19 آبان 1341

19 آبان 1341

سازمان اقتصادی ایران و آمریکا تاسیس شد/آب هیرمند زیاد شده است!/مبارزه مردم اصفهان علیه گرانی برق با مبارزه منفی/روش مردم اصفهان در مبارزه منفی در ایران تازه است/در این شهر همه چیز گران شده است!/مقررات اقتصادی برای پیشرفت و توسعه کشور تنظیم نشده اند!/مقررات بازرگانی خارجی تنها با هدف افزایش درآمد دولت تنظیم می شود!/دوستی ایران و شوروی پایدار خواهد ماند!/ممنوعیت خرید اتومبیل نو توسط ادارات لغو می شود

سازمان اقتصادی ایران و آمریکا تاسیس شد

در ضیافتی که عصر پنجشنبه وکیلی رئیس اتاق بازرگانی تهران به مناسبت انتصاب جهانگیر آموزگار وزیر سابق دارایی به سمت نماینده مالی ایران در واشنگتن بر پا کرد عده ای از وزرا و رجال اقتصادی و بازرگانان و صاحبان صنایع شرکت داشتند.

آموزگار در این ضیافت درباره ماموریت خود به یکی از خبرنگاران گفت: سازمانی که در واشنگتن به نام سازمان اقتصادی ایران در آمریکا تاسیس می شود تاکنون بی سابقه بوده است.

در چند سال قبل یک دفتر مالی در سفارت ایران در آمریکا وجود داشت که در حقیقت کارهای مالی سفارت کبرای ایران را انجام می داد اما هدف سازمان تازه برای بررسی هدف های اقتصادی بزرگ تر می باشد.

بین ما و کشور آمریکا و همچنین سازمان های بانکی و مالی بزرگ جهان که در آمریکا قرار دارد روابط مالی وسیع وجود دارد. ما برای هر وامی که بخواهیم باید هیئت هایی برای مطالعه و مذاکره و اطلاع از نظرات وام دهنده به آمریکا بفرستیم یا هیئت هایی از آن ها را دعوت کنیم که به ایران بیایند در حالی که اگر یک دفتر اقتصادی قوی وجود داشته باشد احتیاج به چنین کاری نخواهد بود و یا این احتیاج به حداقل ممکن تقلیل خواهد یافت.

از طرفی دفتر اقتصادی موظف است روی مسائل مختلف اقتصادی مشترک ایران و آمریکا مطالعاتی به عمل آورد تا در صورت لزوم اطلاعات کافی در اختیار سازمان های دولتی و ملی ایران قرار دهد، ما باید دفتر اقتصادی خود را در آمریکا آن چنان مجهز سازیم تا از همه امکانات و وسایلی که امکان دارد در وصول یک وام یا انعقاد یک قرارداد مالی بین ایران و آمریکا استفاده گردد برخوردار باشیم.

سازمان برنامه بزرگ ترین موسسه ایرانی است که به طور دائم با محافل اقتصادی آمریکا در تماس است و از این پس این تماس از طریق دفتر اقتصادی به عمل خواهد آمد هم چنین کلیه سازمان های دولتی ایران نیز باید هر گونه مذاکره و مطالعه و اخذ وام و کارهای دیگر مالی و اقتصادی خود را به وسیله این دفتر انجام دهند.

 

آب هیرمند زیاد شده است!

امروز ارسنجانی وزیر کشاورزی گفت : تا آن جایی که به من اطلاع رسیده مقداری آب هیرمند اضافه شده است و این در وضع کشاورزی آن منطقه تاثیر دارد.

اجرای قانون اصلاحات ارضی در نقده عملا آغاز شده و یکی از مالکین عمده به نام « تقی بزچلو» املاک خود را برای تقسیم در اختیار دولت گذاشته است.

وزیر کشاورزی افزود : تا اواخر هفته تقسیم املاک کرمانشاه باید آغاز شود و علت این که تاکنون این کار به تعویق افتاده است بدی وضع هوا می باشد و بارندگی قدری کار را مشکل کرده است.

