۱۷ خرداد ۱۳۴۱

۱۷ خرداد ۱۳۴۱

مالیات های غیر مستقیم کاهش خواهد یافت/از این پس بودجه جاری دولت فقط در حدود مقدورات مالی تهیه خواهد شد/قسمت عمده بودجه جاری بر اساس مالیات مستقیم خواهد بود/کارمندان زائد و مفت خور برکنار خواهند شد!/رمانی به نام ذوب آهن!/نه خادم بر مردم مکشوف است نه خائن!/مبارزه وسیع علیه سیگارهای قاچاق خارجی!/قانون اصلاحات ارضی را در وزارت کشاورزی یک متن تغییر ناپذیر نمی شمارند/مخالفت با اصلاحات ارضی در داخل هیئت دولت!/شهرداری تهران احداث ساختمان های بیش از 4 طبقه را ممنوع کرد!/مصرف مصالح ساختمانی خارجی ممنوع شد/طنز توفیق درباره ذوب آهن!

مالیات های غیر مستقیم کاهش خواهد یافت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 خرداد 1341 بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی سیاست مالی دولت را در پنج سال آینده تصویب کرد.

بر اساس مصوبه دولت در اجرای برنامه هم آهنگ ساختن سیاست های اقتصادی دولت و برای کمک به تو فیق سیاست های عمرانی بازرگانی و پولی کشور که از طرف سازمان برنامه، وزارت بازرگانی و بانک مرکزی ایران دنبال می شوند سیاست مالی دولت در پنج سال آینده به قرار زیر خواهد بود:

 بودجه غیر عمرانی دولت فقط در حدود مقدورات مالی داخلی تهیه خواهد شد و کسر بودجه در سال های مشکل و کم درآمد از محل اضافه درآمد سال های مرفه یا از راه ازدیاد مالیات های معقول و منصفانه تامین خواهد گردید و از توسل به وسائل تورمی یا قرضه خارجی برای تامین کسر بودجه مطلقا احتراز خواهدشد.همچنین سعی خواهد شد متدرجا سهم بیشتری از درآمد دولت از منابع نفتی فقط به مصرف طرح های عمرانی برسد.

 همگام با توسعه فعالیت های خصوصی ازدیاد رشد اجتماعی و بهبود دستگاه های وصولی قسمت عمده بودجه جاری دولت تدریجا بر اساس مالیات های مستقیم متناسب با وضع اقتصادی و درآمد سرانه هزینه و مالیات های غیر مستقیم بر مصرف احتیاجات ضروری عامه به تدریج تقلیل خواهد یافت.

 

از این پس بودجه جاری دولت فقط در حدود مقدورات مالی تهیه خواهد شد

امروز دکتر جهانگیر آموزگار وزیر دارایی طی یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد سیاست مالی پنج ساله آینده دولت که تصویب نامه آن دیشب از هیئت وزیران گذشت توضیحاتی داد.

آموزگار گفت :  از وقتی که بنده ماموریت این وزارت خانه را به عهده گرفتم سه کار را بنا بود انجام دهم؛ یکی تصویب برنامه سیاست پنج ساله مالی بود که دیشب تصویب شد. مورد دوم پرداخت طلب مقاطعه کاران ساختمانی که از دولت های گذشته برای ما به ارث مانده بود که آن هم انجام گرفت نصف مبلغ طلب آنها تا امروز پرداخت گردید ونصف کارکرد امسال آن ها را هم خواهیم پرداخت. قسمت سوم در مورد بودجه بود که آن را هم تا حدی انجام دادیم.

در مورد سیاست مالی باید به طور خلاصه بگویم که از این پس بودجه جاری دولت فقط در حدود «مقدورات مالی» تهیه خواهد شد . دیگر به هیچ کار دیگری مثل نشر اسکناس یا ازدیاد اعتبارات یا قرضه خارجی دست نخواهیم زد.

 

قسمت عمده بودجه جاری بر اساس مالیات مستقیم خواهد بود

در نظر است تدریجا قسمت عمده بودجه جاری دولت بر اساس مالیات مستقیم باشد، مالیات های غیر مستقیم را از خوراک و پوشاک و مسکن مردم بر می داریم. با ازدیاد فعالیت های اجتماعی بودجه امور فرهنگ و بهداشت و شهرداری ها را از بودجه جاری حذف و به دست مردم می سپاریم و این صحیح نیست که کسی برای اموری که شخصا منتفع نمی شود مالیات بدهد. مخارج این نوع تاسیسات به عهده مردمی است که از آنها استفاده می کنند. این وضع در حد کاملش این خواهد بود که ما در آینده کوشش می کنیم که قسمت اعظم مالیات های مردم هر استان را در همان استان مصرف کنیم.

 

کارمندان زائد و مفت خور برکنار خواهند شد!

