17 شهریور ماه 1340

17 شهریور ماه 1340

انتخابات زودتر از شش ماه دیگر آغاز نخواهد شد/تقلیل شعب بانک های خصوصی/اشک مدیر یک روزنامه برای از دست رفتن نخست وزیر!/تعطیلی مشروطیت و بی اعتنایی به قانون اساسی/آیا دولت تغییر می کند؟/تنها 15 درصد مردم ایران باسوادند!/دخالت در سیاست حق دانشجویان است/کارشناسان آلمانی به ایران می آیند/برادران ذهابیان تحت تعقیب هستند

انتخابات زودتر از شش ماه دیگر آغاز نخواهد شد

« تهران مصور » در شماره امروز خود نوشت : خبر یافتیم که امینی نخست وزیر با مشاورین خود در این هفته طی جلسات متعددی راجع به سرنوشت انتخابات گفت و گو کرده است.

نزدیکان نخست وزیر می گویند امینی مشغول مطالعه برای تهیه مقدمات انتخابات دوره بیست و یکم می باشد و با توجه به لزوم صدور کارت الکترال که از طرف وی دربازدید از اداره آمار عمومی عنوان شده است احتمال دارد تا 6 ماه دیگر یعنی در اوایل سال آینده انتخابات شروع شود.

 

تقلیل شعب بانک های خصوصی

تقلیل کارمندان بانک های خصوصی همچنان ادامه دارد و تاکنون چند بانک خصوصی که با تبلیغات زیاد شهرتی کسب کرده بودند کارمندان خود را تقلیل داده اند.

« تهران مصور » نوشت : یکی از این بانک ها برای این که خود بخود عده ای از کارمندان خود را اخراج کند اعلام کرد که کارمندان آن باید با حقوق موجود دو سره کار کنند و طبعا عده ای از کارمندان که ناراضی بودند خود به خود بانک را ترک گفتند ، بقرار اطلاع بانک پارس نیز شعب متعدد خود را تقلیل داده و فقط دارای چهار شعبه است.

 

اشک مدیر یک روزنامه برای از دست رفتن نخست وزیر!

عبدالله والا مدیر مجله « تهران مصور » در یادداشتی نوشت : ارزش و احترام ملت ها به وسعت خاک و یا منابع سرشار یا موقعیت جغرافیایی و سرزمین آنان ندارد ، بلکه رجال و افراد هستند که به کشور خود عظمت می بخشند و دیگران را وادار می سازند تا به دیده احترام به کشورشان بنگرند ، به همین جهت وقتی رجال و شخصیت های مملکت ما راهی را دنبال می کنند یا در امری تعصب بخرج می دهند که نتیجه آن افتخار سیاسی برای آنان می باشد، باید تاسف خورد و متاثر گردید.

من از هم اکنون برای دوست خود آقای دکتر امینی اشک حسرت می ریزم و برای از دست دادن این شخصیت سیاسی تاسف می خورم زیرا در کشور ما دکتر امینی، یا دکتر امینی ها تعداد معدودی هستند و این افراد برای مملکت ما به بهای خیلی گزافی تمام شده اند... بنابراین اگر از هم اکنون دوستان دکتر امینی بخاطر از دست دادن وی احساس غم و الم بکنند و افسوس کنان و دریغ گویان مراتب تاسف و تاثر خود را اعلام دارند بی جا نیست.

 

تعطیلی مشروطیت و بی اعتنایی به قانون اساسی

امینی با تعطیل مشروطیت و بی اعتنایی و عدم توجه به قانون اساسی در انجام انتخابات ، یا دست به انتحار سیاسی زده و یا خود را فدای مصلحت نموده است؟ در هر دو صورت اصلی فراموش گردیده و این بی اعتنایی از نظر افرادی که علاقمند به اصول هستند آن چنان نیست که بخاطر دوستی و رفاقت بتوان آن را نادیده انگاشت و در محضر تاریخ بر این عمل صحه گذاشت.

کشور ما بر پایه های قانون اساسی استوار است بنا بر این اگر اصول رعایت نگردد مانند آن است که مهندسی نسبت به استحکام پایه های یک بنای عظیم، تسامح و سهل انگاری نماید و چنین تعللی در قاموس سیاست از نظر حفظ اصول و رعایت قانون ، آن هم قانون اساسی خطایی انکار ناپذیر و غیرقابل بخشایش است.

