11 خرداد  1341

11 خرداد 1341

ماموریت آموزگار برای کسب نظر آمریکایی ها برای تعادل بودجه!/معاون وزارت دارایی/مشکل بزرگ و کسر بودجه/محاکمات پر سر و صدا/ماهی 60 میلیون ریال ضرر/تعطیل شعبه هواپیماهای های خارجی/آیا بعضی از قیمت ها اضافه می شود؟!

ماموریت آموزگار برای کسب نظر آمریکایی ها برای تعادل بودجه!

«تهران مصور » نوشت : بعداز انتصاب دکتر آموزگار به وزارت دارایی و انتزاع ادارات چای قند و شکر و انحصارات از وزارت دارایی این مسئله روشن می شود که تز دکتر آموزگار با محدود شدن وزارت دارایی بیشتر درباره بودجه و مالیات ها دور می زند و با این که دو ماه بیشتر از سال می گذرد و بودجه صورت یک دوازدهم عمل می گردد. مسلم است که مشکلات کار در تامین کسر بودجه بیشتر از آن است که بتوان با طرق عادی بودجه متعادلی به دست آورد. آموزگار این مأموریت را دارد که بتواند نظر آمریکایی ها را برای تعادل بودجه جلب نماید و از طرفی تجدید نظر کلی در ارقام مخارج و عوائد به عمل آورد!

 

معاون وزارت دارایی

«تهران مصور » نوشت : گفته می شود که در کادر وزارت دارایی تغییرات کلی به عمل خواهد آمد و در هفته گذشته بیش از همه نام «سیروس بابک سمیعی» برای پست معاونت وزارت دارایی برده می شد . قبلا شایع بود که «سیروس بابک سمیعی» به خزانه داری منصوب خواهد شد.

از نطق دکتر آموزگار که با نهایت مهارت وزبردستی ایراد گردید این نکته استنباط میگردد که تجدید نظر اساسی در کادر وزارت دارائی ضروری بنظر می آید.

از جمله کسانی که بعد از معرفی دکتر آموزگار استعفا داده اند دکتر احسانی مدیر کل درآمدها می باشد و سایر رؤسای وزارت دارایی کماکان در پست های خود باقی مانده اند.

 

مشکل بزرگ و کسر بودجه

«تهران مصور » از قول یک مقام مطلع مالیاتی نوشت : در حال حاضر، مخارج جاری کشور از حقوق و مستمر وغیر مستمر روزانه بالغ بر ۸۰ میلیون ریال می باشد. عواید کلی دولت از منابع متفرقه مالیات ، نفت ، دخانیات و غیره در حدود ۵۰ میلیون ریال است، بنابراین روزانه در حدود 30 ملیون ریال وماهیانه ۹۰۰ میلیون و سالیانه در حدود 1080 میلیون ریال کسر بودجه داریم، این ارقام با پیش بینی تقلیل بعضی از درآمدها ممکن است در سال جاری کسر بودجه را افزایش دهد و این بزرگترین مشکل دولت امینی تلقی می شود.

 

محاکمات پر سر و صدا

«تهران مصور » نوشت : در کریدورهای وزارت دادگستری شنیده شد که محاکمات دیوان کیفر از این پس لاینقطع ادامه خواهد داشت و پس از محاکمه سپهبدکیا ، سایر پرونده های دیوان کیفر نیز از طرف باز پرس ها به دادگاه احاله خواهد شد.

احتمال می رود که تا پایان هفته آینده محاکمه سپهبد کیا پایان یابد در این صورت باید منتظر پرونده پرسروصدای دیگری بود که مقابل قضات دیوان کیفر گشوده شود .

 

ماهی 60 میلیون ریال ضرر

«تهران مصور »  نوشت : راه آهن ایران در حال حاضر ماهیانه 6 میلیون تومان ضرر دارد زیرا مخارج آن در حدود 12 میلیون تومان و در آمدش 6 میلیون تومان می باشد.

 تقلیل ورود مال التجاره های خارجی و حمل نفت با لوله در تقلیل این درآمد مؤثر بوده است.

 

تعطیل شعبه هواپیماهای های خارجی

«تهران مصور »  نوشت : سخت گیری دولت در جلوگیری از مسافرت ایرانی ها به خارج همچنان شدت می یابد، به قراراطلاع اختیارات کمیسیون صدور گذرنامه نیز محدود تر شده است، به این مناسبت یکی دو کمپانی تصمیم جدی دارند که شعبه خود را در تهران برچینند.

 

آیا بعضی از قیمت ها اضافه می شود؟!

«تهران مصور »  نوشت : ازدیاد در آمد دولت فقط از دو راه  میسر است یکی در آمد مستقیم و دیگری غیر مستقیم. مشکل به نظر می رسد که در آمد مستقیم دولت به علت تقلیل عوائد شرکت ها، اصناف، اشخاص و راکد بودن امور اقتصادی ازدیاد یابد و تنها راه ازدیاد درآمد دولت وضع مالیات غیر مستقیم می باشد و آن هم باید بر قند و شکر، دخانیات، نفت و بنزین وضع شود و با وضعیت فعلی کشور و قولی که رئیس دولت چندی قبل در باره عدم ترقی بهای نفت و بنزین و قند و شکر و دخانیات داده است اقدام به ازدیاد درآمد غیر مستقیم هم بعید به نظر می رسد.

با توجه با این که تکلیف کمک خارجی هم فعلا معلوم نیست، بنابراین حل مشکل فوق الذکر اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.