25 شهریور 1341

25 شهریور 1341

هواپیمای جت با یک جیپ تصادف کرد/شاه امروز اسناد مالکیت کشاورزان اراک را اعطا کرد/با اصلاحات ارضی وضع روحی کشاورزان عوض شده است!/به فکر سواری گرفتن از مردم بدبخت و نفهم بودند!/مذاکرات نفت بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم فردا در لندن آغاز می شود/دنیا در این دو هفته دید که مردم ایران در یک کشور غنی مثل قرون وسطی زندگی می کنند!/آن قدر به مردم دروغ گفته و وعده بدون عمل داده اند که به هیچ کس اعتمادی نیست!/مردمی که کمک نمی کنند بیشر انتقاد می کنند/ منتقدین ما جز اخلال نظری ندارند!/مردم جنازه ها را دفن نمی کردند تا مظلوم نمایی کنند!/همسر معاون رئیس جمهور آمریکا : در ایران به تحصیل بانوان توجه خاصی مبذول می شود!

هواپیمای جت با یک جیپ تصادف کرد

عصر دیروز یک فروند هواپیمای جت در حال فرود آمدن در روی باند فرودگاه مهرآباد با یک جیپ ارتشی تصادف کرد و در این تصادف دو نفر سرنشین جیپ کشته شدند.

علت سانحه عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و دستورات فرودگاه توسط راننده جیپ بوده است. امروز کسب اطلاع شد با وجودی که علت بروز سانحه مشخص است و بی احتیاطی راننده جیپ و عدم توجه وی به مقررات فرودگاه باعث این تصادف بود معهذا به دستور تیمسار سرلشکر خاتمی فرمانده نیروی هوایی شاهنشاهی کمیسیونی مامور تحقیق علت بروز این سانحه گردید.

 

شاه امروز اسناد مالکیت کشاورزان اراک را اعطا کرد

جراید امروز کشور نوشتند : بامداد امروز شاهنشاه برای تقسیم اسناد مالکیت زارعین اراک با هواپیما به این منطقه عزیمت کردند .

 

با اصلاحات ارضی وضع روحی کشاورزان عوض شده است!

دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی ضمن نطق کوتاهی از تشریف فرمایی شاهنشاه اظهار خوشوقتی کرد و اظهار داشت همان طور که شاهنشاه مشاهده فرمودند با اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع روحی کشاورزان به کلی عوض شده است.

مقارن ساعت دوازده شاهنشاه اسناد مالکیت کشاورزان را اعطا کرد. اعلیحضرت همایونی هنگام اعطای اسناد مالکیت طی نطقی چنین اظهار داشت: 

 

به فکر سواری گرفتن از مردم بدبخت و نفهم بودند!

پس از یکی دو سال که از شروع تقسیم املاک گذشت موانعی پیش آمد کسانی که آن موقع سر کار بودند جلو تقسیم املاک شخصی را گرفتند و خود نیز که مالک عمده بودند و سیاسیونی از این قبیل فکر می کردند که فقط موقعی ممکن است برگرده مردم سوار شوند که آنها بی خبر و نادان باشند و سواری را بر دوش مردم نفهم و بدبخت انجام دهند وگرنه چطور می شود اکثریت مملکتی آزاد و فهمیده باشند و مثل حیوان از آنها سواری گرفت.

قصد عمده ما از این کار این است که هر چه زودتر این کار به پایان برسد، البته ما به  این کارهم اکتفا نکردیم چند سال پیش لایحه اصلاحات ارضی به شکلی وارد مجلس شد و به شکل دیگر خارج گردید نفوذ های آن موقع این لایحه را از صورت عملی خارج نمود این کار مهم را نمی شود سرسری نگاه کرد به این دلیل تصویب نامه قانونی اصلاحات ارضی عملی شد در این راه عده ای زحمت کشیدند این ها مردم مومنی هستند که استراحت را برخودحرام کرده اند.

 

مذاکرات نفت بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم فردا در لندن آغاز می شود

فردا مذاکرات سالانه شرکت ملی نفت و کنسرسیوم در لندن آغاز می شود.

