قاموس سلطان و پذیرایی از سلطان قابوس!

قاموس سلطان و پذیرایی از سلطان قابوس!

... قابوس سلطان عمان وارد تهران شد و شاه او را تا اقامت‌گاهش همراهی کرد... امشب یک ضیافت خصوصی به افتخارش برپا شد و شهبانو دست به کار شد تا برای فردا هم ضیافت مشابهی را ترتیب دهد. من در کمال احتیاط به شاه تذکر دادم که سلطان معمولاً از این نوع مراسم دل خوشی ندارد. او بدون همسرش اینجا آمده فقط بدین منظور  که کمی به خودش برسد...

تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده

دوشنبه 31 خرداد 1355

«... قابوس سلطان عمان وارد تهران شد و شاه او را تا اقامتگاهش همراهی کرد... امشب یک ضیافت خصوصی به افتخارش برپا شد و شهبانو دست به کار شد تا برای فردا هم ضیافت مشابهی را ترتیب دهد. من در کمال احتیاط به شاه تذکر دادم که سلطان معمولا از این نوع مراسم دل خوشی ندارد. او بدون همسرش اینجا آمده فقط بدین منظور که کمی به خودش برسد. شاه هم به شهبانو اطلاع داد که شام فردا باید ضیافت خیلی مختصری باشد. او اصلا خوشش نیامد.»1

 

 پنجشنبه 3 تیر 1355

«پس از تودیع با سلطان قابوس در فرودگاه شاه و من به سعدآباد پرواز کردیم. شاه درباره سلطان گفت: "آدم خوبی است... بعد پرسید سلطان در دو شب گذشته چه کرده بود. در پاسخ گفتم که هر دو شب با تعداد چهار تا پنج خانم بیرون اقامتگاه ملاقات کرده بود. نمی‌توانم شهادت دهم بعدا چه اتفاقی افتاده بود، اما به هر صورت سلطان راضی به نظر می‌رسید.»2

 

سلطان قابوس، پادشاه عمان، محمدرضا و فرح پهلوی در کاخ نیاوران

شماره آرشیو: 665-142ص

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.