد، نخست وزیر یا وزیر مربوطه مذاکرات شفاهی را به صورت گزارش رسمی درآورده برای ضبط در پرونده به وزارت خارجه می دهد ولی در مذاکراتی که در بهار سال جاری چندین بار با شوروی ها در تهران شده هیچ گونه صورت مجلس کتبی وجود ندارد و به همین جهت شرفیابی نخست وزیر سابق بیشتر برای توضیح مجدد بوده است.

این گزارش می افزاید : « علاوه بر شرفیابی نخست وزیر مذاکرات بیست دقیقه ای که در دانشگاه صورت گرفته و اعلیحضرت شاه اجازه شرفیابی مخصوص به پکوف داده نیز مورد توجه است ، در این مذاکرات سفیر شوروی بار دیگر حسن نیت شخصی اش را به عرض رسانیده و گفته است کوشش و تلاش می کند تا روابط دو کشور را حسنه کند».

سفیر شوروی پس از این شرفیابی به یکی از دیپلمات های خارجی گفته است « امتیازی که من بر سایر سفرای شوروی در ایران دارم این است که مرا اعلیحضرت شاه ایران به سمت سفیر شوروی در ایران انتخاب کرده اند»!

« تهران مصور » در ادامه نوشت : هنگامی که اعلیحضرت شاه به شوروی سفر فرمودند، پکوف که عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی است در التزام رکاب شاهانه بود و اعلیحضرت شاه در یکی از جلسات که با بولگانین مذاکره می فرمودند ، پکوف را برای سفارت شوروی در ایران انتخاب فرمودند».

در ادامه گزارش « تهران مصور» آمده است : برخی از محافل سیاسی تهران معتقدند که پکوف مکرر حسن نیت خود را در ایران ثابت کرده و سعی دارد رابطه تیره ای را که در اثر اشتباهات سمینوف معاون وزارت خارجه و پاولوف رئیس اداره خاورمیانه وزارت خارجه شوروی به وجود آمده برطرف کند ولی این دو دیپلمات شکست خورده در رایجاد رابطه حسنه اخلال می کنند و نظراتی که در وزارت خارجه شوروی نسبت به ایران اعمال می شود مغایر رویه پکوف است».

 

400 سرهنگ بازنشسته خواهند شد

به موجب طرحی که از طریق وزارت جنگ پیشنهاد و تصویب شده است به استناد تصویب نامه 25 ساله اخیر هیئت دولت کلیه سرهنگ هایی که دوره ستاد دانشگاه جنگ را طی ننموده اند و مدت خدمت آنان در درجه سرهنگی بیش از 7 سال می باشد بازنشسته خواهند شد و سرهنگ هایی که دوره ستاد دانشگاه جنگ را طی و بیش از 9 سال در درجه سرهنگی بوده اند در ردیف بازنشستگان قرار خواهند گرفت.

گفته می شود با اجرای این طرح در حدود 400 نفر از سرهنگ های ارتش به افتخار بازنشستگی نائل خواهند شد.

 

درهای فرهنگ نیمه باز است!

« تهران مصور » در گزارشی نوشت : سرانجام روز شنبه این هفته انتظارها به پایان رسید، تعطیلات سه ماهه فرهنگیان پایان یافت ، زنگ ها بار دیگر در مدارس به صدا درآمد و نزدیک به سه میلیون نونهال ایرانی، کیف به دست و کتاب در بغل روانه کودکستان ها، دبستان ها، دبیرستان ها و دانشسراهای حرفه ای و فنی شدند.

طبق سرشماری نسبتا دقیقی که از تعداد کودکان هفت ساله کشور یعنی کسانی که آمادگی رفتن به دبستان ها دارند در سال 1335 به عمل آمده معلوم گردید که تعداد کودکان هفت ساله مملکت تقریبا 639 هزار نفر است [ 326 هزار پسر ، 313 هزار دختر ] ، در تماسی که با رئیس قسمت روابط عمومی و اطلاعات اداره آمار عمومی گرفته شد وی گفت « به طور تقریب در فاصله پنج سال پس از آمارگیری یعنی در سال 1339 ، 80 هزار نفر بر تعداد کودکان 7 ساله کشور اضافه شده است ، با این حساب ما در حال حاضر 719 هزار کودک هفت ساله داریم که آماده رفتن به دبستان ها هستند.

