جامع آدمیت (فراز و فرود و اسامی اعضا)

جامع آدمیت (فراز و فرود و اسامی اعضا)

تاریخ دقیق تأسیس سازمان شبه‌ماسونی «جامع آدمیت» که با عناوین «انجمن مخفی آدمیت»، «انجمن آدمیت»، «حزب آدمیت» هم از آن یاد شده است، معلوم نیست. قراین نشان می‌دهد، میرزا عباسقلی‌خان قزوینی معروف به‌ عباسقلی‌خان آدمیت که از سالها قبل با میرزا ملکم‌خان آشنایی و ارتباط نزدیکی داشته و از اعضای مؤثر فراموشخانه ملکم محسوب می‌شد، از حوالی قتل ناصرالدین ‌شاه (1313ق) به‌تدریج مقدمات ...

مظفر شاهدی
 
shahedi@iichs.org

تاریخ دقیق تأسیس سازمان شبه‌ماسونی «جامع آدمیت» که با عناوین «انجمن مخفی آدمیت»، «انجمن آدمیت»، «حزب آدمیت» هم از آن یاد شده است، معلوم نیست. قراین نشان می‌دهد، میرزا عباسقلی‌خان قزوینی معروف به‌ عباسقلی‌خان آدمیت که از سالها قبل با میرزا ملکم‌خان آشنایی و ارتباط نزدیکی داشته و از اعضای مؤثر فراموشخانه ملکم محسوب می‌شد، از حوالی قتل ناصرالدین ‌شاه (1313ق) به‌تدریج مقدمات تشکیل جامع شبه‌ماسونی آدمیت را فراهم آورده است. جامع آدمیت که به‌نوعی ادامه‌دهنده راه و اهداف فراموشخانه ملکم‌خان بود، و اکثری از نظامات داخلی و مرامنامه آن ‌هم کمابیش تقلیدی از مرامنامه فراموشخانه ملکم بود، (نظیر فراموشخانه ملکم) در زمره سازمانهای ماسونی غیرقانونی محسوب می‌شد و تأسیس و تداوم فعالیت آن مورد تأیید سازمانهای رسمی ماسونی جهانی نبود.

 

به رغم این احوال، جامع آدمیت در روندی تدریجی ولی مداوم دامنه فعالیتها و یارگیریهای خود در میان رجال، کارگزاران و مقامات و... کشور را افزایش داد. اسناد و مدارک اندک موجود نشان می‌دهد که این سازمان شبه‌ماسونی از سال 1322ق فعالیتهای انسجام‌یافته‌تر خود را ادامه داد و بیش از پیش بر دامنه نفوذ و عضوگیریهای خود در میان رجال و دولتمردان و کارگزاران مؤثر حکومت و غیره افزود.

 

در بحبوحه شکل‌گیری انقلاب مشروطیت و طی سالهای 1323- 1325ق جامع آدمیت نقش قابل‌ توجهی در تحولات و رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور ایفا می‌کرد؛ تا جایی که حتی موفق شد شخص محمدعلی‌شاه را هم به‌عضویت خود درآورد.

 

با تشکیل لژ بیداری ایران (وابسته به گراند اوریان فرانسه) رقابت روزافزونی میان این دو سازمان شکل گرفت. لژ بیداری ایران برای از میان برداشتن جامع آدمیت از هیچ تلاشی فروگذار نبود. در چنین فضایی بود که وقتی تندرویهای محافل وابسته به لژ بیداری ایران به اقداماتی نظیر قتل علی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک) و بمب‌اندازی بر سر راه عبور محمدعلی‌شاه دست زده و در همان حال بر دامنه اختلافات سیاسی و ناامنیهای اجتماعی و نظایر آن افزوده شد، جامع آدمیت در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار گرفت و حتی شخص محمدعلی‌ شاه به رغم عضویت در جامع آدمیت، نسبت به نقش آن سازمان در گسترش بحران سوءظن پیدا کرده و علیه آن به‌اقدامات سختی متوسل شد. ضمن اینکه در درون جامع آدمیت هم اختلافات و چنددستگیهایی بروز کرده و به‌دنبال آن شخص عباسقلی‌ خان آدمیت هم تحت تعقیب قرار گرفته (به‌اتهام دست داشتن در قتل اتابک) دستگیر شد و پس از آزادی مدتی از کشور خارج شد. پس از آن ‌هم انشعابی در درون آن شکل گرفته و انجمن حقوق، که تا مدتی در برخی دیگر از ولایات کشور هم شعباتی دایر کرده بود، از آن جدا شد.

