گوشت بدن جلوی تانک و هواپیما چگونه طاقت آورد؟

گوشت بدن جلوی تانک و هواپیما چگونه طاقت آورد؟

عین صحبتهای رضاشاه در چهارم شهریور 20 از این قرار است:«سربازهای ما بسیار خوب هستند، و خوب می‌جنگند. ولی گوشت بدن جلو تانک و هواپیما چطور می‌تواند طاقت بیاورد؟»...

عین صحبتهای رضاشاه در چهارم شهریور 20 از این قرار است:

«سربازهای ما بسیار خوب هستند، و خوب می‌جنگند. ولی گوشت بدن جلو تانک و هواپیما چطور می‌تواند طاقت بیاورد؟»

مدرکی بالاتر از این اقرار برای نشان دادن اینکه بزرگ ارتشتاران فرمانده، وسایل لازم برای «سربازان خوب و جنگنده» آماده نکرده بود، می‌توان تصور کرد؟

این اقرار صریح، بدون شک پرده از روی حقایق تلخ وقایع شهریور 20، که ماحصل و نتیجه مستقیم سلطه مشقت‌انگیز رضاشاه بر ملت رنجیده ایران بود بر می‌دارد.

چرا که ملت باستانی ایران، فرزندان خود را که به اقرار شاه «سربازان بسیار خوبی بودند و خوب می‌جنگیدند»، با کمال بردباری برای حفظ آب و خاک در اختیار او گذاشت، هر مالیاتی که بر آن ملت پرحوصله تحمیل شد، با کمال سخاوت پرداخت کرد و تمام ارز حاصل از نفت را یکجا در اختیار وی گذاشت.

آن وقت شاه، که می‌بایست حقا و متقابلا با نهایت قدردانی و قدرشناسی، شب و روزش را صرف کند که چگونه آن موجبات را به مصرف برساند که در روز مبادا، آن سربازان «خوب و جنگنده» فقط با گوشت بدنشان جلوی تانک و هواپیمای حریف ظاهر نشوند، و تعداد یکصد هواپیمای بمباران، که طبق گفته شخص او، می‌دانست چگونه با استفاده از آن با تعرض روس و انگلیس معارضه کنند، برای روز مبادا آماده داشته باشد، نه فقط به انجام کوچک‌ترین عمل مثبت نپرداخت، درست برعکس به فکر «فرار» افتاد!

کجای این وضع شایسته صفت «قدرت» چنان فرمانده است؟

او، که خوب می‌دانست «گوشت بدن جلو تانک و هواپیما نمی‌تواند طاقت بیاورد»، چگونه پذیرفت در تمام ایران، پناهگاهی برای حفاظت مردم در قبال بمباران هواپیما، بنا نکند؟ ساختن پناهگاههای اولیه به هیچ وسیله‌ای که از خارج وارد شود محتاج نبود، و به وسیله همان سربازان به خدمت احضار شده، با کمی صرفه‌جویی از برنامه رژه و سان قابل ساختن بود.1

شماره آرشیو: 130578-275م

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.