22 مهر 1341

22 مهر 1341

تشکیل سپاه دانش با دستور شاه/فرهنگ کشور هدف و سیاست مشخصی نداشته است/تا زمانی که تعلیمات ابتدایی تعمیم نیافته مردم باید برای تحصیلات عالی هزینه بدهند/وزارت فرهنگ وسیله تحصیل تنها 48 درصد جوانان را فراهم کرده است/هر سال بر شماره بی سوادان کشور افزوده می شود / کمتر از 20 درصد ایران باسواد است!/قصد تغییر قرار داد نفت ایران و کنسرسیوم نفت را ندارد!/نماینده مالک از زنجان تبعید شد!/واردات سال گذشته 5 برابر صادرات غیر نفتی بود!/رئیس جدید اداره اطلاعات آمریکا در ایران وارد تهران شد!

تشکیل سپاه دانش با دستور شاه

جراید کثیرالانتشار کشور امروز نوشتند  : بعد از ظهر روز گذشته مراسم جشن مهرگان در پیشگاه شاهنشاه و علیا حضرت شهبانوی ایران در سالن محمد رضا شاه پهلوی برگزار شد.

پس از نواختن سرود شاهنشاهی سرود مهرگان به وسیله عده ای از دختران دانش آموز خوانده شد. سپس دکتر خانلری وزیر فرهنگ با کسب اجازه از حضور شاهنشاه گزارش سال تحصیلی 41-1340 را به این شرح معروض داشت :

مقایسه وضع فرهنگ ایران در سال تحصیلی ۱۳۳۱-۱۳۳۲ باوضع کنونی یعنی سال تحصیلی 40-41 این پیشرفت را به خوبی نشان می دهد. در سال ۳۲ مجموعا 5 هزار و 675 دبستان در سراسر کشور وجود داشته و امسال شماره دبستان ها به 10 هزار و 852 رسیده است.

عده دبیرستان ها در این مدت از 465 به 1184 رسیده در سال ۱۳۳۲ بیش از 6 هنرستان و دبیرستان کشاورزی در کشور نبود و اکنون ۷۹ آموزشگاه از این قبیل دایر است.

دانشسراها و کلاس های تربیت معلم در آن سال ۳۰ دستگاه بود و اکنون 86 باب است.

آن چه به عرض پیشگاه مبارک رسید همه از مقوله کمیات بود. اما در کیفیت هم پیشرفت های قابل ذکر حاصل شده است که در درجه اول توجه به تعلیمات حرفه ای و فنی را باید شمرد. توسعه تعلیمات کشاورزی و تربیت معلم روستایی نیز از جمله کار های لازم و مفیدی بوده است که در دستگاه فرهنگ کشور انجام گرفته و البته باید دنبال شود.

 

فرهنگ کشور هدف و سیاست مشخصی نداشته است

اکنون که شمه ای از پیشرفت های فرهنگ به عرض پیشگاه مبارک رسید وظیفه خود می داند که از بعضی نقص ها که در کار آموزش و پرورش وجود دارد نیز نکاتی به عرض برساند.

مهم ترین نقص کار فرهنگ این است که هدف و سیاست مشخصی نداشته است. آموزش ابتدایی لازمه کسب حیثیت انسانی و از ضروریات زندگانی اجتماعی است. وظیفه وزارت فرهنگ آن است که وسیله تحصیلات ابتدایی را برای همه افراد کشور فراهم کند و به تدریج که وسایل و امکانات بیشتری حاصل شود دوره تعلیمات عمومی را در همه جا به تساوی افزایش دهد. اما فرهنگ ما تا کنون به خلاف این اصل رفتار کرده است. یعنی عده کثیری از کودکان ایرانی را از تحصیل محروم گذاشته و به عده قلیل دیگر امکان تحصیل در دبیرستان و دانشکده داده و به این طریق حق مسلم قسمتی از افراد مملکت را ضایع کرده است.