 

آنچه بود، در آستانه بمباران مجلس شورای ملی، و در حالی که رابطه جامع آدمیت با شخص محمدعلی‌شاه هم به تیرگی گراییده بود، این سازمان شبه‌ماسونی عملاً در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. در سالهای پس از دوره موسوم به استبداد صغیر دیگر نام و نشانی از جامع آدمیت و تداوم احتمالی فعالیت منسجم و سازمان‌یافته آن باقی نماند. با این احوال جامع آدمیت در همان برهه فعالیت، در میان رجال و دولتمردان، درباریان، صاحبان مشاغل و بازرگانان، و طبقه متوسط و تحصیل‌کرده عضوگیری گسترده‌ای کرده بود.

 

در دوره نخست مشروطیت ایران، در میان اعضای جامع آدمیت، 16 نماینده مجلس شورای ملی، 135 نفر از رجال و دولتمردان سرشناس و درجه‌ اول، 20 تن از شاهزادگان، 11 پزشک (طبیب)، 12 نفر نظامی، 3 هنرمند برجسته، 13 بازرگان، 14 روحانی و حدود 90 تن از اقشار متوسط جامعه به‌چشم می‌خورد. اسامی اعضای جامع آدمیت، بنابر آنچه از منابع موجود برمی‌آید، به‌شرح زیر بود 1:

