12 تیرماه 1340

12 تیرماه 1340

همینگوی نویسنده مشهور خودکشی کرد/انگلیس با ایجاد بحران مصنوعی بر کویت مسلط شد/پیام از ژنو؛ امینی از نظر جمال زاده/بازار هیچ وقت عادت به نظم اقتصادی نداشته است/اعتراض امینی به دانشجویان: چرا به سازمان ملل شکایت می کنید؟!

همینگوی نویسنده مشهور خودکشی کرد  

تقدیر نویسنده «وداع با اسلحه»، «زنگ ها برای که به صدا در می آید»، و «پیرمرد و دریا» این بود که پایان سرنوشت او مشابه بعضی از قهرمانان داستان هایش باشد.

 

همینگوی بزرگترین نویسنده آمریکایی نسل خود بوده و جوائز مهم ادبی نوبل و بولیتزر نصیب وی گردیده بود.

 

همینگوی در این اواخر از مرگ دوست نزدیک خود، گاری کوپر، بسیار اندوهگین بود و فقط 5 روز قبل از حادثه از بیمارستان مرخص شده بود.

 

همینگوی در دو جنگ بزرگ و سه ماجرای طلاق شرکت کرده و چندین بار بر اثر سقوط هواپیما، اصابت گلوله و تکه های خمپاره زخمی شده بود.

 

ارنست همینگوی، نویسنده و نوولیست نامدار آمریکایی، طبق گزارش بخشدار شهر کچاو واقع در «آیداهو» هنگام پاک کردن تفنگ خود در خانه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. مقامات ایداهو اظهار داشته اند که گلوله به سر همینگوی اصابت کرده است.

 

انگلیس با ایجاد بحران مصنوعی بر کویت مسلط شد

محمد حسنین هیکل، نویسنده معروف الاهرام که از دوستان ناصر است، نوشت: عبدالکریم قاسم یک سوئز جدید برای اعراب ایجاد کرده است. امروز روز نحسی است؛ زیرا یک حکومت کوچک عرب مجبور شده است برای دفاع از استقلال خود به یک قدرت خارجی متوسل شود تا خود را در برابر تهدید یک کشور عرب حفظ کند.

 

در ادامه این یادداشت آمده است: استعمار انگلیس به عنوان حمایت، قوای خود را به کویت و به دنیای عرب وارد ساخته است و قاسم موجد این تراژدی و عقب نشینی است.

 

روزنامه های الجمهوریه و الاخبار نیز قاسم را متهم می سازند که به اشاره انگلیس یک بحران قلابی در کویت ایجاد کرده است تا قوای بریتانیا مجددا اعراب را تهدید کنند.

 

پیام از ژنو؛ امینی از نظر جمال زاده

روزنامه اطلاعات امروز پیام جمالزاده را در ستون «جریان روز» خود منتشر کرد که در آن، با تمجید از امینی آمده است: از وقتی که دولت امینی سر کار آمده است روزنامه هایی که از ایران می رسد لحنی دارند که عموما در سابق ایام نداشتند و یا کمتر داشتند. سخنان خود دکتر امینی و همکارانش نیز به دل می نشیند و چنان می نماید که از دل بر می خیزد و از روی صداقت و دلسوزی و خیرخواهی است. همان طور که در شب تاریک در صحرا و بیابان وقتی نوری روشن می شود و به اطراف می تابد جانوران و حشرات سراسیمه از سوراخ ها بیرون می آیند، برنامه دولت جدید و سخنان آن ها و تصمیمات آن ها، که گویا بوی شوخی نمی دهد، حشرات ملی را یعنی مفتخواران و گردن کلفت های سرمایه دار را که در این دوره های اخیر به زور قلب و دغل در مدت اندک دارای آلاف و الوف گردیده اند، متوحش و مشوش خاطر ساخته است؛ چنانچه با تمام فوت و فنهایی که در چنته دارند در تدارک کار برخاسته اند و کار دولت را که به خودی خود بسیار مشکل و بی نهایت دشوار است به مراتب دشوارتر ساخته اند.

 

جمالزاده نوشته است: ممکن است کسی ایراد وارد سازد که ای بابا، دکتر امینی خودش از خانواده اعیانی است و ثروتمند و ملکدار بزرگ است و از چنین کسی چگونه می توان امیدوار بود که مصلح قوم گردد و شالوده رفاه و رستگاری مملکت را بریزد؛ من هم این تاسف را دارم و البته بهتر بود که امینی اعیان زاده و ثروتمند نباشد و چیزی که هست اولا اوضاع روزگار چنین خواسته و باید شکر خدا را بجا آوریم که لامحاله درس خوانده و تربیت دیده و روشنفکر است و بینی و بین الله نمی توان به آسانی گفت که حرفش دروغ است و نیتش پاک نیست و قصاص قبل از جنایت هم نه معقول است و نه مناسب با انصاف. وانگهی چنانکه تاریخ نشان می دهد، مگر از طبقه اعیان و اشراف و حتی شاهزادگان گاهی اشخاص انقلابی و رولوسیونر بنام  بیرون نیامده است؟

 

جمالزاده نتیجه گرفته است: از همه این ها گذشته امینی خودش خوب می داند که اگر سست بیاورد و کارهای اساسی را که مردم منتظرند انجام ندهد و یا نتواند انجام بدهد و از کار ساقط شود و بلافاصله دولت یا دولت های دیگری بر سر کار بیایند، سرانجام با او و امثال او و سرمایه و ملک و دارایی آن ها چه معامله ای را روا خواهند داشت.

