16 تیرماه 1340

16 تیرماه 1340

مسئله نفت و 26 مورد اختلاف/کارشناسان خارجی/333 میلیون تومان کسری بودجه ایران در سال 1340/55 درصد عوائد نفت برای سازمان برنامه و معادل 15 میلیون دلار برای شرکت ملی نفت/شهردار تهران عوض می شود؟!/اعتراض سفارت ایران در آلمان به محتوای یک نشریه!/اقدامات ناصر قشقایی علیه رژیم پهلوی

مسئله نفت و 26 مورد اختلاف

تهران مصور در شماره امروز خود نوشت: تشکیل سازمان اوپک موجب آن شد که خواه و ناخواه عوامل تراست های نفتی شروع به تحریک و ایجاد حوادث در منطقه خاورمیانه کنند و اگر نخواهیم صد درصد حوادثی را که در خاورمیانه روی می دهد به آنان نسبت دهیم، لااقل باید معتقد بود که در پشت حوادث سیاسی انگشت سلاطین بی تاج و تخت نفتی دخالت دارد.

 

از دو سال قبل که دولت و شرکت ملی نفت برای نظارت در اجرای مواد قرارداد نفت توجه بیشتری کرد، تحریکات و فعالیت های خرابکارانه عمال نفتی در ایران آغاز شده است. با وجودی که همه مردم ایران در مبارزه با عمال نفتی بیدار هستند و مامورین شرکت ملی هم سعی دارند مواد قرارداد را اجرا کنند، معذلک شرکت های عامل نفت مواد قرارداد را به نفع خودشان تعبیر و تفسیر کرده و می کنند.

 

به موجب اظهار یک مقام عالیرتبه شرکت ملی نفت، شرکت های عامل نفت از هفتم آبانماه 1333 تاکنون 26 ماده قرارداد نفت را نسخ کرده و از تعهداتی که داشته اند تخلف نموده اند.

 

شرکت ملی نفت از دو سال قبل تاکنون عده ای از متخصصین نفتی را مامور مطالعه درباره مواد قرارداد و تخلفات شرکت های عامل کرده و خوشبختانه از 20 تخلف آن ها جلوگیری شده است.

 

بر اساس گزارش تهران مصور «با وجودی که در بعضی از تخلفات، گذشت هایی به ضرر شرکت ملی نفت و به سود کنسرسیوم شده، معذلک شرکت تصفیه نفت حاضر نیست در مورد تصفیه نفت خام در پالایشگاه، ماده 25 قرارداد را اجرا کند. به موجب ماده 25 قرارداد شرکت ملی نفت، از هر تن نفت خامی که پالایشگاه آبادان تصفیه می کند می بایستی حداقل  5 درصد سود بگیرد».

 

شرکت های عامل از سال 1333 تا 1337، پنج درصد سود را نصف کرده و متاسفانه اولیای شرکت نفت در آن 5 سال هیچ گونه فعالیتی برای افزایش سود بیشتر ننموده اند.

 

از سال 1959 در اثر فشاری که به شرکت های عامل وارد شده به‌تدریج سود تصفیه افزایش یافته به طوری که در سال 1961 تا دوازده درصد بالا رفته است.

 

اخیرا شرکت های نفتی برای پایین آوردن و سپس تثبیت حق تصفیه، دست به مانور جدیدی زده به نام فرمول ثابت؛ پیشنهادی به شرکت ملی نفت داده اند که سود اضافی تصفیه را به طور تصاعدی محاسبه کنند.

 

شورای عالی شرکت ملی نفت با این پیشنهاد شرکت های عامل مخالفت کرده و نه تنها تقاضای اضافه از دوازده درصد، بلکه ادعای مالیات تصفیه نفت در پالایشگاه را نیز نموده اند.

 

در سال 1960 نفت خام تحویلی به پالایشگاه برای صدور از ایران 110 میلیون بشکه و برای مصرف داخلی 5/18 میلیون بشکه و جمع محصول 120 میلیون بشکه بوده از این مقدار شرکت ملی 12 درصد سود اضافه گرفته است.

 

گرچه مقامات شرکت ملی نفت از افشای رقم درآمد خودداری کرده اند، ولی به طوری که گفته شده رقم قابل ملاحظه ای بوده که سبب ناراحتی شرکت های عضو کنسرسیوم شده است.

 

کارشناسان خارجی

یکی دیر از مواد قرارداد نفت که کنسرسیوم در هفت سال گذشته از آن تخلف کرده موضوع تقلیل کارشناسان خارجی است. هم اکنون 1200 کارمند و متخصص در سازمان های نفتی جنوب خدمت می کنند. این عده غیر از متخصصین 61 شرکت مقاطعه کاری است که برای شرکت های عامل در جنوب کار می کنند.

 

روی هم رفته در سازمان های نفتی خوزستان در حال حاضر بیش از سه هزار نفر خارجی خدمت می کنند، در حالی که به موجب قرارداد می بایستی همه ساله از تعداد کارکنان خارجی کسر و به جای آن ها متخصصین ایرانی گمارده شوند.

