25 اردیبهشت 1341

25 اردیبهشت 1341

مشروطیت ایران اولین سال سکوت، رکود، جمود، خمود و نبود خود را سپری کرد!/ مجالس ایران مانند چراغی در دست دزد وسیله ای برای بهتر چپاول کردن حقوق ملت بوده اند!/ در این مدت مجلس بود و فساد بود!/ هر عیبی که هست در وکیل تراشان ناشی است!/ آخرین شایعات درباره روابط ارسنجانی با کابینه!/ امینی در سفر حج از سعودی هم کمک می گیرد؟!/ اهمیت سیاسی و نفتی سفر نخست وزیر به مکه!/ بودجه سال جاری بودجه خطرناکی است!/ زد و بند در خرید کارخانه های دولتی/ چرا بهای دارو در ایران دو برابر کشورهای مجاور است؟!

مشروطیت ایران اولین سال سکوت، رکود، جمود، خمود و نبود خود را سپری کرد!

علی‌اصغر امیرانی در ستون «بدون روتوش» امروز مجله «خواندنی ها» نوشته است: هفته گذشته مشروطیت ایران، بی سروصدا، ضمن گذراندن پنجاه و چندمین سال دوران حیات پر سر و صدای خود که امیدواریم سالیان درازی در پی داشته باشد، نخستین سال دوران سکوت و رکود و جمود وخمود و نبود خود را که انشاء الله سال دومی در پی نخواهد داشت تا چه رسد به سوم و چهارم، پشت سر گذاشت.

حالت بی مجلسی که اکنون در کشور حکم فرماست و بعضی ها آن را بر مجلس بد ترجیح می دهند و برخی دیگر مجلس بد را بر آن، و در حقیقت هیچ کدام خوب نیستند ، معلول عللی است که عمده آن از خود مجلس سرچشمه می گیرد.

 

مجالس ایران مانند چراغی در دست دزد وسیله ای برای بهتر چپاول کردن حقوق ملت بوده اند!

مجالس ما، به استثنای یکی دو دوره، غالبا مانند چراغی در دست دزد، وسیله ای جز برای بهتر و گزیده تر بردن کالای حقوق ملت نبوده و نمی توانست باشد.

از دو حال خارج نیست: یا باید تصدیق کنیم که هیچ گونه ناروایی و بی عدالتی و فساد در این بیست ساله یا چهل ساله در کشور روی نداده، یا باید اقرار کنیم که همه یا لااقل قسمتی از آن زیر سر و یا اطلاع و نظارت و حتی مشارکت این «موجود ناقص» انجام گرفته است.

 

در این مدت مجلس بود و فساد بود!

در این مدت مجلس بود و فساد بود، مجلس بود و خرم ها و دریانی ها به وجود می آمدند و حتی به دامان مصون از تعرضش راه می یافتند، مجلس بود و معنوی های آن طور مادی از آب درآمدند، مجلس بود و کاخ هایی چون کاخ سنا و «از کجا آورده ای؟» سر بر فلک افراشت و پای برسمک گذاشت. با وجود و در حضور همین مجلس بود که برنامه های چندساله به منظور نفله کردن خزانه به هر بهانه، طرح و تصویب و اجرا شد، و بالاخره مجلس بود و کار مداخله در سرنوشت مملکت به دست بی مخان و مردم خیابان و رفراندم چی ها افتاد.

این مسائل و بسیاری از مسائل دیگر است که وقتی صحبت از مجلس و مشروطه و انتخابات می شود به استثنای آن هایی که نان این کارها را می خورند در نظر سایر مردم بستن مجلس به اندازه زایمان دلکش یا مرگ مهوش اثر نمی گذارد.

 

هر عیبی که هست در وکیل تراشان ناشی است!

با تمام این احوال، داستان مشروطیت و مجلس ما مانند داستان اسلام و مسلمانی ماست؛ همانطوری که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. مشروطیت و دموکراسی هم ذاتا عیبی ندارد هر عیب که هست در طرز انتخابات و وکیل تراشی انتخابات چیان ناشی است.

به نظر من احیای همین وجود ناقص بهتر از امحای آن می باشد تا چه رسد به کمال آن.

همین وجود ناقص مجلس در مملکت مانند پدربزرگی پیر و دردمند و علیل وجودش برای سرپرستی خانواده لازم است تا چه رسد به سالم.

البته ما به محضورات [محذورات] دولت در این کار تا اندازه ای واقفیم و قسمت هایی از آن ها را هم ممکن است تصدیق کنیم، ولی آیا وجدانا امکان این که با وجود چنین «محضوراتی» [محذورات] بتوان به چنین کاری دست زد به کلی منتفی است؟ البته که خیر این کار راه دارد و آن این است که عقلای صلاحیت دار و بی غرض قوم بنشینند و با توجه به تمام نکات برای این مسئله فکری بیندیشند، نه سیاستمداران حرفه ای مقام دار و حقوق بگیر؛ زیرا پیدا کردن هرگونه راهی به وسیله این ها ناچار باید بر محور حفظ مقام و موقعیت و مزایا بگردد.

 

آخرین شایعات درباره روابط ارسنجانی با کابینه!