 

بازار هیچ وقت عادت به نظم اقتصادی نداشته است

کاشانی، رئیس بانک مرکزی، در یک مصاحبه پیرامون وضع بازار و برنامه تثبیت اقتصادی دولت مطالبی اظهار کرد. کاشانی در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر مجددا شایعاتی در بازار به‌وجود آمده و گویا چند نفر از بازرگانان درجه یک دچار اشکال مالی شده اند؛ بلی بنده هم شنیده ام و اخباری به ما می رسد؛ ما هم از نظر وظیفه ای که داریم مجبوریم که همیشه وضع بازار را در نظر بگیریم.

 

وی ادامه داد: باید با نهایت خوشوقتی بگویم که به هیچ وجه این شایعات صحت ندارد و همه ناشی از تحریکاتی است که به علت رقابت های نامشروع از طرف بعضی از همکاران خود آن بازرگانان شده است. متاسفانه به جای این که رقابت از راه بهبود محصول و قیمت به عمل بیاید، بدین شکل رقابت می شود که رفقای خود را بدنام نمایند.

 

کاشانی درباره کم پولی در بازار نیز اظهار داشت: باید بگویم هم صحیح است و هم صحیح نیست؛ تا دو سه سال پیش بازرگانان عادت داشتند که بدون توجه به سرمایه و قدرت خودشان از اعتبارات بانک ها و وام هایی که از مردم می گیرند استفاده بکنند، ولی از یک سال و نیم قبل که میزان پول در جریان تحت کنترل قرار گرفت و برنامه تثبیت اقتصادی طرح شد، میزان توسعه اعتبارات به آن نسبتی که در سنوات قبل بالا می رفت نبود و این نسبت کمی تغییر داده شد. حالا این که معتقدم هم صحیح است و هم صحیح نیست از این نظر است که اگر از نظر بازرگانان قضاوت بکنیم، آن ها دائم می خواهند پول بیشتری بگیرند. از نظر آن ها این کار صحیح است؛ چون حالا کم پولی است و آن نسبت پول و اعتبار بالا نمی رود، ولی این که گفتم صحیح نیست و بی پولی وجود ندارد برای این که میزان پولی که به بازار داده شده از سال گذشته حتی دو سال گذشته بیشتر است؛ همچنین به میزان پول و اعتبار اضافه می شود.

 

رئیس بانک مرکزی درباره لزوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی گفت: این برنامه تثبیت اقتصادی به جایی رسیده که همه درباره آن صحبت می کنند و شاید بعضی ها متوجه نیستند که این یک امر بسیار مفید برای اقتصاد مملکت است.

 

وی ادامه داد: برای جلوگیری از ترقی قیمت ها و برای جلوگیری از مصرف بیشتر ارز، برنامه اقتصادی درست شد و اساس برنامه اقتصادی، همان طور که گفته شد، این است که میزان پول در جریان به طوری تنظیم بشود که با میزان افزایش تولید متناسب باشد. با وضع فعلی بازار و صحبت هایی که می شود مطالب زیاد است. متاسفانه بازار هیچ وقت عادت به نظم اقتصادی نداشته است و ایجاد برنامه اخیر از لحاظ اقتصادی لازم است؛ البته این کار از نظر بازار قدری سنگین به نظر می رسد؛ مثلا بانک ها هرچقدر مردم احتیاج دارند پول می دهند، از طرفی تعهدات سنگینی که بازرگانان به خصوص واردکنندگان کرده اند باعث شده که یک فشاری احساس بکنند و از عهده انجام تعهدات خود برنیایند و سر و صدای کم پولی هم از این نظر است، ولی تصور نمی کنم که هیچ کس موافق باشد که پول و اعتبار را بدون حد و حصر و بدون یک حساب صحیح بدهند؛ زیرا شالوده نظم اقتصادی از بین می رود.

 

اعتراض امینی به دانشجویان: چرا به سازمان ملل شکایت می کنید؟!

دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا که به تهران آمده اند روز گذشته با علی امینی، نخست وزیر، دیدار کردند. در این دیدار نخست وزیر در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسید: «عده ای بیخود ارز می گیرند و عده ای که استحقاق دارند از گرفتن کمک هزینه محرومند» پاسخ داد: اگر کسی درس بخواند، ارز او قطع نمی شود. در آمریکا رشته را تحمیل نمی کنند و هر کس به دلخواه خود، رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کند؛ حالا ممکن است جوانی عاشق شود و در امتحان رد شود؛ این یک امر اتفاقی است، ممکن است مجددا در امتحانات قبول شود؛ بنابراین نمی شود با عجله کار کرد و او را دانشجوی تنبل و بی استعدادی شمرد.

 

درخشش، وزیر فرهنگ، نیز گفت: تا حالا ارز در حدود هزار و چند نفر را قطع کرده ایم، ولی این ها اغلب از لحاظ متمکن بودن نبوده است، بلکه آن ها درس نمی خوانده اند.

 

امینی در ادامه به شکایت تعدادی از دانشجویان ایرانی به سازمان ملل نیز گفت: شنیدم عده ای از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا قصد شکایت به سازمان ملل را داشته اند؛ حالا آمدیم انتخابات مملکتی غلط بود به سازمان ملل متحد چه مربوط است. ما نباید وضع خودمان را با کنگو مقایسه کنیم که به سازمان شکایت می کنند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.