1. ابراهیم‌خان پسر عبدالله‌خان

2. ابراهیم‌خان سراج ‌لشکر پسر محمدخان

3. ابراهیم‌خان طبیب‌طائی

4. ابوالفضل‌ میرزا عضدالسلطان پسر مظفرالدین ‌شاه

5. ابوالقاسم‌خان علی‌آبادی پسر میرزا جعفر علی‌آبادی

6. ابوالقاسم ‌میرزا قاجار

7. اسدالله اصفهانی

8. اسدالله ‌میرزا مشیرالسلطان

9. اسکندر میرزا

10. اسماعیل‌خان‌ آجودانباشی توپخانه پسر میرزا علی‌اکبرخان آجودانباشی

11. آقامحمدابراهیم تاجر پسر خداداد

12. آقامیرزا محمدباقر مجتهد آملی پسر حجه‌الاسلام ‌آقامیرزا عبدالکریم لاریجانی

13. بدیع‌الممالک سالارجنگ پسر صارم‌الدوله

14. جلال‌الدین ‌میرزا پسر شاهزاده مرآت‌الدوله

15. حاج‌ عبدالوهاب‌ میرزا معتضدالدوله

16. حاج ‌غلامرضا

17. حاج‌مهدی خرازی

18. حاج ‌نصرالله اصفهانی ‌ملک‌التجار پسر آقا محمدعلی

19. حاجی‌ پرویزخان ملایری ‌منتصرالملک

20. حاجی ‌جعفرقلی سرتیپ پسر محتشم‌السلطان ‌سالارمکرم

21. حاجی‌غلامرضا پسر حاج ‌محمدحسن اصفهانی

22. حاجی ‌فیروزخان تهرانی

23. حاجی ‌محمداسماعیل تاجر قزوینی پسر حاج‌ محمدرضا تاجر

24. حاجی ‌محمدحسن پسر حاج‌محمدعلی کاشانی

25. حاجی ‌محمدحسین معین‌التجار

26. حاجی‌محمدرضا پسر حاج ‌میرزا احمد تاجراصفهانی

27. حاجی ‌محمدکریم تاجر اصفهانی پسر حاج ‌محمدجعفر

28. حاجی ‌میرزا رضاخان تبریزی پسر میرزا عبدالجلیل

29. حاجی ‌میرزاعلی‌محمد تاجر پسر حاج‌محمدتقی شاهرودی

30. حبیب‌الله‌خان پسر میرزا شیخ‌علی رشتی

31. حسن‌خان پسر محسن‌خان از طایفه زندیه

32. حسین‌خان پسر آقا اسماعیل تهرانی

33. حسین‌علی‌میرزا پسر نصرالله‌ میرزا

34. حسینقلی ‌میرزا اعظام‌السلطنه

35. خان‌باباخان کلانتر پسر میرزا ذکی‌خان کلانتر

36. دکتر اسماعیل‌خان امین‌الملک

37. دوستعلی‌خان اعتصام‌السلطنه پسر دوست‌محمدخان اعتصام‌السلطنه

38. ذوالفقارخان مؤیدالسلطان پسر غلامعلی‌خان

39. رضی‌الملک

40. سرهنگ حسین‌خان

41. سلطان ‌جنیدمیرزا معتمدالدوله پسر عبدالعلی‌میرزا معتمدالدوله

42. سلیمان ‌میرزا قاجار پسر شاهزاده محسن‌ میرزا

43. سیداحمد پسر حاج‌سیدحسن

44. سیدحسن‌خان پسر آقا سیدمحمدطاهر تویسرکانی

45. سیدرضا بدیع‌المتکلمین پسر حاج‌سیدحسن واعظ

46. سید عبدالرحیم کاشانی پسر حاج‌سیدمهدی کاشانی

47. سیدمحمد پسر سیدجعفر بارفروش

48. سیدمحمدکبیر ندیم‌باشی ‌خراسانی پسر حاج‌ سید محمد نظام‌العلماء خراسانی

49. سید میرزاعبدالله پسر حاج‌ آقابابا تهرانی

50. سیدناصرخان پسر آقاسیداسماعیل

51. سیدنصرالله پسر میرزاسیداسدالله بارفروش

52. سیدنصرالله تقوی پسر سیدرضا سادات ‌اصغری

53. سید ولی‌الله شریف‌العلما پسر آقاسیداحمد خلخالی

54. سیدهاشم پسر حاج‌سیدمحمد

55. سیف‌الله ‌خان پسر سالارمنصور

56. شاهزاده علی‌خان پسر شاهزاده محمدطاهر میرزا

