23 اردیبهشت 1341

23 اردیبهشت 1341

برای تقسیم املاک نخست وزیر اظهار نامه داده شد /500 میلیون ریال از اموال متهمین دیوان کیفر توقیف شد /به وضع شرکت تعاونی فرهنگیان رسیدگی می شود /6 افسر راهنمایی و رانندگی به آلمان اعزام شدند!/تغییر شکل شناسنامه ها آغاز شد /برای کارگران باشگاهی تاسیس می شود /تاسیس اداره خلیج فارس در وزارت امور خارجه /آخرین دفاع ابتهاج /توضیحات کارپرداز مجلس سنا!/پیشنهاد یک بازرگان!

برای تقسیم املاک نخست وزیر اظهار نامه داده شد

وزیر کشاورزی گفت: برای تقسیم املاک نخست وزیر اظهار نامه داده شد. تمام املاک اسفندیاری به علت تقلب در تنظیم اظهار نامه به دولت منتقل می شود.

ارسنجانی وزیر کشاورزی گفت : آقای شکوفی از طرف خانواده آقای دکتر امینی و ورثه مرحوم امین الدوله و خانم فخرالدوله به اداره اصلاحات ارضی مراجعه کرده ولی اظهارنامه اصلاحات ارضی دریافت ننمود تا صورت املاک خانواده آقای نخست وزیر را معین کرده و به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهد.

وزیر کشاورزی گفت : جمشید اسفندیاری دارای 24 قریه است که یکی از آنها شهر ملک کندی است ، پسران اسفندیاری با ارائه رونوشت اسناد عادی ادعا کرده اند در سال ۲۹ و 35 بعضی از این املاک به آنها انتقال یافته است در حالی که طبق اسناد رسمی که از دفترخانه ۹ تهران واصل شده این املاک تا ۱۳۳۷ در مالکیت اسفندیاری بوده است و بنابراین اسناد عادی انتقال صحیح نیست و من به ساز مان اصلاحات ارضی مراغه دستور دادم تمام املاک اسفندیاری را مشمول قانون دانسته و اظهار نامه آن را پر کنند و به دولت انتقال دهند ، چون اسفندیاری مرتکب تقلب شده از لحاظ قانون اصلاحات ارضی هم جریمه می شود.

 

500 میلیون ریال از اموال متهمین دیوان کیفر توقیف شد

امروز کسب اطلاع شد که از طرف دادگاه ها و دادسرای دیوان کیفر در حدود 500 میلیون ریال  از اموال و املاک متهمینی که پرونده های آنان، مراحل مقدماتی خود را در دیوان کیفر طی کرده است، به نفع خزانه دولت تامین شده و این املاک واموال ظرف چند روز اخیر توقیف شده است.

 

به وضع شرکت تعاونی فرهنگیان رسیدگی می شود

دیروز هنگام گزارش بیلان شرکت تعاونی فرهنگیان و انتخاب هیئت رئیسه جدید بین سهامداران و اعضای هیئت مدیره مشاجرات لفظی رخ داد و سهام داران نسبت به عملیات هیئت رئیسه در سال گذشته اعتراض کردند و گفتند تا وزیر فرهنگ به وضع شرکت و فروشگاه رسیدگی نکند بیلان تصویب نخواهد شد و انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید به عمل نخواهد آمد.

 

6 افسر راهنمایی و رانندگی به آلمان اعزام شدند!

ساعت ۹ صبح امروز شش نفر از افسران شهر بانی کل اداره راهنمایی و رانندگی که برای مطالعه و فراگرفتن اصول جدید راهنمایی و ترافیک به آلمان غربی اعزام می گردند ، به منظور تودیع در دفتر کار تیمسار سرلشکر نصیری رئیس شهر بانی کل حضور یافته و به وسیله سرکار سرهنک وثیق رئیس اداره راهنمایی به تیمسار رئیس شهربانی کل معرفی شدند.

رئیس شهربانی کل کشور در این مراسم خطاب به افسران اعزامی چنین گفتند : از موقعیتی که با مسافرت به آلمان غربی برای مطالعات علمی وفنی پیش آمده باید حداکثر استفاده را بکنید زیرا به کشوری می روید که از لحاظ انضباط و وظیفه شناسی در دنیا معروف است بخصوص وضع راهنمایی این کشور فوق العاده منظم است.

از آقایان انتظار دارم حداکثر استفاده را از وقت و فرصتی که پیش آمد کرده و به رموز کار آنان آشنا شوید و با ارمغان بهتری به کشور مراجعت ودر ایجاد تحول و پیشرفت و نظم ترافیک مملکت خود عامل موثری باشید.

 

تغییر شکل شناسنامه ها آغاز شد

تغییر فرم شناسنامه ها به طور آزمایشی در شهرستان ساری آغاز گردید، به جای شناسنامه معمولی برای نوزادان سند صادر می شود و به دختران بعد از 15 سال و به پسران بعد از 18 سال شناسنامه عمومی داده می شود.

پس از آزمایش های لازم در صورتی که طرح مزبور بدون عیب تشخیص داده شد در تمام کشور به مورد اجرا گذاشته می شود.

