6 فروردین 1340

6 فروردین 1340

دمکراسی مد نظر شاه از وعده تا عمل !/وضع معاملات در سالی 1339/فعالیت های رژیم در عرصه کشاورزی در سالی که گذشت/وضعیت بنادر/بندر بوشهر/بندر پهلوی/بندر نوشهر/تقاضای معلمین /شهری بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و رفاهی

دمکراسی مد نظر شاه از وعده تا عمل !

روزنامه اطلاعات در سرمقاله امروز 6 فروردین 1340 در باره اظهارات نوروزی شاه نوشت « شاهنشاه در اثنای پاسخ به تبریکات نمایندگان مجلس شورای ملی اظهار داشتند : « برای تامین آن دمکراسی که ما در نظر داریم1 و عبارت است از حکومت مردم بر مردم به عقیده من پایه اصلی باید در دور افتاده ترین دهات مملکت کار گذاشته شده و شروع گردد یعنی ترتیبی داده شود که در هر دهی مردم بتوانند کدخدای خود را انتخاب کنند و کدخدا با نظارت عمومی احتیاجات مردم را انجام دهد و مردم اگر از کدخدای خود ناراضی باشند بتوانند او را برکنار کنند و همین طور سلسله مراتب به دهات بزرگ و به شهر برسد و نمایندگان شهرها را حقیقتا مردم انتخاب کنند تا تمام کارها با نظر خودشان انجام گیرد و هرنوع احتیاجی را که دارند با آن ها در میان بگذارند و رفع آنها را از ایشان بخواهند».

نویسنده اطلاعات با اشاره به این بخش از اظهارات شاه نوشته است : این دموکراسی دموکراسی اساسی است یعنی یک دموکراسی که اساس و هسته مرکزی آن بر پایه زندگی مردم دورافتاده ترین دهات و کشاورزان و سکنه قراء کوچک نهاده شده و از دهات است که به شهرها راه می یابد و حیات سیاسی و پارلمانی را رونق و حرکت می بخشد .

نویسنده افزوده است : همه ما باید امسال را سال توجه به دهات بدانیم زیرا اساس دموکراسی و عمران و آبادانی مملکت از ده آغاز می گردد و این کوچک ترین واحد سیاسی ، در عین حال اساسی ترین و مهم ترین آن هم هست . ما بیانات شاهانه را سرآغاز مطلوب و نیکویی برای سال جدید می دانیم و امیدواریم واقعا به نحوی که شاهنشاه خواسته اند و همه عناصر روشن بین و ترقی خواه آرزو و توقع دارند ، سال 1340 سال توجه به دهات به منظور پی ریزی دموکراسی اساسی باشد .

 

وضع معاملات در سال 1339

اطلاعات در صفحه 8 شماره امروز خود نوشت « بررسی وضع معاملات انواع ارز و مسکوکات طلا در بازار آزاد طی سال گذشته نشان می دهد که روی هم رفته در سال گذشته قیمت انواع ارز ترقی کرد ولی میزان مصرف آن با مقایسه به سال 38 کم بود و چون طی سال 39 به علت تحدید اعتبارات از میزان واردات به مقدار زیادی کاسته شد و تعداد مسافرینی هم که از ایران به خارج عازم شدند چندان زیاد نبود در سال آینده هم پیش بینی می شود با مقررات جدید بانک مرکزی حجم واردات کاسته شود و به همین نسبت نیز از معاملات ارزی در بازار آزاد کم خواهد شد .

 

فعالیت های رژیم در عرصه کشاورزی در سالی که گذشت

سازمان ترویج کشاورزی ارقامی از فعالیت های سال گذشته خود را انتشار داد . گزارش مزبور حاکی است که مروجین کشاورزی در سال گذشته 168 هزار خانه و مزرعه را سرکشی کرده و 231 هزار نفر را در امور مختلف کشاورزی راهنمایی کرده اند و بیش از 130 هزار نفر برای اخذ تعلیمات کشاورزی به مامورین ترویج مراجعه کرده اند .2

 

وضعیت بنادر

مهندس مقدم مدیرکل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور فعالیت های آن سازمان را طی سال 39 در دسترس خبرنگاران قرار داد.

در سال گذشته به میزان 697 هزار و 779 تن کالا به بندر خرمشهر وارد  و تخلیه شده است ، کالاهای صادره از این بندر به مقصد بنادر خارج از کشور بالغ بر 168 هزار و 268 تن بوده است ، طی این سال 641 کشتی برای تخلیه کالاهای تجارتی خود به بندر خرمشهر وارد شده و در اسکله پهلو گرفته اند .

میزان کشتی های خروجی از بندرخرمشهر طی سال 39 بالغ بر 638 فروند بود .