افزایش تعداد دبیرستان های دولتی که با مخارج هنگفت تاسیس می شود موجب شده است که وزارت فرهنگ از وظیفه نخستین خود که تعمیم تعلیمات ابتدایی است باز بماند، سزاوار نیست که در بسیاری از نقاط وسیله آموختن الفبا هم برای فرزندان ایران میسر نباشد و در نقاط دیگر کلاس های متعدد دبیرستان و حتی دانشکده های مختلف تاسیس شود و بعضی از جوانان بی آن که مسلم شده باشد که از دیگران استعداد و لیاقت بیشتر دارند و بی آن که لااقل قسمت کوچکی از هزینه سنگین تعلیمات متوسطه و عالی را بپردازند از مزایای این گونه تحصیلات بهره مند شوند.

 

تا زمانی که تعلیمات ابتدایی تعمیم نیافته مردم باید برای تحصیلات عالی هزینه بدهند

مادام که تعلیمات ابتدایی در سراسر کشور تعمیم نیافته است باید مردم به مخارج تحصیلات متوسطه و عالی بیشتر کمک کنند . تهیه زمین و ساختمان دبیرستانها را باید ثروتمندان و همه کسانی که استطاعتی دارند برعهده بگیرند و برای دستمزد دبیرو مخارج دیگر دانش آموزان و دانشجویان باید شهریه متناسبی بپردازند تا قسمتی از بار سنگین تعلیمات متوسطه و عالی از دوش وزارت فرهنک برداشته شودو بیشتر بتواند به انجام دادن وظیفه خطیر تعلیمات ابتدائی مشغول شود.

 

وزارت فرهنگ وسیله تحصیل تنها 48 درصد جوانان را فراهم کرده است

با این همه پیشرفتی که در کار فرهنگ حاصل شده و این بودجه هنگفتی که به امر آموزش و پرورش تخصیص یافته است در سال تحصیلی گذشته تنها یک میلیون و 555 هزار نفر از این عده در دبستان ها به تحصیل مشغول بوده اند یعنی وزارت فرهنگ فقط وسیله تحصیل 4۸ در صد از جوانان را توانسته است فراهم کند، حاصل این محاسبه آن است که اکنون 662 هزار کودک ایرانی که در سن تحصیلی ابتدایی هستند یعنی ۵۲ در صد از مجموع ایشان از آموختن مقدمات دانش محروم مانده اند. این محرومیت در روستاها بسیار بیشتر است. در سال تحصیلی گذشته از جمع عده شاگردان دبستان ها فقط 27 درصد دردهات وروستاها ساکن بوده اند.

به این طریق فرهنگ هنوز از نخستین هدف خود که تامین تحصیلات ابتدایی برای کودکان ایران است بسیار فاصله دارد.

 

هر سال بر شماره بی سوادان کشور افزوده می شود / کمتر از 20 درصد ایران باسواد است!

یقین است که تامین چنین مبلغی در بودجه کشور هرگز ممکن نخواهد شد و با وجود این همه کوششی که انجام می گیرد هر سال بر شماره بی سوادان کشور افزوده می شود و مبارزه با بی سوادی و آموزش سالمندان هم این مشکل را حل نخواهد کرد.

اکنون از مجموع جمعیت ایران برحسب آمارهایی که فراهم شده است کمتر از 20 درصد باسواد است و سزاوار است که این نکته موجب نگرانی هر ایرانی باشد.

شاهنشاها! خدمتگزار سرافراز است که در این  روز تاریخی فرمان همایون را به ملت ایران ابلاغ می کند. سفر موکب مبارک به استان های شمال و توجه خاطر خطیر ملوکانه به شوق رغبتی که ملت ایران برای کسب دانش نشان می دهد و گزارش مشکلات فرهنگ که چاکر افتخار عرض آن را یافت موجب شد که فرمان مبارک به تشکیل «سپاه دانش» شرف صدور یابد.

این فرمان شاهنشاه مبداء دوران نوى در تاریخ فرهنگ ایران خواهد بود. نادانی و بی سوادی دشمن بزرگ ملت ایران است، جوانان ایران به فرمان شاهنشاه برای این پیکار مقدس کمر خواهند بست. از این پس جوانانی که دوره دبیرستان را به پایان رسانیده اند به جای خدمت سربازی به خدمت فرهنگ مامور خواهند شد و به روستاها خواهند رفت تا به نیروی دانش این دشمن بزرگ ملی یعنی بی سوادی را براندازند.

