26 اسفند 1340

26 اسفند 1340

ایران 15 میلیون دلار از کنسرسیوم می گیرد/مسئله کارشناسان و افزایش نفت/جلسه فوق العاده دولت/تشکیلات اداری کشور دچار فساد و تباهی است/تشکیلاتی با این تفاوت فاحش حقوق ها قابل دوام و اعتماد نخواهد بود/ملت و کشور ما سال هاست که از قافله تمدن عقب مانده است!/در کشاورزی آن اندازه تولید نداریم که غذای مردم را به طور کامل تامین کنیم!/ به سبب مشکلات سیاست خارجی رجال ما نتوانسته اند مشکلات داخلی را حل کنند!/مخالفت با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور / ملت ایران تجربه تلخی از این مداخلات دارد/رویه اصولی حزب مردم نسبت به مقام شامخ سلطنت!

ایران 15 میلیون دلار از کنسرسیوم می گیرد

امروز نتایج مذاکرات ایران و کنسرسیوم نفت در جلسه فوق العاده هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت.

مذاکرات نفت شب جمعه با حضور نخست وزیر خاتمه یافت ، در این جلسه علاوه بر مسائل قبلی موضوع حق تصفیه مطرح گردید و روی فرمول مخصوص که برای این کار از مدت ها قبل بین کنسرسیوم و ایران مورد مذاکره بود توافق شد.

طبق این فرمول حق تصفیه بر اساس ده درصد یا دوازده درصد تعیین و پرداخت نمی شود بلکه طبق فرمول مزبور ایران نصف منافع فروش نفت تصفیه شده را دریافت می دارد.

فرمول مزبور در حقیقت نحوه احتساب و دخالت ایران را در میزان فروش نفت تصفیه شده تعیین می کند.

بدین طریق ایران با فرمول مزبور قادر است حساب های فروش کنسرسیوم را تحت نظر و کنترل بگیرد و میزان سهم ایران را تعیین نماید لکن نکته مهم این است که چقدر نفت در پالایشگاه آبادان تصفیه خواهد شد.

به هرحال در فرمول مزبور یک شرط هم گنجانیده شده و آن این است که در هر صورت منافع ایران نباید کمتر از 5 درصدی که در قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم پیش بینی شده است باشد.

«روزنامه اطلاعات » نوشته است : در مورد دعاوی مالی ایران نسبت به گذشته نیز روی رقم خاصی توافق شده که مقامات رسمی از اعلام آن تا امضاء موافقتنامه خودداری می کنند لکن خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که این رقم باید نزدیک به 15 میلیون دلار باشد.

 

مسئله کارشناسان و افزایش نفت

نسبت به تقلیل کارشناسان خارجی نیز موافقت به عمل آمده است و احتمالا این مدت سه سال خواهد بود. اما در مورد میزان افزایش نفت ایران فرمول خاصی مورد بحث قرار گرفته و به قرار اطلاع روی آن موافقت شده است  لکن هنوز فرمول مورد بحث انتشار نیافته است و اطلاع دقیقی از آن در دست نیست.

در مورد بهره برداری از گاز نیز موافقت شده است که تاسیسات لازم را برای بهره برداری و صدور آن در ایران فراهم سازند . این تاسیسات از سال جاری تدارک ونصب خواهد شد و احتمالا در سال آینده آماده بهره بر داری خواهدبود.

 

جلسه فوق العاده دولت

از ساعت یازده صبح امروز جلسه فوق العاده هیئت دولت به ر یاست نخست وزیر در کاخ نخست وزیری تشکیل گردید و تا بیست دقیقه بعد از ظهر ادامه داشت در پایان جلسه یکی از اعضای کابینه اظهار داشت که در این جلسه نخست وزیر در مورد مذاکرات نفت اطلاعاتی در اختیار هیئت دولت گذاشت.

بعد از ظهر امروز جلسه هیئت دولت مجددا تشکیل خواهد گردید.

 

تشکیلات اداری کشور دچار فساد و تباهی است

دبیر کل حزب مردم اظهار داشت : تشکیلات اداری مملکت ما از جهات عدیده دچار فساد و تباهی است تعداد کارمندان از حد لزوم فزون است و همین فزونی خود باعث رکود کارها می باشد. شان واهمیت مقام ها کوچک شده است و به همین سبب هر کس که چند سالی به نام کارمند دولت در اداره ای خدمت کرد بدون آنکه بصیرتی در کار خود پیدا کند خواهان مقامات بالاتر می شود و اگر به آن ها نرسید شروع به دسته بندی و تحریک می نماید و ادارات را متشنج می سازد و هر گاه که بر اثر دسته بندی عده ای از اینان به مقامی رسیدند چون بصیرتی در کار خود ندارند به منظور خودنمایی و یا احیانا برای سوء استفاده به اجرای نقشه های غیر مفید می پردازند و مخارج سنگین غیر ضروری به خزانه ملت تحمیل می کنند.

برای مقامها ومناصب ارزش و احترام خاص باید قائل شد بنحوی که همه کس برای گذشت کار خود وحل مشکل خویش منحصرا به وزیر و یا نخست وزیر مراجعه نکند.

 

تشکیلاتی با این تفاوت فاحش حقوق ها قابل دوام و اعتماد نخواهد بود

همان طور که تفاوت فاحش ثروت ها مذموم و محکوم به زوال است همان طور تفاوت حقوق ها در میان کارمندان دولت نیز تبعیضی ناروا وطریق های ناپسندیده است که باید حتما از بین برود. یک چنین تشکیلاتی با این تفاوت فاحش حقوق ها هرگز قابل دوام واعتماد نخواهد بود. آنان که کم حقوق می گیرند یا کار نخواهند کرد و یا با دسته بندی و تلاش به فکر غصب مقاماتی می افتند که هرگز صلاحیت احراز آن را ندارند و یا آن که همچنان محروم و ناراضی باقی می مانند...جماعتی نیز با پرهیز کاری و تقوا و محروم از حداقل وسائل زندگی حیات خویش را تباه میکنند .