تا یک هفته دیگر 3500 الی 4 هزار سند از اسناد انتقال املاک گیلان به زارعین داده خواهد شد.

 

مبارزه مردم اصفهان علیه گرانی برق با مبارزه منفی

«روزنامه اطلاعات» در ستون سرمقاله شماره امروز خود نوشت : مردم اصفهان بر ضد گران شدن قیمت برق دست به مبارزه ای زده اند که معروف به مبارزه منفی است و بعد از آن که دو شب از مصرف برق خودداری کرده اند موفق شدند جلوی گرانی را موقتا بگیرند.

بعضی معتقدند مبارزه منفی اثرش بیشتر از مبارزه مثبت است در عین حال که نیاز به جار و جنجال و زد و خورد و اتلاف نفوس ندارد.

 

روش مردم اصفهان در مبارزه منفی در ایران تازه است

مردم اصفهان در قضیه برق یک چنین کاری کرده اند و این کار در ایران تازه است و نه برای این که ما مبارزه منفی را نشناسیم یا آزمایش نکرده باشیم، اما مبارزه منفی وقتی ثمر می دهد که یک پارچه و یک دست باشد مثل مبارزه مردم اصفهان. شما در گزارشات اصفهان خواندید که مردم از صغیر و کبیر دست به اعتصاب زده اند. زرگر ، خیاط ، پینه دوز ، بقال، عطار همه برق را خاموش و شمع راروشن کرده اند. برای این که هیچ کس منطق گران شدن برق را قبول ندارد، برای اینکه مردم می خواهند بگویند هر تصمیمی را یک طرفه نباید گرفت و ما که مصرف کننده برق هستیم به عنوان طرف دیگر معامله حق داریم روی این تصمیم نظر بدهیم و وقتی شرکت برق دید مردم این طور یک پارچه و  یک دست و یک جهت ایستاده اند، حرفشان نیز حسابی است البته مقاومت نمی تواند بکند.

 

در این شهر همه چیز گران شده است!

در تهران، وقتی نفیسی شهردار شد خواست از عامل مبارزه منفی برای پائین آوردن نرخ گوجه فرنگی استفاده کند. مردم را دعوت کرد که چهل و هشت ساعت گوجه فرنگی نخرند و نخورند گوجه فرنگی برق نیست که زندگی انسان وابسته به آن باشد و اگر مصرف نکرد امورش به دشواری بگذرد، معهذا مردم تهران همت مردم اصفهان را نداشتند که دندان روی جگر بگذارند و دو روز دور گوجه فرنگی را خط بکشند.

ممکن است بگوئید مردم حرف مقامات دولتی را گوش نمی دهند، حرف خودشان را که گوش می دهند کدام مورد سراغ دارید که مردم تهران خودشان مصمم گشته باشند با گرانی مبارزه کنند. در این شهر نان ، گوشت ، میوه ، آب ، برق، تلفن وهر چیز که سراغ کنید گران شده و اگر ندرتا گران شدن چیزی منطق داشته عموما منطق نداشته است. کدام دفعه مردم حاضر شدند پا از دایره نق زدن و شکایت زبانی کردن بیرون بگذارند و بایستند و بگویند چرا؟

 

مقررات اقتصادی برای پیشرفت و توسعه کشور تنظیم نشده اند!

«روزنامه اطلاعات» طی یادداشتی به قلم « م. صمصامی» درباره کنگره تثبیت اقتصادی نوشت : تشکیل کنگره تثبیت اقتصادی که دولت آن را در برنامه کار خود قرار داده، این روزها یکی از مسائل مورد بحث محافل اقتصادی است. بازرگانان و صاحبان صنایع و معدن داران و سایر صاحب نظران پیرامون آن اظهار نظر می کنند.

به طور کلی تصمیم دولت به تشکیل این کنگره ، در مجامع اقتصادی مورد تایید قرار گرفته است ، چون بالاخره هر مجمع و مجلسی که برای بحث و بررسی مسائل و معضلات اقتصادی مملکت تشکیل شود ، حداقل نتیجه اش این است که مشکلات اقتصادی معلوم می گردد و برای حل آنها طرقی پیشنهاد می شود و چه بسا ممکن است آن پیشنهادها عملی گردد و از آن ها نتیجه گرفته شود.