 

در اثر مذاکراتی که در سال جاری شده شرکت های عامل متعهد شده اند که تا چهار سال دیگر تعداد متخصصین خارجی را به 200 نفر تقلیل دهند و به جای آن ها متخصصین ایرانی بگمارند. در طی چهار سال گذشته 450 نفر از متخصصین ایرانی که اکثر آن ها بیش از 20 سال خدمت داشته اند مستعفی شده و به مشاغل آزاد پرداخته اند.

 

حداکثر حقوقی که به یک کارگر متخصص ایرانی داده می شود 25 هزار ریال است، در حالی که یک متخصص خارجی نفت حداقل 120 هزار ریال و حداکثر 300 هزار ریال حقوق ماهیانه می گیرد با توجه به این که هنگام ورود و خروج متخصصین خارجی از کشور، حتی کرایه حمل و نقل، پیانو و سگ آن ها نیز پرداخت می شود.

 

333 میلیون تومان کسری بودجه ایران در سال 1340

تهران مصور نوشت: به طوری که اطلاع حاصل شده بودجه کل کشور به طور دقیق 333 میلیون تومان کسر دارد. این موضوع مشکل بزرگی در سر راه دولت به‌وجود آورده و در حال حاضر کوشش بسیار به‌کار می رود که بودجه کشور متعادل گردد.

 

برای انجام این منظور، در جلسه چند ساعته هیئت دولت در هفته گذشته مبالغ گزافی از مخارج تجملی، فوق العاده ها، پاداش ها، هزینه ساختمان های جدید، ساختمان های نیمه تمام غیر ضروری و اعتبار خرید اتومبیل را حذف کرده  اند.

 

تنها در سازمان برنامه 800 هزار تومان از مخارج پرسنلی حذف و صرفه جویی شده، ولی هنوز هم ده ها هزار تومان از پاداش ها و فوق العاده های روسای شاغل آن اداره جزء مخارج زائد است که باید حذف شود، اما روسای مربوطه پافشاری می کنند که این اقلام حذف نگردد.

 

دولت امیدوار است در حدود 233 میلیون تومان از 333 میلیون تومان کسر بودجه را با حذف مخارج زائد جبران کند و برای انجام این منظور اکنون کلیه وزرا مشغول جرح و تعدیل بودجه های وزارتخانه های خود هستند که تا 15 روز دیگر نتیجه را به هیئت دولت اطلاع دهند.

 

55 درصد عوائد نفت برای سازمان برنامه و معادل 15 میلیون دلار برای شرکت ملی نفت

به قراری که اطلاع حاصل شده است در بودجه سال جدید 55 درصد عوائد نفت برای کارهای تولیدی و عمرانی سازمان برنامه اختصاص داده شده است.

 

به علاوه معادل 15 میلیون دلار برای شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته شده است.

 

شنیده شده است که از این پس تا مدتی پول برای عملیات اکتشافی خرج نخواهد شد؛ زیرا در حال حاضر میزان محصول نفت ایران فوق العاده زیاد است و احتیاجی به حفر چاه های جدید نیست و باید بازار کافی و مشتری جدید برای نفت های موجود به دست آورد.

 

شهردار تهران عوض می شود؟!

تهران مصور نوشت: در این هفته گفته شد که ممکن است تغییراتی در شهرداری تهران صورت گیرد و شهردار تهران جای خود را با شخص دیگری عوض کند.

 

در محافل تهران صحبت از این است که شهرداری نتوانسته برنامه های دولت را در مورد خواربار و جلوگیری از گرانی مواد غذایی اجرا کند.

 

گفته می شود ممکن است دکتر نصر وارد کابینه شود، ولی این خبر از طرف محافل دولتی تایید نشده است.

 

اعتراض سفارت ایران در آلمان به محتوای یک نشریه!

تهران مصور در گزارشی نوشت: به قرار اطلاع مدیر مجله «اشترن» چاپ آلمان، که چندین بار در گذشته مطالب تحریک آمیزی علیه ایران [رژیم پهلوی] انتشار داده بود، هنوز هم به روش سابق خود در مورد انتشار مطالب زننده و تحریک آمیز ادامه می دهد و چون در یکی از شماره های اخیر خود باز مطالبی علیه ایران چاپ کرده به این جهت سفارت کبرای ایران در آلمان شدیدا نسبت به این موضوع اعتراض کرده است.

 

مدیر مجله اشترن «دکتر گرد بوسریوس» نام دارد که نماینده مجلس آلمان نیز هست.

 

اقدامات ناصر قشقایی علیه رژیم پهلوی

تهران مصور نوشت: اخبار رسیده از آلمان حاکی است که ناصر قشقایی در آلمان دست به یک سلسله تحریکات شدید علیه دولت و ملت[!] ایران زده و حتی شایع است که به منظور مشوب کردن اذهان مقامات دولتی و سرمایه داران آلمان تلگرافاتی به سران دولت آلمان مخابره کرده و آن ها را از هر گونه مذاکره با میسیون های اعزامی و دکتر ارسنجانی منع کرده است.

 

بر اساس این گزارش، دولت آلمان از سال گذشته تصمیم خود را در کمک های مالی و اقتصادی به ایران اعلام کرد و چند نفر از سرمایه داران بزرگ آلمان خود را برای سرمایه گذاری آماده کردند.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.