 

ملت و کشور ما سال هاست که از قافله تمدن عقب مانده است!

به علل وجهاتی که بر هیچ کس پوشیده نیست ملت و کشور ما سال هاست که از قافله تمدن عقب مانده است. در زمان شاه فقید و در هشت سال اخیر سعی و کوشش فراوان کردیم تا با توسعه عمران و ترویج مظاهر تمدن و بالا بردن سطح زندگی طبقات غیر مرفه این عقب افتادگی را تاحدی جبران کنیم ولی دنیای مترقی آنچنان به سرعت پیش می رود که فاصله این عقب ماندگی متاسفانه هر روز بیشتر می شود. ما این خطر را به خوبی درک کرده و مسئولیت سنگینی که به عهده داریم احساس می کنیم.

 

در کشاورزی آن اندازه تولید نداریم که غذای مردم را به طور کامل تامین کنیم!

ما به خوبی می دانیم که در کشاورزی آن اندازه تولید نداریم که غذای مردم ایران را بطور کامل تامین کنیم. مقدار شیر و کره هنوز به آن اندازه نرسیده است که همه مردم ایران از فقیر و غنی به حداقل میزان مورد نیاز از آن در دسترس داشته باشند . محصول صنایع قند ما هنوز از 40 در صد میزان مصرف داخلی تجاوز نکرده است. هنوز داخله کشور از صنایع بسیار مفید و موثر ذوب آهن محروم است  و هنوز ما به حد اقل راه های ارتباطی صحیح نداریم.

 

 به سبب مشکلات سیاست خارجی رجال ما نتوانسته اند مشکلات داخلی را حل کنند!

 اگر دیده می شود که رجال ما گاهی نتوانسته اند همه هم خود را به رفع مشکلات داخلی و تامین رفاه جتماعی مصروف دارند به سبب مشکلات سیاست خارجی و نقشه های پلیدی است که بعضی بیگانگان در خارج از سرحدات ما برای میهن ما طرح می کنند. ما برای از بین بردن آثار و اثرات آن نقشه ها و حفظ موجودیت و استقلال کشور خود به تلاش برمی خیزیم و وارد پیمان های تدافعی منطقه ای می شویم والا اگر دولی که با ما قرارداد های محکم سیاسی دارند مواردی از آنها را بر حسب ضرورت و هنگامی که منافع آنها ایجاب می کند لغو و بی اعتبار نسازند و بر خاک ما نتازند و در داخله کشور ما دسته های متشکلی بر علیه حکومت و منافع ملی ما به وجود نیاورند و  خلاصه آن که ما اطمینان حاصل کنیم که هیچ دولت مقتدری به هیچ بذر و بهانه ای به سرحدات ما قشون خواهد کشید یقینا ما وارد پیمان های تدافعی منطقه ای نمی شدیم و اگر می بینید که دولت های ایران از میان دول بزرگ جهان غرب را برای این همکاری واتحاد و اتفاق انتخاب کرده است دارای دلائلی طبیعی و متقن و سیاسی می باشد که یکی از آنها ایمان ملت ایران به دین مبین اسلام است که به هیچ روی با بعضی نظریات اقتصاد سیاسی و نوع حکومت مربوط به آنها سازش ندارد [دلیل] دیگر خاطرات شوم سازش ها و عهد و پیمان شکنی هاو  بهانه جویی های دول مقتدر دیگر است.

 

مخالفت با دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور / ملت ایران تجربه تلخی از این مداخلات دارد

در سیاست خارجی ما دخالت بیگانگان را در امور داخلی کشور خود از هر دسته ای که باشد به ضرر دوستی و اتحاد خود با آن دول می دانیم زیرا ملت ایران تجارب بسیار تلخی از این مداخلات به یاد دارد و چون خواهان آن هستیم مانند انسان های باشرف صمیمانه به ایفای تعهدات سیاسی خود وفادار بمانیم در این مطلب پافشاری کامل داریم و این رویه را در روابط سیاسی خود محکوم می کنیم.

 

رویه اصولی حزب مردم نسبت به مقام شامخ سلطنت!

در پایان این گزارش وظیفه دارم رویه اصولی حزب مردم را نسبت به مقام شامخ سلطنت و رژیم مشروطه سلطنتی صریحا به اطلاع هم میهنان و ملل مختلف جهان برسانم که حزب ما همگام با قاطبه ملت ایران با اصرار و سماجت و بدون هیچ نوع ابهام و تردید نسبت به اساس سلطنت مشروطه و اصول قانون اساسی صمیمانه وفادار است و چون شخص محمد رضا شاه پهلوی را مظهر رژیم کهن سال ایران و وجود آن شاهنشاه و مجلسین ایران را ضامن استقلال وطن و حفظ رژیم طبیعی سلطنتی ایران می دانیم یک بار دیگر مراتب صمیمیت و وفاداری خود را نسبت به مقام منیع سلطنت و رژیم مشروطه سلطنتی در این کنگره به جهانیان اعلام میداریم.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  

تماس با ما تماس با ما : 38-22604037(9821+) ارتباط با ماInfo@iichs.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران می باشد.
درج مطالب در سایت لزوماً به معنی تایید آن نیست.
استفاده از منابع این سایت با ذکر ماخذ مجاز است.