آقایان منوچهر فرمانفرمائیان، دکتر فلاح فردوس، فتح الله نفیسی و مهندس مستوفی اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت که به تدریج ظرف هفته اخیر به لندن رفته اند از طرف شرکت ملی نفت با کنسرسیوم مذاکره می کنند.

مذاکرات پیرامون روابط عادی شرکت ملی نفت و کنسرسیوم است و طی آن درباره ازدیاد تولید نفت خام، ازدیاد تولید پالایشگاه آبادان، ازدیاد صادرات نفت اعم از خام و تصفیه شده و موضوع حق التصفیه نفت خام با کنسرسیوم مذاکره خواهد شد.

بر اساس این گزارش دولت ایران از نتایج این مذاکرات و پیشرفت های حاصله در آن اطلاعات کاملی در اختیار سایر اعضای کشورهای صادر کننده نفت یعنی اعضای اوپک خواهد گذارد.

 

دنیا در این دو هفته دید که مردم ایران در یک کشور غنی مثل قرون وسطی زندگی می کنند!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است : زلزله قریب سیصد پارچه آبادی و دهکده و قصبه این مملکت را در هم کوبید و زندگی هزاران خانواده ایرانی به باد رفت. این حادثه دنیایی را متوجه مملکت ما و خصوصا روستاهای آسیب دیده ما کرد. گروه گروه مردمان از هر رنگ و هر نژاد و هر قومیت رهسپار ایران شدند. در کشورهای مختلف مردم بشردوست به نفع زلزله زدگان ایران شروع به تبلیغ و جمع آوری اعانه کردند و ما خودمان نیز برای مدتی کوتاه فکر و ذکرمان متوجه مناطق آسیب دیده شد.

پس در این دوهفته دنیا نگاهش متوجه روستاهای ما بود. دنیا چه دید؟ دنیا مردمی دید که به نام یک ملت کهنسال بر روی یک سرزمین غنی و مستعد زندگی قرون وسطایی می کنند. دنیا خانه هایی دید از خشت خام، چهره هایی دید پژمرده از فقر، کودکانی دید اسیر بی سوادی و بیماری، پدرانی مقهور نظام غیر عادلانه، مادرانی دست خوش رنج و مصیبت .

اگر این مناظر در یک مملکت فقیر، یا یک جامعه نیمه وحشی تازه به استقلال رسیده دیده می شد تعجب نداشت، کما این که نظایر آن را خود ما در بسیاری نقاط جهان می بینیم و تعجب نمی کنیم اما در آن نقاط منظره عمومی زندگی همین است، شهر همین است و قصبه همین، در حالی که قصبه ما آن است وشهر ما این، قصبه مادر ردیف عقب مانده ترین قصبات دنیا شمرده می شود، شهرمان با زیباترین شهر های دنیا پهلو می زند. آن جا خراب شده. تا این جا آبادشده. آنجا ثروت خود از دست داده تا این جا ثروت به دست آورده، آنجا از بین رفته تا این جا عروس خاور میانه شده است. اما فایده این طور زندگی چیست؟

اگر برای آبروست که دنیا فقط این را نمی بیند، آن را هم می بیند. شما هر کجای دنیا بگوئید من تهرانی هستم و خیال کنید می توانید شهرتان را به رخ دیگران بکشید پشت سرش ناچارید اعتراف کنید که ایرانی هستید و آن وقت ناگزیر باید ننگ و جور چنین احوالی را نیز به گردن بگیرید .

به هر تقدیر ، این زلزله هر عیبی داشت و هر ضرری زد، لااقل این فایده را داشت که قیافه حقیقی زندگانی روستایی را به رخ ما و همه دنیا کشید.

 

آن قدر به مردم دروغ گفته و وعده بدون عمل داده اند که به هیچ کس اعتمادی نیست!

