24 اردیبهشت 1341

24 اردیبهشت 1341

متهمین پرونده داوودیه محکوم شدند /ترفیعات در ارتش شاهنشاهی هم تابع کشورهای خارجی شد!/هیچ وقت مردم از شهرداری تهران راضی نبوده اند!/عمارت شهرداری دچار نکبت است/در تهران مردم برای انحلال شهرداری جشن می گیرند!/تشکر الموتی از نصیری برای بهبود وضع زندان ها!/وضع زندان ها آنقدر خوب شده که انسان آرزو می کند در زندان زندگی کند!/نصیری : روانشناسان عقیده دارند انسان عاقل هیچ وقت منحرف نشده آدم نمی کشد!/شاه سدی را که فرانسوی ها ساخته اند افتتاح می کند!/افزایش واردات کالاهای مشابه ساخت داخل!/افزایش فشار کم پولی در بازار!/افزایش 44 درصدی سپرده های دیداری و مدت دار بانک سپه!/لهو و لعب در ابنیه تاریخی ممنوع شد!/دو شیرآب برای 5 هزار نفر در نازی آباد!/درخواست وزیر کشاورزی از شاه!

متهمین پرونده داوودیه محکوم شدند

ساعت یازده و نیم دیشب شعبه سوم دادگاه دیوان کیفر به ریاست سیدعلی اکبر طباطبایی و مستشاری آقایان هاشمی نژاد و اوستا پس از ۵۰ ساعت شور رای خود را درباره پرونده متهمین اراضی داودیه صادر کرد. به موجب رای دادگاه 5 نفر از متهمین به زندان های دو سال تا دو ماه محکوم شدند و 6 نفر از آنها نیز از کلیه اتهامات منتسبه برائت حاصل کردند.

 

ترفیعات در ارتش شاهنشاهی هم تابع کشورهای خارجی شد!

«روزنامه اطلاعات » در گزارشی نوشت : خبرنگار ما گزارش می دهد تاکنون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران همه ساله در اول مهرماه پس از توشیح شاهنشاه به وزارت جنگ ابلاغ می گردید ولی چون در اغلب کشورهای جهان ترفیعات افسران، درجه داران و کارمندان ارتش طی سال انجام می گیرد، بنا به پیشنهاد وزارت جنگ و تصویب هیئت وزیران مقرر گردید که ترفیعات افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان طی سال داده شود!

 

هیچ وقت مردم از شهرداری تهران راضی نبوده اند!

«روزنامه اطلاعات » در ستون «جریان روز » شماره امروز خود نوشت :

بدبختانه شهرداری تهران هیچ وقت مبلغ خوبی برای هیچ دولتی نبوده، زیرا در هیچ تاریخی از صدور مشروطیت تا به امروز مردم از شهرداری راضی نبوده اند .

دیروز در جلسه ما صحبت از حمله اخیر مگس شد. می دانید که امسال قسمتی از شهر تهران گرفتار حمله مگس شده است و این هم البته طبیعی است. مگس مخلوق کثافت است. هرجا کثافت باشد مگس هست و چون تهران کثیف است ناچار مگس تولید می کند. مسئول نظافت تهران هم جز شهرداری کسی نیست. اما شهرداری که خودش در ساختمان کثیف و کوچه کثیف خانه دارد چطور می تواند تهران را تمیز کند؟

به قول یکی از نویسندگان ما، در همه جای دنیا زیباترین و تمیز ترین عمارت شهر عمارت شهرداری است اما در تهران بدقواره ترو کثیف تر و مهمل تر از بنای شهرداری بنایی نمی توان یافت، اگرما دلیل نکبت عمارت شهرداری را پیدا کنیم دلیل رخوت ورکود سازمان شهرداری هم جوف آن است.

عمارت شهرداری به این حال و روز در آمده چون گرفتار سلیقه های شخصی شهرداران بی سلیقه شده است، همان طور که تشکیلات شهرداری و شهر تهران نیز همیشه میدان تعارض و برخورد سلیقه ها بوده است. عمارت شهرداری به این حال و روز است چون به تناسب توسعه و تمکن و تشخص شهر آن را ترمیم نکرده اند همان طور که تشکیلات شهرداری هم در موازات پیشرفت شهر پیش نرفته است.

 

عمارت شهرداری دچار نکبت است

عمارت شهرداری دچار نکبت است چون در این عمارت کار مردم به جای آنکه گشوده شود گره می خورد همان طور که در تشکیلات شهرداری اصل بر مزاحمت بوده است نه گره گشایی. این تشکیلات و این ساختمان باهم قابل اصلاحند. اما آن روزی که در شهرداری عقل به جای خود حکومت کند و آنچه عقل حکم می کند دستورالعمل باشد نه آنچه اشخاص برحسب سلیقه روی کاغذ می آورند و پایش امضا می گذارند.