اما آمار وزارت فرهنگ نشان می دهد که مجموع دبستان های کل کشور در سال تحصیلی 40-1339 از 9 هزار و 642 دبستان تجاوز نمی کند و کلاس های اول در این تعداد دبستان بیشتر از 50 هزار نفر کودک هفت ساله پذیرفته نمی شدند، یعنی آن که امسال اگر حادثه ای پیش نیاید و کودکان ما را سیل نبرد یا وبا نفله نکند 650 هزار نفر از آنان پشت در مدارس ابتدایی درجا خواهند زد بدون آن که کاری از دستشان برآید.

اگر این رقم 50 هزار نفر را به نسبت کل تعداد بچه های 7 ساله بسنجیم ، معلوم می شود که دبستان های ایران قدرت پذیرفتن بیشتر از 7 درصد از کودکان واجد شرایط ما را ندارند و بنا بر این 93 درصد از آن ها خواهی نخواهی از نعمت تحصیل محروم خواهند ماند.

آماری که وزارت فرهنگ انتشار داده همچنین گواهی می دهد که مجموع آموزشگاه ها ، دبیرستان ها، دبستان ها و کودکستان های ما در سال تحصیلی 40-1339 از 11 هزار و 247 در سراسر ایران تجاوز نمی کرده است و در همین تعداد مراکز تحصیلی بیش از 2 میلیون و 187 هزار و 477 تن نوآموز، به تحصیل علم مشغول بوده اند.

با توجه به این که این آمار خیلی دقیق نیست و با آن که می توان گفت برخی از مدیران مدارس ملی تعداد دانش آموزان خود را کمتر گزارش داده اند و نیز با توجه به این موضوع که بیش از نیمی از آن 11 هزار آموزشگاه کشور از یک کلبه گلی تجاوز نمی کند، به طور متوسط در هر آموزشگاه ایرانی 250 نفر مشغول تحصیل بوده اند.

رقم 250 شاگرد به طور متوسط برای هر مدرسه رقم زیادی نیست ولی شواهد گواهی می دهد که آن چه در عرف به نام آموزشگاه خوانده می شود در بسیاری از نقاط ایران کم یاب است. این نشریه در گزارش دیگری نوشت : بسیاری از مدارس کشور از یک کلبه گلی بدون در و پنجره تجاوز نمی کنند و در بسیاری از آن ها میز و صندلی و نیمکت اصولا وجود خارجی ندارد ، آن ها که به شهرستان ها رفته اند خوب این حرف ها را می فهمند و آن وقت تصور بفرمائید که در صدها محل که تنها اسمشان دبستان است 250 نفر بچه بخواهند در هم بلولند ، درس یاد بگیرند و چنان روشنفکر گردند که خود مشعلدار نسل بعدی باشند.

 

مدارس تهران این گونه است، وضعیت دور افتاده ترین نقاط را خود مجسم کنید!

