10 مرداد 1341

10 مرداد 1341

بازگشت شاه از سفر افغانستان/متن اعلامیه مشترک مذاکرات شاهنشاه و پادشاه افغانستان/مبادلات بازرگانی ایران و شوروی با امضای موافقت نامه پرداخت عملا افزایش پیدا می کند/طرح های انجمن ایالتی و ولایتی و اختیارات استانداران در هیئت دولت مطرح شد/در زمینه مسائل نفتی فعالیت های مهم محرمانه ای جریان دارد/سفر درخشان شاه به افغانستان به قرائت یک روزنامه!/مشکل بودجه ؛ خطرات تعویق پرداخت اقساط وام ها/دامنه انقلاب در ایران از دایره کاغذ و بخشنامه بیرون نرفته است!/صادرات پائیز بن بست بحران را خواهد شکست؟!/« شرط پرداخت وام برای ساختن کارخانه ذوب آهن، واگذاری امور مهندسی مشاور ذوب آهن به یک موسسه آمریکایی است»

بازگشت شاه از سفر افغانستان

ظهر امروز شاهنشاه از سفرشش روزه افغانستان و پاکستان به تهران بازگشتند و از طرف اعضای دولت، امرای ارتش، نمایندگان سیاسی خارجی مقیم تهران و نمایندگان طبقات مختلف مردم مورد استقبال قرار گرفتند.

مسافرت شاهنشاه به افغانستان و  پاکستان بنا بگزارش خبرگزاری ها و رادیوهای خارجی قرین موفقیت بوده است.

 

متن اعلامیه مشترک مذاکرات شاهنشاه و پادشاه افغانستان

بعد از ظهر امروز اعلامیه مشترک مربوط به مذاکرات شاهنشاه و اعلیحضرت پادشاه افغانستان در تهران و کابل به این شرح انتشار یافت : بنا بر دعوت اعلیحضرت همایون محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان اعلیحضرت همایون محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران از تاریخ چهارم تا دهم مردادماه 1341 به کابل مسافرت رسمی فرمودند. مقدم اعلیحضرت شاهنشاه ایران با احساسات صمیمانه و برادرانه که از مشخصات روابط دوستانه بین مردم ایران و افغانستان است استقبال گردید .

 

سران دو کشور اظهار عقیده فرمودند که پیروی از اصول منشور ملل متحد در حل مسائل مورد اختلاف از راه مذاکرات مسالمت آمیز پایه محکمی است که صلح و امنیت جهان را تضمین می کند. سران دو کشور اظهار اطمینان نمودند که مسافرت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران به افغانستان که مظهر روابط برادری و مبین علائق عمیق مودت بین دو ملت ایران و افغانستان است در تحکیم و تشیید این روابط موثر و مفید بوده است.

 

مبادلات بازرگانی ایران و شوروی با امضای موافقت نامه پرداخت عملا افزایش پیدا می کند

از فردا بار دیگر مذاکرات ایران و شوروی در مورد موافقتنامه پرداخت دو کشور آغاز می شود. ریاست هیئت نمایندگی شوروی که اعضای آن پنج نفرند با آقای «سر یکف» است که با همراهان خود برای تهیه و امضای این موافقتنامه از شوروی به ایران آمده است .

اهمیت این موافقتنامه بیشتر از آن جهت است که مبلغ موافقتنامه بازرگانی ایران و شوروی متجاوز از 2/3 میلیارد در سال است و امضای آن سبب توسعه فراوان معاملات ارزی بانک های مجاز ایران خواهد شد.

 

طرح های انجمن ایالتی و ولایتی و اختیارات استانداران در هیئت دولت مطرح شد

از ساعت چهار بعداز ظهر روز دو شنبه «پریروز» جلسه هیئت دولت در کاخ نخست وزیری تشکیل شد. ریاست جلسه را اسدالله علم نخست وزیر به عهده داشت.

در مواد اصلاحی طرح اختیارات استانداران ، به استانداران اختیار داده شده است که عملیات عمرانی و طرح های بهداشتی و فرهنگی را مستقیما زیر نظر قرار دهند. با توجه به این نظریه اصلاحی روسای ادارات در استان ها زیر نظر استانداران فعالیت خواهند کرد، به موجب طرح قبلی مقرر بود چنان چه بین استانداران و روسای ادارات اختلافی پیش آمد مورد اختلاف به نخست وزیر مراجعه شود. لیکن در مواد اصلاحی در این مورد اختیار کامل به استانداران تفویض شده است و استانداران حتی در عزل و نصب روسای ادارات مختارند، در مورد برقراری نظم در مناطق استان ها نیز اختیارات وسیعی به استانداران داده شده است به طوری که استانداران می توانند در موارد لزوم در منطقه ماموریت خود حکومت نظامی اعلام کنند و در مورد بودجه های عمرانی نیز در مواد اصلاحی استانداران اختیار کامل داده شده است طبق اطلاع کلیه خرج ها و بودجه های پروژه های عمرانی و رفع احتیاجات استان ها زیر نظر مستقیم استانداران صرف خواهد شد .

