فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 73 و 74 (بهار و تابستان 1394)

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 73 و 74 (بهار و تابستان 1394)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال نوزدهم٬ هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم، بهار و تابستان 1394

فهرست

مقالات

عبدالحسینخان سردار معظم تیمورتاش / فاطمه معزّی .............................................................. 5

مجله فردوسی و نعمتالله جهانبانویی در ترازوی اسناد ساواک/ مظفر شاهدی......................... 49

بررسی اقدامات و فعالیتهای آیتالله کاشانی در دوره اول نخستوزیری دکتر مصدق/ وحید کارگرجهرمی  101

جشن هنر شیراز / محمدحسن پورقنبر.................................................................................. 151

 

گفتوگو و خاطرات

اقدامی عجولانه در تختهقاپو کردن عشایر؛ گفتوگو با محمد بهمنبیگی/ مرتضی رسولیپور ..... 175

 

اسناد

واقعات سرداراقدس؛ (پژوهشی پیرامون تاریخ بنیکعب و اسناد نویافته از شیخ خَزعَلخان معزّالسلطنه سردار اقدس السبیعی الکعبی العامری)[بخش نخُست] / محمدرضا بهزادی و محمدرضا میرزاخانی.......................... 203

ملکزاده شه ناصرالدین ثانی؛ بررسی و شرح احوال و زندگی شاهزاده ناصرالدینمیرزا ناصری ‌‌/ محمدرضا بهزادی.....    297

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.