این تشکیلات واین ساختمان باید متناسب با تهران متمکن و مدرن و آبرومند و ثروتمند امروز اصلاح شود وهدفش کمک به مردم و راه انداختن کار مردم باشد.

 

در تهران مردم برای انحلال شهرداری جشن می گیرند!

هیچ مردم عاقلی نیستند که منکر لزوم شهرداری در شهر باشند، پس چرا در تهران وقتی صحبت از انحلال شهرداری می شود مردم جشن می گیرند برای این که شهرداری، آن شهرداری که مردم می خواهند نیست. اگر

ضعف بودجه مشکل اساسی شهرداری نیست شما کاری کنید که چرخ های شهرداری به نفع مردم بچرخد و کار شهر به خود مردم سپرده شود و مردم باور کنند شهرداری عوض شده و دیگر موی دماغ ومزاحم و سربار شهرو مردم شهر نیست. ما از طرف مردم اطمینان می دهیم که قرض های شهرداری را خود مردم بدهند وعوض یک عمارت چند عمارت لوکس و زیبا به شهرداری هدیه کنند.

 

تشکر الموتی از نصیری برای بهبود وضع زندان ها!

...الموتی اضافه کرد: با مقایسه وضع سابق و فعلی زندان که در گذشته خود من نیز واقف به امور آن بوده ام و حتی در این باره سهمی هم داشته ام خوب می دانم وضع زندان ها در گذشته چه بوده و وضع فعلی به هیچ وجه قابل مقایسه باوضع سابق نیست و به حکم انصاف باید از زحمات و خدمات رئیس شهربانی کل و سایر مامورین و روسای زندان ها در کمک های بی دریغی که به اعضای انجمن حمایت زندانیان کرده اند تشکر کنم.

 

وضع زندان ها آنقدر خوب شده که انسان آرزو می کند در زندان زندگی کند!

در این وقت شهاب فردوس معاون پارلمانی وزارت دادگستری مطالب مشروحی پیرامون وضع انجمن بیان داش، معاون پارلمانی وزارت دادگستری گفت :

من ضمن یکی از بازدید های اخیر خود در دفتر خاطرات زندان نوشتم وضع زندان ها به قدری خوب است که آدم آرزو می کند در زندان زندگی کند این مطلب مورد تایید آقای الموتی وزیر دادگستری هم قرار گرفت و بر پایه وضع نابسامان زندان ها در گذشته بود که از پیشگاه شاهنشاه تقاضای یک درجه عفو درباره زندانی های عادی شد و اینک هم از عموم آقایان تقاضا دارم از طریق قلم یا قدم با تشویق خود اعضای انجمن حمایت از زندانیان را دلگرم سازند.

 

نصیری : روانشناسان عقیده دارند انسان عاقل هیچ وقت منحرف نشده آدم نمی کشد!

آنگاه تیمسار سرتیپ خلعت بری معاون شهربانی کل کشور پشت تریبون قرار گرفت و گفت : چون تیمسار ریاست شهربانی از طرف شاهنشاه  احضار شده بودند و فرصت حضور در جلسه را نداشتند به بنده افتخار دادند تا در این مراسم شرکت کرده و پیام ایشان را به استحضار برسانم.

در پیام نصیری آمده است : به طوریکه اطلاع دارند امروز در کشورهای مترقی سعی می شود که افراد منحرف وتبهکار و حتی جنایتکاران خطرناک و حرفه ای را از راه معالجات روانی و توجه به جهات روحی به انحرافی که دست زده اند مداوا و راهنمایی نمایند زیرا دانشمندان روانشناس عقیده دارند که انسان عاقل هیچ وقت منحرف نشده و دست خود را آلوده به خون بیگناهان نمی کند.

 

شاه سدی را که فرانسوی ها ساخته اند افتتاح می کند!

شاه روز 29 اردیبهشت ماه جاری سد سفید رود را افتتاح می کند . در این مراسم آقایان وزار ،رجال و شخصیت های مملکتی حضور خواهند داشت.

 شاه پس از گشایش سد و استماع گزارش قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه از قسمت های مختلف سد سفید رود بازدید خواهد کرد. سد سفید رود که به وسیله یک شر کت فرانسوی ساخته شده است از نوع سد وزنی پایه دار است که دارای سی پایه می باشد، طول سد در قسمت فوقانی 425 متر و ارتفاع آن از کف پی 1025 متر است و در حدود 600 هزار مترمکعب بتن برای ساختمان این سد به مصرف رسیده است.

 

افزایش واردات کالاهای مشابه ساخت داخل!

امروز یک مقام سندیکای صنایع فلزی ایران گفت : پس از رفع مشکل اخیر در باره لغو سود بازرگانی به میزان فهرست صادرات و واردات سال 1341 و اخذ سود بازرگانی به میزان سال گذشته اکنون موضوع مهمی که مطرح می باشد ورود مقدار زیادی اجناس مشابه محصولات کارخانجات داخلی از خارج می باشد که در روز های اخیر کاملا محسوس شده است زیرا دولت قسمت زیادی از کالا هایی را که در سال قبل ورودش غیر مجاز بود، مجاز اعلام داشته است.