«اعتمادی» دبیر سرویس جوانان «روزنامه اطلاعات» در نشستی با حضور مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ اظهار داشت: « متاسفانه دستگاه شیر و خورشید قربانی عدم اعتماد مردم نسبت به بعضی از دستگاه های اداری شده است، آن قدر به مردم دروغ گفته اند و وعده بدون عمل داده اند که امروز به هیچ کس اعتمادی نیست و مردم از ترس این که مبادا کمکشان حیف و میل شود خودشان بلند می شوند و کار و زندگی خود را ترک می کنند و به مناطق زلزله زده می روند، به هر حال من معتقدم که شیر و خورشید سرخ اگر چه در جریان زلزله اخیر تحرک کافی در رساندن کمک نداشته و خود نیز به خطا هایش اعتراف کرده است کمک هایی نیز به  عمل آورده اما متاسفانه چوب بدبینی مردم را نسبت به بعضى از دستگاه های دولتی می خورد.

 شما بیائید انصاف بدهید که چقدر بعضی از دولت های گذشته به مردم وعده بی عمل داده اند؟ با این حال آیا باز هم از مردم انتظار دارید که عینک خوش بینی به چشم بزنند؟

 

مردمی که کمک نمی کنند بیشر انتقاد می کنند/ منتقدین ما جز اخلال نظری ندارند!

دکتر خطیبی مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ در پاسخ اظهار داشت: معمولا مردمی که کمک نمی کنند بیشتر انتقاد میکنند ، آن هایی که می خواهند کمک بکنند حرفی ندارند یعنی شما که ۵۰۰ تومان به شیر و خورشید سرخ کمک می کنید شما اصلا حرفی ندارید که من او را بخورم یا به مصرف واقعی اش برسائم ، شما خیال می کنید که ما باید جواب بدهیم به هر کسی که ندانسته یا روی غرض حرف می زند؟ وقت ما گران بهاتر از آن است که به این حرف ها جواب بدهیم. اما اگر آن شخص چیزی شنیده بود حق این بود که می آمد از ما توضیح می خواست و ما او را قانع می کردیم مطابق اصول و بعد قضاوتش را می کرد، ولی چون هیچ کدام از این دو کار را نکرده معلوم است که یکی از آن عواملی است که جز اخلال نظر دیگری نداشته است.

 

مردم جنازه ها را دفن نمی کردند تا مظلوم نمایی کنند!

خطیبی جواب داد : دفن اجساد را معمولا با کمک ارتش انجام می دهند ، یعنی این نکته را باید توجه داشت وقتی حادثه ای اتفاق میفتد معمولا اهالی دهات مترصد کمک هستند و عیب در طرز کمک دادن های ماست، در فارسینج آن قدر جنازه هایشان را دفن نکردند تا اینکه ارتش رفت و جنازه هایشان را بلند کرد ، شاید به این دلیل جنازه ها را دست نمی زدند که این حالت ماندن اجساد روی زمین خودش در نشان دادن مظلومیتی که  آن ها دلشان می خواهد نشان بدهند از نظر پیسیکولوژی قوی تر بود، این ها میخواهند در روز های اول وانمود کنند در عین حال که پریشان احوال هستند متوجه کمک نیز هستند، این ها می خواهند وضع را تراژدیک نشان بدهند تا کمک بیشتر به آنها بشود .

 

همسر معاون رئیس جمهور آمریکا : در ایران به تحصیل بانوان توجه خاصی مبذول می شود!

خانم برد جانسن که همراه همسر خود معاون ریاست جمهوری آمریکا و یکی از دو دختر خود موسوم به لیندا در سفر حسن نیت لیندن جانسن به کشور های ایران، ترکیه ، یونان ، لبنان ، قبرس و ایتالیا از این کشور ها دیدن نمود طی مقاله مبسوطی نوشته است:

در عصر فضا دیگر نمی توان بی تفاوت و بی اعتنا زیست. بانوان کشورهایی که من از آنها دیدن کردم به پیروی از همین نظر هر یک به تناسب خود نقش مهمی را در شئون مختلف کشورشان ایفاء می کنند و کوشش های آنان در بهتر کردن جهان نیز اثر شایان توجهی خواهد داشت . در ایران توجه خاص به تحصیل بانوان مبذول می گردد و نتایج یک چنین توجهی فوق العاده رضایت بخش ومفید خواهد بود.1

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.