طی همین سال به میزان 595 هزار و 452 تن کالا به بندر شاهپور وارد شده کالای خروجی از بندر شاهپور بیشتر نفت خام بود که از طریق بندر معشور خارج می شود . میزان نفت خروجی از بندر معشور طی سال 39 بر 28 میلیارد و 528 میلیون و 196 تن بالغ گردید .

کشتی های وارده به بندر شاهپور 1322 فروند و کشتی های خروجی که بیشتر نفتی و تجارتی است بالغ بر 1315 فروند بوده است .

 

بندر بوشهر

در بندر بوشهر نیز در سال 1339 مقدار کالاهای وارد شده بالغ بر 98 هزار و 8 تن و کالاهای صادره آن 22 هزار و 5 تن بوده است . تعداد کشتی های وارده به بندر بوشهر در سال گذشته 288 فروند و کشتی های خروجی آن نیز 288 فروند بود .

 

بندر پهلوی

کالاهای وارده به این بندر طی سال 39 بالغ بر 70 هزار و 807 تن و کالاهای خروجی از آن بندر 40 هزار و 229 تن بوده است .

تعداد کشتی هایی که در سال 39 به بندر پهلوی وارد شده اند 155 فروند و کشتی های خروجی آن نیز 155 فروند بود .

 

بندر نوشهر

کالاهای وارده به بندر نوشهر در سال 39 بالغ بر 7 هزار و 252 تن و کالاهای خروجی آن 11 هزار و 948 تن بود . بیشتر اقلام کالاهای خروجی این بندر چوب و کنجاله و واردات آن شکر و سیمان است .

 

تقاضای معلمین

روزنامه کیهان در شماره امروز خود نوشت : بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هیئت دولت قرار شد حقوق اسفند ماه کلیه معلمین که از 6 هزار ریال کمتر حقوق می گیرند تا 6 هزار ریال افزایش یابد و این مابه التفاوت به صورت پاداش پرداخت گردد.

در پایان اسفند ماه وزارت فرهنگ طی بخشنامه ای میزان این پاداش را از 750 ریال تا 1250 ریال تعیین کرد که به غیر از مدیران و نظام و سایر کارمندان کادر آموزشی پرداخت گردد.

امروز عده ای از معلمین به اداره روزنامه [کیهان] آمدند و ضمن ابراز شکایت از ناچیز بودن مبلغ پاداش اظهار داشتند که معلمین از دریافت پاداش خودداری کرده اند و تقاضا دارند در اشل جدید حقوق معلمین تجدید نظر شود و حقوق معلمین اعم از رسمی و پیمانی و سایر کارمندان کادر آموزشی با توجه به هزینه زندگی تعیین گردد.

 

شهری بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و رفاهی

کیهان در گزارشی از الیگودرز نوشت : وضع بهداشت این شهر در مراحل ابتدایی است و اصولا باید گفت کلمه بهداشت در این محل معنی و مفهوم خود را از دست داده است زیرا در اثر عدم بهداشت عمومی امراض تراخم اوریون کچلی به شدت در بین دانش آموزان این محل شیوع دارد و اکثر آن ها به امراض مزبور مبتلی هستند اهالی و ساکنین قراء اطراف 7 درصدشان سالم نیستند و روزانه به طور متوسط در حدود 250 نفر به تنها بهداری این شهر که در حقیقت اسم بی مسمایی است و فاقد وسایل معالجه و دارو کافی می باشد مراجعه می کنند و به علت کمبود دارو تمام سهمیه دارویی یک سال این بهداری تکاپوی دو ماه مصرف آن را نمی کند و با این حساب معلوم است بیماران و مراجعین با چه مشکلی از نظر تامین دارو مواجه هستند ولی همین مقدار کم اگر واقعا به درد بخور باشد اشکالی در میان نیست ولی این بسته های گرد و قرص های مانده که به بیماران می دهند اثری ندارد. تازه به دست آوردن همین دارو برای مراجعین دردسر بزرگی شده است و مسئول دواخانه بهداری و بیماران را این قدر دست بسر می کند و امروز فردا می کند که مریض بینوا از گرفتن آن داروی کم و بدون اثر هم خسته می شود و توبه می کند که دفعه دیگر به این بهداری مراجعه نکند.

در این شهرستان دندان پزشک نیست چندی قبل رئیس بهداری این محل از شدت دندان درد و در اثر نبودن پزشک معالج برای کشیدن دندانش به اصفهان رفت البته زیاد هم تعجب ندارد در این قریه مخروبه سلمانی ها در ضمن این که دکان سلمانی دارند دندان پزشک و حتی معالج امراض نزله ، سردرد ، کمر درد ، چشم درد و ...و هر نوع زخم دست و پا هستند و البته جایی که عطارهایش دارو ساز باشند از سلمانی های آن نباید انتظار طبابت همگانی نداشت!

تنها قنات این شهر که آب مشروب اهالی را تامین می کند در مواقع باران و برف گل آلود می شود و در مواقعی که هوا آفتابی است محل رختشویی زنان این شهر می باشد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.