57. شمس‌الدین پسر علی

58. شیخ‌ابراهیم زنجانی

59. شیخ ‌حسن پسر شیخ‌محمدباقر یزدی

60. شیخ‌علی زرندی

61. شیخ‌محمدعلی بهجت ‌دزفولی پسر حاج‌میرزامحمدحسن دزفولی

62. شیخ‌محمود

63. صادق ‌میرزا پسر بهرام ‌میرزا معزالدوله

64. صدرالمعالی ‌مازندرانی

65. صدق‌السلطنه پسر حاج‌ میرزا عبدالله

66. عباس‌قلی‌خان پسر میرزا مهدی‌خان تبریزی

67. عباسقلی‌خان جلایر سردار مدحت

68. عباس‌قلی ‌میرزا قاجار پسر شاهمراد میرزا

69. عبدالحسین‌خان معزالسلطان ‌سردار محی پسر حاج‌کاظم وکیل‌الرعایا

70. عبدالحمیدخان غفاری‌یمین‌نظام پسر میرزا علی‌اکبرخان

71. عبدالرحیم‌خان پسر ملامحمدعلی

72. عزیزخان  خواجه‌ نصرت‌الممالک

73. علیقلی‌میرزا پسر شاهزاده محمدمیرزا

74. عیسی‌میرزا پسر شاهزاده محسن‌میرزا

75. غلامحسین‌خان پسر حاج‌غلامرضا وکیل‌الرعایا

76. غلامحسین‌خان پسر حاج‌میرزاحسنعلی‌خان

77. غلامحسین‌خان پسر حاج‌میرزا علی مرندی

78. غلامحسین‌خان غفاری ‌صاحب‌اختیار

79. غلامرضاخان پسر برخوردارخان

80. غلامعلی‌خان پسر نصرالله‌خان

81. فتح‌الله‌خان سردارمنصور پسر محمدعلی‌خان سردارمنصور سپهدار

82. فرج‌الله‌خان ناظم‌پست

83. قربان‌علی‌خان پسر میرزاخان انزلی‌الاصل

84. کاظم‌خان پسر معین‌همایون

85. لطف‌الله‌ میرزا

86. لطف‌علی‌خان پسر میرزا عبدالله کلارستانی

87. محمداسماعیل‌خان صحت‌الدوله پسر میرزا عبدالباقی

88. محمدجعفرمیرزا پسر شاهزاده سیاوش‌میرزا

89. محمدحسن پسر علی‌اصغر

90. محمدحسن‌خان پسر میرزاتقی‌خان

91. محمدحسین پسر میرزاباقر بارفروش

92. محمدحسین‌خان سالاراسعد پسر سردار امجد طالشی

93. محمدخان لاریجانی ‌سردارمفخم پسر عباسقلی‌خان سردار

94. محمدخان معین‌ دیوان پسر حاجی‌آقاموسی

95. محمدرضا پسر حاج‌محمدحسن بارفروش

96. محمدرضاخان رکن‌السلطنه پسر ناصرالدین ‌شاه

97. محمدعلی پسر حاج‌آقاکوچک تاجر مازندرانی

98. محمدقلی‌خان مهندس‌ راه‌آهن پسر مرتضی‌قلی‌خان میرپنج

99. محمدمهدی‌میرزا قاجارمرآت‌السلطان پسر محمدجوادمیرزا

100. محمدناصرمیرزا قاجار

101. محمدهادی‌میرز قاجار پسر محمدجوادمیرزا قاجار

102. محمدیوسف‌خان ملایری ‌مدبرالممالک پسر میرزاعبدالکریم

103. مستشارنظام

104. مصطفی امجدالذاکرین

105. مصطفی‌خان پسر میرزامحمدخان اصفهانی

106. مصطفی‌قلی پسر محمدرضا

107. میرزاابراهیم‌خان پسر حاج‌حسن‌علی‌خان

108. میرزاابراهیم‌خان پسر میرزا داود تفرشی

109. میرزاابراهیم‌خان تبریزی ‌شرف‌الدوله

110. میرزاابراهیم‌خان طبیب‌ عمیدالحکماء پسر میرزاسیدعلی طبیب

111. میرزاابراهیم‌خان عون‌الممالک پسر میرزامحمدخان

112. میرزاابراهیم‌خان معتمدالسلطان پسر حبیب‌الله ‌سلطان کالج ‌کجوری

113. میرزاابوالحسن‌خان انتخاب‌السلطنه پسر میرزامحمد خوش‌نویس‌ گلپایگانی

