23 شهریور 1341

23 شهریور 1341

مردم ایران هیچ گاه سازمان برنامه را یک سازمان ملی ندانسته اند/سازمان برنامه سد راه تمرکز فکری و تمرکز نقشه اقتصادی کشور شده است

مردم ایران هیچ گاه سازمان برنامه را یک سازمان ملی ندانسته اند

«دکتر امیرحسین کوشیار» در «تهران مصور» نوشته است :

در کشور ما دستگاه های مختلف و مستقلی دست به کار اقدامات اقتصادی هستند و بدون پایبندی به یک هدف مشترک اقتصادی در جهت عکس یکدیگر پیش رفته و بعضی از آنها دولتی در دولت تشکیل داده اند.

اگر با ذکر این گونه موارد همیشه در درجه اول اذهان متوجه سازمان برنامه می گردد ، بدین دلیل است که مردم کشور ما هیچ گاه این سازمان را یک سازمان ملی ندانسته و ترس و رعب اکثر روسای دولت در برابر این قدرت به تشدید بدبینی مردم کمک نموده است .

 

سازمان برنامه سد راه تمرکز فکری و تمرکز نقشه اقتصادی کشور شده است

در هرصورت سازمان برنامه بدون دردست داشتن نقشه متناسب با وضع اجتماعی و اقتصادی کشور مستقل و مستقیم و بدون احساس مسئولیت نسبت به اثرات کار خود اقداماتی نموده بدین وسیله سد راه تمرکز فکری و تمرکز نقشه اقتصادی کشور گشته و با پرداخت حقوق و مزایای غیر متناسب موجب تشدید شکاف طبقاتی موجود گردیده است .

برای حل عاقلانه این گونه مسائل و اداره اقتصادی کشور دولت حاضر ناچار است تا کلیه اقدامات اقتصادی  کشور را در دستگاهی صالح و نوین متمرکز ساخته و مانند کلیه کشورهای راقیه در داخل کابینه یک کابینه اقتصادی متشکل از وزرایی که کار آنان مربوط به اقتصاد کشور است به وجود آورد و این کابینه اقتصادی تحت ریاست وزیر اقتصاد وقت به حل و فصل امور اقتصادی کشور پرداخته و تمرکز فکری مطلوب را ایجاد نماید. و نیز باید متخصصین و کارشناسان اقتصادی در داخل دفتری که وزارت اقتصاد دیر یا زود ناچار به گشایش آن است با تدوین برنامه های اقتصادی و اساسنامه جهت تمرکزمالى و تمرکز هدف هسته و مغز متفکر اقتصادی کشور را تشکیل دهند .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.