24 شهریور 1341

24 شهریور 1341

تعهد ایران به دولت شوروی ؛ اجازه نمی دهیم هیچ کشور خارجی در ایران پایگاه موشکی ایجاد کند!/متن اطلاعیه/چهارمین اطلاعیه شیر و خورشید سرخ در مورد زلزله : تعداد تلفات 11 هزار نفر است/تصویب نامه مالیات پیشه وران برای یک سال دیگر تمدید شد/«روشنایی میان دو همسایه»/جهاد برای خانه سازی باید در دهات سراسر مملکت آغاز شود/به شاه گفتم بیچاره دهاتی های ما مفت از بین می روند!

تعهد ایران به دولت شوروی ؛ اجازه نمی دهیم هیچ کشور خارجی در ایران پایگاه موشکی ایجاد کند!

ساعت یازده صبح امروز نیکلای پکوف سفیر کبیر دولت شوروی در دربار شاهنشاهی در کاخ وزارت امور خارجه حضور یافت و با عباس آرام وزیر امور خارجه ملاقات کرد.

 مذاکرات وزیر خارجه و پکوف سه ربع طول کشید.

 

متن اطلاعیه

آخر وقت امروز اطلاعیه زیر از طرف سخنگوی وزارت امور خارجه در اختیار نمایندگان جراید داخلی و خارجی گذاشته شد : روز 24 شهریور 1341 آقای عباس آرام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران در وزارت امور خارجه ایران یادداشتی به مضمون ذیل به آقای ن.م. پکوف سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تسلیم نمودند : «وزارت امور خارجه شاهنشاهی با اظهار تعارفات به سفارت کبرای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیرو مذاکرات قبلی لازم می داند به اطلاع آن سفارت کبری برساند که دولت شاهنشاهی برای اعلام حسن نیت خود و تشیید مبانی دوستی دو کشور مایل است به وسیله این یادداشت به دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اطمینان بدهد که به هیچ کشور خارجی حق داشتن پایگاه های هر نوع موشک در خاک ایران نخواهد داد.»

عباس آرام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران در حین مبادله یادداشت به سفیر کبیر شوروی از طرف دولت متبوعه خود مراتب زیر را شفاها اظهار داشت : « من رسما اعلام می دارم که همان طور که اعلیحضرت همایون شاهنشاه مکرر فرموده اند، دولت شاهنشاهی ایران هیچ وقت اجازه نخواهد داد که ایران وسیله تجاوز به خاک اتحاد شوروی شود.»

 

چهارمین اطلاعیه شیر و خورشید سرخ در مورد زلزله : تعداد تلفات 11 هزار نفر است

امروز چهارمین اطلاعیه شیر و خورشید سرخ ایران درباره زلزله اخیر به این شرح انتشار یافت.

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به استحضار عموم هم وطنان عزیز می رساند که متاسفانه تعداد تلفات تا آن جا که به اطلاع جمعیت رسیده به رقم 11 هزار نفر نزدیک می شود و باید گفت که شاید در روزهای آینده با رسیدن آمارهای تکمیلی براین رقم نیز تعدادی افزوده شود.

نکته قابل توجه این است که اکنون در دهات و نقاط پراکنده افرادی که مربوط به آن منطقه نیستند جمع شده و از کمک هایی که برای مردم می رسد استفاده می نمایند و یا نمی گذراند کمک ها به دست مستحقان واقعی برسد. از عموم هم وطنان عزیز تقاضا می شود در این باب مراعات و توجه کامل بفرمایند.

 

تصویب نامه مالیات پیشه وران برای یک سال دیگر تمدید شد

طبق تصویب نامه قانونی که اخیرا به تصویب هیئت وزیران رسیده قانون مالیات بردر آمد پیشه وران و اصناف برای سال 1341 نیز تمدید گردید. امسال هم از پیشه وران براساس قانون اصلاحی سال قبل مالیات گرفته خواهد شد. در سال قبل برای وصول مالیات از پیشه وران تصویب نامه قانونی جدیدی گذشت که پس از دو بار صلاح بالاخره بر اساس آن مالیات وصول گردید .

آن تصویب نامه فقط برای سال  1340 قوت قانونی داشت . به همین جهت از اول سال معلوم نبود که امسال مالیات اصناف بر چه اساسی گرفته خواهد شد.

در سال قبل  وقتی تصویب نامه برای یک سال  تصویب شد گفته می شد قانون جدید مالیات بر در آمد تا پایان  سال به تصویب خواهد رسید اما عملا وزارت دارایی موفق نشد که کار مطالعات و تدوین قانون مزبور را خاتمه دهد.

در حال حاضر هم گفته می شود که تمدید یک ساله قانون مالیات بر درآمد پیشه وران برای آن است که تا پایان سال قانون جدید مالیات بر درآمد تدوین و تنظیم می شود در قانون مزبور برای مالیات اصناف اساس و پایه استوار دائمی ریخته خواهد شد.

 

«روشنایی میان دو همسایه»

«روزنامه اطلاعات» در ستون سرمقاله شماره امروز خود  نوشته است : طرحی که امروز آقای آرام وزیر امور خارجه امضا نمود و به آقای پکوف سفیر کبیر شوروی تسلیم داشت شایان کمال توجه است و حکایت از قدم موثری می کند که در تشیید و تحکیم روابط دوستانه ایران و شوروی برداشته شده و نیز حکایت از حسن نیت و تمایل زمامداران دو کشور به استقرار واستحکام مبانی دوستی فیمابین می نماید.