ارتش و فرهنگ برای این جهاد ملی نیروی خودرا به هم می پیوندند.  بسیج سپاه دانش به زودی آغاز خواهد شد. جوانان ایران دوره کوتاهی را در اردوگاه ها به آموختن فن معلمی می گذرانند و آماده کار می شوند.

اگر دبستان های ساخته و آماده در  ده و روستا نیست در انتظار ساختن آنها فرصت را از دست نخواهیم داد. از هر اتاق و خانه و فضای سرپوشیده و مسجد و حسینیه ای که درده باشد استفاده می شود، از لوازم تحصیل به یک کتاب برای هر شاگرد و یک تخته سیاه اکتفا خواهد شد.

 

قصد تغییر قرار داد نفت ایران و کنسرسیوم نفت را ندارد!

«روزنامه اطلاعات» امروز نوشت : برای کنفرانس نفتی تهران بیش از ده نفر کارشناس حقوقی و فنی و مالی کنسرسیوم نفت دهم آبان ماه وارد تهران میشوند. در هیئت اعزامی کنسرسیوم از همه شرکت های عضو کنسرسیوم نمایندگانی عضویت دارند و برای مذاکرات و تصمیمات تهران دارای اختیار می باشند.

در کنفرانس پاریس نگرانی عمده نمایندگان کنسرسیوم تغییر قرارداد موجود بوده ولی همان طوری که عبدالحسین بهنیا وزیر دارایی و رئیس هیئت نمایندگی ایران گفت ایران قصد تغییر قرار داد نفت ایران و کنسرسیوم نفت را ندارد عین این مطلب در کنفرانس پاریس نیز گفته شده و به نمایندگان کنسرسیوم اطلاع داده شده که ایران برای احقاق حقوق خود احتیاجی به تغییر قرارداد نمی بیند و انجام تقاضا های ایران در حدود مفاد قرارداد موجود قابل اجراست.

 

نماینده مالک از زنجان تبعید شد!

محمدصالح آیتی غفاری نماینده فطن السلطنه مجد که اخیرا در کار اصلاحات ارضی اخلال می کرد بر اثر شکایات اهالی و کشاورزان قرا حومه خرمدره از طرف مقامات امنیتی شهرستان زنجان تحت تعقیب قرار گرفت.

پریروزجلسه کمیسیون امنیت برای رسیدگی به شکایات واصله تشکیل شد و پس از مطالعات دقیقی که نسبت به پرونده مربوطه به عمل آمد اعضای کمیسیون به اتفاق آرا غفاری را به چهار ماه اقامت اجباری در سمنان محکوم کرد و رای صادره به مورد اجرا گذاشته شد.

 

واردات سال گذشته 5 برابر صادرات غیر نفتی بود!

آمار کل واردات و صادرات کشور در سال 1340 امروز توسط وزارت بازرگانی منتشر شد امسال هم آمار گمرکی در چند جلد تقسیم بندی شده و جلد اول که انتشار آن صورت گرفته شامل آمار واردات و صادرات کل کشور و همچنین آمار واردات بدون معافی و میزان صادرات بدون احتساب نفت و نظایر آن می باشد.

طبق آمار منتشره در سال 1340 کل واردات ایران 47 هزار و 170 میلیون ریال و کل صادرات بدون نفت 9 هزار و 593 میلیون ریال و مقدار صادرات نفت 56 هزار و 451 میلیون ریال بوده است که جمع صادرات با مواد نفتی 66 هزار و 44 میلیون ریال می شود.

به این ترتیب میزان واردات در سال قبل بیش 5 برابر صادرات بدون مواد نفتی بوده است.

 

رئیس جدید اداره اطلاعات آمریکا در ایران وارد تهران شد!

«هنری آرنولد» رایزن جدید سفارت کبرای آمریکا و رئیس جدید اداره اطلاعات آمریکا در ایران شنبه شب به اتفاق همسر خود وارد تهران شد.

وی 20 سال سابقه خدمت در دستگاه دولتی آمریکا دارد و از این مدت 16 سال در سرویس خارجه آمریکا مشغول خدمت بوده است.

آرنولد جانشین « هربرت لینمین» می شود که روز پنجشنبه پس از چهار سال و نیم خدمت در ایران به آمریکا مراجعت کرد.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.