«خواندنی ها» به نقل از «روشنفکر» نوشت: در هفته اخیر این شایعه قوت یافت که دکتر ارسنجانی، وزیر کشاورزی، قصد دارد با مسافرت خود به اروپا، همکاری خود را با کابینه کم و بیش پایان دهد و طی مسافرت از مقام خود استعفا دهد، ولی اشخاص نزدیک به نخست وزیر می گویند امینی به هیچ وجه با استعفای دکتر ارسنجانی موافقت نخواهد کرد.

 

امینی در سفر حج از سعودی هم کمک می گیرد؟!

«تهران اکونومیست» نوشته است: در این موقع که نخست وزیر به عزم تشرف مکه معظمه مسافرت نموده اند، در عین حال شایعاتی به گوش می رسد منجمله می گویند ممکن است عربستان سعودی که از لحاظ مالی وضع بسیار خوبی دارد در برنامه عمرانی ایران شرکت نموده وامی بدهد.

 

اهمیت سیاسی و نفتی سفر نخست وزیر به مکه!

خواندنی ها همچنین به نقل از «خوشه» نوشته است: دکتر امینی در دورانی که سفیر کبیر ایران در آمریکا بودند، پیشنهاد کرد که درآمد نفت خاورمیانه به نسبت احتیاج کشورهای خاورمیانه در میان آنها تقسیم شود. این سخن آن روز زیاد در ایران مورد بحث قرار نگرفت، اما پس از آنکه ژنرال قاسم ادعای مالکیت کویت را کرد اهمیت پیشنهاد آن روز در نظر کسانی که به سیاست نفت در خاورمیانه آشنایی دارند روشن تر شد.

اگر در این سفر نخست وزیر به مکه، دیپلمات های کشورهای عربی که به مکه و مدینه [داخل می شوند] و بیرون می آیند در این باره با دکتر امینی گفت و گو کنند و نخست وزیر از این سفر چنین مذاکراتی را در نظر داشته باشند، ممکن است گفته شود که مسافرت نخست وزیر به مکه مهم ترین مسافرت های سیاسی است که تا کنون نخست وزیران ایران کرده اند.

 

بودجه سال جاری بودجه خطرناکی است!

«خواندنی ها» به نقل از «تهران اکونومیست» نوشته است: بودجه امسال کشور بودجه خطرناکی است؛ زیرا با وجود کوشش نخست وزیر و تذکرات پی در پی معتقدین، مخارج دولت مرتبا بالا می رود و هر جلسه هیئت دولت برای ملت ایران به مبالغ گزافی تمام می شود؛ زیرا در جلسه ای نیست که خرجی برای دستگاهی تصویب نشود.

در سال ۱۳۴۰، با آن که در ابتدای دولت حاضر صرفه جویی های مهمی انجام گرفت، معذلک همان طوری که بارها تذکر داده ایم این روش دنبال نشد و همکاران نخست وزیر هم مانند آن که متعلق کشورهای مختلفی هستند هر کدام برای موسسه خود تقاضای اعتبار پول جدید کردند و دولت را در فشار گذاشتند تا آن جا که مخارج دولت در سال مذکور افزایش یافت.

به هر حال با این ترتیب تنها راه جبران مخارج دولت انتشار اسکناس خواهد بود که متاسفانه هم اکنون زمزمه آن در برخی محافل به گوش می خورد و گرچه بانک مرکزی به هیچ وجه زیر این بار نرفته و نخواهد رفت، ولی بر  فرض که یک روز به چنین عملی دست بزنند در واقع یک انتحار اقتصادی است. دولت باید تا دیر نشده است اقدام عاجلی بکند. این وضع قابل دوام نیست؛ مخارج دولت را انقلاب وار تقلیل دهید.

 

زد و بند در خرید کارخانه های دولتی

«خواندنی ها» به نقل از «دیپلمات» نوشته است: گفته می شود که برای فروش کارخانجات دولتی به اشخاص و موسسات ملی، زد و بندها و تبانی صورت گرفته و می خواستند کارخانه های دولتی را طوری خریداری نمایند که در سه سال اول اقساط خیلی جزئی بپردازند و پس از کسب عواید سرشار و بهره برداری از آن ها قیمت کارخانجات را تادیه نمایند.

 

چرا بهای دارو در ایران دو برابر کشورهای مجاور است؟!

«خواندنی ها» به نقل از «مجله رامین» نوشت: سال های متمادی است که اکثریت بیماران کشور از گرانی دارو می نالند و این ما داروسازان داروخانه دار هستیم که شاهد وضع اسف انگیز بیمارانی هستیم که با در دست داشتن نسخه های گران قیمت به داروخانه ها مراجعه می کنند و با عدم توانایی پرداخت بهای نسخه، مایوس و با نفرین به مسببین گرانی دارو از داروخانه خارج می شوند.

چه دلیلی باعث شده که بهای دارویی که در یک کارخانه در اروپا ساخته می شود و به تمام نقاط و کشورهای دنیا خصوصا کشورهای خاورمیانه صادر می گردد در کشور ما دو برابر کشورهای مجاور به دست مصرف کننده برسد؟ مسئول این اختلاف قیمت کیست؟ چرا باید بیمار بی بضاعت و بی پناه گلیم زیرپا و لحاف روانداز شب های سرد زمستان خود را بفروشد و برای معالجه عزیزانش به سودجویانی به نام نماینده انحصاری دو برابر بهای اصلی بپردازد؟

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.