22 خرداد 1341

22 خرداد 1341

اختیاراتی که دولت به ناحق داشت و به ناحق به وزیر دارایی داد!/کشور دچار کسردرآمد نیست، مبتلا به فزونی خرج است!/خدا کند شهامت مبارزه با مفت خوری را داشته باشید!/بسیاری از نقاط این کشور و دستگاه های دولتی دزدگاه و دزدآباد هستند!/رشوه در دولت امینی مقطوع شده است!/برخی کارمندان دولت شغلشان را سرکیسه کردن مردم می دانند!/فساد در عروق و شرائین اداری کشور رسوخ کرده است/رشوه مانند مالیات عمومی شده است!

اختیاراتی که دولت به ناحق داشت و به ناحق به وزیر دارایی داد!

«علی اصغر امیرانی » در شماره امروز « خواندنی ها » نوشت : هفته گذشته دولت قسمتی از اختیاراتی را که خود ناروا به دست آورده، نارواتر به وزیر دارائیش ارزانی داشت. اگر اختیارات را اسلحه ای فرض کنیم، غیرقانونیش در غیاب مجلس، به منزله اسلحه قاچاق و بدون جواز می باشد. در این کار آنچه مایه نگرانی است صلاحیت و اهلیت و نیت دارنده سلاح می باشد نه خود آن.  چاقو در دست چاقوکش وجراح هردو ممکن است باشد و با آن در عین حال که شکم پاره می کنند جراحی هم می کنند، ولی آیا در حالت اخیر هم مانند نخست جای نگرانی هست؛ البته که خیر.

نابود باد آن اختیارات قانونی که به موجب آن جلوی چشم نمایندگان ملت و با استنباط از قیام و قعود آن ها بتوان از مردم مالیات گرفت و برای نسل های آینده وام ایجاد نمود تا با پول آن کاخ  ها برای امثال سنا و شورا بالا برد یا بنجل ها به مملکت وارد نمود، وزنده باد آن اختیار غیرقانونی که به موجب آن بتوان جلوی این قبیل گشاد بازی ها و نظایر آن را گرفت.

بنا بر این وزیر جوان و اختیاردار دارایی در صورتی که بخواهد با این اسلحه غیر مجاز هزینه های تفننی وغیر ضروری را بزند دست جماعت که دست خدا است در همه حال با اوست و در غیر این صورت بهتر است اندیشه این کار فراموشش باد.

 

کشور دچار کسردرآمد نیست، مبتلا به فزونی خرج است!

من یک بار دیگر هم نوشته ام: کشور ما دچار کسردرآمد نیست، بلکه مبتلا به فزونی خرج می باشد، این افزونی خرج از چیست؟

بردارید ارقام جزء و کل دخل و خرج بودجه را منتشر کنید و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذارید و از مردم در کسر مخارج و افزایش در آمد صادقانه استمداد کنید، مطمئن باشید همان هایی که این خرج  ها به خاطر آن  ها است خودشان آن قدر راه صرفه جویی به شما نشان خواهند داد که مبلغی هم ممکن است زیاد بیاورید، مملکتی که قادر است در سال ۶۰۰ میلیون دلار (قریب ۵۰ میلیارد ریال) ارز بدهد وجنس بخرد فزونی خرج دارد نه کسر در آمد.

 

خدا کند شهامت مبارزه با مفت خوری را داشته باشید!

از نکات مهمی که وزیر تازه کار دارایی خوب و به موقع به آن توجه و اشاره کرده خدا کند شهامت عمل به آن را هم پیدا کند مبارزه با مفت خوری است، مفت خوری!

مفت خوران که به قید ایشان عده آن ها در ادارات بیشتر از افراد فاسد است به عناوین گوناگون، از محل های جور واجور، حقوق ها و پاداش ها و مأموریت های مختلف می گیرند و یا برایشان می تراشند و از این راه صرف نظر از بالا بردن رقم هزینه در بودجه، به خاطر تبعیض و خاصه خرجی خاص آن، بغض و عناد را در همکاران حتی آشنایان نزدیک تحریک کرده آن ها را به جای کار کردن به نفرین کردن وا می دارند.

 

بسیاری از نقاط این کشور و دستگاه های دولتی دزدگاه و دزدآباد هستند!

«خواندنی ها » به نقل از « تهران اکونومیست » نوشته است : بی شک کشف ۱۲۰۰ کیلو جوراب نایلون قاچاق در گمرک فرودگاه مهر آباد یکی از مهم ترین مسائل هفته گذشته بود که توجه کلیه، محافل اقتصادی داخلی وحتی خارجی را به خود جلب نمود در حالی که اگر درست به کنه مطلب رسیدگی فرمائید نه آن فرودگاه، محل جدید برای این کارها است، نه قاچاقچی ها تازه این کاره شده اند.

