8 مردادماه 1340

8 مردادماه 1340

اعتراض دانشجویان به دولت: انتساب هر اقدام ملی به کمونیست ها صلاح نیست/امینی پیش از نخست وزیری به چه چیزهایی اعتقاد داشت؟!/قصد جرم، جرم نیست ولی عده ای را به این دلیل دستگیر کرده اید!/دو نمره صفر در کارنامه نخست وزیر/امینی: دانشگاه مرکز فعالیت های سیاسی نیست/ایران ساکت نمی ماند/از مهاجرت روستائیان به تهران و شهرها جلوگیری می شود/پایان محاکمه متهمین پرونده گوشت/چند پرونده مهم به دادگستری فرستاده شد/تقاضای 730 میلیون مارکی ایران از آلمان

اعتراض دانشجویان به دولت: انتساب هر اقدام ملی به کمونیست ها صلاح نیست

نمایندگان دانشجویان وابسته به جبهه ملی به ملاقات نخست وزیر رفتند. در ابتدای این دیدار بنی صدر به عنوان گله از دولت اظهار داشت: انتساب هر نوع اقدام ملی به کمونیست ها به صلاح نیست. اگر قرار باشد هر جنبشی را به حساب حزب توده بگذارید، برای مردم این تصور پیدا خواهد شد که در ایران فقط حزب توده می تواند از جهت مخالفت با دولت ها و ابراز عقاید انتقادآمیز موثر واقع شود؛ بنابراین هیئت حاکمه به نفع کمونیست ها اقدام می کند.

 

امینی پیش از نخست وزیری به چه چیزهایی اعتقاد داشت؟!

در ادامه یکی از دانشجویان بخشی از نوشته های امینی پیش از نخست وزیر شدن را بازخوانی کرد. امینی در آن نوشته تاکید کرده بود: بنای یک دمکراسی سالم و مترقی مبتنی بر استفاده از کلیه نیروهای خلاقه کشور و متکی بر احترام به ارزش های انسانی و عدالت اجتماعی بیش از هر موقع ضرورت پیدا کرده است. قدرت محرکه این رستاخیز عظیم ملی ایجاد امید در بین طبقات محروم اجتماع و نسل جوان روشنفکر است. احترام به ارزش های انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد و ایجاد محیطی که روشنایی های عدالت و تساوی در آن چشم جوانان را نوازش دهد موجد پیدایش اخلاق اجتماعی و احساس امید و همدردی و همبستگی در میان طبقات مختلف مردم خواهد شد.

 

امینی در بخش دیگری از این نوشته تاکید کرده بود: پس از این همه نابسامانی ها باید مبانی یک جامعه متکی به اصول علمی و منطقی که در آن احترام به ارزش های انسانی و آرا و عقاید افراد و استفاده از قدرت های خلاقه سرفصل هدف های دولت باشد گذاشته شود.

 

قصد جرم، جرم نیست ولی عده ای را به این دلیل دستگیر کرده اید!

حبیبی، دانشجوی منتقد، درادامه گفت: آقای دکتر امینی! آیا شما به مطالبی که گفته اید عمل کرده اید و آیا در طبقه روشنفکر و نسل جوان امیدواری ایجاد نموده اید؟ درباره سی ام تیر، قوانین ایران صراحت دارد به این که قصد جرم، جرم نیست، و فرضا که تظاهر جرم بوده باشد کسانی دستگیر شده اند که گفته می شود قصد تظاهر داشته اند.

 

امینی جواب داد: این یک اقدام احتیاطی بود. ما حق داریم بعنوان اقدام احتیاطی دستور بازداشت بدهیم.

 

حبیبی گفت: اقدام احتیاطی به این صورت برخلاف اصولی است که در دانشکده حقوق به ما درس می دهند. از طرف دیگر مطابق اصل دهم متمم قانون اساسی، در این گونه موارد کسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه و بر طبق قانون در آن صورت نیز گناه مقصر باید منتهی تا 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود.