آموزگار در مورد کسر بودجه وزارتخانه ها اظهار داشت در این مورد سهمیه وزارتخانه ها بدون استثناء دستور داده شد که 15 در صد از هزینه هایی که در بودجه سال 1340 ذکر شد تقلیل دهند. در درجه اول خود آنها مختارند که این 15 درصد را از محل های مختلف تقلیل دهند در درجه دوم خود ما این کار را خواهیم کرد. هیچ اداره یا وزارتخانه ای هم مستثنی از این دستور دولت نیستند. وزرا همه نسبت به این دستور متفق الرای اند. راه های مختلفی هم برای انجام آن وجود دارد. اداره های مشابه ادغام خواهند شد و کارمندان زائد و مفت خور و تنبل از دستگاه بر کنار خواهند شد، و از این طریق مبالغ قابل توجهی صرفه جویی می شود.

 

رمانی به نام ذوب آهن!

«روزنامه اطلاعات» در سرمقاله شماره امروز خود به سنت روزهای قبل به مسئله «ذوب آهن » پرداخته و نوشت : 35 سال است کسانی که عمرشان اقتضا دارد گوششان با کلمه ذوب آهن آشناست و کسانی که کمتر از سی و پنج سال عمر دارند از روزی که به دنیا آمده اند این کلمه را شنیده اند. سی و پنج سال یک عمر است و ما یک عمر روی مسئله ذوب آهن مطالعه کرده ایم، حرف زده ایم ، چیز نوشته ایم ، پول داده ایم ، میسیون به خارج فرستاده ایم میسیون خارجی دعوت کرده ایم و از مجموع این کوشش و تلاش و صرف وقت و صرف پول، امروز غیر از یک رمان گرد و خاک گرفته به نام تاریخچه ذوب آهن نداریم ، که آن را چندروز است همکاران ما از زیر خاک بیرون کشیده و مفتوح کرده اند.

این سرنوشت تا به امروز که 25 سال از بنای اولین تاسیسات ذوب آهن و عقد اولین قرارداد با «دماک گروپ» می گذرد قدم به قدم ذوب آهن ایران را دنبال کرده است، از آن روز به بعد همین طور پول ریخته شده و همین طور هر کس تصدی امر را به عهده گرفته طبق فورمول خاصی یک سلسله اقدامات کرده ولی نفر بعد از او گفته است هر کاری تاکنون شده عبث بوده و پایه نداشته و باید از امروز کار شروع بشود. من نمی دانم در سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن ذوب آهن چند خروار پرونده دارد، اما در آرشیو اطلاعات یک پرونده قطور برای ذوب آهن تشکیل شده که یک صبح تا شام ورق زدنش وقت می خواهد. این پرونده آدم را متاثر می سازد ، آدم را از همه چیز مایوس می کند، چند صد میلیون پول این مملکت تلف شده و به جیب خارجی و داخلی رفته در حالی که صنار فایده عاید نشده و تازه بعد از 25 سال هنوز ما طرح روشنی نداریم که ببینیم اصلا ایران ذوب آهن لازم دارد یا ندارد.

 

نه خادم بر مردم مکشوف است نه خائن!

ذوب آهن از امین آباد به کرج و از کرج به ازنا رفته است . اثاث ذوب آهن که به قیمت گزاف از خارج تهیه شده یا زنگ زده ، یاحراج رسیده ، یا هنگام اشغال قشون خارجی به غارت رفته ، یا بدل به آهن پاره گشته است که برای دور ریختن آن باید مبلغی هم پرداخت. طرح هایی که برای ذوب آهن تهیه شده یکی بعد از دیگری مهر باطله خورده و به بایگانی رفته است. فکر هایی که در زمینه ذوب آهن وجود داشته یکی توسط دیگری تخطئه شده و از سکه افتاده است ، تنها نقطه مثبت این پرونده پولی است که پرداخت شده و تنها چهره مثبت این پرونده چهره کسانی است که پول گرفته اند یا به عنوان مطالعه یا به عنوان خرج سفر یا به عنوان فروشنده و غیره، و تازه بعد از همه این حرف ها کسی نمی داند واقعا در این ماجرا کی تقصیر کار است و کی خورده ، کی نخورده ! و همه می گویند ما خدمت کرده ایم و دیگران اشتباه کرده اند، اما نه خادم بر مردم مکشوف است نه خائن.

 

مبارزه وسیع علیه سیگارهای قاچاق خارجی!

موسسه دخانیات و وزارت دارایی مبارزه وسیعی را علیه سیگارهای قاچاق خارجی شروع کرده اند.

در چند روز اخیر با کمک مامورین انتظامی موفقیت هایی در این زمینه به دست آورده و مقادیر قابل توجهی سیگار خارجی کشف نموده اند. بخشنامه ای که چند روز قبل از طرف نخست وزیر در مورد منع مصرف سیگارهای خارجی در ضیافت های دولتی صادر شد یکی از اقدامات موسسه دخانیات برای جلو گیری از مصرف سیگارهای قاچاق خارجی و کمک به تقلیل مصرف آن بود.