 

افزایش فشار کم پولی در بازار!

خرداد و تیر، ماه بی پولی بازار و پول دار شدن دولت است چون تمام شرکت ها و بازرگانان در این دو ماه باید ضمن بستن بیلان عمل کرد سال 1340 مالیات آن سال را هم به وزارت داریی بپردازند.

در قانون صراحت دارد که اگر تا آخر تیر ماه اظهار نامه مالیاتی داده نشود و مالیات مربوط پرداخت نگردد جریمه قانونی به مودیان مزبور تعلق خواهد گرفت، تصمیم اخیر وزارت بازرگانی هم تمام فشار ترخیص کالاها را در همین دو ماه متمرکز نموده است یعنی اگر تجار بخواهند از بخشودگی بیشتر تفاوت سود بازرگانی کالاهای موجود در گمرک استفاده کنند باید به هر ترتیبی هست کالاهای خود را در همین دو ماه ترخیص نمایند. وضع فوق شرایط نامساعدی برای گردش پول در بازار ایجاد می کند در حالی که باید توجه داشت که اصولا گردش پول کم است و ماه های خرداد و تیر هم چندان ماه خوب برای معاملات نیست.

 

افزایش 44 درصدی سپرده های دیداری و مدت دار بانک سپه!

امروز ترازنامه عملیات سال 1340 بانک سپه منتشر شد. بررسی تراز نامه سال 1340 و مقایسه آن با تراز نامه عملیات سال ۱۳۳۹ نشان می دهد که موجودی سپرده های دیداری و مدت دار بانک سپه در سال گذشته 44 در صد افزایش داشته است.

 

لهو و لعب در ابنیه تاریخی ممنوع شد!

این بخشنامه به منظور حفظ آثار تاریخی از طرف اداره کل باستان شناسی صادر و به کلیه ادارات فرهنک استان و شهرستان ارسال گردیده است:

به طوریکه استحضار دارند حفظ و حراست یادگارهای تاریخی و ابنیه و عماراتی که جزو آثار ملی محسوب است و اهمیت تاریخی دارد به عهده ادارات فرهنگ است که باید با کمال جدیت در پاکیزگی و آبادانی اماکن مذکور مراقبت گردد و بخصوص از ایاب و ذهاب اشخاص جلوگیری و از هر گونه تغییر و تصرف بدون اجازه در آثار مزبور ممانعت فرمایند.

ضمنا به منظور اشتراک مساعی آقایان استانداران ـ فرمانداران با ماموران وزارت فرهنگ متن تصویبنامه هیئت دولت را ذیلابه اطلاع میرساند :

اداره فرهنک هر محل موظف است به منظور حفظ یادگارهای تاریخی و ابنیه و عماراتی که از آثار ملی است و اهمیت تاریخی دارد و مورد بازدید سیاحان و جهانگردان می باشد کمال جدیت و مراقبت را به عمل آورند تا این عمارات و اماکن همواره پاکیزه و آباد باشد و از رفت و آمد کسانی که به منظور لهو و لعب بدین اماکن می روند جلوگیری شود و هیچ گونه تغییر و تصرفی بدون اجازه در این ابنیه صورت نگیرد. استانداران و فرمانداران و بخشداران و هم چنین روسای شهربانی و شهرداران موظفند در این وظیفه ملی با ادارات باستان شناسی و فرهنگ اشتراک مساعی نمایند .

 

دو شیرآب برای 5 هزار نفر در نازی آباد!

«روزنامه اطلاعات » در گزارشی به شماره امروز خود نوشت : امروز خبرنگار ما به درخواست گروهی از ساکنین نازی آباد از منطقه شرقی این منطقه دیدن کرد. در اطراف میدان شاهپور نازی آباد و حدود ایستگاه بانک پیش از 5 هزار نفر سکونت دارند و برای این جمع کثیر فقط دوشیر کوچک آب نصب شده است.

زنان و اطفال خردسال و جوانان با سطل های آب ساعت ها در پای شیر به انتظار آب می مانند و نزدیک ظهر امروز که خبرنگار ما از این منطقه دیدن  کرد بیش از 200 نفر در مقابل شیرهای آب به نوبت ایستاده بودند.

 

درخواست وزیر کشاورزی از شاه!

ساعت ده صبح امروز ، ارسنجانی وزیر کشاورزی به حضور شاهنشاه شرفیاب شد. در این شرفیابی وزیر کشاورزی گزارشی از جریان کار اصلاحات ارضی را به عرض رسانید و تقاضا کرد که شاهنشاه روز سوم خرداد ماه هنگام تشریف فرمائی به آذربایجان، در قزوین و مراغه اسناد مالکیت دهات تقسیم شده قزوین و آن دسته از دهات مراغه را که اسناد آن آماده شده است توزیع کند. شاهنشاه با این تقاضا موافقت کرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.