114. میرزاابوالحسن‌خان پسر میرزااسماعیل‌خان

115. میرزاابوالحسن‌خان پسر میرزا زین‌العابدین مستوفی‌ نوری

116. میرزاابوالقاسم‌خان

117. میرزاابوالقاسم‌خان برهان‌الدوله پسر حیدرقلی‌خان

118. میرزاابوالقاسم‌خان پسر حاج‌ سیدمرتضی تبریزی

119. میرزاابوالقاسم‌خان پسر مصدق‌الممالک

120. میرزاابوالقاسم‌خان پسر میرزا زین‌العابدین‌خان

121. میرزاابوالقاسم‌خان شجاع‌الدیوان پسر مهدی شجاع‌ دیوان ‌بختیاری‌ تفرشی‌الاصل

122. میرزاابوتراب‌خان اسعدالسلطنه پسر میرزاابوالقاسم قزوینی

123. میرزاابوتراب‌خان طباطبائی‌ مختارالدوله پسر ابوالقاسم‌خان کاشی

124. میرزاابوتراب‌خان لرستانی

125. میرزاابوتراب‌خان نظم‌الدوله پسر حبیب‌الله‌خان نوری‌ نظم‌الدوله

126. میرزااحمد کرمانشاهی‌ معتضد دفتر پسر میرزا ابوالقاسم کرمانشاهی

127. میرزااحمدخان

128. میرزااحمدخان پسر حاج‌میرزاعبدالباقی طبیب

129. میرزااحمدخان پسر میرزا علی‌اصغرخان منتخب‌الممالک

130. میرزااحمدخان تفرشی

131. میرزااحمدخان علاءالدوله پسر امیرنظام ‌محمدرحیم‌خان

132. میرزااحمدخان کمال‌الوزاره

133. میرزااحمدخان مشیراعظم پسر امین‌السلطان

134. میرزااحمدخان مشیرحضور پسر یوسف‌خان و نوه باباخان سردار

135. میرزااحمدخان معزنظام پسر میرزاعبدالحسین‌خان سرتیپ

136. میرزااحمدعلی‌خان غفاری‌فخرالممالک پسر آقاخان

137. میرزااسدالله پسر شاهزاده محمدحسن ‌میرزا

138. میرزااسدالله‌ خیاط پسر میرزاعباسقلی تهرانی

139. میرزااسدالله‌خان پسر خدامرادخان

140. میرزااسدالله‌خان پسر میرعبدالحمیدخان کردستانی

141. میرزااسدالله‌خان شوکت‌الوزراء پسر لطفعلی‌خان

142. میرزااسدالله‌خان موفق‌السلطنه پسر میرزا جعفرخان یمین‌الممالک

143. میرزااسدالله‌خان نوری ‌جلال‌الحکماء

144. میرزااسماعیل‌خان کرمانشاهی‌قوام‌التجار پسر حاج‌محمدعلی مشیرالتجار

145. میرزاامان‌الله‌خان شهاب‌الممالک پسر فیض‌الله‌خان اصفهانی

146. میرزاآجودان‌همایون آقاخان پسر میرزامحمدخان

147. میرزاآقاخان ترجمان‌الدوله پسر میرزاباباخان

148. میرزاآقاخان غفاری‌ معظم‌السلطنه

149. میرزاآقافرصت فرصت‌الدوله ‌شیرازی پسر میرزا محمدجعفر بهجت

150. میرزاباباخان تفرشی پسر میرزاعبدالمجید

151. میرزاباقرخان مبین‌الدوله

152. میرزاجمشید پسر حبیب‌الله‌خان ساعدالدوله

153. میرزاجهانشاه پسر سیف‌الملوک‌میرزا

154. میرزاحبیب‌الله‌خان

155. میرزاحبیب‌الله‌خان پسر میرزاابوالحسن‌خان کرمانی

156. میرزاحبیب‌الله‌خان عراقی پسر میرزاسیدرضا عراقی

157. میرزاحبیب‌الله‌خان موقرالسلطنه پسر ناظم‌السلطنه

158. میرزاحسن‌خان پسر رجبعلی‌خان

159. میرزاحسن‌خان پسر میرزاابوطالب مازندرانی

160. میرزاحسن‌خان طبیب پسر حاج‌میرزامحمودخان

161. میرزاحسن‌خان قزوینی پسر؟ دائی نصرالملک

