فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 34 (تابستان 1384)

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 34 (تابستان 1384)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال نهم٬ شماره سی و چهارم، تابستان 1384

فهرست مطالب


مقالات
شیخ خزعل و جنگ جهانی اول / نویسنده: ویلیام تئودور سترانک؛ مترجم: صفاءالدین تبرائیان . . . ٥-٦٠
لزاریستها وکاتولیکهای کردستان / دکتر حسین احمدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦١-٧٠
زمانه وکارنامه حزب دمکرات ایران؛ (١) (یک بررسی انتقادی) / علی ابوالحسنی (مُنذر) . . . . . ٧١-١١٢
مورخان و مخاطبان: (١)ضرورتبازنگری درآموزش و انتقال مفاهیم٬نظریه ها وکاربستهای تاریخ /دکتر حسینعلی نوذری . . . . . .  ١١٣-١٤٢


گفت وگو و خاطرات
قیام سی تیر (١٣٣١اززبان حسن گرامی) / مرتضی رسولی پور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٣-١٥٢


اسناد
ایران از نگاه بریتانیا (گزارشهای سال ١٩٠٧سفارت بریتانیااز طهران) / معصومه جمشیدی . . ١٥٣-١٨٣
پرونده محرمانه بیماریهای مظفرالدین شاه / دکتر عطا آیتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٥-٢٣٠
ورقی ازتاریخ انقلب مشروطه ایران(شرح جشن اولین سالگرد مشروطه) / محمد معینی. . . ٢٣١-٢٤٨
مظفرالدین شاه ٬نمای نزدیک / جلال فرهمند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٩-٢٧١


گزارش
همایش بین‌المللی خلیج فارس درگستره تاریخ (دانشگاه اصفهان ٣و ٤خرداد ١٣٨٤)/دکتر مرتضی نورایی  . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧٣-٢٨٦
همایش بزرگداشت هشتادمین سالگردنهضت آیت اللّه شهیدحاج آقانورالله نجفی اصفهانی /موسی فقیه حقانی . . . . . ... . . . . . ٢٨٧-٣١١

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.