13 شهریور 1340

13 شهریور 1340

شوروی به اعتراض ایران جواب داد/امینی دستور تهیه کارت انتخاباتی را صادر کرد/علی امینی: ایراد به کارگران وارد است نه کسانی که آنان را مجتمع می کنند!/هزینه زندگی کارگران به همراه دستمزد بالا رفته است!/در این کشور نرخ واحدی نداریم و یک جنس قیمت های متفاوتی دارد!/مخالفین فکر می کنند ورق برخواهد گشت!/چند دادگاه منحل شد/احکام انتظار خدمت استادان لغو شد/دولت با تصویبنامه از وام و اعتبار آلمان استفاده می کند/نمایندگان اصناف با نخست وزیر ملاقات می کنند/همه کمک ها از سوی یک مرجع بین المللی باشد

شوروی به اعتراض ایران جواب داد

دولت شوروی به یادداشت اعتراضیه ایران در مورد تبلیغات ضد ایرانی رادیو مسکو جواب داده است.

نخست وزیر ضمن تائید وصول جواب روس ها به یادداشت اعتراضیه ایران گفت : بگذارید هر چه می خواهند بگویند ، شنونده باید عاقل باشد.

با این حال سخنگوی وزارت خارجه نیز وصول جواب را تائید کرد ولی گفت از متن آن اطلاعی ندارم.

 

امینی دستور تهیه کارت انتخاباتی را صادر کرد

نخست وزیر در اداره آمار عمومی حضور یافت و از قسمت های مختلف اداره مزبور دیدن کرد.

در این بازدید که وزیر کشور نیز حضور داشت علی امینی طی سخنانی گفت : ما می خواهیم انتخاباتی برگزار کنیم که اگر صد درصد آزاد نباشد کمتر فاسد باشد و این عملی نیست مگر انتخاب کنندگان معین باشند، تا بر اساس روح قانون انتخابات کسانی بتوانند رای دهند که از شش ماه قبل از شروع انتخابات در حوزه انتخابیه ساکن باشند.

اولین شرط انجام این کار آن است که وسیله آمار صحیح رای دهندگان هر حوزه معین شوند و این کار از طریق تهیه کارت الکترال میسر است و من از آقای وزیرکشور خواهش می کنم که در هفته جدید ترتیب شروع این کار تهیه کارت الکترال را بدهند ، ممکن است تهیه و استفاده از کارت الکترال به نفع آن عده که می خواهند در انتخابات دخالت نامشروع کنند نباشد ولی به صلاح مملکت است و دولت سعی دارد انتخابات را بر اساس آمار صحیح انجام دهد.

این موضوع را آقایان مخالفان نباید بهانه قرار دهند و بگویند دولت در کار انتخابات تاخیر می کند. خوب البته انتخابات خوب وقت لازم دارد.

 

علی امینی: ایراد به کارگران وارد است نه کسانی که آنان را مجتمع می کنند!

نخست وزیر همچنین در اجتماع کارگران و اعضای سندیکاهای کارگران تهران در سالن دبیرستان البرز اظهار داشت : اگر اشخاصی از اتحاد و اتفاق نگران باشند و وحشت داشته باشند که اگر عده ای دور هم جمع شدند ممکن است فساد بوجود آید به عقیده من اشتباه می کنند و اشخاص صالح می توانند در هر فرصتی افراد ناباب را از اجتماع خود طرد سازند، تا به حال فعالیت های کارگری کم بوده و در عین حال هنوز اتفاق نظر بین کارگر و کارفرما بوجود نیامده مشکلاتی که ما گرفتار آن هستیم یکی دو تا نیست.

افرادی وجود دارند که کارگران را دور خود جمع می کنند و تشکیلاتی می دهند و می خواهند به نفع خود بهره برداری کنند. به نظر من به آن ها نباید ایراد گرفت. این ایراد به کارگران وارد است که چرا دور چنین افرادی گرد می آیند سعی کنید در دستگاهی که متعلق به خودتان است اجتماع نمائید و قطع داشته باشید نظرات شما سریع تر و زودتر اجرا می شود.

