فرو ریختن قصر خیالی افسران

فرو ریختن قصر خیالی افسران

...کاشف به عمل آمد که آن زخم بالای پیشانی جای زخم جنگی نبوده، بلکه زخمی است که بر اثر زد و خوردی با قمه بین او و همقطار جوانیش گروهبان علیشاه (بعدا سرتیپ علیشاه رحیمی) هنگام امتناع از پرداخت پول یک بطری عرق در خانه "گلین" معروفه در محله ده آن روز عارض شده...

افسران دانشکده دیده، در بدو ورود به خدمت، روی نوعی نیاز روحی به داشتن یک فرمانده دلاور و وطن‌پرست، میل داشتند، سجایای چنان فرماندهی را از لحاظ زیر دست دوستی و وارستگی از منال دنیا و خدمت صادقانه و شجاعت، در وجود شخص رضاشاه مجسم ببینند: "سیه‌چردگی" او را به خدمات مردانه در شرایط آب و هوای سوزان و سخت، و "زخم زیر پیشانی" او را به زخم جنگی ناشی از سلحشوری سربازیش نسبت می دادند. ولی  [... ] کاشف به عمل آمد که آن زخم بالای پیشانی جای زخم جنگی نبوده، بلکه زخمی است که بر اثر زد و خوردی با قمه بین او و همقطار جوانیش گروهبان علیشاه (بعدا سرتیپ علیشاه رحیمی) هنگام امتناع از پرداخت پول یک بطری عرق در خانه "گلین" معروفه در محله ده آن روز عارض شده.1

شماره آرشیو: 1-64867-275م

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.