این هم نوع دیگری از شیوه مبارزه با قاچاق، البته در قدیم

این هم نوع دیگری از شیوه مبارزه با قاچاق، البته در قدیم

عواید دیگری نیز برای دروازه‌‌بانان وجود داشت؛ مثلا به بهانه تفتیش و بازرسی اموال و اشیای مسافران و مکاریان هر زمان شیئی یا اشیایی را مانند پارچه و تریاک و بنگ، قاچاق می‌شمردند و به دستاویز آن به اخاذی و جیب‌کنی می‌پرداختند و وای به حال مسافر و صاحب باری که از پرداخت «پول شیرینی و دست‌لاف» خودداری ورزیده ناخن‌خشکی بکند...

عواید دیگری نیز برای دروازه‌‌بانان وجود داشت؛ مثلا به بهانه تفتیش و بازرسی اموال و اشیای مسافران و مکاریان هر زمان شیئی یا اشیایی را مانند پارچه و تریاک و بنگ، قاچاق می‌شمردند و به دستاویز آن به اخاذی و جیب‌کنی می‌پرداختند و وای به حال مسافر و صاحب باری که از پرداخت «پول شیرینی و دست‌لاف»1 خودداری ورزیده ناخن‌خشکی بکند که اولاً بار و بنه او خالی شده از بسته و جعبه و عدل2 از هم گسسته پایمال خاک راه و دستخوش نابودی و تارج می‌گردید و ثانیاً ساعتها بلکه روزها و هفته‌ها باید سرگردان و معطل گشته درمانده چاره‌سازی گرفتاری خویش بماند تا در آخر هم که باز به توصیه اهل خیری که راهنمائیش کند که «با مأمور دولت نمی‌شود درافتاد و هر که با این گروه درافتد ور افتد» و به عقل آوردن سر او که از نصفه ضرر برگشتن هم منفعت می‌باشد وادار شود که چیزی هم اضافه بر خواسته اولی ایشان تسلیم نموده خود را خلاص بکند و در واقع هم چوب را خورده و هم پیاز را و هم جریمه را پرداخت بکند.3

نوع دوم این مداخل و غارتگری وقتی انجام می‌گرفت که کار دروازه روا داشت و کمتر فرصت وقت‌کشی بود و باید معامله دربست یعنی با نظر و توافق طرفین و به سرعت انجام می‌گرفت و نرخ‌ها یک‌لا به چندلا ترقی می‌کرد که اگر مسافر و صاحب بار مطیع و سربراه بود و کم و زیادی کرده تحصیل رضایت می‌نمود که فبها، خودش آزاد و مالش بدون تفتیش و جستجو مرخص می‌گردید و هر آینه برخلاف این عمل می‌کرد و آری و نه و چون و چرا و لجاجت و تمرد می‌نمود چوبهایی بود که به بهانه تفتیش به بارهایش می‌زدند و سیخ‌های آهنی نوک‌تیزی که به جستجوی تریاک به داخل بسته‌ها و عدل‌هایش، اگرچه پارچه‌های قیمتی و بالاتر از آن هم بود فرو برده، هستی و سرمایه‌اش نابود می‌کردند که گویا مثل معروف «اگر یکی دیگر بزنی هیچ»4 از همین احوال می‌باشد.

دروازه قزوین طهران

شماره آرشیو: 1-3870-1ع

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.