16 شهریور ماه 1340

16 شهریور ماه 1340

مقدمات شروع انتخابات فراهم می شود/دولت قصد مقاطعه دادن مالیات را ندارد ولی قبول می کند!/مالیات را باید از درآمد بگیرند ولی امسال کسبه درآمد ندارند/جامعه به مرض بدبینی دچار شده است/انتظار مقامات ایران از بانک بین المللی!

مقدمات شروع انتخابات فراهم می شود

پس از تشکیل کمیسیونی با حضور نخست وزیر و وزیر کشور رسما اعلام گردید « مقدمات شروع انتخابات فراهم می شود»

تا چند روز دیگر آئین نامه اجرایی قانون انتخابات که در سال 1306 تصویب شده اصلاح می گردد.

کمیسیونی راههای عملی شروع انتخابات را پیشنهاد می کند ، رای دهندگان هر حوزه پیش از انتخابات شناخته می شوند ، انجمن های نظارت باید قبل از هر چیز به هویت رای دهندگان رسیدگی کنند.

در کمیسیون دیروز نخست وزیر اجرای قانون انتخابات را طوری که حتی الامکان خالی از تزویر و تقلب در شناسنامه ها و کشانیدن افراد خارج از حوزه انتخابی بسمت صندوق های آراء مکرر از اشخاص باشد متذکر شد و علاقه مبرم خود را به این موضوع تاکید نمود چون قسمتی از فسادهای انتخابات ناشی از این امر بود که شرایط سه گانه انتخاب کنندگان که در ماده نهم قانون انتخابات به آن تصریح گردیده رعایت نمی شده است زیرا شناسنامه فقط سن و تابعیت در رای دهنده را روشن می سازد و اقامت آن شش ماه در محل که در ماده 9 قانون انتخابات تصریح گردیده تحقیق و رسیدگی نمی شده است همچنین اقدام صحیحی برای جلوگیری از شرکت طبقات 9 گانه ای که در ماده دهم قانون انتخابات از حق انتخاب کردن محروم شده اند بخصوص کسانی که دارای سابقه محکومیت کیفری و امثال آن هستند صورت نمی گرفته است یعنی به طور خلاصه هویت و وضع قانونی رای دهندگان به طوری که قانون تعیین کرده تحقیق و رسیدگی نمی شده است.

نظر کمیسیون در این مورد بر این قرار گرفت که برای جلوگیری از این خلاف قانون ها در انتخابات آینده قبل از صدور دستور دعوت انجمن های نظارت اقداماتی صورت گیرد که در نتیجه آن اقدامات فهرست جامع واجدین شرایط قانونی انتخاب کردن در هر حوزه انتخابیه قبلا تنظیم شده باشد تا مطابق معمول اکثر کشورهای دیگر فقط از کسانی که قانونا حق رای دادن دارند انجمن های نظارت رای قبول نمایند و ماده هفتم قانون انتخابات که صریحا مقرر می دارد در هر دوره انتخابیه هر یک از انتخاب کنندگان زیاده بر یک دفعه حق رای دادن ندارند با استفاده از این فهرست ها کاملا اجرا شود.

پس از مراجعه دقیق به قانون و آئین نامه انتخابات روشن شد که اینت منظور را می توان با تکمیل آئین نامه اجرایی قانون انتخابات که در اسفند 1306 به تصویب رسیده جامه عمل پوشاند بدین معنی که ترتیباجرای مواد 7 و 9 و 10 قانون انتخابات با تکمیل آئین نامه اجرایی مزبور تشخیص و معین گردد تا آن قسمت از بی ترتیبی های انتخابات که مربوط به تحقیق هویت مراجعه کنندگان و احراز شرایط قانونی مذکور در مواد 9 و 10 قانون انتخابات می باشد تامین شود.1

 

دولت قصد مقاطعه دادن مالیات را ندارد ولی قبول می کند!

روسای 86 اتحادیه وابسته به شورای عالی اصناف به اتفاق مسئولین 25 اتحادیه اصناف وابسته به اطاق بازرگانی تهران در اطاق هیئت وزیران اجتماع کردند .

نخست وزیر در این اجتماع گفت : آقایانی که در جلسه قبلی بودند مذاکره کردیم و گفتیم که رئیس هر صنف و اتحادیه مسئول باشد و بیاید مالیات صنف را جمع کند و به وزارت دارایی بپردازد، تقسیم مالیات بین افراد صنف موجب اجحاف به عده ای می شود افراد شکایت می کنند حتی پیش خود من آمدند و گفتند که در تقسیم مالیات عدالت رعایت نشده و عده ای کم و برخی زیاد داده اند.