ما این اقدام دولت ایران را که به منظور برطرف شدن ابرهای تیره میان دو کشور برداشته شد تقدیر و تحسین می کنیم اما نسبت به آنچه در گذشته میان ما و شوروی ها وقوع یافت باید ابراز تاسف نمائیم چون صحنه های ناگواری از راه تبلیغات برای تامین منظوری که صرفا پایه اش سوء تفاهم و تصورات دور و دراز بود پیش کشیده شد که امیدواریم این صحنه ها واین سوء تفاهمات دیگر بروز نکند و قضاوت یک طرفه صورت نگیرد که منجر به اقداماتی ناصواب شود .

دولت شوروی و هر دولت خارجی باید بدانند که ملت ایران دارای روح بلند عزت طلبی و استقلال خواهی است و هرجا که به این غرور ملی و مناعت طبع او لطمه وارد آید متاثر می شود و عکس العمل نشان می دهد خواه طرف روس باشد یا انگلیس با آمریکا .

پخش یک سلسله تبلیغات بی پایه نشان داد که ملت زنده ایران رشد فکری دارد و آب و خاک خود را به قیمت جان می پرستد و این خود آزمایشی از روح میهن پرستی ملت ایران بود که نباید هیچ یک از دول بزرگ امروز نسبت به ملت های دیگر اعمال کنند و رفتاری جز بر اساس دوستی متقابل وحفظ شئون و حیثیت ملی داشته باشند، ایرانی منیع الطبع، میهن پرست ، با عزت نفس که دارای غرور ملی و میهنی است می خواهد در چهار دیوار کشور خود آزاد و مستقل زندگی کند و دیگران را کاری جز در حدود قوانین بین المللی با او نباشد و مناسباتش بر مبنا واصول احترام متقابل حفظ و رعایت گردد.

انتظار ما از تمام کشورهای دوست همین است و ما از پیدایش افق روشن در سیاست ایران و شوروی ابراز مسرت و خوشوقتی می کنیم و یقین داریم تاثیرات نیک آن در توسعه روابط و استحکام مبانی دوستی فیما بین ظاهر خواهد شد.

 

جهاد برای خانه سازی باید در دهات سراسر مملکت آغاز شود

دکتر خطیبی در جواب ضمن قدردانی از مسعودی اظهار داشت : یکی از علل بدبینی مردم این است که چرا شیر و خورشید سرخ برای افراد سیل زده خانه نساخته است، حالا من برای شما روشن می کنم که چرا خانه نساخته ایم .

دولت گذشته نگذاشت که ما اعانه جمع کنیم، خودش حسابی در بانک مرکزی باز کرد تمام اعاناتی که جمع شده بود به حساب مخصوص خودش ریخته شد و بعد یک تصویب نامه ای صادر شد که از این پول آنچه جمع آوری می شود یک سوم بدهند به شیر و خورشید سرخ برای آسیب دیدگان شهرستانها و دوسوم بدهند به بانک رهنی برای آسیب دیدگان مرکز و این تصویب نامه قدرت قانونی پیدا کرد.

 ما یک مقدار اعانه جمع کردیم و کاغذ نوشتیم که آقایان تکلیف چیست؟ مردم تقاضا دارند از ما که ما خانه برای آن ها بسازیم و این مبلغی که ما داریم کافی برای شهرستان ها نیست بیائیم بنشینیم با هم مشورت کنیم و صحبت کنیم که شما مر کز را تقبل کنید ، پس در این صورت اصلا مرکز به عهده بانک رهنی بود و شهرستان ها به عهده شیر و خورشید بالاتر اینکه اصلا این تصویبنامه اجرا نشد .

آیا این صحیح است که هر سازمانی کمیته ای درست بکند حسابی باز کند بعد بگوید هر که می خواهد به این حساب پول بریزد؟ در این صورت چه کسی می تواند نظم بر قرار کند؟!

آخر این چه تظاهراتی است که در مملکت گریبان گیر ماشده؟ ما امشب یک کمیته ساختمانی درست کردیم و اولین جلسه اش تشکیل شد و پیشرفتی که در این جلسه کردیم غیر قابل تصور بود بنده تمام امکانات و اختیارات را اجازه گرفتم از والاحضرت شاهدخت شمس ریاست عالیه جمعیت و این بار با نقشه اساسی کار را شروع خواهیم کرد.

 

به شاه گفتم بیچاره دهاتی های ما مفت از بین می روند!

 امیدواریم که با تاییدات خداوند متعال و با توجهاتی که اعلیحضرت همایونی مبذول می فرمایند فکر می کنم حتما این کار بشود . من حضور شاهنشاه عرض کردم که قربان این دهات مملکت ما این بیچاره دهاتی های ما مفت از بین می روند، شما ملاحظه بفرمائید تهران و قزوین زلزله شده حتی در اشتهارد هم که کمی محکم تر بود زلزله آن قدر تلفات و خسارات وارد نیاورد این ها یک مقدار خشت و گل را برای خانه های خود به کار میبرند اعلیحضرت همایونی فرمودند همین طور است و فرمودند که واقعا یک کوشش و تلاشی بشود برای این که در کار ده سازی پیش قدم بشویم خوب حالا فاجعه ای به ملت ایران وارد آمده و خدا کند که نظیر این فاجعه اتفاق نیفتد، من بوسیله روزنامه ها استدعا می کنم یک جهاد ملی برای تجدید بنای دهکده ها بشود، امیدوارم که از سازمان برنامه و مراجع دیگر کمکی بگیریم و بنده از جناب آقای مسعودی تقاضا دارم که حتما پیشقدم ایجاد یک جهاد ملی برای خانه سازی در تمام ایران بشوند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.