بنده به آقایان قول می دهم که در این دولت به نظریات کارگران توجه خواهد شد و احتیاجی ندارید که دور این قبیل افراد جمع شوید.

 

هزینه زندگی کارگران به همراه دستمزد بالا رفته است!

این که یکی از کارگران گفت هزینه زندگی چندین برابر بالا رفته باید دانست که سطح دستمزد هم بالا رفته ولی الان اگر دستمزد را بالا ببریم بدون تردید هزینه ها هم بالا خواهد رفت و کارگران از این کار نفعی نمی برند و قدرت خرید آن ها کم می شود. بنابراین در عین حالی که دولت منتهای توجه را به وضع کارگر دارد باید سعی کند از راه توسعه شرکت های تعاونی به کارگران کمک کند و الا اگر دستمزد افزایش یابد و قیمت اجناس بالا رود اضافه دستمزد به صورت ظاهر چه نفعی به حال کارگر می تواند داشته باشد. من تصدیق می کنم که وضع زندگی کارگران بد است ولی افزایش دستمزد علاج درد نیست.

 

در این کشور نرخ واحدی نداریم و یک جنس قیمت های متفاوتی دارد!

ما در این مملکت نرخ واحدی نداریم یک جنس مشابه در هر شهر و هر محله ای به نرخ های مختلف فروخته می شود و کنفرانس مشترک بین کارگران و کارفرمایان باید تشکیل شود و این مسائل را با هم بحث کنند.

در مملکت ما متاسفانه همه افراد منافع شخص را در نظر می گیرند ، در اثر تبعیض و کارگشایی انفرادی کار مردم خراب شده است. یک عده ای که بدون نفوذ می باشند و یا با متنفذین ارتباطی ندارند از همه جا باز می مانند. مکتب تشبث و اغراض شخصی را خود ما بوجود آورده ایم و باید تعطیل شود. با ادامه این قبیل روش ها در کارخانه ها و ادارات همه را ناراضی کرده ایم. امیدوارم در این دولت این مشکلات پیش نیاید و آن چه هست از میان برود.

در اثر تبعیض و کارگشایی مردم عصبانی می شوند و این تقصیر خود ما است که چنین وضعی را به وجود آورده ایم، حالا هر کسی از ما توقعی دارد و دولت مصمم است جلوی این کارها را بگیرد و چون ما توقع اشخاص را نمی توانیم انجام دهیم به ما فحش می دهند.

 

مخالفین فکر می کنند ورق برخواهد گشت!

ما در این مبارزه ای که با فساد شروع کرده ایم با کارشکنی عده ای روبرو هستیم. مخالفین خیال می کنند اگر ما موفق نشویم چرخ بر می گردد و آن ها دوباره بر سر کار می آیند ولی من به آن ها می گویم که این فکر اشتباه است.

عده ای از نفع پرستی چشم نمی پوشند ما راه منافع نامشروع را بسته ایم و آن ها به هیاهو افتاده اند ، به اندازه سر سوزن ما از این اصول منحرف نخواهیم شد، من و همکارانم به شما کارگران قول می دهیم و اطمینان می دهیم که دوام دولت را علاقمند نیستیم مگر با یک اصول که فقط نفع آن عاید افراد مملکت گردد ، ما هنوز در مرحله ناراحتی و درد هستیم اگر این درد را تسکین دهیم همان طبقه ای که ایجاد درد می کند ناراضی می شود ولی خود آن ها هم در آینده متوجه خواهند شد که اشتباه می کنند و حق با ما است.

گفتنی است در اجتماع کارگران در دبیرستان البرز نماینده کارگران کارخانه ونک گفت : یک سوم درآمد ما صرف کرایه خانه می شود ، نماینده کارگران خباز نیز اظهار داشت : قانون کار باید در تمام کارگاه های بزرگ و کوچک اجرا شود.