مشکل دیگری که فرهنگ کشور با آن روبرو است، موضوع کمبود معلم است ، برای این کار دو نمونه آورده خواهد شد که یکی نسبت معلم به دبستان در سراسر کشور است و دیگری مربوط است به تعداد معلم در یک دبستان پایتخت ، وزارت فرهنگ گزارش داده است که در سراسر کشور در مدارس ابتدایی جمعا 40 هزار و 705 فرهنگی مشغول به کار هستند ، همه این عده معلم و آموزگار تنها نیستند بلکه ، مدیر ، کارمند دفتری و مستخدم نیز در میان آن ها وجود دارد ، برای آن که معلوم شود این تعداد معلم چه قدر کم است ، یک حساب ساده می کنیم ، با توجه به آماری که خود وزارت فرهنگ داده است تعداد مدارس ابتدایی ( کودکستان ها و دبستان ها ) از ده هزار متجاوز است و تعداد معلمین ، مدیران، ناظم ها ، کارمندان و مستخدمین آن در حدود 40 هزار نفر یعنی این که به طور متوسط در هر دبستان ایران 4 نفر کار می کنند که یکی سمت مدیریت دارد و یک نفر ناظم (فکر می کنیم که وظیفه دفتر دار و مستخدم را هم همین دو نفر انجام می دهند ) آن وقت با توجه به آمار تعداد دانش آموز در هر دبستان ، این نتیجه به دست می آید که در هر دبستان ایران به طور متوسط 250 نفر شاگرد وجود دارد و تنها دو نفر معلم یعنی هر معلم باید 125 نفر را در سال تعلیم بدهد.

آمار دوم مربوط است به وضع یک مدرسه در تهران ، این آمار در حقیقت سخنان قبلی ما را تایید می کند و نشان می دهد که وضع یک مدرسه در پایتخت کشور شاهنشاهی چگونه است و با توجه به آن می توان وضع مدارس دورافتاده ترین نقاط کشور را پیش خود مجسم کرد.

هنگامی که برای تهیه این رپرتاژ در گوشه و کنار شهر به راه افتاده بودم گذارم به دبستان مهام پسرانه واقع در خیابان شرقی میدان شوش افتاد ، این دبستان در جنوبی ترین نقطه تهران یعنی در خیابان شرقی میدان شوش قرار دارد و چون از محل صدی پنج کمک شهرداری به فرهنگ بنا شده ، به نام مهام، شهردار اسبق موسوم گردیده است.

مدیر مدرسه می گوید : ما در این دبستان 13 نفر آموزگار داریم که در هفت کلاس مدرسه صبح و عصر کار می کنند ، در سال 40-1339 تقریبا 700 نفر در این دبستان درس می خواند اما برای سال تحصیلی 41-1340 ما تاکنون 900 نفر شاگرد را پذیرفته ایم.

به گفته مدیر دبستان پرجمعیت ترین کلاس دبستان مهام کلاس اول است که 75 نفر در آن ثبت نام کرده اند و با توجه به این که دبستان مذکور 6 کلاس اول دارد ، آشکار شد که در این مدرسه فقط 450 نفر برای کلاس اول ابتدایی ثبت نام کرده اند.

حالا اگر حساب کنیم و تعداد کل شاگردان دبستان را (900 نفر ) بر تعداد معلمین قسمت نمائیم (13 نفر ) تقریبا به هر کدام 70 نفر شاگرد می رسد. با این حساب هر یک از معلمین آن دبستان باید طی سه ساعت درس روزانه 70 نفر را تعلیم دهند ولی اگر همه آن ها حقیقتا از دل و جان کار کنند بیش از دو دقیقه در روز به یک شاگرد نمی رسند.

 

گرفتن شهریه در برخی مدارس حد و حصری ندارد!

« تهران مصور » نوشت : شهریه هم برای بسیاری از اولیای بچه های ایرانی مشکل بزرگی شده است ، گرفتن شهریه چیزی است که در بسیاری از مدارس ایران حد و حصر نمی پذیرد ، شنیده شده است که در یکی از مدارس تهران که توسط بلژیکی ها اداره می شود برای هر بچه ماهی 1500 تومان شهریه می گیرند.

اخیرا دبستان های دولتی نیز قرار بود از بچه ها شهریه دریافت کنند اما با دستورات بعدی وزارت فرهنگ گویا این موضوع منتفی گردید.

مدارس دولتی در سال تا 1500 تومان هم از دانش آموزان شهریه گرفته بودند که بعدا مقداری از آن ها را پس دادند.

بد نیست اضافه کنیم دبستان های ملی نیز در شهر تهران وجود دارد که در ماه فقط 40 ریال شهریه می گیرند ولی این پول را هم از اولیای دانش آموزان نمی توانند وصول کنند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.