مهدی کوشانفر رئیس شورای عالی اصناف در این موقع گفت : در سال 38 شما وزیر دارایی بودید ما شرفیاب شدیم و تقاضا کردیم که مالیات اصناف توسط خود اصناف وصول شود با حسن نیتی که در وزارت دارایی آن زمان بود با ما نشستند جلسه ها تشکیل دادند و مالیات اصناف را قطع کردیم.

در سال گذشته موقعی که ما رای مالیاتی دادیم تا آن وقت 6 هزار نفر از اصناف مالیات می دادند و ما در ظرف یک ماه 70 هزار نفر مالیات بده به وزارت دارایی معرفی کردیم قبل از آن که اصناف راسا در امر پرداخت مالیات اقدام کنند با وجود قوانین مالیاتی وصول مالیات تا چند سال به تعویق می افتاد ولی اصناف در این کار تسریع کردند.

بعد از سال 1334 قانونی به مجلس بردند و مالیات اصناف را از آن وضع خارج کردند ، ما آن وقت شکایت کردیم و قانون در مجلس طوری تصویب شد که اصناف نتوانستند روی ضرائب مالیاتی حساب کار خود را بکنند زیرا برای درک مفهوم قانون حتما لازم بود که اصناف لیسانسیه باشند تا از ریزه کاری های قانون سر درآورند ، وزیر دارایی وقت آقای ناصری به ما گفت اگر اصناف حاضر باشند ما هم حاضریم که مالیات را به طور مقطوع دریافت کنیم و اصناف در آن موقع یک میلیون و 600 هزار تومان حاضر شدند مالیات بدهند ولی با توجه به این که در حدود یک میلیون و 300 هزار تومان این پول صرف هزینه وصول می شد معهذا ما حاضر شدیم که نقدا دو میلیون تومان به وزارت دارایی بپردازیم زیرا یک میلیون و 800 هزار تومان آن را اصناف وابسته به شوری پرداخت می کردند و بقیه در میان اصناف وابسته به اطاق بازرگانی سرشکن می شد ولی با این پیشنهاد ما باز هم موافقت نشد و مسئله مالیات اصناف در کش و قوس مقررات اداری باقی ماند و چیزی عاید صندوق دولت نشد.

شما می دانید که بعضی از اصناف اصولا قادر به پرداخت مالیات نیستند ، آن هایی را که در فشار بودند معاف ساختیم و مالیات بعضی ها را تعدیل کردیم و بالاخره پس از توافق 50 صنف در حدود 8 میایون تومان پول برای اولین بار در تاریخ مالیات به صندوق دولت پرداخت کردیم، ایرادی که به ما میگیرند می گویند وقتی اصناف توافق می کنند ممکن است بعضی ها مالیات ندهند به هر حال ما امسال آمدیم و به وزارت دارایی پیشنهاد کردیم که از روی توافق مالیات مقطوع بپردازیم به ما ابلاغ شد که مالیات مقطوع می گیرند اما یکی از بهترین سال های مالیاتی یعنی از سال 1310 الی 40 را که سی سال می شود می خواهند سال خوب مالیاتی را از میان پرونده ها درآورده و با اصناف حساب کنند که این کار حداقل کلی وقت مامورین را تلف می کند.

 

مالیات را باید از درآمد بگیرند ولی امسال کسبه درآمد ندارند

راجع به مالیات سنواتی گفتند که یکی از سال های خوب به اضافه صدی ده را خواهند گرفت ما این کار را صحیح نمی دانیم و به همین لحاظ شرفیاب شدیم مالیات را باید از درآمد بگیرند، امسال کسبه درآمدی ندارند ولی حاضریم مالیات بدهیم ولی نه مالیاتی را که در پردرآمدترین سال پرداخته ایم. وزیر دارایی به ما گفت ماخذ مالیاتی را از سال 36 به بعد منظور می کنیم و ما هم درصدد اجرای این پیشنهاد بودیم که یک مرتبه مدیرکل وزارت دارایی مصاحبه کرد و گفت اصناف بدحساب اند و پول مالیات نمی دهند و پرونده های اصناف را به اجرا می فرستیم.

نخست وزیر در پاسخ گفت : اصل واگذاری کار افراد به خودشان مورد نظر ما است و دولت قصد آزار و اذیت ندارد متاسفانه هر روز یک راه پیشنهاد می شود ، دولت قصد مقاطعه دادن مالیات را ندارد ولی از نظر کمک به اصناف با این کار موافقت خواهد شد یکی که درآمد دارد باید مالیات بدهد و تصویب نامه اخیر دولت معطل ماند و گفتند که اصناف نمی آیند مالیات بدهند حالا اگر این مطلب به این ترتیب مورد قبول آقایان است و توافق می کنند که خودتان با فرد صنف کنار بیائید و بعدا کسی نیاید و بگوید به من اجحاف شده خود مطلبی است.اگر بیائیم با شما توافق کنیم و بعد با افراد گلاویز شویم کار صحیحی نیست.2

 

جامعه به مرض بدبینی دچار شده است

تیمسار سرتیپ اسفندیاری سرپرست سابق دانشجویان ایرانی درآمریکا که در تهران به سر می برد گفت : دریافته ام که دانشجویان ایرانی از بابت هوش و استعداد ذاتی در سطحی بالاتر از سطح عمومی و معمولی هوش و استعداد دانشجویان سایر ممالک قرار دارند و توفیقاتی که اغلب آنان در رشته های علمی و در طی مدارج تحصیلی حاصل می کنند گواه این مدعا است.

