20 فروردین 1341

20 فروردین 1341

ملت فرانسه استقلال الجزایر را تصویب کرد!/از شهریور 1320 در اساس کار مملکت نظم و ترتیبی نبود!/400 میلیون  سند خزانه داری پرداخت نشده است/امسال از نظر مالی سال مشکلی خواهد بود!/در سال نو قرار بگذاریم به دنبال حقیقت برویم / ارزانی ظاهری اساسی ندارد!/اعضای هیئت مدیره شرکت سیوند بازداشت شدند/ورود داروهای غیر اختصاصی محدود می شود/کالاهای موجود در گمرک از سود بازرگانی جدید معاف هستند

ملت فرانسه استقلال الجزایر را تصویب کرد!

ملت فرانسه استقلال الجزایر را تصویب کرد، 90 درصد از شرکت کنندگان به رفراندوم دوگل پاسخ مثبت دادند.

به گزارش « روزنامه اطلاعات » پیروزی قاطع دوگل و اکثریت عظیمی که نصیب وی شد حتی برای رهبران فرانسه غیرمنتظره بود.

بر اساس گزارش این روزنامه در حالی که رفراندوم در سراسر فرانسه انجام می شد تروریست های ارتش سری الجزایر را به میدان جنگ تبدیل کردند.

در جنایات وحشیانه تروریست ها مقارن برگزاری رفراندوم بیش از یکصد تن کشته و زخمی شدند.

 

از شهریور 1320 در اساس کار مملکت نظم و ترتیبی نبود!

نخست وزیر سپس به مسئله افزایش حق اشتراک آب و گله و شکایت مردم اشاره کرد و گفت: خیال می کنم که می بایست زودتر و شاید هم در حکومت های قبلی حقیقت گفته می شد و دولت را در مقابل مسئولیتش می گذاشتند زیرا اگر این دستگاه عام المنفعه از بین برود نه امکان استفاده از وسائل سابق موجود است ونه می توان از آن چشم پوشی کرد، این مطلب در قیمت اتوبوس و نان و برق هم صادق است آقایان وارد هستند در این گرفتاری هایی که دولت ها چندین سال است مبتلا هستند گناه دولت ها در این بود که نخواستند حقایق را به مردم بگویند و می گفتند عجالتا در دوره تصدی ما اعم از اینکه کوتاه باشد یا بلند خودمان را بد نکنیم.

باید سعی کنیم این میراث های خطرناک را برای نسل بعد نگذاریم. آقایان اطلاع دارند در قسمت اقتصادی از شهریور ۱۳۲۰ به بعد در اساس کار مملکت یک نظم و ترتیب برقرار نبود، برای این که همه گناه را به گردن دستگاه نگذاریم باید بگوئیم وضع مملکت نیز دچار تشنجات بود و اولیای امور می خواستند قبل از هرچیز وضع را آرام نگهدارند، به نظر من آرامش واقعی وقتی به وجود می آید که حقایق را به مردم بگوئیم. چون در غیر این صورت ممکن است روزی شالوده مملکت درهم بریزد.

 

400 میلیون  سند خزانه داری پرداخت نشده است

نخست وزیر سپس به بودجه مملکت از شهریور بیست به این طرف اشاره کرد و گفت: از شهریور به بعد دولت ها بودجه را با کسر آن نوشتند و در مقدمه آن اشاره کردند که در جریان سال با افزایش درآمد و کسر هزینه تعادل برقرار خواهد شد. من نمی خواهم فعالیت وزارت دارائی را بی اهمیت جلوه داده باشم، امسال ما نه تنها حقوق ها را دادیم بلکه پاداش ها راهم دادیم ولی 400 میلیون تومان اسناد در خزانه داری هست که هنوز پرداخت نشده است. این جریان منحصر به امسال نیست همیشه در وزارت دارائی بوده و این وزارت خانه نیز تمام حملات و تنقیدات وزارت خانه ها را قبول می کرد. چون دولت خودش بودجه را با کسر می نوشت اگر در جاهای دیگر دولت ها کسر بودجه دارند آن را از راه وام از مردم یا بانک ناشر اسکناس تامین می کنند چون در غیر این صورت در آخر سال مقداری از این مطالبات بدون محل در می آید، من چه وقتی که وزیر بودم و چه حالا نتوانستم با دستگاه دولت کنار بیایم که این در آمد بر آوردی است و حقیقی نیست در حالی که مخارج مقطوع است بخصوص در دستگاه ما وقتی در ستون خرج مبالغی می گذاریم آقایان وزرا آن را قطعی می دانند و هرقدر در جریان سال تذکر می دهیم به خرجشان نمی رود وشهرت پیدا کرده که وزارت دارائی یک دستگاه مشکل تراشی است در صورتی که این مشکل را ما به وجود آورده ایم، اگر ما مخارج را بزنیم به شرطی که این کار را از بالا شروع کنیم این مشکل حل خواهد شد، مثلا اضافات کارمندان دولت ضروری اما اجتناب پذیر است اما من نمی دانم اگر نداشتیم و انتظار هیچ گونه کمکی هم نبود چه می کردیم؟!

اگر ما تقاضای کمک می کنیم برای این است که دیر یا زود وضع مالی مملکت خراب می شود و تمام زحمات به هدر می رود ، وضع مالی دولت نمی تواند اصلاح شود مگر اینکه کادر دولت کادر معین و مشخص وصحیحی باشد و باحجم کار تناسب داشته باشد.