 

دو نمره صفر در کارنامه نخست وزیر

بنی صدر نیز گفت: شما که می توانید اقدام احتیاطی بکنید چرا در مورد دکتر اقبال نکردید؟

 

امینی نیز جواب داد: در این مورد یک نمره صفر برای من بگذارید!

 

بنی صدر نیز جواب داد: یک صفر دیگر هم بابت این که شما می گویید ما ساکت بنشینیم و چیزی نگوییم تا ده سال دیگر شما هر کاری خواستید بکنید و بعد، به کارهایتان رسیدگی کنیم... درحقیقت ما هم مشغول پیشگیری و اقدام احتیاطی هستیم!

 

امینی: دانشگاه مرکز فعالیت های سیاسی نیست

در ادامه امینی، نخست وزیر، در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان درباره چرایی اشغال دانشگاه نیز گفت: احترام دانشگاه را باید خود دانشجویان نگاه دارند؛ اگر دانشگاه صحنه مبارزات سیاسی شود، کار تحصیل دچار توقف و رکود خواهد شد.

 

امینی ادامه داد: وانگهی، دانشگاه مال دولت است و خانه شخصی نیست؛ جای بست نشستن هم نیست. اگر دولت دستور اشغال دانشگاه را نمی داد، شما از نرده ها بالا می رفتید و در داخل دانشگاه هیاهو راه می افتاد و ممکن بود خدای نخواسته اتفاق سوئی رخ بدهد که مطلوب دولت نبود.

 

به هر حال دانشگاه ملک شخصی شما نبوده که به اشغال آن اعتراض می کنید. دولت وظیفه و مسئولیت دارد و نمی باید در کاری که مربوط به وظیفه و مسئولیت او است از کسی اجازه بگیرد.

 

در ادامه، دو تن از دانشجویان در اعتراض به اظهارات نخست وزیر گفتند: اگر ما در دانشگاه بست می نشینیم یا تظاهر می کنیم برای این است که جای دیگری نداریم تا در آن جا با امنیت خاطر صحبت کنیم. اگر در خارج از دانشگاه، جایی برای ابراز عقیده وجود داشت، ما به آن جا می رفتیم. شما جایی در اختیار ما بگذارید، ما قول می دهیم اگر حرفی داشتیم در آن جا بزنیم و در دانشگاه فقط درس بخوانیم.

 

در ادامه، بنی صدر نخست وزیر را به مناظره با رهبران جبهه ملی دعوت کرد و امینی مناظره با بعضی از آن ها را پذیرفت.

 

ایران ساکت نمی ماند

یونایتدپرس گزارش داد: دولت ایران امروز تهدید کرد که با آغاز حملات رادیو تهران علیه مسکو، به جنگ حملات تبلیغاتی شوروی خواهد رفت.

 

یک منبع موثق ایرانی امروز اظهار داشت که رادیو تهران در برابر ادامه روش خصمانه دستگاه های تبلیغاتی شوروی علیه ایران ساکت نخواهد نشست.

 

دولت ایران هنوز پاسخ یادداشت اعتراض آمیز خود را علیه مداخلات خصمانه دولت شوروی در امور ایران دریافت نداشته است.

 

از مهاجرت روستائیان به تهران و شهرها جلوگیری می شود

امروز کسب اطلاع شد که شورای عالی اقتصاد به دستور دولت، مطالعاتی درباره نحوه جلوگیری از مهاجرت روستائیان و کشاورزان به شهرها و بخصوص تهران پایتخت و عدم تمرکز کارها در مرکز به عمل آورده و آن را تسلیم دولت کرده است.

 

پایان محاکمه متهمین پرونده گوشت

صبح امروز شعبه اول دادگاه دیوان کیفر که از روز 14 خرداد مشغول رسیدگی به پرونده گوشت بود کار خود را خاتمه داد و وارد شور شد. در این پرونده 17 نفر به اتهامات مختلف از قبیل اختلاس، سوء استفاده و جعل تحت تعقیب دیوان کیفر قرار گرفته اند.