 

برای کارگران باشگاهی تاسیس می شود

سخنگوی وزارت کار گفت : صبح امروز دبیران سندیکاهای کارگری و نمایندگان کارگران کارگاه های استان تهران به اتفاق مدیرکل کار استان تهران در دفتر خسروانی وزیر کار حضور یافته و با وی ملاقات کردند.

خسروانی خطاب به نمایندگان کارگران اظهار داشت : تشکیل سندیکاها بزرگترین قدمی است  که  می تواند مشکلات کار را با مشورت و همفکری از میان بردارد و در واقع این امکان را به وزارت کار بدهد تا با فرصت بیشتر به طرح برنامه هایی که برای رفاه و آسایش کارگران ضروری است بپردازد.

ما تصمیم گرفته ایم به منظور آن که به طور مداوم این قبیل جلسات تشکیل گردد در قطعه زمینی که در اختیار وزارت کار قرار دارد با همکاری و کمک های آقایان کارفرمایان و کارگران بدون آنکه تحمیلی به بودجه کل کشور گردد یک باشگاه کارگری که در شان کارگران عزیز باشد ایجاد کنیم تا بتوانیم جلسات کنفرانس و بحث و گفت و گوی خود را جهت تنویر و هدایت افکار منعقد سازیم و خوشبختانه در انجام این راه توفیق کامل حاصل گردیده است.

 

تاسیس اداره خلیج فارس در وزارت امور خارجه

به قرار اطلاع در وزارت خارجه مطالعاتی در جریان است تا به زودی اداره ای به نام « اداره خلیج فارس » تاسیس شود.

اداره خلیج  فارس عهده دار امور مربوط به روابط ایران با شیخ نشین های خلیج فارس خواهد بود.

 

آخرین دفاع ابتهاج

امروز کسب اطلاع شد که از طرف نصیری بازپرس دادسرای دیوان کیفر از ابوالحسن ابتهاج مدیر عامل اسبق سازمان برنامه آخرین دفاع اخذ شد.

از ساعت 4 بعد از ظهر دیروز ابتهاج در شعبه بازپرسی با حضور دکتر شاهکار و یکی از وکلای مدافع خود، برای ایراد آخرین دفاع به دادگستری آمده بود.

صبح امروز کسب اطلاع شد که با اخذ آخرین دفاع از ابتهاج، پرونده مذکور آماده صدور قرار نهایی است و بازپرس پرونده را در اختیار هنرمندی دادیار ناظر گذاشته است تا مورد مطالعه قرار دهد.

 

توضیحات کارپرداز مجلس سنا!

امروز صدرالاشراف رئیس هیئت مدیره موقت مجلس سنا پیرامون نتیجه تحقیقات هیئت مامور رسیدگی به مخارج ساختمان سنا و نظر خود در این باره گفت : هنگامی که هیئت بازرسی کل کشور و بازرسان بازرسی شاهنشاهی و نخست وزیری مشغول رسیدگی به مخارج ساختمان سنا شدند چند نفر از آقایان کارپردازان نیز در این رسیدگی شرکت داشتند و در حقیقت رئیس این هیئت آقای رام کارپرداز مجلس سنا بود و وی درباره نتیجه تحقیقات مربوط به مخارج ساختمان اطلاعات مشروحی در اختیار جراید خواهد گذاشت.

 

پیشنهاد یک بازرگان!

یک بازرگان پیشنهاد داد : سود بازرگانی اضافی که از بازرگانان دریافت شده در موقع استرداد به جای حساب مالیاتی باید به حساب گمرکی برای ترخیص کالا در ماه های بعد گذاشته شود.

ما به علت آن که کالاهای مصرفی تابستانی داشتیم ناچار بودیم از همان اول فروردین آن ها را از گمرک ترخیص کنیم، یخچال یکی از این نوع کالاها است که برای آن هم سود بازرگانی جدید پرداختیم. دولت هم خوش حسابی ما را به حساب آورد و گفت سود بازرگانی پرداختی اضافی قابل برگشت می باشد اما بی لطفی که شد این بود که باید آن را به حساب مالیات بگذاریم در حالی که راه عادلانه و ساده تر این بود که ما آن را در درجه اول به حساب همان گمرک می گذاشتیم و اگر واقعا در گمرک دیگر کاری نداشتیم ممکن بود که به حساب مالیات بگذاریم مشکل کار این خوش حسابی این است که وارکنندگان مزبور باید مدتی در گمرک بدوند و تفاوت سود بازرگانی را تعیین کنند بعد آن را به تصدیق و تایید گمرک برسانند بعد هم وزارت بازرگانی باید این مطلب را تایید کند تا در آخر سر به حساب مالیات ریخته شود. دستگاه های مالیاتی هم وقتی قرار باشد که به جای پول این اوراق را تحویل بگیرند معلوم است که با چه بی لطفی به کار ما خواهند رسید. در حالی که راه ساده این است که این پول را به همان حساب گمرک می گذاشتیم وارد کننده ای که مجبور بود در وضع بد ماه فروردین کالاهای خود را آزاد کند قطعا برای ماه های اردیبهشت و خرداد هم کالا در گمرک دارد که به سادگی می توانست طلب خود را به حساب حقوق گمرکی بعدی بگذارد. وزارت بازرگانی در این مورد می تواند تسهیلات مناسبی برای واردکنندگان فراهم کند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.