9 اسفند 1339

9 اسفند 1339

امیرانی : تقصیر هیئت حاکمه است که به دانشجویان ادب یاد نداده است !/آخرین خبرها از دولت آینده ایران !/سفر ملکه انگلیس به ایران تشریفاتی است !

امیرانی : تقصیر هیئت حاکمه است که به دانشجویان ادب یاد نداده است !

علی اصغر امیرانی در سرمقاله شماره امروز خواندنی ها در واکنش به حوادث پنجشنبه گذشته دانشگاه تهران نوشت : در واقعه اخیر دانشگاه آن چه مهم است نفس عمل نیست بلکه علت آن می باشد ، در این مورد اگر حقیقت امر را بخواهیم قسمت عمده گناه از لحاظ طرز عمل عاملین به گردن فرهنگ کشور است و از نظر علت امر متوجه هیئت حاکمه دستگاه فرهنگی کشور خاصه در سال های اخیر آنقدر که به تعلیم پرداخته از تربیت غافل مانده ، در صورتی که همه می دانیم عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل !

وی ادامه داد : دکتر اقبال برای هر کس بد بود برای دانشگاه و دانشگاهیان بد نبود ، من تصور نمی کنم در خارج از دانشگاه هم آنقدر منفور باشد که شایسته چنین عملی گردد ، اگر قرار باشد روزی مردم با افراد هیئت حاکمه چنین رفتاری کنند دکتر اقبال نفر هزارم هم نخواهد بود .

امیرانی افزود : توهینی که دانشجویان به این مرد کردند نه به خاطر شخص او بود و نه به خاطر مقام استادی و کارهای دانشگاهیش ، بلکه او را که بارها به وزارت و ریاست دولت و رهبری حزب و اخیرا به نمایندگی مجلس رسیده سنبلی از هیئت حاکمه دانسته بغض های چندین ساله و عقده های دیرین و دق و دلهای مزمن را از هیئت حاکمه ، اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف هم میهنان رنج دیده و ستمکشان غایب سر او در آورده اند و بدین وسیله این مرد فدای خوش خدمتی های خود نسبت به هیئت حاکمه و بی اعتنایی به مردم گردید .

 

آخرین خبرها از دولت آینده ایران !

خواندنی ها در گزارشی نوشت : دولت آینده ایران به طور قطع حزبی است و بیش از 7 الی 9 نفر وزرای حزبی در آن شرکت خواهند داشت و چند نفر نیز بی طرف می باشند .

وزرای حزبی با موافقت کتبی و دریافت دستور مخصوصی از طرف حزب در کابینه شرکت می کنند و موظف خواهند بود گزارشی از اقدامات خود را نیز به دبیر کل تسلیم کنند .

احتمال فراوانی است که فقط یکی از احزاب ملیون و یا مردم با مهندس شریف امامی کنار بیایند و چند وزیر در کابینه شرکت دهند و حزب دیگر رل اقلیت را داشته باشد . 

 

سفر ملکه انگلیس به ایران تشریفاتی است !

خواندنی ها نوشت : با انصراف وزیر خارجه انگلیس از مسافرت به ایران مسلم شده است که بازدید ملکه انگلستان از ایران صرفا جنبه تشریفاتی دارد و در ایران هیچ گونه مذاکره ای انجام نخواهد گرفت .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.