19 مرداد 1341

19 مرداد 1341

اعلام جرم ها و شکایت هایی که علیه امینی شده است!/ اعلام جرم سرلشگر ضرغام/ مصاحبه دکتر امینی

اعلام جرم ها و شکایت هایی که علیه امینی شده است!

«تهران مصور » در شماره امروز خود نوشته است : به دنبال استعفای دکتر امینی و روی کار آمدن دولت جدید مخالفین دکتر امینی، آن ها که در زمان حکومت وی دچار زندان و ناراحتی شده بودند اعلام جرم هایی علیه او به دستگاه های قضایی تسلیم کردند.

سپهبد آزموده دوازده روز قبل یعنی درست هشت روز قبل از عزیمت دکتر امینی به سوئیس طی نامه ای که به دادستان کل کشور نوشت تقاضا کرد که قبل از خروج دکتر امینی از کشور به اعلام جرمی که وی در سال گذشته نسبت به عملیات دکتر امینی کرده بود رسیدگی کرده و مانع از خروج دکتر امینی از کشور شود.

دادستان اسبق ارتش و رئیس سابق اداره دادرسی ارتش سال گذشته درست پس از دو ماه که از روی کار آمدن دولت دکتر امینی گذشته بود اعلام جرمی علیه وی تسلیم دادستان کل کشور کرد.

وی در آن اعلام جرم خاطرنشان ساخته بود که منع خروج مردم از کشور و جلوگیری از مسافرت مردم به اروپا عملا آزادی فردی را در کشور سلب کرده است. وی در این اعلام جرم به سایر اقدامات دولت دکتر امینی استناد کرده بود، در طی آن از دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی به اعلام جرم خودرا نموده بود.

 مقارن همین احوال وزیر دادگستری دولت دکتر امینی نیز اعلام جرمی علیه سپهبد آزموده تسلیم مقامات قضایی کره و به دنبال آن سپهبد آزموده چند روزی در زندان به سر برد و سپس آزاد شد.

 

 اعلام جرم سرلشگر ضرغام

تازه ترین اعلام جرمی که علیه دکتر امینی به عمل آمده است از طرف سرلشکر ضرغام وزیر اسبق دارایی بود. سرلشکر ضرغام در این اعلام جرم متذکر شده است که در زمان حکومت دکتر امینی دولت روز نامه ها را تحت فشار قرارداده بود و آن ها را از نوشتن مطالب و حقایق مانع می گردید . سرلشکر ضرغام سپس به موضوع تز اقتصادی دولت دکتر امینی در اعلام جرم خود اشاره کرده و خاطر نشان ساخته است که این باعث ورشکستگی کشور گردیده است . وزیر اسبق دارایی در اعلام جرم خود علیه دکتر امینی به زندانی کردن خود و سایر کسانی که در زمان دولت سابق به زندان افتاده بودند اشاره کرده و خاطر نشان ساخته است که چون دلیل و مدارکی دال برزندانی ساختن ها در بین نبوده است به این جهت بازداشت آنها غیرقانونی و به همین جهت نسبت به دولت سابق در این مورد اعلام جرم نموده است.

 

 مصاحبه دکتر امینی

پس از تسلیم این اعلام جرم ها به دادستان کل کشور دکتر امینی نخست وزیر سابق چندروز قبل از خروج از کشور طی مصاحبه ای خصوصی که با خبرنگاران جراید به عمل آورد در این مورد اظهاراتی نمود و خاطرنشان ساخت که وی از این گونه اعلام جرمها هیج ناراحتی ندارد حتی حاضر است در هر محکمه ای که صالح باشد به این اعتراضات جوابگو باشد.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.