9 دی 1342

9 دی 1342

اسدالله علم: دولت گذشته به افسانه ورشکستگی دولت دامن می‌زد!/از سویی می‌گفتند ورشکسته‌ایم و از سوی دیگر سر کیسه را شل کرده بودند!/کشاورزی در سطح پایینی قرار گرفته و کشاورزان پیشرفتی نکرده‌اند!
اسدالله علم: دولت گذشته به افسانه ورشکستگی دولت دامن می‌زد!

نخست‌وزیر دیروز سازمان تازه تشخیص مالیاتی تهران را در وزارت دارایی افتتاح کرد.

اسدالله علم در این مراسم گفت: هنگامی که اعلیحضرت همایونی این دولت را مأمور خدمت‌گزاری فرمودند وضع بودجه یک موضوع لاینحل غیر قابل تصوری پیش آمد کرده بود. ما به اتکای توجه و پیش‌بینی‌ها و هدایت‌های اعلیحضرت همایونی و با توجه به خلوص نیت خودمان که با نهایت صداقت و فداکاری به مملکتمان و شاهنشاهمان کمر خدمت بسته‌ایم وارد کار شدیم؛ نه تنها صحبت کسر بودجه بود صحبت ورشکستگی بود.

نخست‌وزیر افزود: صحبت این بود که ما به ممالکی که بدهکار هستیم کاغذ بنویسیم و از آنها استمهال کنیم. معنی این کار یعنی ورشکستگی مملکت و با کمال تأسف باید این نکته را یادآوری بکنم که نمی‌دانم روی ندانم‌کاری و چه اغراضی به این کار دامن زده می‌شد؛ یعنی با کمال شدت مسئولین مملکت سروصدا راه انداخته بودند که مملکت ورشکسته است.

 
از سویی می‌گفتند ورشکسته‌ایم و از سوی دیگر سر کیسه را شل کرده بودند!

اگر من از یک طرف بگویم که مملکت ورشکسته است و از طرفی دیگر سر کیسه را برای یک عده از کارمندان شل بکنم آن هم شلی که اقلا یک‌ششم بودجه را تحمیل کرده باشم یقین بدانید که غرض خاص دارم و این غرض نیز بخشودنی نیست یا این ندانم‌کاری بسیار گران تمام می‌شود. به‌هرحال مملکت ما ورشکسته بود؛ یعنی ورشکسته نبود، ولی با یک متد خاص مملکت ما ورشکسته اعلام شده بود.

علم گفت: من خیال می‌کنم اگر احیانا آن برنامه و این فکر به نتیجه می‌رسید؛ یعنی اگر مملکت ورشکسته اعلام می‌شد و شناخته می‌شد ما یک صورت مستعمره اقتصادی را پیدا کرده بودیم؛ چون اگر شما ورشکسته باشید و در نتیجه ورشکستگی دست احتیاج دراز بکنید خواه‌ناخواه از هر کجا کمک بگیرید ناچار هستید که شرایط کمک‌دهنده را بپذیرید. این مطلب را در آخر عرایض خودم باید اضافه کنم که مملکت شما به همت شما ورشکسته نیست می‌خواهم اضافه کنم که مملکت شما ورشکسته هم نبود.1

 
کشاورزی در سطح پایینی قرار گرفته و کشاورزان پیشرفتی نکرده‌اند!

ساعت 8 صبح امروز تیمسار سپهبد ریاحی، وزیر کشاورزی، سمینار رؤسای مشترک کشاورزی را در سالن آن وزارتخانه افتتاح کرد.

وزیر کشاورزی اظهار داشت: منظور از تشکیل سمینار این نیست که در این مکان صحبت کنند و یا چای صرف شود و اثرات و تصمیمات سمینار به صورت نوشته و یا قطعنامه وارد پرونده و بایگانی گردد، بلکه مقصود این است که راه حل مناسبی برای انجام مأموریت خود انتخاب کنند و همه به‌موقع بدانند چه وظیفه‌ای دارند تا به آن عمل کنند.

وزیر کشاورزی اضافه کرد: در این رستاخیز عظیمی که در کشور ما به رهبری شاهنشاه آغاز گردیده دیگر مجالی برای بیهوده وقت گذراندن و به جای کار حرف زدن یا در انجام وظایف سستی و اهمال کردن باقی نمانده است.

کشاورزی با اینکه حرفه دیرینه ملی است در سطح بسیار پایینی قرار گرفته و کشاورزان نیز از نظر سطح زندگی پیشرفت مهمی نصیبشان نشده است. در صورتی که امکان رفع هر دو نقیصه در دسترس ماست و وزارت کشاورزی قادر به رفع آن است.2

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.