نه کارت الکترال، نه آئین نامه انتخابات ، نه نظرات سیاسی سیاستمداران داخلی یا خارجی نمی تواند موجب آن شود که یکی از اصول مشروطیت زیرپا گذاشته شده و مانع از انجام انتخابات گردد ، این امر محتاج به بحث نیست. مشروطیت تعطیل بردار نمی باشد و قانون تا وقتی نسخ نگردیده لازم الاجرا است.

 

آیا دولت تغییر می کند؟

تهران مصور نوشت : با آن که در روزهای اخیر شایعات زیادی درباره تغییر کابینه امینی بر سر زبان ها بود و حتی نام شخصیت هایی از قبیل قدس نخعی ، گلشائیان ، سپهبد یزدان پناه ، سپهبد بختیار بعنوان نخست وزیر آینده برده می شد ولی ناظران سیاسی معتقدند که تا مراجعت شاه از سفر فرانسه دولت تغییر نخواهد کرد و در صورتی که امینی تصمیم به استعفا بگیرد این کار موکول به بعد از بازگشت اعلیحضرت همایونی خواهد بود.

 

تنها 15 درصد مردم ایران باسوادند!

طبق آمار منتشره از طرف اداره آمار عمومی بموجب سرشماری آبانماه 1335 وضع سواد کشور بر حسب جنس از ده ساله به بالا بدین صورت بوده است :

یک میلیون و 453 هزار و 677 مرد و 456 و 959 زن می توانند بخوانند و بنویسند که جمعا یک میلیون و 910 هزار و 636 نفر می گردند ، 139 هزار و 180 نفر مرد و 58 هزار و 656 نفر زن فقط می توانند بخوانند که جمع آن ها 197 هزار و 836 نفر می شود و 4 میلیون و 929 هزار و 293 نفر مرد و 5 میلیون و 698 هزار و 73 نفر زن نیز قادر بخواندن و نوشتن نیستند که جمع آن ها بالغ بر 10 میلیون و 627 هزار و 366 نفر می گردد.

بدین ترتیب جمع کل باسوادان کشور از ده ساله به بالا حتی با احتساب آن هایی که فقط می توانند بخوانند 2میلیون و 108 هزار و 472 نفر است و اگر تمام نوآموزان کلاس های اول و دوم و سوم ابتدایی را نیز از هفت تا ده سال باسواد فرض کنیم و به این رقم بیفزائیم جمع کل باسوادان کشور 2 میلیون و 676 هزار و 469 نفر خواهد بود.

بدین ترتیب نسبت باسوادان به جمعیت کل ایران که طبق سرشماری سال 1335 در حدود 18 میلیون و 954 هزار و 704 نفر بوده اند فقط 1/14 درصد می شده است ، گر چه آماری از جمعیت و وضع سواد در سال 1340 در دست نیست ولی با توجه به ازدیاد جمعیت تصور نمی رود نسبت باسوادان کشور تفاوت فاحشی با 5 سال قبل داشته باشد و اگر پیشرفتی حاصل شده بدون شک در حدود یک درصد است.

« تهران مصور » با انتشار این آمار نوشته است : در دنیای مترقی و متمدن امروز که انسان ها فضای بیکران و لایتناهی را نیز تسخیر کرده و به زیر سلطه دانش درآورده اند و در بسیاری از کشورهای راقیه چون سوئد و نروژ برای نمونه یک نفر آدم بیسواد هم یافت نمی شود مایه شرمندگی و ننگ جامعه ما است که اکثریت قاطع مردم در جهل و بیسوادی به سر می برند.

این نشریه همچین با اشاره به آمار دروغین منتشر شده از سوی مسئولین نوشته است : طبق آماری که در دست است از سال 1312 تا امروز در کلاس های مبارزه با بیسوادی 22 میلیون نفر باسواد شده اند! اما طبق آمار دیگری فقط 15 درصد از مردم ایران باسواد هستند! ملاحظه کنید آماری که در این مورد داده اند تا چه اندازه دور از حقیقت است ، اگر آمار 22 میلیون نفر صحیح باشد اکنون حتی یک بیسواد هم در تمام کشور نباید یافت شود!