نماینده کارگران کارخانجات روغن نباتی نیز گفت : کارگران می خواهند در تمام امور مربوط به سرنوشت خود شرکت داشته باشند.

 

چند دادگاه منحل شد

امروز سخنگوی وزارت دادگستری گفت : چون طبق گزارش های واصله و با توجه به آمار کار دادگاه شهرستان کمره و دادگاه های بخش نیریز  و خوانسار وجود دادگاه شهرستان در کمره و همچنین دادگاه های بخش نیریز و خوانسار ضرورت نداشت و از طرفی با توجه به کثرت جمعیت و وسعت حوزه و آمار کار تشکیل دادگاه شهرستان در گلپایگان لازم به نظر رسید. بنا بر این دادگاه شهرستان کمره منحل و به دادگاه بخش تبدیل گردید و دادگاه های بخش نیریز و خوانسار هم از سازمان قضایی وزارت دادگستری حذف شد و در عوض در گلپایگاه دادگاه شهرستان تشکیل شده است.

 

احکام انتظار خدمت استادان لغو شد

یک مقام مطلع در وزارت فرهنگ گفت : درباره استادان دانشسرایعالی که اخیرا منتظر خدمت شده اند هیچ گونه قصوری در کار آن ها مشاهده نشده است که مستوجب تنبیه و انتظار خدمت آنان گردد.

همین مقام افزود : احکام انتظار خدمت استادان مزبور لغو شده و از وجود آنان در دانشکده های شهرستان ها استفاده خواهد شد.

 

دولت با تصویبنامه از وام و اعتبار آلمان استفاده می کند

غلامعلی فریور وزیر صنایع و معادن گزارش مذاکرات هیئت نمایندگی ایران را در مذاکرات با مقامات آلمان بعرض شاه خواهد رسانید.

دولت با تصویب نامه از وام و اعتبار آلمان استفاده خواهد کرد و به این ترتیب در غیاب مجلس این کار متوقف نخواهد شد.

فرمانفرمائیان به اتفاق دو تن از اعضای هیئت اقتصادی ایران که اکنون در اروپا به سر می برد به بن بازگشته و ترتیب اخذ وام را خواهد داد.

رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات ایران با آلمان ها در مورد امکان صادرات بیشتری به آلمان گفت «روی هم رفته کشور آلمان برای واردات مواد اولیه به هر مقدار که از ایران به آن کشور صادر شود آمادگی دارد».

 

نمایندگان اصناف با نخست وزیر ملاقات می کنند

مهدی کوشانفر رئیس شورای عالی اصناف اعلام کرد که طبق تقاضای روسای اتحادیه ها و اعضای شورای عالی اصناف از امینی نخست وزیر و بهنیا وزیر دارایی تقاضای ملاقات کرده است ، پس از تعیین وقت در مورد مالیات اصناف مذاکره خواهیم کرد.

یکی از اعضای کمیسیون مالیاتی اصناف نیز گفت : اگر وزارت دارایی با قراری که با ما گذاشته است عمل ننماید، هیچ یک از اصناف قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود و اصولا برای صدهزار نفر کسبه و مغازه داران تهران پیروی از نظریات اخیر وزارت دارایی مقدور نمی باشد.

 

همه کمک ها از سوی یک مرجع بین المللی باشد

در آخرین جلسه کنفرانس آکسفورد لندن که با شرکت کارشناسان تمام نقاط جهان برای بحث و مذاکره در اطراف کمک های بین المللی جهت عمران تشکیل شده بود ابوالحسن ابتهاج رئیس بانک ایرانیان در اطراف کمک هایی که به کشورهای کم رشد می شود صحبت کرد.

ابتهاج پیشنهاد کرد تمام کمک هایی که به کشورهای کم رشد می شود از طریق یک مرجع بین المللی انجام گیرد. به این ترتیب کمک ها عاری از فشار و اعمال نفوذ خواهد بود و این خود به از بین بردن تشنجات جهانی کمک زیادی خواهد کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.