فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 13و 14 (بهار و تابستان 1379)

فصلنامه تاریخ معاصر ایران؛ شماره 13و 14 (بهار و تابستان 1379)

فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران؛ سال چهارم٬ شماره سیزدهم و چهاردهم، بهار و تابستان 1379

فهرست مطالب


مقالات
پهلوی دوم و عملیات در ظفار: نگاهی به ظهور و عملکرد بدل گونه یک قدرت مـنطقه ای بـا تأثیرپذیری از تحولت بین المللی / محمدجعفر چمنکار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧-٢٤
مقدمه ای بر سیر تحول تدوین کتابهای تاریخ در مدارس؛ از تأسیس دارالفنون (١٢٦٨ه ق) تا پایان دوره پهلوی اول (١٣٢٠ه ش) / حوریه سعیدی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥-٦٢
پست مدرنیسم و نظریه تاریخ (1. تاریخنگاری و پست مدرنیسم) / فرانک آر. انکر اسمیت٬ ترجمه حسینعلی نوذری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣-٩٥


اسناد
آزمون و حزب توده / جلل اندرمانی زاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩٧-٢٢٢
آشنایی با فرمانها و رقمهای دوره قاجاریه؛ (3. تذهیب و کاغذ) / رضا فراستی . . . ٢٢٣-٢٤٣
اسناد تصویری؛ ظل السلطان / پریسا دمندان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٥-٢٨٣


خاطرات
مصاحبه با حسین شاه حسینی ٬فرزند حاج شیخ زین العـابدین شـاه حسینی در مـورد آیت اللّـه حاج شیخ حسین لنکرانی در تاریخ ٢٠و ٢٧اسفند / ١٣٧٢گفت وگو: علی ابـوالحسـنی()منذر............. ٢٨٥-٣٤١ 
وزارت فرهنگ دیروز از زبان علی اکبر کوثری / گفت وگو: مرتضی رسولی . . . . . . ٣٤٣-٤٧٤


گزارش
ّ سمینار بررسی ره آورد فکری و روش اصلح طلبانه جمال الدین افغانی / صفاءالدین تـبر ائـیان نمایه اسناد چاپ شده در فصلنامه تاریخ معاصر ایران (از شماره ٬١بهار ١٣٧٦تا شماره ٬١٢ زمستان 1378.............٤٧٥-٥٢١)

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.