 

دخالت در سیاست حق دانشجویان است

اردشیرجمالی دانشجوی سال سوم دانشکده ادبیات در یادداشتی به ممانعت دانشجویان از دخالت در سیاست پرداخته و ضمن انتقاد شدید از این رویکرد نوشت : در کشوری مانند ایران که قسمت اعظم افراد آن را اشخاص بیسواد و عامی تشکیل می دهند، یکی از وظایف بزرگ طبقه روشنفکر و بخصوص دانشجویان دانشگاه ها ، نظارت مستقیم و هوشیاری و آگاهی از جریانات سیاسی مملکت است.

مثلی است که می گوید « در شهر کوران یک چشم هم پادشاه است » هیچ موردی وجود ندارد که در این کشور از دخالت دانشجو در سیاست مملکت ممانعت بعمل آید، زیرا در کشوری که مثلا اکثریت رای دهندگان آن در انتخابات ...افراد بیسواد هستند ، به چه علت نباید دانشجو که در حقیقت گل سرسبد اجتماع است و فردای این کشور به دست او است از بزرگترین حق طبیعی و قانونی خود محروم باشد و نتواند سرنوشت اجتماع خود را در حدود اختیاراتی که همان اجتماع به او داده است تعیین کند؟

نویسنده با این وجود به اعتراضات اخیر پرداخته و عاملان این اعتراضات را دست نشانده خوانده و افزوده است : دانشجو باید در سرنوشت مملکتش موثر باشد ولی این تاثیر و دخالت حد و اندازه ای دارد، چقدر برای ما ناگوار است که عده ای دانشجو تحت تاثیر عقیده ای که متاسفانه بیشترشان به اصل آن پی برده اند در معابر عمومی دست به تظاهرات بزنند و مثلا مورد حمله و اعتراض پلیس و یا عده ای هوچی و جاهل قرار گیرند، در حالی که از دانشجو این انتظار می رود که با آگاهی بیشتر و منطقی تر که لازمه شخصیت دانشجویی او است و به طریقی که با روش و نظر عده ای از افراد دست نشانده و ناآگاه مغایرت دارد با نظر و عقیده ای که مورد مخالفت او است مبارزه کند.

 

کارشناسان آلمانی به ایران می آیند

اقدامات مهندس فریور و نمایندگان ایرانی از آلمان توام با موفقیت بوده است و دولت آلمان 200 میلیون مارک با بهره 3 تا 75/3 درصد و صاحبان صنایع 700 میلیون مارک با بهره 5 تا 5/5 درصد به ایران وام و اعتبار تخصیص داده اند.

« تهران مصور » با انتشار این خبر افزوده است : آن چه که مورد توجه مقامات آلمانی قرار گرفته است وجود پروژه های اساسی است و اگر چنانچه در این مذاکرات پروژه های دیگری از طرف سازمان برنامه یا سایر موسسات ایرانی ارائه شده بود بدون شک این اعتبار بمیزان بیشتری افزایش می یافت ولی متاسفانه نمایندگان ایران نتوانستند جز چند پروژه از دستگاه های نفتی و یکی دو پروژه سد سازی ، طرح های دیگری برای دریافت اعتبار در اختیار مقامات آلمانی قرار دهند.

با این حال گفته می شود هیئتی در حدود 160 نفر از کارشناسان آلمانی به زودی برای رسیدگی به طرح های عمرانی ایران در امور کشاورزی، صنعتی ، شرکت های تعاونی به ایران خواهند آمد و با مقامات ایرانی همکاری خواهند کرد.

 

برادران ذهابیان تحت تعقیب هستند

برادران ذهابیان تجار معروف از طرف بانک بازرگانی تحت تعقیب قرار گرفته و جریان به دادگستری کشیده شد، یکی از برادران ذهابیان بازداشت شد و دو برادر دیگر متواری هستند، ذهابیان ها 17 میلیون به این بانک بدهکار هستند.

گفته می شود جامعه یهودیان ایران تصمیم دارد نسبت به پرداخت پول این تجار کلیمی اقدام کنند در غیر این صورت احتمال توقیف عده ای دیگر از تجار بازار می رود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.