18 خرداد ۱۳۴۱

18 خرداد ۱۳۴۱

لزوم تربیت سیاسی مردم ایران/فقر اقتصادی و وضع نامطلوب ارباب رعیتی به بیسوادی مردم در 50 ساله مشروطه افزوده شده است!/اینک دو سال است که مملکت بدون مجلس و انتخابات است/شهردار سابق تهران در طول یک سال هیچ کاری نکرد!/قول شرفی که شهردار سابق زیر پا گذاشت!/ مردم چه می خواهند

لزوم تربیت سیاسی مردم ایران

«محیط طباطبایی » در « تهران مصور » طی یادداشتی نوشت :

حال که قوای سه گانه مملکت همه از ملت ناشی می شود و از راه انتخاب هیئت معینی که برای مدت محدودی به نمایندگی از مردم اداره مملکت را زیر نظارت مستقیم خود داشته باشند این حق به مجلس واگذار می گردد دیگر ضرورت پیدا کرده است که هر فرد ایرانی باید به اندازه کافی به کیفیت اوضاع سیاسی مملکت خود و مقتضیات امور داخلی و خارجی بینایی داشته باشد و در معرفت به احوال رجال سیاست و قانون تا جایی آشنایی یابد که هنگام اعطای رأی برای انتخاب نماینده دانسته وفهمیده و سنجیده در تعیین سرنوشت خود شرکت کند.

 

فقر اقتصادی و وضع نامطلوب ارباب رعیتی به بیسوادی مردم در 50 ساله مشروطه افزوده شده است!

بیسوادی مردم که در مدت 50 سال دوره مشروطه برای جزء اعظم سکنه کشور مانند میراث مؤثری محفوظ مانده بود با فقر اقتصادی و وضع نامطلوب ارباب و رعیتی و تصرفات زیان بخشی که از طرف قوه اجرائیه در کار تشکیلات اصناف و پیشه وران شده بود زمینه ثابتی را جهت عقب افتادگی و بی خبری مردم نسبت به وظیفه تازه ای که در حکومت مشروطه پیدا کرده بودند فراهم آورده بود. سرانجام در نتیجه دخالت های نهفته وعلنی و ناروای هیئت مجریه در اوضاع و احوال مربوط مردم انتخابات را که گرانبهاترین ودیعه و میراث و سنبل حکومت مشروطه شناخته می شد به صورتی در آوردند که دشمنان ملت ایران و بدخواهان مملکت و ایادی استبداد و ارتجاع سلف بیش ازمردم آزادی خواه در تعیین سرنوشت آن دخالت و شرکت می جستند و از آن بهره برمی داشتند.

سرانجام روزی مجلس بیستم در شرایطی منحل گردید که جز نمایندگان خسارت برده آن کسی بر فقدان آن ابراز تأسفی نمی کرد و همه کس با اشتیاق کامل انتظار تجدید انتخابات را در شرایطی داشت که از سوء تصرفات هیئت حاکمه در امان بماند.

 

اینک دو سال است که مملکت بدون مجلس و انتخابات است

اینک دوسال است که مملکت بدون مجلس و انتخابات و سازمان های سیاسی مربوط حکومت مشروطه در انتظار موقعی مناسب برای تجدید شکل مشروطه در قیافه متناسبی به سر می برد ولی دولت به عذر عدم مساعدت اوضاع و فراهم نبودن شرایط انتخابات آزاد این دوره انتظار را امتداد می دهد.

در نتیجه این پیش آمد قضیه صورت خاصی پیدا کرده است. دولت (شاید به جا) می گوید چون شرایط و اوضاع و احوال برای انتخابات آزاد دور از دسیسه عناصر ناباب آماده نیست فترت ادامه پیدا می کند و از طرفی همین ادامه فترت و تعطیل مبانی مشروطیت ، مانع تماس مردم با مسائل و قضایای سیاسی شده است و طبیعتا کسی با آنچه لازمه حکومت مشروطه از ناحیه مردم است آشنایی پیدا نمی کند.

قضیه نامساعدی شرایط در صورتی که به شیوه این دو ساله دوام پیدا کند شاید تا یک سال دیگر شماره کسانی را که با ترتیبات ظاهری مربوط به اوضاع و احوال مشروطه آشنایی دارند به نصف برساند. و بدین ترتیب بعد از مدتی ملت ایران به جای شرکت در جشن شصتمین سال آغاز حکومت مشروطه باید مجلس سوگواری پایان قطعی رژیم پارلمانی را بر پا کند.

 

شهردار سابق تهران در طول یک سال هیچ کاری نکرد!

«تهران مصور » نوشت : در این هفته احمد نفیسی شهردار جدید تهران به  حضور ملوکانه شرفیاب شد. دکتر نصر شهردار سابق که معروف به درستی، حسن نیت و محافظه کاری بود، در مدت یک سال گذشته نتوانست هیچ کاری از پیش ببرد. نفیسی شهردار فعلی چند ماه قبل نامه ای به نخست وزیر نوشته و مدعی شد که با وضع فعلی کاری از پیش نمی رود و مستعفی گردید .

یکی از علل استعفای نفیسی، وجود 40 نفر از مامورینی بود که بعضی از آنها متهم به دزدی، سوء استفاده و رشوه خواری بوده و هستند. آنها که در زمان تصدی ناصر ذوالفقاری از کار برکنار شده بودند، پس از استعفای او مجددا به خدمت دعوت شدند در زمان دکتر نصر مهم ترین پست ها را اشغال کردند. کسی از ذوالفقاری نپرسیدچرا این ها را اخراج کردید و از شهرداران بعدی نیز سئوال نشد که چرا آنهارا باز به کار دعوت کردید؟!

 

قول شرفی که شهردار سابق زیر پا گذاشت!

هم کلاس و هم درس دکتر امینی روزی که شهردار تهران شد در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: چون برنامه دولت مبارزه با گرانی و تقلیل بهای اجناس است (قول شرف) می دهم که تا یک ماه شهرداری از هر حیث رضایت اهالی تهران را  فراهم کند .

یک سال گذشت، در این مدت به موجب آمار رسمی بانک ملی 6/5 در صد هزینه زندگی بالارفت. کارگردانان وسردمداران میدان دارها ،قصابها، نانواها که تعداد آنها ۴۳ نفر بیشتر نیستند همچنان حاکم مطلق العنان دکاکین بودند چنان که هم اکنون نیز هستند.

اگر کشتی دو هزار نفری خیالی دکتر امینی برای بردن دستگاه حاکمه سابق به خلیج فارس آماده شود این ۴۳ نفر باید در ردیف اولین سرنشینان کشتی مزبور قرار گیرند.

 

 مردم چه می خواهند

مردم تهران صرف نظر از این که به طور مرتب مبالغ هنگفتی پول به عنوان مالیات های مستقیم و غیرمستقیم به خزانه دولت سرازیر می کنند، مبالغ زیادی هم به عنوان عوارض به شهرداری می ریزند و انتظار دارند که این پول ها مانند سایر کشور های راقیه صرف آبادانی شهر گردد و آسایش خودشان تأمین شود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.