متاسفانه در بسیاری موارد بر اثر عدم توجه اولیای مسئول و نرسیدن به وضع فرد فرد دانشجویان و وجود تبعیض و مشکلات دیگر از یک طرف و نقص تربیت اخلاقی از طرف دیگر پیشرفت های جوانان ما متوقف می ماند. همین موارد نادر وجهه دانشجویان ایرانی را در خارج خصوصا در بعضی ممالک از بین برده است.

خانواده ها به قدرت استنباط و ادراک اجتماعی فرزند خود توجهی ندارند، دقت او را در مراعات موازین اخلاقی وجهه نظر قرار نمی دهند، وظیفه او را در رعایت حقوق و حدود دیگران گوشزد نمی کنند و بالنتیجه جوان کم تجربه، مغرور ، بی اعتنا، بی مبالات و بی توجه به موازین اخلاق بار می آید.

تا زمانی که در خانه و مدرسه اطفال و جوانان را به اصول اخلاقی آشنا نکنند و پرورش در کنار آموزش پیشرفت نکند و روح همکاری چنان که معمول ملل راقیه دنیا است به جوانان دمیده نشود و بین معلم و شاگرد رابطه حسنه برقرار نگردد مشکلات اساسی دانشجویان حل نمی شود.

حس بدبینی به طرز عجیبی در جامعه ما ریشه دوانده ، به عنوان مثال از اولین ساعات ورود به ایران هر کس با من روبرو شده نه یک بار ، نه دو بار ، مکرر از زبانش شنیده ام که چرا موی شما یک مرتبه سفید شده است ...چرا زرد و لاغر شده اید ...من در تمام دوران تحصیل و پس از تحصیل که بیشتر عمر خودم را در اروپا و آمریکا گذرانده ام حتی یک بار نظیر چنین سوالاتی و چنین ایراداتی از خارجی ها نشنیده ام، بر عکس دیده ام آن چه را ندارم به شکل تعریف و تمجید و تشویق به من یادآور می شوند.

بدبینی در میان هموطنان من به طوری رخنه کرده است که هر اقدامی را ولو آنکه انجامش باشکال و دشواری باشد به بدترین وضع ممکن تنقید و تقبیح می کنند.3

 

انتظار مقامات ایران از بانک بین المللی!

خسروپور نماینده ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه و مدیر علی البدل این بانک درباره برنامه پنجساله عمرانی کشور گفت : این برنامه هنوز تکمیل نشده است پس از این که تکمیل گردید و طرح های آن از روی دقت تهیه شد انتظار می رود بانک بین الملل نهایت مساعدت و کمک فنی و مالی را برای اجرای آن بکند.

جمع وام هایی که بانک بین المللی به ایران داده است در حدود 140 میلیون دلار است ، 72 میلیون و 575 هزار دلار آن مورد استفاده قرار گرفته و به تدریج بقیه آن برای سد دز و راه سازی و امور عمرانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی گفت : روشینسکی قائم مقام رئیس قسمت خاورمیانه بانک بین المللی نسبت به آینده اقتصادی ایران بسیار خوشبین بود و معتقد است ایران همه گونه امکانات را برای توسعه اقتصادی دارد.

خسروپور درباره برنامه تثبیت اقتصادی نیز گفت : با جلب نظر صندوق بین المللی پول اخیرا در برنامه تثبیت اقتصادی ایران تجدید نظر شده است و تسهیلات بیشتری نسبت به شرایط قرارداد مربوط به برنامه تثبیت اقتصادی بین ایران و صندوق بوجود آمده است. البته صندوق معتقد است که اجرای این برنامه به صلاح اقتصادی ایران است شاید در گذشته اعتبارات ارزی و ریالی طبق برنامه صحیحی اعطا و تقسیم نشده و بعضی مشکلات ارزی و ریالی ایجاد نموده باشد ولی همان طور که نخست وزیر کرارا گفته اند در نظر است اعتبارات ارزی تحت نظارت دقیق قرار گیرد و فقط برای احتیاجات و واردات ضروری صرف گردد و همچنین اعتبارات ریالی نیز منحصرا برای مصارف واقعی تولیدی و بازرگانی داده شود و از اعتبارات احتکاری و صرافی کاملا جلوگیری شود.4

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.