فقط چیزی که در این میان تازگی دارد در درجه اول اختلاف قاچاقچی ها با هم است که در کشف این موضوع موثر افتاده است و این قبیل اختلافات به ندرت پیش می آید و باز از آن مهم تر شهامت رئیس دولت است که آن را با کمال صراحت اعلام نمود و شدت عمل وی که گریبان گیر قاچاقچیان بیچاره شده است و الا فرودگاه همیشه دزدگاه بوده و مهرآباد همیشه دزد آباد و بسیاری از نقاط این کشور و دستگاه های دولتی آن همان طوری که همه می دانند دزدگاه و دزد آباد است.

ساختمان فرودگاه بر اثر فساد دستگاهها ۹ سال به طول انجامید و مبالغ هنگفتی در آن خرج شد. اداره آن هم از روز تاسیس تا حالا با فساد بوده است و دستگاه های داخلی آن، همه با فساد توام بوده اند و هنوز هم وضع همین است.

 

رشوه در دولت امینی مقطوع شده است!

چندی قبل که آقای وزیر بازرگانی ادعا کرده بودند دستگاه ها را اصلاح کرده اند به یکی از صادر کنندگان فرش با هزاران امید گفتم : آیا از اینکه رشوه در گمرک فرودگاه مهرآباد از بین رفته است راضی هستید؟

آن بازرگان جوان با لبخندی گفت خیلی راضی هستیم چون دیگر مانند سا بق مامورین آدم را بلاتکلیف نمی گذارند و مبلغ رشوه را به طور مقطوع و یک کلام! رسما اظهار می کنند. در صورتی که سابق به خود انسان واگذار می کردند و آدم به رو در بایستی در می ماند و بایدمدتی بالا و پائین می رفت تا مبلغ مختومه شود.

 

برخی کارمندان دولت شغلشان را سرکیسه کردن مردم می دانند!

امروز عده ای از کارمندان دولت به قدری جسور شده اند که پست دولتی و شغل دولتی ابدا در مغزشان جایی ندارد و به راستی تصور می کنند شغلشان سر کیسه کردن مردم و پر کردن جیبشان است بطوریکه یک کارمند کم سواد فلان اداره دولتی مانند یک فرمانده بداخلاق و بی تربیت با تبختر خاصی پشت میزش نشسته و منتظر است مراجعه کننده اعم از هر فرد و متعلق به هر طبقه ای باشد مانند عبد حلقه به گوش با تعظیم و تظلم مبلغی در پاکت گذاشته به وی تقدیم کند تا گره های پیشانی وی باز شود و از سر لطف و محبت و بنده نوازی از جای خود به زحمت تکان بخورد و کار وی را راه بیندازد که تازه مراجعه کننده بیچاره باید برای سرعت ماشین کندی که به دست آن رشوه گیر به حر کت در آمده پول هاخرج کند تا بالاخره به مقصد و مقصود خود که اکثر امور عادی و معمولی است برسد.

 

فساد در عروق و شرائین اداری کشور رسوخ کرده است

آقای نخست وزیر دلشان را به این خوش نکنند که وزرا و بسیاری از روسا درست هستند چون فساد به طوری دستگاه ها را از هم پاشیده ودر عروق و شرائین اداری کشوررسوخ کرده که هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست و قطعا هر فردی شاهد صحنه هایی بوده است که رئیس دستور انجام کار یک مراجع را داده ولی کارمند با کلمات وصحبت های ر کیک به رئیس و وزیر و مراجع و زمین و زمان از انجام کار وی شانه خالی کرده است. امروز واقعا وزیر و رئیس بسیاری از کارمندان فاسد فقط پول است. در عین حال بسیارند کارمندانی که با منتهای سختی معاش خود را تامین می کنند ولی دامن خود را به فساد و تباهی نیالوده اند.

 

رشوه مانند مالیات عمومی شده است!

امروز گله دار بلوچستانی و زارع مراغه ای همه دچار این بلای خانمان سوز هستند که مانند مالیات تقریبا عمومی شده است منتهی با این فرق که مقدار و مبلغ و موعد پرداخت آن بسته به شانس طرف و میل مامور دولت است و هر رشوه ای که در گوشه کشور گرفته شود در زندگی تک تک افراد به طور مستقیم و غیر مستقیم موثر واقع می شود. پس آقای نخست وزیر بیایید همان طوری که مبارزه با ملخ یا طاعون و وبا بسیج همگانی لازم دارد مردم کشور و حتی دولت های مجاور را برای چنین بسیجی دعوت کنید و الا اصلاح وزارت دارایی وهر وزارتخانه دیگری، انجام برنامه های تولیدی و هر برنامه دیگری وقتی میسر است که دزدی و فساد شبح موحش و مرگبار خود را از سر این ملت بردارد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.