 

امسال از نظر مالی سال مشکلی خواهد بود!

علی امینی نخست وزیر پس از مدتی سکوت در اولین سخنرانی سال جدید خود خطاب به لیسانسیه های اداری گفت امسال از نظر درآمد سال مشکلی خواهد بود.

آنگاه نخست وزیر مجددا به تقاضای کارمندان لیسانسیه اداری اشاره کرد و افزود: امسال که از نظر مالی سال مشکلی خواهد بود مخصوصا از نظر درآمد مملکت من نمی دانم چطورمی شود. در آمد گمرک را با وجود محدودیت واردات بالابرد در وضع حاضر هرچقدر بخواهند صحت عمل وجدیت به خرج بدهند نمی توانند از میزان پیش بینی بیشتر در آمد تحصیل کنند، مالیات بر درآمد نیز بر اساس در آمد سال گذشته وصول می شود. البته آقایان می دانند سال گذشته عده ای از بازرگانان فعالیتی نداشتند که در آمد داشته باشند تا بر آن ماخذ ما امسال افزایش درآمد داشته باشیم. البته اگر فعالیت زیادتر بود وضع در آمد بهتر خواهد شد با تمام این احوال قرائنی در دست است که اگر حداکثر صرفه جوئی را بکنیم می توانیم تازه یک کسر بودجه معقول داشته باشیم و اگر این کار را بکنیم بهترین و مهم ترین خدمتی است که به وضع مالی این مملکت کردیم.

 

در سال نو قرار بگذاریم به دنبال حقیقت برویم / ارزانی ظاهری اساسی ندارد!

امینی آنگاه به حوائج ضروری مردم اشاره کرد و اظهار داشت امیدوارم در سال نو قرار را براین بگذاریم که همه به دنبال حقیقت برویم. راجع به مردم و اعتراض آنها در مورد آب برق ونان و اتوبوس باید بگویم که خود مردم به عناوین مختلف این پولها را می دهند به ظاهر همین اداره غله سالی صد وچند میلیون تومان کسر بودجه دارد که در بودجه مملکتی می گذاریم آن وقت ما این پول را از راه دریافت مالیات از مردم تامین می کنیم بعد هم دلمان را خوش کردیم که مردم نان ارزان میخورند. کجا نان ارزان می خورند ؟

اگر حقیقت را به مردم بگوئیم و سعی کنیم راه حل ها را پیدا کنیم موقتا دچار ایراد و تنقید می شویم والا این ارزانی ظاهری اساسی ندارد. راجع به اتوبوس که از ترقی نرخ آن جلوگیری کردیم ولی آنچه را که در می آورد خرج جاری و گذشته می کند و دیناری ذخیره ندارد. وقتی این وسائل فرسوده شد شرکت یک شاهی صرفه جوئی ندارد آن وقت ورشکستگی پیش می آید سایر دستگاهها هم این کلاه آن کلاه می کند و مدتی مقروض هستند یک شاهی ذخیره ندارند هر چه در می آورند پرداخت می کنند.

 

اعضای هیئت مدیره شرکت سیوند بازداشت شدند 

دیشب به دنبال رسیدگی به پرونده کاخ مجلس سنا اعضای هیئت مدیره شرکت سیوند بازداشت شدند.

شرکت ساختمانی سیوند مقاطعه ساختمان سنا را به عهده داشت.

روز چهاردهم مهرماه سال 1338 یعنی دو سال و نیم پیش کاخ عظیم مجلس سنا برای افتتاح دهمین دوره اجلاسیه این مجلس مورد استفاده قرار گرفت ، این کاخ عظیم پنج سال پیش از این تاریخ شروع به ساختمان شده بود، مخارج این کاخ ابتدا 30 میلیون تومان برآورد شده بود و سپس به تدریج 45 میلیون تومان دیگر بر مخارج آن افزوده شد و سرانجام هنگامی که کاخ افتتاح گردید گفته شد که هشتاد میلیون تومان برای اتمام آن خرج شده است که هنوز ساختمان این کاخ تکمیل نشده و نواقص بسیاری در مورد تزئینات کاخ به چشم می خورد.

 

ورود داروهای غیر اختصاصی محدود می شود

یک مقام مطلع بهداشتی گفت :

وزارت بهداری برای جلوگیری از ورود داروهای دوزه که اکثرا متعلق به کارخانه های غیر معتبر می باشد در اصلاحیه تعرفه و سهمیه واردات سال 41 صدی بیست سود بازرگانی و صدی ده سود گمرکی در نظر گرفت و به وزارت بازرگانی پیشنهاد داد که طی تصویب نامه ای مورد تایید دولت قرار گرفت.

بدین ترتیب داروهای دوزه گران می شود و دیگر نخواهند توانست با داروهای اختصاصی رقابت کنند در نتیجه قسمت عمده سهمیه این داروها وارد نخواهد شد.

از طرف دیگر بر اثر عدم ورود این داروها مصرف کنندگان داروهای مطمئن تری را مصرف خواهند کرد.

 

کالاهای موجود در گمرک از سود بازرگانی جدید معاف هستند

وزیر بازرگانی با بیان این که کالاهای موجود در گمرک از سود بازرگانی جدید معاف هستند گفت : ما اعم از این که از کالاهای موجود در گمرک سود بازرگانی بگیریم یا نگیریم آقایان کالای خود را گران می کنند!

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.