162. میرزاحسن‌علی‌خان پسر کربلائی‌جعفر تاجر

163. میرزاحسنعلی‌خان فتح‌السلطنه پسر جلاءالملک‌همدانی

164. میرزاحسین پسر میرزامهدی کاشانی

165. میرزاحسین تویسرکانی پسر محمدطاهر تویسرکانی

166. میرزاحسین قزوینی پسر ابوتراب

167. میرزاحسین‌خان

168. میرزاحسین‌خان امین‌العداله پسر میرزاکاظم‌خان امین‌العداله

169. میرزاحسین‌خان پسر حاج‌محمدحسین کاشانی

170. میرزاحسین‌خان پسر میرزامحمودخان مستوفی‌گرگانی

171. میرزاحسین‌خان میرپنج پسر میرزاعلی‌اکبرخان آجودانباشی

172. میرزاحسین‌علی‌خان امین‌خلوت پسر میرزاابراهیم‌خان معاون‌الدوله

173. میرزاخلیل پسر آقاسیدمهدی

174. میرزاداودخان پسر میرزاحسن‌خان

175. میرزاداودخان علی‌آبادی پسر میرزامحمدحسین

176. میرزارضاخان پسر میرزامحمدخان

177. میرزارضاقلی‌خان نصیرالسلطان پسر میرزاحسن‌خان

178. میرزارفیع‌خان پسر حاج‌محمدحسین

179. میرزاسلیمان‌خان پسر فرج‌الله کجوری

180. میرزاسلیمان‌خان پسر میرزاعلی مستوفی‌آشتیانی

181. میرزاسیدابوالقاسم طباطبائی پسر میرزاسیدمحمد طباطبائی

182. میرزاسیدزین‌العابدین‌خان مستعان‌الملک پسر سیدابراهیم شیرازی

183. میرزاسیدمحمد اصفهانی پسر حاج‌سیدمحمدحسین

184. میرزاسیدمرتضی‌خان پسر میرزا محمدتقی جلال‌الاطباء

185. میرزاسیدیحیی سیدالحکماء پسر میرزا علی‌محمد لاریجانی

186. میرزاسیف‌الله‌خان مبین‌الدوله پسر میرزا علی‌اکبرخان ندیم‌باشی‌کاشی

187. میرزاشکرالله‌خان معتمدالخاقان‌قوام‌الدوله پسر محمدحسین‌خان

188. میرزاصادق‌خان گیلانی‌محتشم‌الملک پسر حاج‌مهدی گیلانی

189. میرزاطاهر تنکابنی

190. میرزاطاهرخان مازندرانی پسر میرزامحمود

191. میرزاعباس‌خان

192. میرزاعباس‌خان پسر سیدجعفرخان مازندرانی

193. میرزاعباس‌خان پسر عبدالله‌خان طالقانی

194. میرزاعباس‌خان پسر میرزا ابوالقاسم

195. میرزاعباس‌خان پسر ندیم‌باشی

196. میرزاعباس‌خان مصباح‌السلطان پسر میرزاعلی‌خان

197. میرزاعباس‌خان نصرالتولیه پسر علی‌اکبرخان منتخب‌السلطان

198. میرزاعباس‌قلی‌خان پسر امان‌الله‌بیک

199. میرزاعبدالحسین‌خان مبصرالدوله پسر محمودخان ‌احتساب‌الملک‌کاشی

200. میرزاعبدالحسین‌خان مشیراکرم

201. میرزاعبدالحسین‌خان مهذب‌الملک

202. میرزاعبدالحمیدخان لسان‌الملک پسر میرزاهدایت‌الله لسان‌الملک

203. میرزاعبدالکریم پسر آقاغلامعلی تاجرمازندرانی

204. میرزاعبدالکریم‌خان وثوق‌حضور پسر آقانصرالله

205. میرزاعبدالله‌خان امین‌السلطان پسر میرزاعلی‌اصغرخان اتابک

206. میرزاعبدالله‌خان پسر میرزاابوالقاسم‌ وزیرکرمانشاهی

207. میرزاعبدالله‌خان محقق‌الدوله

208. میرزاعلی‌اصغر پسر میرزازاده‌کردستانی

209. میرزاعلی‌اصغرخان

210. میرزاعلی‌اصغرخان پسر محمدحسین شیرازی

211. میرزاعلی‌اصغرخان پسر میرزاباقرخان