 

در زمینه مسائل نفتی فعالیت های مهم محرمانه ای جریان دارد

قرار بود امروز مکاتبات دولت ایران با کنسرسیوم نفت ایران در مورد مصوبات اخیر اوپک منتشرشود ، پس از چهارمین کنفرانس اوپک که در ژنو تشکیل شد مقرر گردید کشورهای صادر کننده نفت که عضو سازمان اوپک هستند در چند مورد اساسی از جمله افزایش بهای نفت خام به میزان قبل از اوت 1960 با کمپانی های نفتی که در کشور آنها فعالیت دارند وارد مذاکره شوند .

به طوریکه قبلا جراید اعلام کرده بودند این نامه ها در یک روز در پایتخت های کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت منتشر می گردد  ولی هنوز اطلاع حاصل نشده که آیا سایر دولت های عضو اوپک امروز نامه ها را منتشر کرده اند یانه؟!

بطوریکه از یک منبع موثق کسب اطلاع شده است در زمینه نفت طی چند روز اخیر یک سلسله فعالیت های مهم در جریان است و مذاکرات و مطالعات محرمانه مرتبا انجام می گیرد اما مقامات مربوطه به هیچ وجه حاضر نیستند کوچکترین مطلبی در زمینه این فعالیت ها فاش سازند .

بعید نیست تعویق انتشار نامه ایران به کنسرسیوم نفت به خاطر این فعالیت ها باشد.

حدس زده می شود که این فعالیت ها در زمینه تصمیمات اخیر اوپک و افزایش درآمد ایران از نفت جنوب باشد. افزایش بهای نفت خام به ماخذ قبل از اوت 1960 می تواند در آمد ایران را به طور قابل توجهی بالا ببرد و یک قسمت عمده از مشکلات مالی دولت را در زمینه اجرای برنامه های عمرانی حل کند.

 

سفر درخشان شاه به افغانستان به قرائت یک روزنامه!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است : گزارش های سیاسی امروز حاکیست که اعلیحضرت شاهنشاه ایران سفر خود را با موفقیت پایان می دهند. به کوشش پادشاه ما روابط گسسته افغانستان و پاکستان از نو گره می خورد و دو ملت همسایه و همکیش زندگی برادرانه خودرا تجدید می کنند ، این یکی از درخشان ترین فعالیت های سیاسی سال است و محققا اهمیت آن از دید محافل سیاسی جهان نیز پوشیده نخواهد ماند .

درس دیگر را از بیانات شاهنشاه ایران در سفر افغانستان می توان آموخت که فرموده اند : « در حال حاضر هم افغانستان و هم ایران تلاش بزرگی را در راه ترقی و تکامل آغاز کرده اند و شک نیست که هر گونه موفقیتی در این راه نصیب آنها و نصیب سایر ملل این منطقه از جهان شود به نفع همه دنیاست. زیرا ناحیه جغرافیایی پهناوری که کشور های ما بدان تعلق دارند پس از یک دوران ممتد فترت امروزه اهمیت دیرینه و باستانی خود را در جهان احراز کرده است و اکنون در سرنوشت صلح جهان نقش بسیار حساس دارد. هر قدر آرامش و ثبات سیاسی این ناحیه بیشتر باشد نه فقط پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ملل وابسته بدان بهتر تامین می شود بلکه دنیا می تواند به امکان صلح و آرامش بین المللی مطمئن تر باشد.»

ایران و پاکستان و افغانستان از چند جهت علائق مشترک دارند که در جهان امروز کمتر این شرایط برای دو یا چند کشور حاصل می باشد. اول اینکه تاریخ مشترک دارند ، دوم اینکه مذهب مشترک دارند ، سوم اینکه فرهنک مشترک دارند، چهارم اینکه زبان و نژادشان به هم نزدیک است و از همه مهمتر این سه ملت سرنوشت مشترک دارند ، چه بخواهند وچه نخواهند .

 

مشکل بودجه ؛ خطرات تعویق پرداخت اقساط وام ها

«دکتر مهدی بهره مند » در ادامه سلسله یادداشت های خود درباره مشکل «کسری بودجه» در «روزنامه اطلاعات» نوشته است : دومین راه حلی که برای رفع کسر بودجه مورد مطالعه قرار گرفته و ظاهرا بیش از سایر راه حل ها طرفدار دارد تعویق پرداخت اقساط وام هایی است که در سال های اخیر از بانک ها و موسسات خارجی گرفته شده است.