به نظرما مقررات اقتصادی مملکت، گذشته از اینکه ثبات ندارد، دارای یک عیب دیگر هم هست و آن این است که به خاطر یک هدف اساسی، که توسعه و پیشرفت اقتصادی مملکت ورفاه زندگی مردم باشد تنظیم نشده است.

 

مقررات بازرگانی خارجی تنها با هدف افزایش درآمد دولت تنظیم می شود!

متاسفانه ، مقررات بازرگانی خارجی کشور ما هیچ وقت روی  ملاحظات کافی و به خاطر رفاه اقتصادی مملکت و تامین پیشرفت آن تنظیم نشده است. در تدوین آن همواره افزایش عایدی گمرک و تهیه در آمد بیشتر برای دولت مورد نظر بوده. بهترین دلیل آن این است که سود بازرگانی در یافتی از کالاهای وارداتی که در اصل دریافت آن هم حرف هست ، تغییر ماهیت داده و به جای آن که صرف حمایت از تولیدات داخلی و تشویق صادرات بشود، یکی از اقلام در آمد بودجه برای مخارج جاری و عادی دولت شده است.

 بنابراین ، مشکل اساسی در اقتصاد مملکت این نیست که مقررات اقتصادی ثبات ندارند، بلکه در این است که این مقررات براساس و شالوده منطقی و اصول اقتصادی تهیه نشده است و در آن هدف ها و و منافع خاص تعقیب شده است.

وظیفه کنگره تثبیت اقتصادی باید این باشد که دولت را در تنظیم مقررات صحیح و مبتنی بر اصول اقتصادی ، که با احتیاجات و مقتضیات مملکت تطبیق کند، یاری نماید و توصیه های لازم را بکند و دولت هم این توصیه ها را صمیمانه بپذیرد و به کار ببندد.

اگر غیر از این باشد و عده ای بیایند « بنشینند و بگویند و برخیزند» و  بدون این که نتیجه مهمی از کار خود بگیرند، یا این که دولت از قبول توصیه های با ارزش و اصولی کنگره شانه خالی کند، نتیجه ای به دست نخواهد آمد و کنگره تثبیت اقتصادی و تصمیمات آن، به سرنوشت کنفرانس عالی بازرگانی که چند سال قبل اتاق بازرگانی تشکیل داده دچار خواهد شد.

 

دوستی ایران و شوروی پایدار خواهد ماند!

عصر روز پنجشنبه پریروز به مناسبت چهل و پنجمین سال انقلاب اکتبر مجلس ضیافتی در انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی ترتیب داده شده بود.

در این ضیافت سفیر کبیر شوروی اعضای انجمن و عده ای از معاریف و نویسندگان و روزنامه نگاران شرکت داشتند.

نیکولای پکوف سفیر کبیر شوروی گفت: این دوستی ملت ایران و شوروی چون با رنج و زحمت به دست آمده است امیدوارم مدت مدیدی پایدار بماند تا بتوانیم از کمک های یکدیگر برای پیشرفت دو ملت برخوردار شویم.

سفیر شوروی در ایران ضمنا از تلگراف های تبریکی که از طرف شاهنشاه و علم به مناسبت انقلاب اکتبر به برژنف و نیکیتا خروشچف مخابره شده است اظهار خرسندی و تشکر کرد و در پایان این مراسم حلقه فیلمی از جشن انقلاب اکتبر در روسیه شوروی نشان داده شد.

 

ممنوعیت خرید اتومبیل نو توسط ادارات لغو می شود

طبق طرح تصویب نامه ای که اکنون در وزارت دارایی در دست تهیه است یک ماده از تصویب نامه های قانونی بودجه های یک دوازدهمی سال گذشته در باره ممنوعیت ادارات دولتی در خرید اتومبیل های جدید لغو می شود.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.