212. میرزاعلی‌اصغرخان حشمت‌خلوت پسر انتصارالسلطان

213. میرزاعلی‌اصغرخان زرین‌کفش پسر میرزازمان کردستانی

214. میرزاعلی‌اکبرخان باصرالسلطنه پسر قوام‌دفتر

215. میرزاعلی‌اکبرخان فاخرالدوله پسر میرزاحسن وزیر

216. میرزاعلی‌اکبرخان قوام‌الوزاره پسر علی‌محمدخان سرهنگ‌لواسانی

217. میرزاعلی‌خان انتظام‌الحکماء

218. میرزاعلی‌خان پسر آقالطفعلی

219. میرزاعلی‌خان پسر حاج‌مؤیدالحکماء

220. میرزاعلی‌خان پسر رجبعلی‌خان

221. میرزاعلی‌خان پسر محمدحسین

222. میرزاعلی‌خان پسر محمدولی‌خان سپهداراعظم

223. میرزاعلی‌خان پسر میرزاحسن‌خان

224. میرزاعلی‌خان تنکابنی

225. میرزاعلی‌رضا پسر محمدعلی

226. میرزاعلی‌رضاخان مهذب‌السلطنه پسر میرزاابوالحسن‌خان

227. میرزاعلی‌محمدخان ملایری پسر ناظم‌العلماءملایری

228. میرزاعیسی‌خان پسر رجبعلی‌خان

229. میرزاغلامحسین عمادخلوت

230. میرزاغلام‌حسین‌خان احتشام‌الملک پسر حاج‌امجدالدوله

231. میرزاغلامحسین‌خان پسر میرزامعصوم ممیزالممالک

232. میرزاغلامحسین‌خان شریف‌رازی

233. میرزاغلامرضاخان

234. میرزاغلامرضاخان مظفرالملک پسر حاج‌حسن‌خان تبریزی

235. میرزاغلامعلی مشیرالتجار پسر میرزامحمدحسین مازندرانی

236. میرزافتح‌الله‌خان پسر آقامیرزاعلی‌خان مستوفی

237. میرزافتح‌الله‌خان پسر میرزاولی‌خان

238. میرزافضل‌الله‌خان نوری‌نظام‌الممالک

239. میرزاقهرمان‌خان نیرالسلطان پسر حاجب‌الدوله

240. میرزاکاظم‌خان یمین‌السلطنه پسر میرزاسیدجواد

241. میرزاکریم‌خان بنان‌الدوله پسر میرزافضل‌الله مازندرانی‌نوری

242. میرزاکریم‌خان مؤتمن‌دفتر پسر میرزاعیسی‌خان خبیرالسلطنه‌نوری

243. میرزالطفعلی طبیب‌مجدالاطباء پسر آقاغلامعلی ساروی

244. میرزامحسن‌خان علی‌آبادی‌مازندرانی اقتدارالدوله پسر میرزامحمدباقر مستوفی

245. میرزامحمد پسر خسرو

246. میرزامحمد پسر میرزاجعفر علی‌آبادی

247. میرزامحمد علامه‌مجتهد پسر میرزامحمدحسن علامه‌مازندرانی

248. میرزامحمد ملایری‌ناظم‌العلماء پسر حاج‌محمدجعفر ملایری

249. میرزامحمدابراهیم پسر محمدکریم شیرازی

250. میرزامحمداسماعیل امین‌اصفهانی پسر حاج‌محمدصادق تاجراصفهانی

251. میرزامحمدباقر پسر آقارضا

252. میرزامحمدتقی پسر میرزامحمدحسین مستوفی

253. میرزامحمدتقی‌خان تفرشی

254. میرزامحمدحسن‌خان آجودان‌مخصوص پسر محمدمهدی غفاری‌وزیرهمایون

255. میرزامحمدحسین‌خان نصیرهمایون

256. میرزامحمدخان پسر رمضان طالقانی

257. میرزامحمدخان پسر میرزاابراهیم‌خان

258. میرزامحمدخان پسر میرزاربیع‌خان گرگانی

259. میرزامحمدخان کمال‌الملک پسر میرزابزرگ غفاری

260. میرزامحمدخان مسعودنظام

261. میرزامحمدخان مصدق‌السلطنه پسر میرزاهدایت‌الله

262. میرزامحمدخان معین‌همایون پسر میرزانصرالله‌خان