در وهله اول باید دید که اصولا بانک ها و موسسات خارجی با تعویق پرداخت اقساط وام ها موافقت می نمایند یانه و اگر موافقت می نمایند تعویق پرداخت با شرایط تازه ای همراه است یا خیر وعلاوه بر این تعویق فقط برای مدت یک سال است و به عبارت دیگر ۹6 میلیون دلاری که امسال پرداخت آن به تعویق می افتد می بایست سال دیگر به ضمیمه اقساط سال 1342 پرداخت شود و یا آن که اقساط سال های بعد نیز به نوبه خود به تعویق می افتد. برفرض که موسسات مزبور با تعویق پرداخت اقساط وام ها موافقت نمایند در این نکته تردیدی نیست که صرف تقاضای دولت ایران موجب خواهد شد که حیثیت اعتباری مملکت در میان موسسات وام دهنده جهان خدشه دار شود واگر به خاطر بیاوریم که یک سال قبل نیز به علت سخنرانی هایی که در باب وضع خراب اقتصادی مملکت به عمل آمد و ورشکستگی مملکت اعلام شد لطمه بزرگی به حیثیت اعتباری مملکت به وارد آمد تعویق پرداخت وام ها قطعا لطمه بزرگتری به مملکت خواهد زد و نه فقط موسسات وام دهنده در آینده به مملکت ما و قرار دادهایی که بسته می شود اعتماد نخواهند کرد بلکه سرمایه گذاران خارجی هم که همیشه دنبال مناطق امن و بی دردسر می گردند از سرمایه گذاری در مملکت ما احتراز خواهند نمود.

 

دامنه انقلاب در ایران از دایره کاغذ و بخشنامه بیرون نرفته است!

«صفاء الدین جهانبانی» طی یادداشتی در «روزنامه اطلاعات» نوشته است : کشور ما در حالی که از آرام ترین و با ثبات ترین کشورهای دنیاست در انقلاب دست کشورهای آمریکای جنوبی را از پشت بسته است! آنجا صبح دیروز شهردار تهران نیز بخشنامه ای صادر کرد و روز نامه نگاران اسم آن را «بخشنامه انقلابی» گذاشتند. شهردار به روسای برزن ها اعلام نموده است که مسئول خشک شدن درخت های هر محله آنها هستند و اگر درختی زرد شود یا بخشکد رئیس برزن جریمه می شود و واقعا این دستور انقلابی به شمار می آید.

متاسفانه ملت ما از دستورات و بخشنامه های انقلابی خاطره خوشی ندارند. این قضاوت بد بر سابقه تجربیاتی پایه گذاری شده است که طی آن مردم دیده اند دستور مقامات دولتی اکثر اوقات از حدود بخشنامه خارج نشده است و یا هنگام اجرای دستور در تطبیق آن با «مقررات»چنان مهارتی به خرج داده اند که اصل دستور به کلی منتفی شده است.

یک برزن ، علاوه بر درخت به بسیاری چیزهای دیگر نیز احتیاج دارد. لازم است که خیابان هایش نظیف باشند آب در دسترس مردم باشد، مغازه دارها از اصول و مقررات پیروی کنند و در آن ناحیه نرخ های شهرداری اجرا شود. در خیابان ها «چاله چوله» وجود نداشته باشد. سیم لخت برق زیر پای مردم نباشد. خرابه زباله دانی نشده باشد و مختصر مردم یک محله برای اینکه راحت زندگی کنند از برزن ناحیه خود و هزاران انتظار جورواجور دارند که عده زیادی از این انتظارات وظایف اصلی مامورین شهرداری و برزن است ، ضمنا ، البته درختان نیز باید سر سبز باشند و به قول شهردار «این سرمایه های گران بهای شهر » از بین نروند.

 

صادرات پائیز بن بست بحران را خواهد شکست؟!

«روزنامه اطلاعات» در شماره امروز خود نوشته است : با بهبود محصول پنبه و خشکبار دو قلم از کالاهای صادراتی فلاحتی ما در حداکثر ظرفیت صادراتی خود هستند. علاوه بر این دو قلم، کالاهایی از قبیل قالی و پشم و پوست و روده و پسته و نظایر آن که هر کدام اقلام مهم صادراتی ما را تشکیل می دهند در شرایط رضایت بخشی قرار دارند.

 

« شرط پرداخت وام برای ساختن کارخانه ذوب آهن، واگذاری امور مهندسی مشاور ذوب آهن به یک موسسه آمریکایی است».

«روزنامه اطلاعات» در ادامه سلسله گزارش های مربوط به «ذوب آهن در 14 ساله اخیر » نوشت : اقامت مدیر عامل سازمان ذوب آهن و قائم مقام وی در آمریکا و مذاکره با مقامات بانک جهانی و سایر مقامات مدتی طول کشید و آقای مهندس شریف امامی وزیر صنایع و معادن و مدیر عامل سازمان ذوب آهن و دکتر کیقبادی قائم مقام مدیر عامل سازمان ذوب آهن در تابستان سال ۱۳۳۹ پس از انجام مذاکراتی به تهران بازگشتند ولی از مذاکرات نمایندگان ایران با بانک جهانی و مقامات دیگر آمریکایی تقریبا اطلاعی در اختیار مطبوعات گذاشته نشد .

آنچه جسته و گریخته به دست آمد این بود که مقامات آمریکایی اظهار علاقه کرده اند که طرح تاسیس کارخانه ذوب آهن ایران توسط یکی از موسسات مشاور و معتبر آمریکایی مورد مطالعه قرار گیرد و تایید گردد و ظاهرا اعلام کرده بودند که موافقت با تامین اعتبار ۱۵۰ میلیون دلاری ساختمان کارخانه ذوب آهن ایران منوط به گزارش کارشناسان آمریکایی است .

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.