آخر سید کار خودش را کرد

آخر سید کار خودش را کرد

در همین روز [21 آذرماه 1357] تیمسار مقدم هم اجازۀ شرفیابی خواست و خبری داد که بر تشویش و اضطراب شاه افزوده شد. خبری داشت که با اصرار می‌خواست هر طور هست به اطلاع اعلیحضرت برساند. به ناچار، با ترس و لرز به او اجازه دادم.

آخر سید کار خودش را کرد

تشکیل شورای انقلاب

در همین روز [21 آذرماه 1357] تیمسار مقدم هم اجازۀ شرفیابی خواست و خبری داد که بر تشویش و اضطراب شاه افزوده شد. خبری داشت که با اصرار می‌خواست هر طور هست به اطلاع اعلیحضرت برساند. به ناچار، با ترس و لرز به او اجازه دادم. موضوع گزارش این بود که به تازگی به دستور آیت‌ا... خمینی شورایی به نام شورای انقلاب تشکیل یافته و اسامی اعضای شورا هم مشخص شده بود. در میان آنان نام مهندس بازرگان، دکتر بهشتی، آیت‌ا... مطهری و چند نفر دیگر دیده می‌شد. اعلیحضرت پس از پایان گزارش، به فکر فرو رفتند و گفتند: «آخر سید کار خودش را کرد.» پس از اینکه اعلیحضرت این خبر را شنید دیگر هیچگاه او را سرحال ندیدم. غمگین و افسرده در گوشه‌ای می‌نشستند.1

من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می کنم

شماره آرشیو: 241-141ق

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.