263. میرزامحمدعلی پسر حاج‌فتح‌الله تهرانی

264. میرزامحمدعلی پسر حاج‌میرزامحمدخان تفرشی

265. میرزامحمدعلی‌خان پسر میرزامعصوم ممیزالممالک

266. میرزامحمدعلی‌خان پسر میرزاموسی‌خان رشتی

267. میرزامحمدعلی‌خان دبیرهمایون پسر میرزاهاشم‌خان

268. میرزامحمدعلی‌خان فروغی‌ذکاءالملک پسر میرزامحمدحسین فروغی‌ذکاءالملک

269. میرزامحمدقاسم‌خان وکیل‌السلطنه پسر آقاابراهیم امین‌السلطان/ برادر اتابک

270. میرزامحمدکاظم پسر میرزامحمدعلی

271. میرزامحمدنبی‌خان نصرالملک پسر میرزانصرالله‌خان

272. میرزامحمدهادی‌خان پسر قهرمان

273. میرزامحمود اصفهانی پسر میرزااحمد

274. میرزامحمود پسر حاج‌محمد

275. میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه پسر رحیم‌خان قاجاردولو

276. میرزامحمودخان پسر میرزاابوطالب‌خان شیرازی

277. میرزامرتضی

278. میرزامصطفی‌خان وزیر تشریفات

279. میرزامعصوم پسر میرزا محمدعلی

280. میرزاموسی‌خان مشیرالسلطان پسر سعیدالحسینی

281. میرزامهدی پسر فرخ غفاری

282. میرزامهدی‌خان بقراط‌الدوله پسر حاج‌ میرزا یحیی طبیب

283. میرزامهدی‌خان پسر مجدالاطباء همدانی

284. میرزامهدی‌خان خبیرالصنایع پسر میرزاسلیمان‌خان

285. میرزامهدی‌خان سعدالملک پسر محمدحسن‌خان ساعدالملک

286. میرزامهدی‌خان قوام‌ همایون پسر حسن‌آقای کردخوردی

287. میرزامهدی‌خان گرگانی پسر میرزاموسی‌خان سرتیپ‌ ملایری

288. میرزانصرالله پسر محمدخان

289. میرزانصرالله پسر محمدکاظم شیرازی

290. میرزانصرالله پسر میرزاجلیل نوری

291. میرزانصرالله‌خان پسر باباخان

292. میرزانصرالله‌خان شیبانی پسر میرزا آقاخان کاشانی

293. میرزانصرالله‌خان علی‌آبادی

294. میرزانظام‌خان پسر میرزاعلی‌اکبرخان

295. میرزاهادی‌خان پسر سیداحمدخان نوری

296. میرزاهاشم پسر حاجی‌سیداحمد؟ پسر حاج‌احمد ترشیزی؟

297. میرزاهدایت‌الله‌خان اعتماددیوان پسر عباسقلی‌خان ارباب

298. میرزایحیی‌خان پسر صدیق‌الدوله

299. میرزایدالله‌خان پسر عبدالوهاب تفرشی

300. میرزایعقوب علی‌آبادی پسر میرزا یوسف ‌علی‌آبادی

301. میرزایوسف‌خان بشیرالسلطنه پسر میرزامهدی‌خان لشکرنویس

302. میرزایوسف‌خان پسر ملاباشی

303. میرزایوسف‌خان دبیرخلوت پسر میرزا مصطفی‌خان وقارالدوله

304. میرزحسن‌خان پسر میرزا معصوم ممیزالممالک

305. نصرالله گیلانی پسر ملاحسین رشتی

306. نصرالله‌خان پسر خان‌بابا

307. نصرت‌الله‌خان امیراعظم پسر وجیه‌الله‌ میرزا سپهسالار

308. نظام‌السلطان پسر موقرالدوله

309. یارمحمدخان افشارقاسملو

310. یحیی‌ میرزا پسر شاهزاده محسن ‌میرزا

311. یوسف‌ آملی ‌ملک‌التجار پسر حاج‌غلامرضا

مطالب مرتبط
تشکیلات فراماسونری، افراد بااستعداد طبقه متوسط را انتخاب می‌کند
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.