موسسه دخانیات به موازات کشت توتون غربی دستگاه های بسته بندی جدیدی هم برای بسته بندی سیگارهای فوق به شکل سیگارهای آمریکایی وارد نموده که هم اکنون آماده بهره برداری می باشد. علاوه بر این در موسسه دخانیات مطالعات سریع در جریان است تا آماده شدن توتون و موقع بهره برداری اسانس و میزان آن وشکل سیگار طرح پشت پاکت وقیمت سیگار مزبور تعیین گردد. پیش بینی می شود که سیگارهای داخلی نوع خارجی در اواخر پائیز ببازار عرضه شود و در آن موقع مبارزه با قاچاق سیگارهای خارجی بهترامکان پذیر خواهد بود.

 

قانون اصلاحات ارضی را در وزارت کشاورزی یک متن تغییر ناپذیر نمی شمارند

«داریوش همایون » در ادامه «یادداشت هایی درباره اصلاحات ارضی در مراغه » به «ضرورت اصلاحات اداری و قانونی » پرداخته و نوشت : قانون اصلاحات ارضی را در وزارت کشاورزی یک متن تغییر ناپذیر نمی شمارند. بر عکس در پی استفاده از سهولت قانون گذاری هستند که وضع سیاسی خاص کشور برای دستگاه اداری فراهم کرده است و هر جا به نقایصی بر خوردند در پی تعدیل قانون بر می آیند. از جمله در مسئله ارث که می کوشند جلوی تقسیم شدن بیش از حد زمین ها را پس از مرک رئیس خانواده بگیرند.

از این گذشته موفقیت برنامه اصلاحات ارضی نیاز به بعضی اصلاحات اداری و قانونی دارد که خود ناشی از توجه بیشتر به این برنامه در سراسر دستگاه اداری کشور خواهد بود. اصلاحات ارضی تنها یک مسئولیت وزارت کشاورزی نیست. این مهمترین وظیفه ای است که رهبری سیاسی کنونی مملکت اگر چه ندانسته و نخواسته، برای خود قرار داده است و باید پای آن بایستد.

 

مخالفت با اصلاحات ارضی در داخل هیئت دولت!

مخالفت هایی که در داخل هیئت دولت و در سازمان برنامه و در بعضی دیگر از مراکز مهم قدرت نسبت به برنامه اصلاحات ارضی ابراز می شود بار را یک سره بر دوش قسمتی از دستگاه حکومتی افکنده است که اگر چه تا کنون کار خود را خوب انجام داده معلوم نیست در مقیاس مملکتی نیز بتواند وسائل و کادرها واعتبارات لازم را به دست آورد.

محدود ماندن اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی و عدم شرکت فعال تمام دستگاه حکومتی ممکن است به بهای گزافی برای کشور تمام شود. در غیاب پشتیبانی پر شوری از ناحیه روشنفکران شهری، عدم تمرکز تمام منابع دولتی در این راه نتایج مصیبت آمیز خواهد داشت.

 

شهرداری تهران احداث ساختمان های بیش از 4 طبقه را ممنوع کرد!

چند روز پیش «احمد نفیسی» شهردار تهران ضمن مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام داشت که ساختمان بناهای بیش از چهار طبقه ممنوع است و شهرداری به ساختمان کنندگان اجازه احداث ساختمان های بلند و عمودی را نخواهد داد . شهردار گفت شهر تهران دارای اراضی وسیعی است که در داخل شهر و در میان خیابان های مرکزی بایر مانده و با این حال مردم می روند و مرتبا ساختمان های بلند و چندطبقه می سازند. در این مصاحبه شهردار صریحا گفت که تهران یک شهر افقی است و ساختمان بناهای عمودی در این شهر عاقلانه نیست.

 

مصرف مصالح ساختمانی خارجی ممنوع شد

هفته پیش نخست وزیر طی صدور بخشنامه ای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را از مصرف مصالح ساختمانی خارجی منع کردند. صدور این بخشنامه از این نظر جالب است که اجرای صحیح آن در درجه اول به اقتصاد مملکت و عدم خروج میلیون ها تومان ارز از کشور ارتباط داشته و موجب بهبود وضع زندگی صد هزار نفر کارگران کوره های تهران می گردد.

 

طنز توفیق درباره ذوب آهن!

مجله طنز «توفیق» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت : این روزها همه جا صحبت از این است که آیا ما باید کارخانه ذوب آهن داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ البته بر هر فردی از افراد واضح و مبرهن است که صلاح ما در نداشتن چنین کارخانه ای می باشد چون ما وقتی کارخانه ذوب آهن وارد کنیم قاعدتا خیلی از کالاهای مورد احتیاجمان را خودمان باید بسازیم و آن وقت کشور ما متأسفانه از صورت یک بازار هر دمبیل برای کشورهای بزرگ ، خارج می شود و وقتی هم چنین مسئله ای تحقق پذیرفت ممالک « یک طرف المنافع!» با ما چپ افتاده و دیگر پولی به عنوان وام به ما نخواهند داد و کشوری هم که زیر بار وام خارجی نباشد حسابش با کرام الکاتبین است!

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.