 

اوراق قضایی و اداری این پرونده مجموعا در حدود ده هزار برگ می باشد و دادگاه در 48 جلسه مشغول رسیدگی به این پرونده و تحقیق از متهمین آن بود. متهمین این پرونده اعضای هیئت مدیره شرکت سابق گوشت و اعضای هیئت مدیره شرکت سابق توزیع گوشت و بازرسان و حساب داران این شرکت ها و چند نفر از کسانی که مستقیما با شرکت های مذکور داد و ستدهای جاری داشتند، می باشند.

 

در کیفرخواست دادستان ذکر شده که این عده بیش از 6 میلیون تومان از اموال شرکت که شهرداری نیز در آن سهیم بوده حیف و میل کرده اند.

 

چند پرونده مهم به دادگستری فرستاده شد

امروز محمود رجاء، معاون نخست وزیر و سرپرست بازرسی کل نخست وزیری، گفت: در تیرماه گذشته 10 هزار و 574 شکایت و شکوائیه در قسمت های مختلف به بازرسی کل نخست وزیری رسیده که در حدود امکانات به آن ها رسیدگی شده است.

 

«اطلاعات» نوشت: طی یک ماه گذشته پرونده های مهمی که میزان سوء استفاده آن ها به چندین صد میلیون ریال بالغ می گردد از نخست وزیری جهت تعقیب قضایی به دادگستری فرستاده شده است. پرونده جنگل ساعی، بانک ساختمانی، شرکت بیمه، برق های اختصاصی جزء این پرونده ها است.

 

تقاضای 730 میلیون مارکی ایران از آلمان

مذاکرات هیئت اقتصادی ایران و آلمان از صبح امروز در شهر کلن آغاز گردید.

 

در این مذاکرات کوشش شد نظر موافق دولت آلمان برای کمک به اجرای طرح های مختلف عمرانی و بهداشتی ایران جلب شود.

 

مهم ترین طرح های ایران که در مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت طرح شبکه آبیاری سد سفید رود، لوله کشی های مختلف نفت و لوله کشی گاز سراجه به تهران و تاسیس پالایشگاه تهران و اجرای یک برنامه اساسی و مهم بهداشتی می باشد.

 

ریاست هیئت نمایندگی ایران را مهندس فریور، وزیر صنایع و معادن، به عهده دارد و نمایندگان شرکت ملی نفت، سازمان برنامه، شورای عالی اقتصاد، بانک ملی ایران نیز جزء اعضای هیئت نمایندگی ایران می باشند.

 

خبرگزاری آلمان در گزارشی که فرستاده، ضمن اشاره به طرح هایی که قرار است برای اجرای آن ها کمک گرفته شود، نوشته است: حکومت آقای دکتر امینی کوشش خود را متوجه جلب کمک عمرانی از آلمان ساخته است. این موضوع از سفر اخیر حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی ایران، به آلمان و سفر فرمانفرمائیان، معاون سازمان برنامه، معلوم می شود. اگر مذاکرات مربوط به تحصیل اعتبار از آلمان ایجاب کند، ممکن است امینی، نخست وزیر، خود نیز سفری به این کشور داشته باشد.

 

ایران برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی خود تقاضا کرده است که آلمان یک اعتبار 200 میلیون مارکی به ایران بدهد و 530 میلیون مارک نیز تضمین به ایران اختصاص دهد تا بتوان با استفاده از آن سرمایه و تاسیسات و وسایل لازم برای اجرای طرح های تولیدی و صنعتی دریافت شود.

 

مذاکراتی که در آلمان صورت می گیرد دنباله مذاکراتی است که سال گذشته توسط هیئت اعزامی آلمان در تهران صورت گرفته است. یکی از مسائلی که در آن مذاکرات مورد توجه قرار گرفت تضمین سرمایه های آلمانی در ایران بود که مورد موافقت دولت قرار گرفت و طرح مقدماتی آن نیز تهیه شد. بنابراین، سرمایه های آلمانی که در ایران به کار بیفتد توسط دولت ایران تضمین می شود و دولت آلمان نیز به اعتبار ضمانت ایران، تضمین برگشت آن را به موسسات سرمایه گذار آلمانی می کند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.